Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"

ebook

- 14%

Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 99.00 zł 85.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-16857-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Drugie wydanie (I w 1994 r.) unikalnego zbioru wszystkich dokumentów, które podawał do publicznej wiadomości Komitet Obrony Robotników i Komitet Samoobrony Społecznej KOR, w łącznej liczbie 317 pozycji: oświadczeń, listów, komunikatów, telegramów, apeli, broszur i innych. Dokumenty te, pierwotnie wydawane w formie maszynopisu lub na powielaczu, były rzetelnie przygotowywane do druku w latach 1982–1984 przez związanego z KOR-em Andrzeja Jastrzębskiego. Tworzył on, gromadził i archiwizował ich kopie, dzięki czemu zachowały się, mimo licznych rewizji i konfiskat milicyjnych w siedzibach działaczy w latach 1976–1981.


Publikacja jest też solidnym przyczynkiem do najnowszej historii Polski, dzięki zawartym w niej dokumentom umożliwia bezstronne poznanie tego, czym był KOR, dlaczego powstał, jak działał, dlaczego przekształcił się w KSS KOR, do czego zmierzał, o co walczył i dlaczego się rozwiązał.


Andrzej Jastrzębski (1924–2011), wieloletni współpracownik Instytutu Wydawniczego PAX i KOR-u, edytor, wydawca m.in. dzienników, pamiętników i antologii poezji religijnej. W 2006 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Plik PDF ma postać skanów, co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.

