Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques

ebook

- 13%

De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques

Monika Sułkowska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 46.20 zł 40.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
 • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8012-076-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jest efektem wielotorowych i szeroko zakrojonych badań naukowych w ramach współczesnej frazeologii ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie w dziedzinie frazeodydaktyki. Główne zagadnienia zaprezentowane w publikacji to: - zakres współczesnej frazeologii wraz z jej różnymi aspektami terminologicznymi; - semantyczna i składniowa charakterystyka zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych; - percepcja i rozumienie wielowyrazowych struktur o metaforycznym charakterze; - geneza i zakres badań w obrębie frazeodydaktyki; - rozwój kompetencji frazeologicznych na poziomie zaawansowanej nauki języka obcego (na przykładzie języka francuskiego); - analiza relacji pomiędzy łatwością lub trudnością w rozumieniu i przyswajaniu związków frazeologicznych w języku obcym a stopniem utrwalenia tych struktur na poziomie semantycznym i składniowym; - problem kompozycyjności frazeologizmów (zwłaszcza gradacja tego zjawiska) a rozumienie i przyswajanie utrwalonych struktur wyrazowych w języku obcym; - kwestia typowości i struktur prototypowych we frazeologii oraz ich znaczenie we frazeodydaktyce; - metody i techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się związków frazeologicznych. Celem Autorki jest pokazanie związków pomiędzy frazeologią teoretyczną a jej dziedziną stosowaną, jaką jest frazeodydaktyka, a także przybliżenie odbiorcy najważniejszych zagadnień i problemów tej wciąż mało popularnej dyscypliny. Prezentowana problematyka jest wieloaspektowa, interdyscyplinarna i nowatorska, ponieważ frazeologia w ujęciu frazeodydaktycznym jest obecnie nową dziedziną badawczą zarówno w Polsce, jak i na świecie. Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Educatio Siglo XXI” 2014, Vol. 32, no 1, pp. 287–290 (Mª Ángeles Solano Rodríguez, Universidad de Murcia).

