Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej

ebook

- 26%

Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej

Grzegorz Foryś.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 35.00 zł 26.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-310-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Studium Grzegorza Forysia to pierwsza tak kompleksowa próba opisu i wyjaśnienia protestów rolników w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Mamy do czynienia z dziełem dojrzałym, stanowiącym ważny przyczynek do najnowszej historii społeczeństwa polskiego.

Tytuł
Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej
Autor
Grzegorz Foryś
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-310-4
Rok wydania
2008 Warszawa
Liczba stron
243
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 7
Rozdział I
Protest a ruchy społeczne. Egzemplifikacje teoretyczne 16
1. Uwagi wstępne 16
2. Psychologia tłumu  18
3. Zachowanie zbiorowe – próba przybliżenia koncepcji  20
4. Teoretyczne koncepcje ruchów społecznych  28
4.1. Teoria zachowania zbiorowego i teoria racjonalnego wyboru 34
4.2. Teoria mobilizacji zasobów i koncepcja cykli protestów  37
4.3. Teoria nowych ruchów społecznych 42
4.4. Teorie syntetyzujące  48
5. Protest jako forma działania zbiorowego  52
6. Ramy teoretyczne analizy protestów społecznych  63

Rozdział II
Chłopskie ruchy społeczne. Ekonomiczne i społeczno-kulturowe
determinanty zachowań chłopów 65
1. Uwagi wstępne 65
2. Geneza ruchów chłopskich  67
3. Chłopi jako specyficzna grupa społeczna  76
3.1. Etos chłopski 80
3.2. Podstawowe wartości etosu chłopskiego  82
3.3. Towarzyszące wartości etosu chłopskiego 87
4. Chłopskie ruchy społeczne i ich aktorzy  93

Rozdział III
Procesy przeobrażeń modernizacyjnych rolnictwa polskiego.
konteksty protestów rolniczych 97
1. Uwagi wstępne 97
2. Teorie modernizacji – zarys koncepcji 99
3. Uwłaszczenie na ziemiach polskich 104
4. Kontynuacja i przełom w rolnictwie polskim 108
4.1. Reforma rolna okresu międzywojennego 109
4.2. Okres realnego socjalizmu i nowe warunki działania 111
5. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa polskiego po 1989 roku 120
5.1. Ekonomiczne aspekty zmian modernizacyjnych rolnictwa w Polsce 121
5.2. Strukturalne i społeczno-kulturowe aspekty zmian modernizacyjnych
rolnictwa w Polsce 128
6. Ciągłość i zmiana w rolnictwie polskim 137

Rozdział IV
Ekonomiczne podłoże protestów rolniczych. egzemplifikacje
empiryczne 139
1. Uwagi wstępne 139
2. Metoda analizy wydarzeń protestacyjnych (protest events analysis) 140
3. Ogólna charakterystyka protestów 144
3.1. Liczba i typ wydarzeń protestacyjnych 145
3.2. Zasięg i natężenie protestów rolniczych 149
3.3. Organizatorzy i uczestnicy działań protestacyjnych 154
3.4. Zróżnicowanie terytorialne protestów rolniczych 161
4. Ekonomiczne przyczyny rolniczych działań kontestacyjnych 169
5. Fale i cykle protestów rolniczych 174
6. Profesjonalizacja, instytucjonalizacja i rutynizacja rolniczych protestów 180

Rozdział V
Strategie i wymiary protestów rolniczych 182
1. Uwagi wstępne 182
2. Ekonomiczny i polityczny wymiar protestów rolniczych
– żądania protestujących 183
3. Adresaci żądań protestacyjnych 190
4. Strategie i metody protestacyjne 198
5. Skuteczność protestujących 208
6. Relacje państwo – protestujący. Interakcyjny wymiar protestów rolniczych 214
7. Kulturowe ramy aktywności protestacyjnej rolników 219
8. Ekonomizacja, polityzacja i radykalizacja rolniczych protestów 224

Zakończenie
Protesty rolników w Polsce w latach 1997–2001 w perspektywie socjologicznej 227
Bibliografia 236
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej. Przedstawia dylematy transformacyjnej Polski, napięcia relacyjne o charakterze kulturowym i klasowym ukryte pod zindywidualizowanym i interpersonalnym przeżywaniem „kontraktu płatnej pracy domowej”. Oferuje interpretację współczesności wg klucza przeplatających się i współwystępujących przejawów przednowoczesnego, nowoczesnego i ponowoczesnego sposobu ujmowania ładu społecznego w skali mikro i w życiu codziennym.

Cena: sprawdź
20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

-8%

20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich.

Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kwestie poszukiwania swojej tożsamości i miejsca w ogromnej "przestrzeni" powstałej po rozpadzie ZSRR. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. postaw wobec zróżnicowań etnicznych i kulturowych tych społeczeństw, poszukiwań i budowy ich odrębności kulturowo-etnicznej za pomocą zarówno "tradycyjnych" metod (takich jak pamięć genealogiczna lub odwołań do tradycyjnych kultów religijnych), jak i nowoczesnych środków, związanych z polityką i tworzeniem miejsc pamięci.

Analizowane procesy, zwłaszcza próby tworzenia własnych narracji o przeszłości lub jej zawłaszczania - jak piszą autorzy - nie są łatwe i toczą się zazwyczaj w sytuacji napięć i sporów.

Ważną częścią tej książki są opracowania na temat Polaków w krajach byłego ZSRR, analizy prób odnowienia pełnego życia narodowego oraz trudnych (i czasami zaskakujących) wyzwań związanych z trudami przyjazdu do kraju przodków.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
A Ty, co sądzisz o myślących maszynach?