Tytuł
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-16857-5
Rok wydania
2011 Warszawa
Wydanie
2
Liczba stron
784
Format
pdf
Spis treści
Wstęp (Andrzej Jastrzębski) 19 Członkowie Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 27 Część pierwsza. Komunikaty i dokumenty 29 Apel do społeczeństwa i władz PRL - Warszawa, [23] września 1976 r. 30 Komunikat nr 1 - Warszawa, 29 września 1976 r. 31 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia 32 Represje za obecność na jawnych procesach sądowych 33 Rozprawa rewizyjna w Sądzie Najwyższym 34 Nowy członek Komitetu Obrony Robotników 34 Apel 34 Adresy i telefony członków Komitetu Obrony Robotników 34 [List* do:] Ob. Doc. dr hab. med. Ryszard Brzozowski, Prezes Zarządu Głównego PCK - Warszawa, 3 października 1976 r. 35 [List* do:] Sekretarz Generalny Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Warszawa, 3 października 1976 r. 35 [List* do:] Ob. dr Waldemar Winkiel, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Warszawa, 3 października 1976 r. 35 [List * do:] Ob. Prof. dr hab. med. Marian Śliwinski, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Warszawa, 8 października 1976 r. 36 [List* do:] Ob. dr Tadeusz Rudolf, Minister Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych - Warszawa, 8 października 1976 r. 36 Komunikat nr 2 - Warszawa, 10 października 1976 r. 36 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia 37 Ostatnio do akcji pomocy "włączyły się" władze bezpieczeństwa 38 Represje w związku z akcją pomocy robotnikom 38 Represje za udział w jawnych rozprawach sądowych 39 Lista funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników sądu szczególnie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom po wydarzeniach 25 czerwca 1976 39 Korespondencja KOR-u 40 Sprostowanie 40 Apel 40 Adresy i telefony [15] członków KOR-u 40 Komunikat nr 3 - Warszawa, 30 października 1976 r. 41 Dane zbiorze o przebywających w aresztach i więzieniach 41 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia 41 Fałszerstwa i kłamstwa 43 Represje w związku z akcja pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciw Komitetowi 43 Zastraszanie osób uczestniczących w jawnych procesach sądowych 44 Lista funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników szczególnie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom (cd.) 45 Korespondencja KOR-u 45 Nowi członkowie Komitetu 45 Apel 45 Adresy i telefony członków KOR-u 46 Z ostatniej chwili 47 Oświadczenie* - Warszawa, 4 listopada 1976 r. 47 Oświadczenie* - Warszawa, 5 listopada 1976 r. 49 Apel do społeczeństwa i władz PRL* - Warszawa, listopad 1976 r. 49 Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, 15 listopada 1976 r. 50 Komunikat nr 4 - Warszawa, 22 listopada 1976 r. 53 Dane zbiorcze o przebywających w aresztach i więzieniach 53 Procesy radomskie 53 Dane o represjach poza Radomiem i Ursusem 54 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa, Radomia i Łodzi 56 Represje w związku z akcją pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 57 Fałszerstwa 57 Lista osób szczegó1nie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom (cd.) 58 Oświadczenia KOR-u 58 Cele KOR-u 58 Sprostowanie 58 Nowi członkowie KOR-u 59 Apel 59 Apel do społeczeństwa - Warszawa, 29 listopada 1976 r. 59 Komunikat nr 5 - Warszawa, 22 grudnia 1976 r. 60 Procesy radornskie 60 Procesy ursuskie 61 Dane o represjach poza Radomiem i Ursusem 62 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa, Radomia, Łodzi i Płocka 63 Zasady udzielania pomocy za pośrednictwem KOR-u 64 Represje w związku z akcją pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 65 Fałszerstwa 65 Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 66 Sprawa powołania komisji poselskiej 66 Apel 66 Adresy i telefony [20] czlonk6w KOR-u 66 Oświadczenie* - Warszawa. 31 grudnia 1976 r. 67 Oświadczenie* - Warszawa, 3 stycznia 1977 r. 67 List otwarty do Sejmu PRL* - Warszawa. 