Tytuł
De la phraséologie à la phraséodidactique
Podtytuł
Études théoriques et pratiques
Autor
Monika Sułkowska
Język
francuski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-076-1
Seria
Prace Naukowe UŚ; Językoznawstwo Neofilologiczne
Rok wydania
2014 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
TABLE DES MATIÈRES Préface 9 1. Figement et expressions figées – complexité du phénomène 11 1.1. Notion de figement et d’expression figée, définitions 15 1.1.1. Expressions figées et autre terminologie 24 1.1.2. Classements des unités figées 31 1.1.3. Collocations – analyse et traitement 44 1.2. Figement en revue historique 48 2. Nature sémantique et syntaxique du figement 53 2.1. Origines et sources des unités figées 53 2.2. Limites et variantes des expressions figées 57 2.3. Mécanismes naturels du figement 61 2.3.1. Figement formo-syntaxique et non-continuité structurale 62 2.3.2. Processus sémantiques en figement 64 2.4. Motivation sémantique dans les expressions figées 68 2.5. Dualité sémantique des unités figées 70 2.6. Structures figées et référence 72 2.7. Mécanismes tropiques et aspects socio-culturels du figement 73 2.7.1. Métaphore et métonymie 73 2.7.2. Catégorisation et conceptualisation 78 2.7.3. Stéréotypes et valorisation 81 2.8. Description de l’aspect sémantique du figement 82 2.9. Description de l’aspect syntaxique du figement 88 3. Perception et compréhension des expressions figées 95 3.1. Décodage des mots 95 3.2. Décodage des expressions idiomatiques – revue des conceptions 97 3.2.1. Modèles non-compositionnels 97 3.2.2. Modèles compositionnels 100 3.3. Prédictibilité, littéralité et décomposabilité des expressions idiomatiques 103 3.4. Perception et acquisition des unités figées en langue maternelle 107 4. Figement en didactique des langues étrangères 115 4.1. Buts et objectifs de la phraséodidactique 116 4.2. Didactique du figement en histoire – revue 122 4.2.1. Phraséologie et linguistique appliquée 122 4.2.1.1. Le courant générativiste – construction créative du langage 123 4.2.1.2. Le courant générativiste – grammaire universelle 123 4.2.1.3. L’approche communicative 124 4.2.1.4. L’approche réceptive 124 4.2.1.5. Applications didactiques de la phraséologie 125 4.2.2. Expressions figées selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 125 4.3. Problématique de la maîtrise des expressions figées 127 4.4. Études contrastives en phraséologie et leur rôle pour la phraséodidactique 129 4.5. Expressions figées en didactique du FLE 134 4.6. Figement en didactique de futurs traducteurs et interprètes 137 5. Compétences phraséologiques en langue étrangère 145 5.1. Notion de compétences linguistiques et de compétences phraséologiques 145 5.1.1. Acquisition des compétences phraséologiques en langue étrangère – étapes de ce processus 152 5.1.2. Analyse des compétences phraséologiques – exemples 154 5.2. Présentation d’une expérience 156 5.2.1. Question de transférabilité des expressions figées en langue étrangère 156 5.2.2. Description de l’expérience, objectifs 158 5.2.3. Résultats de l’expérience – données et leur examen 159 5.3. Acquisition et développement des compétences phraséologiques en langue étrangère à l’exemple du français 161 5.3.1. Déroulement de l’expérience (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), méthodologie adoptée, objectifs 162 5.3.2. Présentation des participants 167 5.3.3. Analyse quantitative des données obtenues 171 5.3.4. Analyse qualitative des données obtenues 174 5.3.4.1. Étude des réponses correctes, fréquentes et répétitives 174 5.3.4.2. Examen des erreurs et des fautes 179 5.3.4.3. Discussion des résultats 181 5.4. Degrés de figement et leur influence sur l’acquisition-apprentissage des expressions figées en langue étrangère 185 5.4.1. Description de l’analyse 185 5.4.2. Étude d’une corrélation mutuelle 190 5.4.3. Bilan des résultats 194 6. Typicité et structures prototypiques en phraséologie et leur role pour la phraséodidactique 197 6.1. Notion de prototype, typicité et structures prototypiques 198 6.2. Typicité et structures prototypiques au niveau du figement lexical – recherches et leurs résultats 200 6.2.1. Objectifs et déroulement de l’expérience 200 6.2.2. Présentation des personnes sondées 201 6.2.3. Résultats de l’expérience – données et leur analyse 202 6.2.3.1. Savoir théorique des personnes sondées en matière de phraséologie 202 6.2.3.2. Traits typiques des expressions figées 203 6.2.3.3. Modèle typique des expressions figées 204 6.2.3.4. Structures prototypiques en figement – analyse des exemples 206 6.2.4. Discussion des résultats et leur rôle pour la didactique du figement 209 7. Outils, méthodes, techniques et suggestions phraséodidactiques 211 7.1. Analyse du matériel pédagogique pour la didactique des expressions figées en FLE 212 7.2. Techniques et stratégies phraséodidactiques 217 7.3. Revue des techniques et des stratégies phraséodidactiques mises en pratique 226 7.4. Techniques et suggestions en traitement didactique des collocations 234 7.5. Étude de l’efficacité de différents types d’exercices phraséodidactiques sur les compétences phraséologiques 239 7.5.1. Présentation des recherches 239 7.5.1.1. Étapes de l’expérience 240 7.5.1.2. Description des exercices exploités 240 7.5.2. Discussion des résultats 241 Conclusions 245 Annexes 249 Références citées 287 Inventaire des figures 315 Inventaire des tableaux 317 Streszczenie 319 Summary 323
Cechy produktu
Szczegóły
 • Format pliku
 • ebook
 •  

Produkty podobne

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom V (Prog-Tó))

-19%

250 tysięcy ciekawych słów. Leksykon przypomnień Tom V (Prog-Tó))

Dobór haseł niniejszego opracowania jest subiektywny, ale podstawę tego doboru stanowi siatka haseł Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (=SJPDor.). To wielkie, jedenastotomowe dzieło zbiorowe, wydane w Warszawie w latach 1958-1969, jest bezcenne, gdyż daje kilkaset tysięcy cytatów ilustracyjnych z dokładnym, co do strony, wskazaniem źródła (a taka precyzja pozostaje wciąż ewenementem w polskiej leksykografii narodowej).
Moje sześciotomowe opracowanie:

