Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin

ebook

- 24%

Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 34.12 zł 26.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 26.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7133-760-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja powstała z okazji 75. rocznicy urodzin Profesora Adama Massalskiego. Grono przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata przygotowało tę księgę jako wyraz wielkiego uznania dla jego dorobku i dokonań. Profesor Adam Massalski jest nie tylko znakomitym historykiem: wytrawnym badaczem polskich dziejów XIX i XX wieku, lecz także doskonałym erudytą, archiwistą, muzealnikiem, organizatorem konferencji, paneli dyskusyjnych i badań zespołowych, pomysłodawcą licznych projektów naukowych, promotorem kilkudziesięciu doktoratów oraz inspiratorem wielu habilitacji.
W prezentowanym tomie zamieszczono artykuły przygotowane z okazji nadania Profesorowi w 2015 r. tytułu Członka Honorowego Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Tytuł
Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN
978-83-7133-760-4
Rok wydania
2019
Liczba stron
438
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa – Cezary Jastrzębski 5
Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) –
Wykluczenie. Kontekst kulturowy od Biblii do wczesnego średniowiecza 7
Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Exemplum
o gnuśnym żaku i surowym nauczycielu z rękopisu „Penitencjału
świętokrzyskiego” z połowy XV wieku 17
Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Dzieje
zwiedzania regionu w widłach Wisły i Pilicy do 1795 roku 29
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski) – Lustracja Akademii Wileńskiej
w 1773 roku 55
Magdalena Książek (Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach) –
Kwalifikacje zawodowe felczerów Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego w świetle aktów prawnych (1807–1870) 69
Franciszek Ziejka (Profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego) – Józefa
Szujskiego historyczne wędrówki po Krakowie. Droga ostatnia
uczonego… 97
Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Polityczne
uwarunkowania nominacji Zygmunta Wielopolskiego na fotel dyrektora
Wydziału Oświaty Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (luty–wrzesień 1864) 125
Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Zesłańcy
postyczniowi w Kurganie. Sprawa Towarzystwa Pomocy Wzajemnej 141
Jolanta Dzieniakowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Rynek
prasy w Radomiu w epoce popowstaniowej 153
Barbara Lena Gierszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) –
Życiowa konieczność czy wybór? Kilka słów o nauczycielkach szkół
elementarnych guberni radomskiej w okresie popowstaniowym 163
Marta Królikowska (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie) – Starość
po staremu. Przyczynek do socjolingwistycznej analizy zjawiska
w czasopiśmiennictwie Królestwa Polskiego (1868–1886) 181
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Kobiety w roli
współpracowniczek pism pedagogicznych w drugiej połowie XIX wieku –
na przykładzie galicyjskiej „Szkoły” 193
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kieleckie szkoły
średnie w czasach zaboru rosyjskiego w pamiętnikach i wspomnieniach
uczniów 213
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie) – Kraków w oczach Królewiaka – miasto i uniwersytet we
wspomnieniach profesora Odona Bujwida 227
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański) – Idea wychowania nowego
człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach
programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej 245
Izabela Bożyk (Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach) – Końskie
i konecczanie w latach Wielkiej Wojny i ich wkład w odzyskanie
niepodległości 269
Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Od apologii
do konwersji. Początek Wielkiej Wojny w optyce pisarzy legionistów 287
Beata Utkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Brikolaże
pamięci. Wokół tekstów wspomnieniowych Żeromskiego o Kielcach i ziemi
świętokrzyskiej 305
Regina Renz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kultura życia
codziennego kobiet małomiasteczkowych w latach międzywojennych 315
Józef Smoliński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Policja
warszawska w latach 1918–1926 327
Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Radom) – Dwie
wojenne misje Zygmunta Lechosława Szadkowskiego
(1939–1940; 1943) 341
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Działalność Jana
Hulewicza w Londynie w okresie II wojny światowej 357
Leszek Zasztowt (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk) – Cudowne
wniebowstąpienie. Materializm jako narzędzie polityczne w tworzeniu
nowej świadomości społeczeństwa realnego socjalizmu. Popularyzacja
nauki w Polsce 1944–1956 367
Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Prymas Stefan
kardynał Wyszyński i jego wpływ na tożsamość narodową 379
Joanna Schiller-Walicka (Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie) – Zachować pamięć. Znaczenie Archiwum Polskiej
Akademii Nauk i jego zbiorów dla badań nad historią nauki i oświaty 391
Hanna Wójcik-Łagan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – O etyce
i etosie historyka dziejów najnowszych. Kilka refleksji 415
Bibliografia publikacji Profesora Adama Massalskiego od 2003 roku – Cezary
Jastrzębski 429
Funkcje społeczne pełnione przez Profesora Adama Massalskiego – Cezary
Jastrzębski 441
Tabula gratulatoria 447
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

1444 Krucjata polskiego króla

-20%

1444 Krucjata polskiego króla

W desperackim ataku na janczarów broniących sułtana osmańskiego Murada II dopełnił się los młodego króla Władysława III, nazwanego później „Warneńczykiem”. Rozstrzygnął się także wynik jego antytureckiej wyprawy. Bitwa, rozegrana pod Warną w dniach 10 i 11 listopada 1444 roku, to jedno z najważniejszych wydarzeń późnośredniowiecznej Europy. Była ona końcowym epizodem kampanii nazywanej niekiedy „ostatnią krucjatą”, którą prowadzili wspólnie król, wojewoda siedmiogrodzki Jan Hunyady i kardynał Julian Cesarini.

