Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Bakterie antybiotyki lekooporność

ebook

- 14%

Bakterie antybiotyki lekooporność

Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 64.00 zł 55.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-011-4860-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Wznowienie interesującej i ważnej z punktu widzenia teorii i praktyki publikacji, w której przedstawiono:
aktualną klasyfikację antybiotyków,
mechanizmy ich działania,
zagadnienia gwałtownej ewolucji i zmienności lekooporności,
przyczyny narastania lekooporności,
perspektywy chemioterapii,
leki nowej generacji,
rozwiązania alternatywne.

[...] to książka o charakterze nieco encyklopedycznym, w której zainteresowany Czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące Go pytania dotyczące konkretnych antybiotyków i sposobów ich działania. Równocześnie uzyska informacje na temat [...] istotnego problemu oporności gronkowców, paciorkowców czy innych bakterii chorobotwórczych na antybiotyki, mechanizmów powstawania tej oporności, a w końcu perspektyw w walce z bakteriami chorobotwórczymi.
z Przedmowy

W książce położono główny nacisk na problem świadomego i właściwego stosowania antybiotyków jako leków, dodatków do żywności, środków higieny itp. Skierowana jest do studentów biologii, farmacji, medycyny, weterynarii, a także do mikrobiologów, biologów molekularnych, farmaceutów, epidemiologów, biotechnologów i lekarzy.

Tytuł
Bakterie antybiotyki lekooporność
Autorzy
Zdzisław Markiewicz, Zbigniew A. Kwiatkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-011-4860-7
Rok wydania
2011 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
250
Format
mobi, epub
Spis treści
1. Wstęp 1 1.1. Wprowadzenie historyczne 5 1.1.1. Dawne leki 5 1.1.2. Twórca chemioterapii - P. Ehrlich 5 1.1.3. Sulfonamidy i początki ery antybiotyków 7 2. Klasyfikacja antybiotyków 11 2.1. Podstawowe klasy antybiotyków 12 2.1.1. Aminoglikozydy i aminocyklitole 12 2.1.2. Ansamycyny 15 2.1.3. Antybiotyki /l-laktamowe 16 2.1.4. Antybiotyki peptydowe 22 2.1.5. Fusydany 28 2.1.6. Chloramfenikole 29 2.1.7. Cyklotialidyny 29 2.1.8. Grupa MLS (makrolidy, linkozamidy i streptograminy) 30 2.1.9. Pochodne aminokwasów 34 2.1.10. Tetracykliny 34 2.2. Inne antybiotyki 35 2.3. Chemioterapeutyki syntetyczne 42 2.3.1. Chinolony 42 2.3.2. Leki przeciwgruźlicze 44 2.3.3. Metronidazol 44 2.3.4. Preparaty furanowe 45 2.3.5. Sulfonamidy 45 3. Mechanizmy działania antybiotyków 47 3.1. Antybiotyki hamujące syntezę kwasu deoksyrybonukleinowego 50 3.1.1. Synteza DNA 51 3.1.2. Antybiotyki hamujące aktywność topoizomeraz 52 3.1.3. Inne antybiotyki i chemioterapeutyki hamujące syntezę DNA 55 3.1.4. Inhibitory prekursorów kwasów nukleinowych 55 3.1.5. Inhibitory replikacji DNA 56 3.2. Antybiotyki hamujące syntezę kwasu rybonukleinowego 60 3.3. Antybiotyki hamujące syntezę białek 62 3.3.1. Aminoglikozydy/aminocyklitole 64 3.3.2. Antybiotyki działające na podjednostkę 30S rybosomu 66 3.3.3. Antybiotyki działające na podjednostkę 50S rybosomu 67 3.3.4. Antybiotyki nie wiążące się do rybosomu 69 3.4. Antybiotyki oddziałujące na syntezę mureiny 70 3.4.1. Biosynteza mureiny 74 3.4.2. Inhibitory I etapu syntezy mureiny 77 3.4.3. Inhibitory II etapu syntezy mureiny 77 3.4.4. Inhibitory III etapu syntezy mureiny 78 3.4.5. Białka wiążące penicylinę 81 3.5. Chemioterapeutyki działające na błony komórkowe 86 3.5.1. Inhibitory funkcji błony cytoplazmatycznej 86 3.5.2. Inhibitory funkcji błony zewnętrznej 90 3.6. Antymetabolity 91 3.7. Niespecyficzne działanie antybiotyków na bakterie 94 4. Oporność bakterii na antybiotyki 97 4.1. Genetyczne uwarunkowania oporności na antybiotyki 104 4.1.1. Oporność chromosomowa 109 4.1.2. Oporność związana z plazmidami 109 4.1.3. Transpozony i inne elementy ruchome 112 4.1.4. Kasety genowe, integrony i super-integrony 114 4.2. Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i niektóre ważniejsze chemioterapeutyki 117 4.2.1. Oporność na antybiotyki hamujące syntezę i funkcje kwasów nukleinowych 119 4.2.2. Oporność na antybiotyki hamujące syntezę białek 125 4.2.3. Oporność na inhibitory syntezy mureiny 143 4.2.4. Oporność na antymetabolity - sulfonamidy i trimetoprim 181 4.2.5. Oporność na antybiotyki działające na błony komórkowe 185 4.2.6. Oporność na leki przeciwprątkowe 187 4.3. Zjawisko tolerowania antybiotyków 191 5. Ewolucja oporności bakterii na antybiotyki 193 5.1. Domysły dotyczące genezy oporności 193 5.2. Oporność na antybiotyki pojawiła się w glebie 194 5.3. Czy plazmidy odgrywają szczególną rolę w lekooporności? 197 6. Perspektywy walki z bakteriami chorobotwórczymi (Jadwiga Baj) 199 6.1. Ograniczenie i rozsądne stosowanie antybiotyków 199 6.2. Doskonalenie znanych antybiotyków 202 6.3. Produkcja nowych antybiotyków działających na „stare” cele 206 6.3.1. Błona zewnętrzna 207 6.3.2. Szlak biosyntezy mureiny 208 6.3.3. Autolizyny 209 6.3.4. Błona cytoplazmatyczna 210 6.3.5. Gyraza 211 6.4. Produkcja nowych antybiotyków działających na znane „nowe” cele 212 6.4.1. Czynniki uczestniczące w adhezji 213 6.4.2. Syntetazy aminoacylo-tRNA 213 6.4.3. Pompy bakteryjne i systemy sekrecji 214 6.4.4. Dwuskładnikowe systemy regulacyjne 216 6.5. Poszukiwanie nowych celów dla czynników przeciwbakteryjnych dzięki genomice 218 6.6. Bakteriofagi 221 6.7. Szczepionki 223 6.8. Podsumowanie 225 Suplement I 229 Suplement II 231 Skorowidz 233
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Bakterie antybiotyki lekooporność