 • informuje, jakie hasła zawiera SJPDor.;
 • podaje do wielu haseł SJPDor., a także do wielu haseł nieobecnych w SJPDor., bibliografię wyrazową (wyrażeniową), tj. przytacza dokładne adresy bibliograficzne publikacji, w których te hasła są wzmiankowane, omawiane, analizowane z punktu widzenia językoznawczego (zasadniczo niediachronicznego, nieetymologicznego) oraz „okołolingwistycznego”;
 • odnotowuje tysiące wyrazów, w tym nazw własnych, niewystępujących w obiegu leksykograficznym, ani w słownikach, ani w innych pracach poświęconych słownictwu;
 • wzbogaca cytatografię słownikarską języka polskiego, przytaczając przykłady użyć kontekstowych nieobecne w żadnym z kilkunastu powszechnie znanych słowników polszczyzny (od „Lindego” do „Dubisza”);
 • w poszukiwaniu nowych, ciekawych cytatów szeroko uwzględnia źródła tek-stowe wykorzystane przez twórców SJPDor. tylko fragmentarycznie oraz źródła dostępne przed 1969 r., ale w pracach ekscerpcyjnych nad SJPDor. pominięte;
 • wyzyskuje bez zahamowań autocenzuralnych różnorodne teksty powstałe i wydane po zakończeniu prac nad SJPDor., ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1989-2013.

Cena: 61.50 zł 50.00 zł
Antynomie wartości – problematyka aksjologiczna w językoznawstwie

-21%

Antynomie wartości – problematyka aksjologiczna w językoznawstwie

Zasadniczym przedmiotem zainteresowania autorów są wartości skrystalizowane w dziele literackim, wywiedzione z rzeczywistości i do niej odnoszące się, a zatem świat dzieła literackiego z jego aksjologicznym nacechowaniem.

Cena: 31.50 zł 25.00 zł
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

-13%

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

Kolejny – trzeci – tom z serii autopromocyjnej pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych stanowi zbiór artykułów, które tym razem strategii kreowania wizerunku poszukują właśnie w mediach masowych. W tej niezwykle chłonnej przestrzeni dojrzeć można bowiem realizacje rozmaitych strategii autopromocyjnych przyjmowanych przez tych, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują zaistnieć w świadomości czytelnika, słuchacza czy widza.
Przywołane taktyki są zatem nie tylko asumptem do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, lecz także doskonałym punktem wyjścia do analizy obranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw.
Mamy nadzieję, że teksty, które oddajemy w Państwa ręce zainteresują, pobudzą do refleksji i będą inspiracją do odkrywania dyskursu autopromocyjnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka

-25%

Autyzm jako zaburzenie mechanizmu interakcji społecznej od filogenezy do ontogenezy języka

Niniejsza praca ma klasyczny układ treści, składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano antropolingwistyczną płaszczyznę wyłonienia się u ludzi języka. W rozdziale drugim opisano przyjęte rozstrzygnięcia terminologiczne dotyczące kompetencji językowej i komunikacyjnej. W kolejnym rozdziale skupiono się na rozwoju języka dziecka w ontogenezie, a przede wszystkim na etapach rozwoju intencji komunikacyjnej, przywołując teorię Hallidaya (1970) i Brunera (1977). Dalsza część pracy zawiera charakterystykę języka i komunikacji osób ze spektrum autyzmu (autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera). Następnie przedstawiono autorskie założenia koncepcji reorientacji intencji komunikacyjnej oraz zarys programu związanego z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnej osób ze spektrum autyzmu. W przedostatnim rozdziale o charakterze metodologicznym przedstawiono własne badania nad interakcją językową dzieci ze spektrum autyzmu, skupiając się przede wszystkim na funkcji fatycznej, wyłaniającej się w sytuacjach komunikacyjnych. W świetle powyższych zagadnień podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mechanizmu interakcji stanowią bazę do rozwoju komunikacji, zanim rozwinie się mowa werbalna, i jak przedstawia się ich rozkład w wybranych zaburzeniach ze spektrum autyzmu, takich jak autyzm wczesnodziecięcy oraz zespół Aspergera. W tej części pracy zaprezentowano również wnioski, które wyłoniły się z owych badań, oraz dokonano ich omówienia. Publikacja adresowana jest do językoznawców, logopedów, terapeutów, osób które zawodowo zgłębiają tajemnice języka i komunikacji, jak również studentów planujących pomagać dzieciom dotkniętym zaburzeniami autystycznymi oraz ich rodziców i opiekunów.