7 stycznia 1977 r. 68 [List* do:] Minister Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ob. Emil Wojtaszek - Warszawa, 15 stycznia 1977 r. 70 Komunikat nr 6 - Warszawa, 15 stycznia 1977 r. 71 Procesy ursuskie 71 Procesy radomskie 72 Zakres pomocy w Ursusie, Radomiu, Łodzi i Płocku 73 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 74 Przygotowania do czerwcowej podwyżki cen 74 Fałszerstwa 75 Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 76 Oświadczenia i korespondencja KOR-u 76 Sprawa powołania komisji poselskiej 77 Nowi członkowie KOR-u 77 Cele KOR-u 78 Apel 78 Adresy i telefony [23] czlonk6w KOR-u 78 Oświadczenie* - Warszawa. 19 stycznia 1977 r. 78 Oświadczenie* - Warszawa, 31 stycznia 1977 r. 79 Komunikat nr 7 - Warszawa, 11 lutego 1977 r. 79 Oświadczenie KOR-u z dnia 5 lutego 1977 r. 80 Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. 82 Dane zbiorcze o skazanych przez Sądy i kolegia 82 Zakres pomocy udzielanej przez KOR 83 Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 85 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KORowi 86 Fałszerstwa 86 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 87 Komunikat nr 8 - Warszawa, 22 marca 1977 r. 88 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 88 Apel 88 Adresy i telefony [23] członków KOR-u 88 Cele KOR-u 88 Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. 89 Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR 90 Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 93 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 93 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 95 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 95 Apel 96 Adresy i telefony [23] członków KOR-u 96 Oświadczenie* - Warszawa, 29 marca 1977 r. 96 Oświadczenie* - Warszawa, 5 kwietnia 1977 r. 97 Komunikat nr 9 - Warszawa, 29 kwietnia 1977 r. 99 Cele KOR-u 99 Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. 99 Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR 100 Lista osób szczególnie aktywnych w stosowaniu represji wobec robotników (cd.) 103 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 103 Fałszerstwa 104 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 105 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 106 Nowy członek KOR-u 107 Apel 107 Adresy i telefony [24] członków KOR-u 107 Oświadczenie - Warszawa, 16 maja 1977 r. 107 Komunikat nr 10 - Warszawa, 27 maja 1977 r. 107 Dwa oświadczenia KOR-u 108 Obchody żałobne środowisk studenckich po śmierci studenta S. Pyjasa i związane z nimi represje 111 Sankcje prokuratorskie dla członków i współpracowników KOR-u 114 Kolejne oświadczenie KOR-u 115 Początek kampanii oszczerstw towarzyszących represjom 116 Komunikat Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie 116 Pierwsze odgłosy opinii publicznej w Polsce i na świecie na temat wydarzeń i represji mających miejsce w naszym kraju po śmierci S. Pyjasa 117 Z ostatniej chwili 118 Apel 118 Adresy i telefony członków KOR-u 118 Oświadczenie (Do uczestników Konferencji Belgradzkiej)* - Warszawa, 5 czerwca 1977 r. 119 [Telegram do:] Marianello Agostino. Confederazione Generale del Lavoro - Warszawa, 15 czerwca 1977 r. 120 Oświadczenie* - Warszawa, 25 czerwca 1977 r. 120 Komunikat nr 11 - Warszawa, 30 czerwca 1977 r. 126 Cele KOR-u 126 Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR 126 Informacja o działalności Biura Interwencyjnego 133 Zmiana środka zapobiegawczego wobec J. J. Lipskiego 133 Lista szczególnie gorliwych autorów kalumnii i fałszerstw rzucanych w prasie krajowej na członków i współpracowników KOR-u 133 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 134 Listy do władz i Sejmu PRL w sprawie represji przeciw członkom i współpracownikom KOR-u 135 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 137 Sprostowania i uwagi 138 Apel 138 Oświadczenie - Warszawa, 5 lipca 1977 r. 138 Komunikat 12 - Warszawa, 23 lipca 1977 r 141 Cele KOR-u 141 Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR 141 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 144 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 147 "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników 149 Zmiany w składzie KOR-u 149 Apel 149 Z ostatniej chwili 150 Adresy i telefony [25] członków KOR-u 150 Oświadczenie* - Warszawa, 