Praca przybliża historię antymuzułmańskich i antyosmańskich krucjat XIV i XV wieku, ukazuje udział w nich Królestwa Polskiego i Polaków oraz analizuje ich skutki dla narodów bałkańskich i całej Europy. Opisywane wydarzenia osadzone są z jednej strony w kontekście wypraw krzyżowych, z drugiej zaś ideologii muzułmańskiej świętej wojny oraz kulturowych, politycznych i gospodarczych powiązań ówczesnych państw i ludów. Książka pokazuje, jak wyglądał wówczas konflikt Krzyża z Półksiężycem, zwłaszcza po upadku państw krzyżowców w Ziemi Świętej, i jakie miał znaczenie dla przebiegu wojen z Imperium Osmańskim.

W książce znajdują się liczne materiały graficzne: mapy, schematy bitew i marszruty wojsk oraz ponad 60 rycin i zdjęć. Niezwykle wartościowym dodatkiem jest przetłumaczony na język polski fragment Dawnych kronik Anglii Jana de Wavrin, opisujący bitwę pod Warną.

Cena: 39.99 zł 32.00 zł
90 lat łódzkiej ekonomii

-14%

90 lat łódzkiej ekonomii

Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy powstały pierwsze instytucje finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX wieku popularyzacji wiedzy ekonomicznej służyły tzw. uniwersytety powszechne, gdzie organizowano odczyty czołowych ekonomistów i historyków gospodarczych: Natalii Gąsiorowskiej-Grabowieckiej, Michała Hertza i Stanisława Koszutskiego. Na łamach czasopism publikowali swoje pierwsze artykuły: Michał Kalecki, Edward Rosset, Leszek Kirkien, Mieczysław Kołtoński i Edward Grabowski. W latach międzywojennych powstały w Łodzi pierwsze prywatne szkoły wyższe, m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz Wolna Wszechnica Polska (1928-1939}. Istotne znaczenie dla konsolidacji środowiska ekonomicznego miała również działalność instytucji ekonomicznych i finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych, Towarzystwo Kredytowe, Wydział Statystyki m. Łodzi.
Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim, którego osiągnięcia stały się znane w kraju, a także na arenie międzynarodowej.

Cena: 17.45 zł 15.00 zł
Afrykańskie państwo Kilindich w XVIII i XIX wieku

-19%

Afrykańskie państwo Kilindich w XVIII i XIX wieku

Książka dotyczy historii państwa Kilindich, leżącego w górach Usambara w Afryce Wschodniej, na obszarze dzisiejszej Tanzanii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania wiążące się z powstaniem i funkcjonowaniem tego państwa okresie od połowy XVIII wieku do utraty niepodległości w 1895 roku. Praca opiera się na założeniach, że państwo Kilindich funkcjonowało dzięki - dającej korzyści obu stronom - swoistej umowie społecznej, zawartej pomiędzy lineażem panującym rodu Kilindich a wspólnotami plebejskimi. Odtwarzając układ sił i rozkład ciężarów związanych z utrzymaniem instytucji państwa, autor odczytał treść tej umowy i sposób, w jaki interpretowali ją uczestnicy.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
Alarm w St. Omer

-32%

Alarm w St. Omer

„Alarm w St. Omer” to zbiór opowiadań będących niezwykłym zapisem wydarzeń rozgrywających się w środowisku polskiego lotnictwa poczynając od ostatnich dni sierpnia 1939 roku.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Amerykańskie milionerki

-14%

Amerykańskie milionerki

W czasach la belle époque, zwanej też za oceanem Gilded Age, zubożałe europejskie rody chętnie sięgały po zasobne posagi amerykańskich milionerek. Kilkaset Amerykanek wyszło w tym czasie za mąż za arystokratów ze Starego Kontynentu. Choć w oczach mężów ich najważniejszą zaletą były zawrotne pieniądze – stąd ich pogardliwa nazwa „milionowe arystokratki” – to wiele z nich okazało się kobietami nietuzinkowymi, hojnymi patronkami nauki, sztuki, muzyki i ochrony przyrody.

To barwna i przepełniona anegdotami opowieść o Alice Heine – księżnej Monako, Jennie Jerome – matce Winstona Churchilla, Mary Leiter – wicekrólowej Indii i Anne Gould – księżnej żagańskiej oraz kilkunastu innych. Opisy ich ślubów, życia małżeńskiego, skandali obyczajowych i zmiennych kolei rodzinnych majątków przeplatają się z ciekawostkami o realiach epoki, panującymi wówczas obyczajami i ich przemianami.
Kazimierz Bem tworzy barwną kronikę życia codziennego amerykańskiej elity finansowej i części europejskiej arystokracji.

Cena: 35.90 zł 31.00 zł
Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

-13%

Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

Książka podejmuje niezmiernie istotny i subtelny problem wczesnego chrześcijaństwa, który, jak zaznacza autor we wstępie, był „decydujący o sensie istnienia nowego wyznania”, mianowicie kwestię boskości Jezusa Chrystusa. Śledzi zjawisko anomeizmu, którego przejawy dostrzega już w teologii przednicejskiej, a które zyskało wyraz w wielkich heterodoksyjnych nurtach IV wieku, jakimi były arianizm, neoarianizm i eunomianizm. Należy zgodzić się z Autorem, że anomeizm i dyskusje z nim związane stanowiły problem zarówno teologiczny, jak też filozoficzny, a niekiedy nawet filologiczny. Ważnym walorem pracy jest jej charakter źródłowy. Wykorzystuje też obszerną literaturę przedmiotu, o czym świadczą obszerne przypisy oraz obfita bibliografia, ale przede wszystkim odniesienia w tekście do dyskusji czy opracowań istniejących w literaturze naukowej, także w tej najnowszej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.