-14%

A Ty, co sądzisz o myślących maszynach?

Czy myślące maszyny pojawią się w nieodległej przyszłości? A może już są wśród nas? Czy sztuczna inteligencja stanie się naszym sprzymierzeńcem, czy będzie stanowiła zagrożenie dla ludzkości? Czy powierzymy jej zarządzanie ważnymi sferami naszego życia? Czy myślącej maszynie przysługują prawa obywatelskie? Czy może odczuwać emocje? Czy przewyższy nas sprawnością myślenia?

A ty, co sądzisz o myślących maszynach?

Na pytanie zawarte w tytule tej książki odpowiedziało prawie 200 osób – wybitni psychologowie, filozofowie, fizycy, antropolodzy, eksperci w zakresie technologii, artyści. Ich wypowiedzi, uwzględniające perspektywy wielu dziedzin nauki, rozmaite punkty widzenia, akcentujące najróżniejsze aspekty tego problemu, często przewrotne i zaskakujące, składają się na barwną wizję wspólnej przyszłości ludzi i maszyn.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości

-30%

Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości

Antropologia bezpieczeństwa to klasyczny przypadek dyscypliny in statu nascendi, i to w fazie początkowej. prezentowana książka, na ogólnym planie antropologii (jako sumy wiedzy o człowieku), przedstawia własny pomysł Autora za zasadniczą ideę, istotę antropologii bezpieczeństwa, jak i jej zasadniczą strukturę merytoryczną, rozwijane i penetrowane obszary zainteresowań poznawczych.

Cena: 40.20 zł 28.00 zł
Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

-21%

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

Osoby niepełnosprawne funkcjonują razem z osobami pełnosprawnymi w określonej przestrzeni. Oddziaływanie tego, co znajduje się w obszarze tej przestrzeni, osoby niepełnosprawne odbierają i oceniają jako dostosowanie lub niedostosowanie do ich potrzeb. Brak dostosowania osób niepełnosprawnych do współegzystowania w tej samej przestrzeni co osoby pełnosprawne oznacza tym samym powstawanie barier. Termin bariera jest pochodzenia francuskiego (barriere) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza przeszkodę. Tak więc bariery można zdefiniować jako wszelkie przeszkody, które utrudniają bądź uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielne, aktywne życie zgodnie z ich ambicjami i predyspozycjami. Na drodze wyborów i osiągania celów u osób niepełnosprawnych pojawiają się liczne bariery, związane zarówno z samym faktem istnienia ograniczenia zdrowotnego, jak i znaczenia tego ograniczenia w relacjach społecznych.
Biorąc pod uwagę wielowymiarowość barier, jakie dotykają osoby niepełnosprawne, próba kompletnego ich ukazania wydaje się być niemożliwa. Zważywszy na to, monografia, którą trzymacie Państwo w rękach, jest bardzo subiektywnym wyborem i nie może być traktowana jako przewodnik dla osób, które zajmują się lub powinny się zajmować likwidacją barier, z którymi stykają się osoby niepełnosprawne. W pewnym sensie stanowi ona także uzupełnienie treści zawartej w monografii zatytułowanej „Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście osób niepełnosprawnych. Aksjologia i zagadnienia instytucjonalne”, której celem stało się ukazanie wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych.

Cena: 29.00 zł 23.00 zł
Being at Home in a Place The Philosophy of Localness

-19%

Being at Home in a Place The Philosophy of Localness

The monograph contains reflections divided into seven parts. The first part Towards the Philosophy of Localness is a theoretical interpretation of the idea of localness being developed as a broad and affirmative concept defining the humans’ way according to the teaching of a place. This part stems from the need to trace a creative power in what is only seemingly passive, stiffened, separate. A local man is demonstrated in the power to create bonds with the world and a valid story of a place. The next part Being at Home on the Border: The Silesian History of Place and Things introduces into the understanding of local space as world space because it is a place which is the beginning of determining oneself as an individual and as a part of a community – there is Jedermann in a local man. Silesian Görlitz, together with the experience of wandering and stories of those who lost home, enables reflection on localness in the proximity of home and migration. In the part The Transgression of History and the Desire for Nature: The Value of a Derelict Park I focus on the experience of existence developed by a local man, which is formulated on the very margins of the world. The reflection is focused on a fallen landscape design of the former Fazaniec park in Silesia. The next part The Narrative of the Cultural Border and the Silesian Philosophy of Home is focused on the description of the borders and the problem of the dialectics of oppression and border protection. Where could one search for new ways of narrating the border, ones that would not only constitute a novelty but affect the realm of relations? The reflection leads to the Silesian narrative of home. The part An Insight into a Post- Industrial Place is focused on the post-industrial place which is more than just design. The post-factory teaches us to understand we are attached to the ground and offers us such a journey which is perhaps a passage to the heart of darkness. It also inscribes our existence in the larger event of dwelling. The Philosophy of Localness and the Arts combines thinking about a city with thinking about a metaphysical community, home and localness, which directs to the description of cultural practice in Barcelona, but also to the reflection upon a local metropolis. The last part University and the Idea of Place is an interpretation of the idea of the university at the intersection of the world and home. The main aim of this part is to describe problems of autonomy, location, and connection with regions. The explanation of the idea of wonder leads to the consideration of an important role of university as an independent and autonomous place in our common space.

Cena: 21.00 zł 17.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.