25 lipca 1977 r 150 [List do:] zagranicznych sygnatariuszy protestu przeciw więzieniu robotników oraz członków i współpracowników KOR-u z podziękowaniem za interwencję - Warszawa, sierpień 1977 r. 151 [List do:] Prokurator Generalny PRL, Ob. Lucjan Czubiński – Warszawa 24 sierpnia 1977 r. 152 [List do:] Minister Oświaty i Wychowania, Ob. Jerzy Kuberski - Warszawa, 31 sierpnia 1977 r. 160 Komunikat 13 - Warszawa, 31 sierpnia 1977 r. 161 Po amnestii 161 Zakres pomocy udzielanej przez KOR 162 Strajk w pabianickiej fabryce żarówek „Polam” 163 List robotników z Grudziądza do Edwarda Gierka 163 Biłgoraj 164 Represje i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 164 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 166 "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników 167 Cele KOR-u 167 Apel 169 Adresy i telefony [25] członków KOR-u 169 Uchwała - Warszawa, 29 września 1977 r. 169 Komunikat nr 14 - Warszawa, 30 września 1977 r. 171 Zakres pomocy udzielanej przez KOR 171 Represje w związku z akcją pomocy 171 Po amnestii 173 Częstochowa 174 Informacja o działalności Biura interwencyjnego 175 Oświadczenie KOR-u 175 "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników 176 Sprostowanie 176 Oświadczenie trójki obywatelskiej w sprawie rocznej działalności KOR-u 177 Cele KOR-u 178 Apel 179 Komunikat nr 15 - Warszawa, 31 października 1977 r. 179 Cele KSS "KOR" 179 Fundusz Samoobrony Społecznej 180 Ze spraw Biura Interwencyjnego 180 Represje 184 Oświadczenia i korespondencja Komitetu Samoobrony Społecznej ,,KOR" 186 "Czarna lista" publicystów 188 Nowi członkowie Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 189 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 189 Nowe inicjatywy społeczne 189 Apel 190 Komunikat nr 16 - Warszawa, listopad-grudzień 1977 r. 191 Cele KSS "KOR" 191 Ze spraw Biura Interwencyjnego 191 Represje 193 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 195 Lista depozytariuszy dokumentu GUKPPiW 203 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR” 207 Nowe inicjatywy społeczne 207 Z ostatniej chwili 208 Apel 209 Komunikat nr 17 - Warszawa, 23 stycznia 1978 r. 209 Cele KSS "KOR" 209 Ze spraw Biura Interwencyjnego 209 Represje 212 Rocznica wydarzeń na Wybrzeżu 214 Z działalności SKS-u w Krakowie 215 Międzynarodowa Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Wenecji 216 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 216 Adresy i telefony [3] członków KSS "KOR" 221 Nowe inicjatywy społeczne 221 Z ostatniej chwili 223 Apel 225 [Komunikat] - [Warszawa, 7 marca 1978 r.] 225 Komunikat 18 - Warszawa. 7 marca 1978 r. 226 Cele KSS ,,KOR" 226 Represje 226 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 230 Dalszy ciąg Listy depozytariuszy dokumentu GUKPPiW 236 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 237 Apel 237 [List] Do Amnesty International - Warszawa, 10 marca 1978 r. 238 Komunikat nr 19 - Warszawa, 24 kwietnia 1978 r. 238 Cele KSS "KOR" 239 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 239 Represje 245 Dalszy ciąg listy depozytariuszy dokumentu GUKPPiW 250 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 251 Apel 251 Komunikat nr 20 - Warszawa, 30 maja 1978 r. 251 Cele KSS "KOR" 251 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 251 Nowy członek KSS "KOR" 259 Proces w sprawie zabójstwa Brożyny 159 Represje (nie wymienienie w Oświadczeniach i korespondencji KSS «KOR») 259 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 262 Apel 262 Z ostatniej chwili 263 [List] Do Księdza Kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego - Warszawa, 15 czerwca 1978 r. 263 Komunikat nr 21 - Warszawa, 31 lipca 1978 r. 263 Cele KSS "KOR" 264 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 264 Wyrok w sprawie zabójstwa Brożyny 273 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 274 Adresy i telefony [31] czlonk6w KSS "KOR" 279 Apel 279 Komunikat nr 22 - Warszawa, ll wrzesnia 1978 r. 279 Cele KSS "KOR" 279 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 279 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 285 Informacja Karty 77 288

Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR"

291 Apel 291 [List] Do Komitetu Centralnego Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej - Warszawa, 9 października 1978 r. 291 Komunikat nr 23 - Warszawa, 16 października 1978 r. 292 Cele KSS "KOR" 292 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 292 Nowi członkowie KSS "KOR" 303 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 303 Rozliczenie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej KSS "KOR" za okres 20 września 1977 r. - 20 września 1978 r. 306 Z ostatniej chwili 307 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 308 Apel 308 Komunikat nr 24 - Warszawa, 12 listopada 1978 r. 308 Cele KSS "KOR" 308 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 308 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”) 310 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 322 Apel 322 Komunikat nr 25 - Warszawa, 18 grudnia 1978 r. 322 Cele KSS „KOR” 323 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 323 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 336 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 339 Komunikat Rady Funduszu Samoobrony KSS "KOR" 339 Z ostatniej chwili 340 Apel 340 Komunikat nr 26/27 - Warszawa, grudzień 1978 r.- styczeń 1979 r. 340 Cele KSS "KOR" 341 Oświadczenia i korespondencja KSS ,,KOR” 341 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”) 347 Fałszerstwo 350 Sprostowanie 350 Podziękowanie 351 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 351 Apel 351 Komunikat nr 28 - Warszawa, 16 marca 1979 r. 351 Cele KSS "KOR" 351 Proces Kazimierza Świtonia 351 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 353 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”) 363 Z ostatniej chwili 367 Fałszerstwa 368 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 368 Apel 369 Komunikat nr 29 - Warszawa, 30 kwietnia 1979 r. 369 Cele KSS "KOR" 369 Oświadczenia j korespondencja KSS "KOR" 369 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR”) 372 Ponadto 380 Z ostatniej chwili 381 Adresy j telefony [33] członków KSS "KOR" 382 Apel 382 Komunikat nr 30 - Warszawa, 12 czerwca 1979 r. 382 Cele KSS "KOR" 382 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 382 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i w korespondencji KSS "KOR") 404 Uzupełnienie Iisty represji policyjnych po uszkodzeniu pomnika Lenina w Nowej Hucie 408 Fałszerstwo 408 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 408 Apel 408 Komunikat nr 31/32 - Warszawa, 1 września 1979 r. 408 Cele KSS "KOR" 409 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 409 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 423 Nowe inicjatywy społeczne 429 Informacje Karty 77, czerwiec - Lipiec 1979 r. 430 [List do:] Jerzy Andrzejewski - [Warszawa, sierpień 1979 r.] 431 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 431 Apel 431 Komunikat nr 33 - Warszawa. 16 października 1979 r. 432 Cele KSS "KOR" 432 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 432 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 437 Adresy i telefony [32] czlonk6w KSS "KOR" 440 Apel 440 Komunikat nr 34 - Warszawa, 30 Iistopada 1979 r. 440 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 441 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 448 Ponadto 451 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 458 Apel 458 Komunikat - Warszawa, 7 grudnia 1979 r. 458 Komunikat nr 35 - Warszawa. 31 grudnia 1979 r. 459 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 459 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 465 Ponadto 471 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 473 Apel 473 Komunikat nr 36 - Warszawa, 31 stycznia 1980 r. 473 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 474 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 478 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 483 Apel 483 Komunikat nr 37 - Warszawa, 29 lutego 1980 r. 483 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 484 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 490 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 497 Apel 497 Komunikat nr 38 - Warszawa, 31 marca 1980 r. 497 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 497 Sprawa Edmunda Zadrożyńskiego 501 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 501 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 511 Apel 511 Komunikat nr 39 - Warszawa. 30 kwietnia 1980 r. 511 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 511 Nowy członek KSS "KOR" 517 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 518 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 524 Apel 524 Komunikat 40 - Warszawa, 31 maja 1980 r. 525 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 525 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 530 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 534 Apel 534 Komunikat nr 41 - Warszawa, 28 czerwca 1980 r. 534 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 534 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 543 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 547 Apel 547 Komunikat nr 42 - Warszawa, 31 lipca 1980 r. 547 Oświadczenia KSS "KOR" 547 Strajki 551 Adresy i telefony [33] członków KSS „KOR” 558 Apel 558 Komunikat nr 43 - Warszawa, 1 września 1980 r. 558 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 558 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 568 Represje (w dniach od 18 do 31 sierpnia nie wymienione lub przedstawione nieściśle w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 570 Apel Rady Funduszu KSS "KOR" - Warszawa, 8 sierpnia 1980 r. 574 Sprawozdanie Biura Interwencyjnego KSS "KOR" - Warszawa, Iipiec 1980 r. 575 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 582 Apel 582 Komunikat 44 - Warszawa, 30 września 1980 r. 582 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 583 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 587 Informacja 588 Adresy i telefony [32] czlonk6w KSS "KOR" 589 Apel 589 Komunikat nr 45 - Warszawa, 31 października 1980 r. 589 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 589 Informacja 591 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 592 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 593 Apel 593 Komunikat nr 46 - Warszawa, 30 listopada 1980 r. 593 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 593 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 601 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 602 Apel 602 Komunikat nr 47 -- Warszawa, 31 grudnia 1980 r. 603 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 603 Represje 603 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 604 Apel 604 Komunikat nr 48 (ostatni) - Warszawa, 23 września 1981 r. 605 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 605 Sprawozdanie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej "KOR" za okres 16 września 1979 r.-31 marca 1981 r. 613 Komunikat 614 Informacja 614 Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" 614 Adresy i telefony członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 616 Część druga. Broszury 619 ... w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej CZĘŚĆ pierwsza] - Warszawa, kwiecień 1977 r. 620 ... w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. CZĘŚĆ druga - Warszawa, czerwiec 1977 r. 637 Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników - Warszawa, maj 1977r. 659 Wypadki czerwcowe 660 Zakres represji 662 Działalność Komitetu Obrony Robotników 666 Dokumenty bezprawia opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" - Warszawa, 7 kwietnia 1978 r. 676 Oświadczenie - Warszawa, 7 kwietnia 1978 r. 677 Biała księga Kazimierza Świtonia - Warszawa. po 8 stycznia 1979 703 Oświadczenie - Warszawa, 8 stycznia 1979 r. 704 Sprawa Jana Kozłowskiego - Warszawa, po 16 stycznia 1979 r. 713 Wstęp - Warszawa, 4 stycznia 1979 r. 714 Jan Kozłowski [do:] Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. List otwarty - Warszawa, 1 stycznia 1979 r. 715 Opinia Sądowo-psychiatryczna (odpis) 717 Oświadczenie - Warszawa, 10 września 1978 r. 719 Dalsze informacje na temat sprawy Jana Kozłowskiego 720 Dodatek 723 Wacław Zawadzki [Nekrolog] 724 Adam Szczypiorski [Nekrolog] 724 [List prof. Edwarda Lipińskiego:] Do Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej G. Marchaisa. Do Sekretarza Generalnego Włoskiej Partii Komunistycznej E. Berlinguera. Do Sekretarza Generalnego Hiszpaskiej Partii Komunistycznej S. Carrilla - [Warszawa]. 8 czerwca 1977 r. 726 Spis dokumentów Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spolecznej 728 Indeks osób 749
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)