Cena: 25.20 zł 19.00 zł
Chcąc − nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących

-14%

Chcąc − nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących

Podjęta w monografii problematyka – sprawa działań, ich intencjonalności (i związanej z nią odpowiedzialności), celów i skutków, wreszcie kwestie związane z ich komentowaniem – to od dawna jeden z ważnych tematów rozważań filozoficznych, co można uznać za refleks żywego zainteresowania, jakie przejawiają w tych kwestiach zwykli użytkownicy języka. Jest to również problematyka istotna dla semantyki. W warstwie szczegółowych analiz rozprawa przynosi nienaganną metodologicznie interpretację danych językowych i stanowi przykład wzorcowego zastosowania metod redukcjonistycznej semantyki strukturalnej stosującej naturalny metajęzyk semantyczny. Rozprawa nie tylko daje wgląd w strukturę treści kilkunastu jednostek języka. Ma również walor ogólniejszy. Analizy oparte są na przedstawionej klarownie wizji pola działań, wypracowanej w konfrontacji z pytaniami zasadniczymi o charakterze teoretycznym, przede wszystkim dotyczącymi spraw wiedzy „podmiotów robiących”. (…) Książka jest głosem w dyskusji prowadzonej w filozofii od stuleci, a lingwistyce od dziesięcioleci. Jest w lingwistyce głosem nowym, m.in. dlatego, że obie perspektywy – filozoficzna i lingwistyczna – są traktowane z powagą i uwagą, dzięki czemu lingwistyczny szczegół jest widziany nie tylko jako element spójnej teorii języka, ale został pokazany na tle refleksji uprawianej w filozofii działania i filozofii umysłu.
Fragment recenzji

Praca (…) jest wybitnym dziełem z zakresu współczesnej semantyki językoznawczej. Jest rozprawą teoretyczną i zarazem empiryczną. Świadczy o niezwykłej erudycji autorki. Z jednej strony, prezentuje ogromną literaturę (…) dotyczącą semantyki teoretycznej, filozofii działania, filozofii umysłu, logiki i składni (przede wszystkim języka polskiego), a także poważną dyskusję metodologiczną z poglądami wielu badaczy (w tym uczonych światowego formatu). Z drugiej strony, przedstawia głęboką i wnikliwą analizę składniową, semantyczną i pragmatyczną niemałego zasobu leksykalnego współczesnej polszczyzny.
Fragment recenzji

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie

-13%

Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie

Badając wschodzący rynek tekstów literackich i filmowych o starości (zwłaszcza obarczonej demencją), powstałych w Europie po 1970 roku, przekonujemy się, że ich liczba rośnie w miarę wydłużania się naszego życia i proporcjonalnie do lęku, zwłaszcza młodych ludzi, przed utratą kontroli, niezależności, pozycji w społeczeństwie. Społeczeństwa, w których długie życie stanowi wartość, zdecydowanie starość odrzucają. Nikt nie chce być stary.

Lista paradoksów jest długa.

Zebrane teksty kultury pokazują, czego, ceniąc długowieczność, wolelibyśmy zarazem nie wi(e)dzieć. Przynajmniej dopóki sami się „tam” nie znajdziemy. Mówią wiele o nas, społeczeństwie i jego wartościach. Odsłaniają złożony mechanizm uwarunkowań i zależności, przecinających czy raczej łączących rodziny, pokolenia, a nawet społeczeństwa, które te teksty wytworzyły.

Wyniku zaprezentowanych w książce badań nie sposób łatwo streścić. Ich miarą jest to, że rodzą potrzebę refleksji nie tylko u „zawodowo zainteresowanych”. Jeśli będziemy mieli szczęście, nam także uda się zestarzeć i przekonać na własnej skórze, że starość jest bardziej kwestią stojących za nią wartości niż metryki. Ta książka może nam pomóc przygotować się do starości.

Poruszając się po kontrowersyjnych terytoriach – choroba otępienna, bankrutujący system opieki, migracja opiekunów – Co z tą starością? pokazuje, dlaczego coś tak „naturalnego” jak starzenie się z punktu widzenia moralnego może stać się nie do wytrzymania.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.