Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

ebook

- 14%

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 28.00 zł 24.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 24.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-231-3403-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Poprzednie Antologie dotyczyły I Rzeczypospolitej, okresu zaborów oraz myśli politycznej po 1989 r., obecna obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego. Naszą – redaktorów – intencją było zapewnienie czytelnikowi możliwości bezpośredniego obcowania ze źródłem. Każde omówienie zawiera bowiem – nawet niezamierzoną – interpretację. Niezależnie od tego współcześnie możemy dostrzec powrót do części idei powstałych w okresie międzywojennym. Dajemy więc odbiorcy możliwość odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z epigonami, czy z twórczymi kontynuatorami dawnych koncepcji. Wśród tekstów reprezentatywnych znalazły się zatem także te nieznane, a wartościowe, sięgnęliśmy do publicystyki mniej znanych reprezentantów oraz grup marginalnych jak anarchiści czy synarchiści. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie układu według nurtów politycznych. Z kolei w obrębie każdego z nurtów zastosowano kryterium chronologiczne. Dzięki temu możliwe było zasygnalizowanie kierunków ewolucji opinii i trendów np. w odniesieniu do instytucji państwa. Zbiór nasz adresujemy do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników nauki, a także wszystkich osób zainteresowanych ideami politycznymi.

Tytuł
Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-3403-9
Rok wydania
2015 Toruń
Wydanie
1
Liczba stron
218
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP / 9
KONSERWATYŚCI
S. Estreicher, Istota konserwatyzmu / 17
Sz. Dzierzgowski, Król źródłem władz / 19
S. Cat-Mackiewicz, Zachowawczość . / 34
W. L. Jaworski, Myśli o ustroju państwowym / 37
P. Dunin-Borkowski, Konserwatyzm a idea elity rządzącej / 39
A. M. Bocheński, Warunki likwidacji B.B.W.R. / 47
PIŁSUDCZYCY
I. Matuszewski, Próby syntez / 51
J. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski / 53
J. Husarski, Nakaz czynu majowego / 55
J. Ostrowski, Kontury idei państwowej / 57
Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego / 59
Niesygnowany, Wartość wychowawcza Legionów / 67
B. Miedziński, Na przełęczy, Inicjatywa, Organizacja państwa a organizacja narodu / 68
NARODOWA DEMOKRACJA
T. Gluziński, Mniejszości narodowe a państwo / 73
M. Holder-Eggerowa, Kobieta a samorząd / 81
Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej uchwalona na III-cim Kongresie w Warszawie w listopadzie 1925 r. / 87
J. Giertych, O program polityki kresowej / 89
R. Dmowski, Czem są Żydzi / 96
R. Dmowski, Nacjonalizm a żydzi / 99
R. Rybarski, Naród a gospodarstwo / 103
Polska na zakręcie. Streszczenie przemówienia red. St. Sachy, Zjazd przedstawicieli Pracy Narodowej na wsi. Przebieg – Referaty – Uchwały / 108
CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
S. Adamski, Zasady i dążenia Narodowego Stronnictwa Pracy / 117
A. Szymański, Państwo i społeczeństwo / 122
Rewizja konstytucji marcowej i postulaty katolickie (to wyraz osobistych zapatrywań grupy katolików niepodpisanych) / 126
Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji / 131
Przebudowa ustroju społecznego na podstawie encykliki „Quadragesimo Anno” / 135
List pasterski Episkopatu Polski / 137
J. Kobyliński, Istota i geneza państwa totalnego / 139
I. Czuma, Wolność narodu w państwie / 143
RUCH LUDOWY
Deklaracja i program Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwalony przez kongres delegatów PSL dnia 1 czerwca 1919 r. w Krakowie / 147
Odezwa klubu parlamentarnego PSL Piast w sprawie wypełniania przez ludowców obowiązków obywatelskich / 154
J. Kuncewicz, Samorząd jako element przyszłej łączności państwowej, Państwo a organizacje jego obywateli, Rola fermentów społecznych / 157
S. Miłkowski, Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego / 161POLSCY SOCJALIŚCI
Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XVII Kongresie / 171
B. Siwik, Państwo a społeczność narodowa / 172
Z. Kisielewski, Kultura a proletariat / 177
M. Niedziałkowski, Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień / 179
B. Siwik, W walce o prawdę / 192
Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony przez XXIV Kongres / 195
Z. Gross, Człowiek i wolność. Wstęp do filozofii socjalizmu / 195
ANARCHIŚCI I SYNARCHIŚCI
E. Abramowski, Zasady respubliki kooperatywnej / 203
A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej / 205
M. B., Pomoc wzajemna a walka klas. Tezy do referatu w rocznicę śmierci Piotra Kropotkina / 208
W. H., Bezrobocie a anarchizm / 211
Niesygnowany, Synarchja w ustroju politycznym Polski / 215
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)