-13%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)

Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” stanowi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Artykuły Autorów polskich, ukraińskich i czeskich dotyczą: dziejów plemion wschodniosłowiańskich – Dulebów, Wołynian, Burzan i Lędzian; procesu identyfikacji i lokalizacji plemion słowiańskich i ich stolic; przyczyn intensyfikacji kontaktów społeczeństw basenu Morza Bałtyckiego z Europą Zachodnią w IX wieku; obrazu Polaków na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego; problemu powołania metropolii moskiewskiej; kwestii mieszczan raciborskich w Krakowie; zjazdu Władysława Jagiełły z możnowładztwem i rycerstwem polskim w Łęczycy w 1430 roku; obrazu dworu królowej Zofii Holszańskiej; badań nad rodziną Melsztyńskich herbu Leliwa; poprawki w genealogii książąt górnośląskich; analizy rządów Zygmunta Starego w księstwach: głogowskim i opawskim.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)

-12%

„Wieki Stare i Nowe”. T. 12 (17)

Tom 12 (17) periodyku „Wieki Stare i Nowe” cechuje różnorodność zagadnień osadzonych w kilku epokach historycznych. W bieżącym tomie znalazły się prace badaczy, którzy reprezentują kilka ośrodków naukowych, mieszczących się – poza Katowicami – we Lwowie, w Opolu, Poznaniu, Pradze oraz Warszawie. W części Artykuły szczególnie bogato jest reprezentowana problematyka dotycząca różnych aspektów dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku. Swoje miejsce znalazły też teksty tematyką nawiązujące do XIX i pierwszej połowy XX stulecia. Tom zamyka stały dział: Artykuły recenzyjne i recenzje, w którym zamieszczono krytyczne omówienia kilku prac z zakresu historii starożytnej, nowożytnej i najnowszej. Publikacja może stać się przedmiotem zainteresowania zarówno zawodowych historyków, studentów historii, jak i amatorów ciekawych procesów oraz zdarzeń zachodzących w przeszłości.

Cena: 20.49 zł 18.00 zł
Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej

-19%

Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej

Piętnaście rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie to owoc badań naukowych autora - profesora historii - prowadzonych w latach 1975-1999 w Afryce. Tematyka publikacji jest bardzo obszerna i dotyczy m.in. najstarszych zabytków cywilizacji afrykańskiej, handlu niewolnikami i walki o jego zniesienie, ekspansji mocarstw europejskich (głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec) na Czarnym Lądzie oraz ideologii apartheidu. Dodatkowym walorem publikacji jest przedstawienie związków Polaków z Afryką (zwłaszcza Wschodnią), poczynając od pierwszych udokumentowanych źródłowo danych z dalekiej przeszłości aż po czasy najnowsze.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
Akt normalizacyjny - 50 lat Układu o normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku

-17%

Akt normalizacyjny - 50 lat Układu o normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku

Pięćdziesiąta rocznica podpisania Układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN (7 grudnia 1970 r.) jest dobrą okazją do przypomnienia kontekstu politycznego, uzgodnionych rozwiązań oraz zróżnicowanych skutków tego przełomowego aktu. Zakończył on uciążliwy okres braku relacji między obu państwami, stworzył warunki do nawiązania między nimi nie tylko stosunków dyplomatycznych, ale również do otwarcia możliwości współpracy w innych dziedzinach. Jego podpisanie poprzedziły miesiące bardzo trudnych negocjacji. Dotyczyły one różnych kluczowych zagadnień, które uprzednio, od ponad dwóch dekad pozostawały nierozstrzygnięte, jak przede wszystkim sprawa uznania przez RFN granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, wznowienia wyjazdów Niemców zamieszkałych jeszcze w Polsce, czy kwestii odszkodowań dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę. Podpisanie Układu i pobyt zachodnioniemieckiego kanclerza, Willy’ego Brandta w Warszawie miały jeszcze jeden wymiar. Uklęknięcie przywódcy RFN przed Pomnikiem Bohaterów Getta nadało tym wydarzeniom aspekt symboliczny i moralny.

W niniejszej książce podjęta została próba z perspektywy półwiecza udzielenia odpowiedzi na pytanie o ocenę traktatu i jego rezultatów. Autorami są naukowcy od lat zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi, historią dyplomacji i bezpieczeństwem europejskim, profesorowie Jan Barcz, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy Kranz, Witold M. Góralski, Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura oraz Adam Krzemiński.

Cena: 16.80 zł 14.00 zł
Anioł upadły ksiądz Lamennais

-20%

Anioł upadły ksiądz Lamennais

Hugues-Félicité-Robert de Lamennais (1782-1854) – ksiądz, ideolog oraz pisarz. Najpierw zwolennik ultramontanizmu, później rzecznik odnowy Kościoła katolickiego. W 1841 zerwał z Kościołem i poświęcił się polityce. Założył w 1830 i był jednym z redaktorów dziennika („Przyszłość”) „L'Avenir”. Przez tę działalność starał się jako ultramontanista stworzyć silną przeciwwagę intelektualną przeciw gallikanizmowi francuskiemu. Jego poglądy zawarte w czasopiśmie „L'Avenir” zostały pośrednio potępione w encyklice „Mirari vos” papieża Grzegorza XVI, z 15 sierpnia 1832. Sam Lamennais przyjął postawę uległą i zaakceptował nauczanie papieża. Później jednak zmienia zdanie i stwierdza, że papież nie może zakazać mu jego własnych twierdzeń i przekonań. Kontynuując wydawanie „L'Avenir” jeszcze bardziej radykalizuje poglądy. Nazywa papieża „niemym świadkiem krzywd i popełnianych zbrodni przez wielkich”. W końcu papież Grzegorz XVI odnosi się bezpośrednio do poglądów ks. Lamennais w encyklice „Singulari nos”, z 25 czerwca 1834. Ks. Lamennais w końcu zrywa z Kościołem i kontynuuje nauczanie, skłaniając się coraz bardziej ku socjalizmowi i oddalając się tym samym od nauczania Kościoła. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugues-Félicité-Robert_de_Lamennais)

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

-13%

Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

Książka podejmuje niezmiernie istotny i subtelny problem wczesnego chrześcijaństwa, który, jak zaznacza autor we wstępie, był „decydujący o sensie istnienia nowego wyznania”, mianowicie kwestię boskości Jezusa Chrystusa. Śledzi zjawisko anomeizmu, którego przejawy dostrzega już w teologii przednicejskiej, a które zyskało wyraz w wielkich heterodoksyjnych nurtach IV wieku, jakimi były arianizm, neoarianizm i eunomianizm. Należy zgodzić się z Autorem, że anomeizm i dyskusje z nim związane stanowiły problem zarówno teologiczny, jak też filozoficzny, a niekiedy nawet filologiczny. Ważnym walorem pracy jest jej charakter źródłowy. Wykorzystuje też obszerną literaturę przedmiotu, o czym świadczą obszerne przypisy oraz obfita bibliografia, ale przede wszystkim odniesienia w tekście do dyskusji czy opracowań istniejących w literaturze naukowej, także w tej najnowszej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.