Pobierz fragment

Produkty podobne

50 idei, które powinieneś znać. Nauki ścisłe

-14%

50 idei, które powinieneś znać. Nauki ścisłe

Polskie wydanie światowego bestsellera literatury popularnonaukowej, część pasjonującej serii: 50 idei, które powinieneś znać

Książa prezentuje 50 najważniejszych idei, które uczeni sformułowali na przestrzeni lat. Nie mogło w niej zabraknąć opisu zasad dynamiki Newtona, szczególnej teorii względności Einsteina, mechaniki kwantowej, czy radioaktywności. Autor prezentuje także kluczowe odkrycia, które zapoczątkowały rozwój nanotechnologii, czy biologii syntetycznej. Podstawowe informacje na temat danej teorii uzupełniono krótkimi biografiami samych uczonych, pokazując ich wykształcenie i życie osobiste.

50 idei, które powinieneś znać to seria książek wprowadzających w fascynujący świat pytań i zagadnień – tych trudnych oraz tych zupełnie podstawowych – które od dawna towarzyszą ludzkości w misji zrozumienia świata. Seria prezentuje najważniejsze teorie i idee z głównych dziedzin wiedzy, stanowiąc świetny punkt wyjścia do dalszej nauki. Obowiązkowa lektura dla każdego początkującego erudyty!

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

-13%

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza kwasów nukleinowych, proces będący wyzwaniem dla nauki na najbliższe dziesięciolecia.

Nowe wydanie obejmuje:

- podstawy genetyki i genomiki,
- metody i narzędzia analizy molekularnej i bioinformatycznej genomu,
- zasady dziedziczenia i podstawy zmienności,
- mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej w populacji ludzkiej,
- genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakogenetykę i nutrigenetykę,
- podstawy patologii molekularnej chorób dziedzicznych,
- podstawy onkologii i immunogenetyki,
- diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, kompleksowe, nowotworowe, mitochondrialne, infekcyjne i inwazyjne),
- leczenie, poradnictwo genetyczne i profilaktykę chorób genetycznie uwarunkowanych,
- zastosowania biologii molekularnej,
- prawne i społeczne aspekty badań genetycznych,
- dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego.

Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione. Dodano m.in. informacje o nowych metodach analizy genomu. W nowym rozdziale BIOINFORMATYKA omówiono zasoby dostępne w sieci - istniejące bazy danych i programy ułatwiające informatyczną obróbkę sekwencji nukleotydów i białek, a w rozdziale NUTRIGENETYKA - wzajemne relacje między informacją osobniczą zapisaną w genomie a środowiskiem. Przedstawiono tu też genetycznie uwarunkowane zależności metabolizmu składników odżywczych. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dylematy współczesnej genetyki.