-14%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki. Ten tom zawiera artykuły autorów z macierzystego ośrodka katowickiego, ale także z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także teksty autorów z Ukrainy i Islandii. Poruszane w niniejszej publikacji zagadnienia mają rozmaitą tematykę – od sag skandynawskich poczynając, na czasach Kazimierza Jagiellończyka kończąc. Każdy mediewista znajdzie tu zatem coś dla siebie. Warto również nadmienić, że powrócono do działu recenzji, który od teraz planowany jest w każdym tomie.

Cena: 33.60 zł 29.00 zł
„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

-21%

„Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 19

Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły o zróżnicowanej tematyce związanej z historią regionu. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły, w drugiej materiały źródłowe.

Cena: 11.34 zł 9.00 zł
303. Dywizjon Myśliwski „Warszawski” im. Tadeusza Kościuszki. Działania wojenne 1940-1945

-20%

303. Dywizjon Myśliwski „Warszawski” im. Tadeusza Kościuszki. Działania wojenne 1940-1945

Opis działań jednostki oparty o źródła historyczne w dużej mierze dotychczas niewykorzystane i przechowywane w brytyjskich i niemieckich archiwach...

Cena: 34.99 zł 28.00 zł
90 lat łódzkiej ekonomii

-14%

90 lat łódzkiej ekonomii

Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy powstały pierwsze instytucje finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX wieku popularyzacji wiedzy ekonomicznej służyły tzw. uniwersytety powszechne, gdzie organizowano odczyty czołowych ekonomistów i historyków gospodarczych: Natalii Gąsiorowskiej-Grabowieckiej, Michała Hertza i Stanisława Koszutskiego. Na łamach czasopism publikowali swoje pierwsze artykuły: Michał Kalecki, Edward Rosset, Leszek Kirkien, Mieczysław Kołtoński i Edward Grabowski. W latach międzywojennych powstały w Łodzi pierwsze prywatne szkoły wyższe, m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz Wolna Wszechnica Polska (1928-1939}. Istotne znaczenie dla konsolidacji środowiska ekonomicznego miała również działalność instytucji ekonomicznych i finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych, Towarzystwo Kredytowe, Wydział Statystyki m. Łodzi.
Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim, którego osiągnięcia stały się znane w kraju, a także na arenie międzynarodowej.

Cena: 17.45 zł 15.00 zł
Anatomia polityki historycznej

-13%

Anatomia polityki historycznej

Książka to kontynuacja badań podjętych w pracy Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t.1, (red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Bydgoszcz 2019). Stanowi próbę ukazania historyczno-kulturowych uwarunkowań i elementów składowych (anatomia) polityki historycznej. Podczas gdy tom pierwszy koncentrował się na zagadnieniu tożsamości, niniejszy kładzie nacisk na czasem trudno uchwytną relację pamięci i historii. Zaproszenie do rozważań przyjęli naukowcy i praktycy z różnych stron Polski i wnieśli swoimi pracami wiele nowego do problemu polityki historycznej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Anthropologising History: a Historiographic and Methodological Case Study of Witold Kula

-11%

Anthropologising History: a Historiographic and Methodological Case Study of Witold Kula

Considering the reconstruction of ‘the vision of the world and the man’ of a particular historian (individual case) as a crucial part of studies on the history of historiography, the author analyses the connections between the concept of history by Witold Kula and his research on the past with anthropology. […] Regardless of the fact that the author aims at presenting the role of Kula in the process of anthropologising history and the transitions that have taken place in historiography (not only our, local, but also global), it is undeniable that the monograph goes beyond these goals. […] The monograph is also an answer to the ongoing debates concerning the future of historical research, including theoretical and methodological approaches. Introducing the new aspect of studies on historians’ works, the book […] becomes the illustration of the current trends in the studies on history, characterised mainly by their interdisciplinarity.
From the review by Prof. Marek Woźniak

Cena: 18.00 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.