Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Almanach Historyczny, t. 19

eprasa

- 26%

Almanach Historyczny, t. 19

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 27.06 zł 20.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 20.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Oprócz artykułów w dalszej części książki znalazły się źródła i materiały, recenzje i artykuły recenzyjne oraz kronika naukowa.

Tytuł
Almanach Historyczny, t. 19
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Rok wydania
2017
Liczba stron
335
Format
pdf
Spis treści
SPIS TREŚCI
Contents, s. 7
ARTYKUŁY
Jerzy Piątkowski, Wóz pogrzebowy Aleksandra – arcydzieło sztuki orientalno-klasycznej, s. 11
Martyna Barczyńska, Summa de matrimonio mistrza Vacariusa (1120–1200), s. 31
Jolanta M. Marszalska, Prepozyci cysterscy parafii ludźmierskiej do początków XIX wieku w świetle
dokumentów z archiwum opactwa cystersów w Szczyrzycu, s. 39
Jan Gustaw Rokita, Uwagi o medalu Johanna Neidhardta upamiętniającym zwycięstwo
pod Wiedniem z roku 1683, s. 49
Wojciech Jaworski, Stowarzyszenia pomocy dzieciom w Królestwie Polskim (1884–1914), s. 67
Anna Jaroszuk, Wokół projektu rzeźni centralnej w Warszawie (druga połowa XIX i początek
XX wieku), s. 77
Mariusz Misztal, The 1912 British Offer of Cyprus to Greece and the Reaction of the Greek
and Muslim Cypriots. A British Perspective, s. 93
Dominik Flisiak, Polityczna działalność Włodzimierza Żabotyńskiego do lat dwudziestych
XX wieku. Ideologiczne podstawy syjonizmu rewizjonistycznego, s. 109
Piotr Pasisz, Historia kultury w twórczości historycznej Jana Ptaśnika (1876–1930), s. 121
Tomasz Karbowniczek, Mariusz Nowak, Jednolity front w myśli i działalności politycznej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w latach 1922–1923 (w świetle prasy i materiałów programowych własnych i Polskiej Partii Socjalistycznej), s. 135
Regina Renz, Rodzina małomiasteczkowa w okresie międzywojennym (na przykładzie
Kielecczyzny), s. 147
Jerzy Gapys, Prywatna akcja dobroczynna ziemiaństwa polskiego w Generalnym
Gubernatorstwie w latach 1939–1945, s. 159
Daniel Warzocha, Oficjalna i konspiracyjna prasa w Piotrkowie Trybunalskim w okresie
II wojny światowej (1939–1945), s. 183
Kamil Sasal, Manipulacja zbiorową pamięcią historyczną jako instrument
legitymizujący PRL, s. 209
Anita Młynarczyk-Tomczyk, Wydarzenia węgierskie 1956 roku w historiografii polskiej i w szkolnej
edukacji historycznej z lat 1956–2016, s. 231
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Katarzyna Paduch, Umowa w sprawie druku dzieła ks. Franciszka Michała Leśniewskiego
przez Tomasza Pillera z 1790 roku, s. 255
Łukasz Wołczyk, Administracja Syberii Zachodniej wobec potrzeb religijnych polskich
zesłańców w końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku (wybrane dokumenty z Państwowego Archiwum Historycznego Obwodu Omskiego), s. 263
Krzysztof Latawiec, Projekt instrukcji dla rosyjskich komisarzy przygranicznych na zachodniej
granicy Imperium Rosyjskiego z 1912 roku , s. 273
Henryk Figura, Podstawowe pojęcia związane z obowiązkiem służby wojskowej w Polsce
w latach 1918–1939, s. 285
RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE
Krzysztof Myśliński, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba ordynacji Myszkowskich, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2012 – Mariusz Nowak, s. 311
Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Nauka
i Innowacja, Poznań 2014 – Piotr Pasisz, s. 317
Anita Prażmowska, Władysław Gomułka, tłumaczenie Katarzyna Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2016 – Dariusz Jarosz, s. 331
KRONIKA NAUKOWA
In memoriam. Pamięci Profesor Jadwigi Muszyńskiej – Dominika Burdzy, s. 341
Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące
w „Almanachu Historycznym”, s. 345
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • eprasa
  •  

Produkty podobne

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)

-13%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)

Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” stanowi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Artykuły Autorów polskich, ukraińskich i czeskich dotyczą: dziejów plemion wschodniosłowiańskich – Dulebów, Wołynian, Burzan i Lędzian; procesu identyfikacji i lokalizacji plemion słowiańskich i ich stolic; przyczyn intensyfikacji kontaktów społeczeństw basenu Morza Bałtyckiego z Europą Zachodnią w IX wieku; obrazu Polaków na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego; problemu powołania metropolii moskiewskiej; kwestii mieszczan raciborskich w Krakowie; zjazdu Władysława Jagiełły z możnowładztwem i rycerstwem polskim w Łęczycy w 1430 roku; obrazu dworu królowej Zofii Holszańskiej; badań nad rodziną Melsztyńskich herbu Leliwa; poprawki w genealogii książąt górnośląskich; analizy rządów Zygmunta Starego w księstwach: głogowskim i opawskim.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)

-15%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
W prezentowanym tomie autorzy poruszają zagadnienia dotyczące m.in. kultu św. Emeryka w Polsce; początków reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów; monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka; związków kościoła Mariackiego z krakowskim mieszczaństwem; wzmianek źródłowych o Litwie i Litwinach w księgach rachunkowych Krakowa; problemu istnienia stronnictwa królowej Zofii Holszańskiej; kwestii genealogicznych przedstawicieli elit społeczeństwa średniowiecznego; nowego spojrzenia na rządy księcia halickiego Lwa Daniłowicza; „rozbratania heraldycznego” między Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim w 1. poł. XV w.; konfliktów zbrojnych wśród szlachty sanockiej w XV w.; badań numizmatycznych związanych z działalnością na Rusi Halickiej Władysława Opolczyka. Tom ten zawiera również niepublikowany dotąd transumpt przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1499 r.

Cena: 29.40 zł 25.00 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)

-14%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), a także doktoranci, których świeże spojrzenie na poszczególne problemy pozwala niejednokrotnie ukazać je w całkiem innym świetle. Dzięki temu wszystkiemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki, a każdy mediewista znajdzie tu coś dla siebie.

W niniejszym tomie pomieszczono teksty dotyczące m.in.: wieloosobowego zarządzania parafią; obrazu Franciszka z Asyżu i franciszkanów w czternastowiecznym traktacie dominikańskim; pobytu schizmatyków na dworze pierwszych Jagiellonów; roli patronów Polski w geografii sakralnej Krakowa; bractwa Najświętszej Marii Panny w Krakowie; badań późnośredniowiecznych polskich elit polityczno-społecznych, w tym możnowładztwa i rycerstwa; problematyki wojskowej; historii kulinarnej. Tom zamykają dwa artykuły recenzyjne.

Cena: 44.10 zł 38.00 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

-21%

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, w drugiej materiały źródłowe.

Cena: 11.34 zł 9.00 zł
Anatomia polityki historycznej

-13%

Anatomia polityki historycznej

Książka to kontynuacja badań podjętych w pracy Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t.1, (red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Bydgoszcz 2019). Stanowi próbę ukazania historyczno-kulturowych uwarunkowań i elementów składowych (anatomia) polityki historycznej. Podczas gdy tom pierwszy koncentrował się na zagadnieniu tożsamości, niniejszy kładzie nacisk na czasem trudno uchwytną relację pamięci i historii. Zaproszenie do rozważań przyjęli naukowcy i praktycy z różnych stron Polski i wnieśli swoimi pracami wiele nowego do problemu polityki historycznej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Anioł upadły ksiądz Lamennais

-20%

Anioł upadły ksiądz Lamennais

Hugues-Félicité-Robert de Lamennais (1782-1854) – ksiądz, ideolog oraz pisarz. Najpierw zwolennik ultramontanizmu, później rzecznik odnowy Kościoła katolickiego. W 1841 zerwał z Kościołem i poświęcił się polityce. Założył w 1830 i był jednym z redaktorów dziennika („Przyszłość”) „L'Avenir”. Przez tę działalność starał się jako ultramontanista stworzyć silną przeciwwagę intelektualną przeciw gallikanizmowi francuskiemu. Jego poglądy zawarte w czasopiśmie „L'Avenir” zostały pośrednio potępione w encyklice „Mirari vos” papieża Grzegorza XVI, z 15 sierpnia 1832. Sam Lamennais przyjął postawę uległą i zaakceptował nauczanie papieża. Później jednak zmienia zdanie i stwierdza, że papież nie może zakazać mu jego własnych twierdzeń i przekonań. Kontynuując wydawanie „L'Avenir” jeszcze bardziej radykalizuje poglądy. Nazywa papieża „niemym świadkiem krzywd i popełnianych zbrodni przez wielkich”. W końcu papież Grzegorz XVI odnosi się bezpośrednio do poglądów ks. Lamennais w encyklice „Singulari nos”, z 25 czerwca 1834. Ks. Lamennais w końcu zrywa z Kościołem i kontynuuje nauczanie, skłaniając się coraz bardziej ku socjalizmowi i oddalając się tym samym od nauczania Kościoła. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugues-Félicité-Robert_de_Lamennais)

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.