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.

Autorzy podręcznika to uznane autorytety z dorobkiem w zakresie genetyki medycznej, zastosowań biologii molekularnej w medycynie oraz aspektów prawnych badań genetycznych. Są nimi: Jerzy Bal, Ewa Bartnik, Ewa Bocian, Ewa Brojer, Barbara Czartoryska, Władysława A. Daniel, Janusz Fiett, Alain Fischer, Marek Gniadkowski, Piotr Grabarczyk, Józef Kapusta, Piotr Kozioł, Janusz Limon, Barbara Lisowska-Grospierre, Tadeusz Mazurczak, Norman J. Pieniążek, Jacek Pietrzyk, Tomasz Pniewski, Marek Safjan, Janusz A. Siedlecki, Anna Tylki-Szymańska, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski, Ewa Ziętkiewicz.

Cena: 89.00 zł 77.00 zł
Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne

-30%

Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne

Nauki przyrodnicze dostarczają argumentów do szerszych rozważań i uogólnień natury etycznej i filozoficznej, ale wyniki ich badań, wdrażane do praktyki, stają się często źródłem sporów o podłożu bioetycznym.(...) Opracowanie powstało w wyniku doświadczeń zebranych podczas długoletniej pracy naukowej autora oraz licznych kontaktów i dyskusji w środowisku naukowym dotyczących bioetycznych aspektów badań przyrodniczych i wdrażania ich wyników do praktyki. (fragment Wstępu)

Cena: 43.00 zł 30.00 zł
Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego

-13%

Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego

Praca jest dwujęzyczną monografią naukową z zakresu fitosocjologii. Zostało w niej kompleksowo przedstawione zagadnienie zróżnicowania roślinności leśnej Pogórza Śląskiego – jednego z najbardziej interesujących botanicznie regionów Polski. Roślinność obszaru była obiektem dużej liczby prac naukowych, jednakże mających charakter wybiórczy lub dawno nieaktualnych. Wieloletnie badania, których wyniki przedstawiono w monografii, pozwoliły na usystematyzowanie wiedzy z zakresu zróżnicowania roślinności leśnej Pogórza Śląskiego w kontekście wielu, często sprzecznych ze sobą, prac archiwalnych. Stanowi w ten sposób materiał wyjściowy dla badań z zakresu takich dziedzin jak: geobotanika, ekologia, leśnictwo, chorologia, zoologia, etnobiologia czy klimatologia. Dokładne rozpoznanie fitocenotyczne lasów obszaru jest także podstawą działań praktycznych na potrzeby ochrony przyrody, leśnictwa, gospodarki przestrzennej oraz turystyki.

Cena: 44.90 zł 39.00 zł
Ekologia. Krótkie wykłady

-14%

Ekologia. Krótkie wykłady

Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw. małych kursów oraz 3-letnich studiów licencjackich. Oprócz "klasycznej" wiedzy ekologicznej zawiera rozdziały poświęcone tzw. ekologii aplikacyjnej - zasadom racjonalnej eksploatacji populacji, biologicznej walce ze szkodnikami, ochronie różnorodności gatunkowej, jest także rozdział poświęcony ekotoksykologii. Układ książki taki sam, jak wszystkich z tej serii, tzn. hasło kluczowe, definicje, a następnie rozwinięcie tych zagadnień.


W obecnym wydaniu uwzględniono bardzo dużo zmian i uzupełnień wynikających z nowych doniesień naukowych. Najwięcej uzupełnień dotyczy roślinności kuli ziemskiej, klimatu, wód słodkich i słonych, gdyż zanieczyszczenie środowiska i ocieplenie klimatu powodują różne zmiany w tych ekosystemach. Jest także rozdział na temat strategii ochrony przyrody. W porównaniu z wydaniem pierwszym książka jest wzbogacona licznymi rysunkami i tabelami.


Tłumaczenie: Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski

Cena: 79.00 zł 68.00 zł
Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności

-14%

Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności

Monografia prof. Izabeli Steinki „Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności” jest obszernym materiałem skierowanym do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, czy słuchaczy studiów podyplomowych, ale również praktyków zajmujących się ryzykiem narażenia zdrowia konsumentów. Autorka rzetelnie naświetla zagadnienia związane z oceną częstotliwości występowania, identyfikacją oraz przeżywalnością Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp. i szczepów antybiotykoopornych w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Na uwagę zasługuje aspekt dotyczący identyfikacji kodujących czynników wirulencji i antybiotykooporności gronkowców oraz próba wyznaczenia wskaźnika bezpieczeństwa konsumentów środków spożywczych.

Cena: 35.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.