Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze

ebook

- 14%

Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze

Wojciech Lipoński.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 99.00 zł 85.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-21249-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Porywająca podróż przez dzieje kultury europejskiej! Wielotomową syntezę kontynuuje wędrówka po średniowieczu.
Autor pokazuje Czytelnikowi fascynującą i kontrowersyjną epokę, która głównie dzięki chrześcijaństwu niosła rewolucję cywilizacyjną, zachowując jednocześnie tradycje świata antycznego i przekazując je nowym krajom Europy spoza strefy śródziemnomorskiej. Epoka kojarzona często z zacofaniem, wiarą w czary i inkwizycją jest ukazana w świetle wielkich tradycji średniowiecznej kultury, w tym wartości etycznych kultury rycerskiej, literatury oraz architektury i sztuki zarówno romańskiej, jak i gotyckiej.
Książka jest odzwierciedleniem autorskiej interpretacji procesów, wydarzeń i faktów. Nie zaniedbując zachodnich tradycji średniowiecza, autor sięga po mało znane tradycje Bizancjum, w tym roli pandidakterionu, najstarszego uniwersytetu europejskiego funkcjonującego od 425 roku do upadku Konstantynopola w roku 1453. Publikacja ukazuje kulturę krajów słowiańskich, które do zniszczenia Rusi Kijowskiej przez Tatarów oraz tureckiego podboju Bałkanów były wysoko rozwiniętymi państwami Europy. Opisuje miejsce Polski w kulturze europejskiej średniowiecza, a wyznaczają je m.in. mecenat roztaczany nad artystami jak Wit Stwosz czy udział uczonych Akademii Krakowskiej w kreowaniu prawa międzynarodowego w zwycięskim sporze z Krzyżakami.
Wojciech Lipoński (ur. 1942), anglista i historyk sportu; pracownik naukowy (od 1973), profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (od 1991) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (2014–2018); członek prezydium Komitetu Neofilologicznego Polskiej Akademii Nauk (1999–2002). Autor 19 książek, m.in.: Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich (2017, wyd. 4), Landmarks in British History and Culture (2016, wyd. 2), Historia sportu (2012; nagrodzona Złotym Wawrzynem Olimpijskim PKOl.). Pod auspicjami UNESCO ukazała się jego Encyklopedia sportów świata (2001; wyd. ang. 2003 i franc. 2005). Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 roku za Dzieje kultury brytyjskiej (2003). W 2013 roku wykładem Kultura europejska a historiografa zachodnia ignorująca Europę na wschód od Łaby – wygłoszonym w Collegium Europaeum w Gnieźnie (druk w cyklu Opuscula Gnesnensia, 2014) – zapoczątkował badania nad dziejami kultury europejskiej, rozwijając je serią wykładów Identity of European Culture na Uniwersytecie Szczecińskim (2016–2018).
Ukazały się:
Dzieje kultury europejskiej. Prehistoria – starożytność
W przygotowaniu:
Dzieje kultury europejskiej. Renesans
Dzieje kultury europejskiej. Barok – oświecenie
Dzieje kultury europejskiej. Wiek XIX

Tytuł
Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze
Autor
Wojciech Lipoński
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-21249-0
Rok wydania
2020
Wydanie
1
Liczba stron
640
Format
epub, mobi
Spis treści
Od autora 11 Rozdział I 17 EPOKA NIE TYLKO WSTECZNA 17 Alegoryzacja pogańskiego dorobku starożytności 18 Patres Ecclesiae 22 Anachoreci i wczesny ruch monastyczny 23 Ascetyzm i ascetycy 25 Wczesne herezje 29 Rozdział II 37 BIZANTYJSKI RYWAL ZACHODU – PODSTAWY POTĘGI 37 Prawa Justyniana i ich dalekosiężny wpływ cywilizacyjny 40 Podstawy bizantyjskiej kultury – edukacja i nauka 44 Rozdział III 53 IMPERIUM I BUDOWNICZYCH, I ARTYSTÓW 53 Architektura bizantyjska 53 Sztuka – hegemonia tematyki religijnej 67 Rozdział IV 75 MUZYKA I LITERATURA BIZANTYJSKA 75 Związek muzyki z poezją 75 Literatura bizantyjska poza hymnografią 84 Zagadka nieobecności teatru i dramatu bizantyjskiego 95 Rola Bizancjum w zachowaniu tradycji antyku 97 Rozdział V 98 KULTURY BIZANTYJSKIEGO OBRZEŻA 98 Armenia 98 Sakartwelo – Gruzja 104 Rozdział VI 110 POCZĄTEK WĘDRÓWKI LUDÓW 110 Hunowie i Attyla – „Bicz Boży” 112 Awarowie 116 Rozdział VII 122 GERMANIE 122 Sąsiedzi Rzymian – Germania w opisie Tacyta 122 Germańska mitologia 124 Romanizacja plemion germańskich 126 Migracje głównych plemion germańskich 127 Rozdział VIII 139 ŚWIT PAŃSTWOWOŚCI GERMAŃSKICH 139 Longobardowie 139 Ustanowienie królestwa Anglii 144 Fryzowie 148 Wikingowie i początki państw skandynawskich 150 Rozdział IX 159 IMPERIUM KAROLIŃSKIE – WSPÓLNY POCZĄTEK KULTUR NIEMIECKIEJ I FRANCUSKIEJ 159 Renesans karoliński 161 Architektura doby karolińskiej 163 Sztuka Karolingów 164 Kształtowanie się państw niemieckich i Francji, znaczenie Burgundii 166 Rozdział X 168 SARACEŃSKA ALTERNATYWA 168 Muzułmański podbój i chrześcijańska rekonkwista 170 Literatura arabska w Europie 177 Architektura andaluzyjska 178 Arabska filozofia i nauka 178 Rozdział XI 183 SPOŁECZNOŚCI CELTYCKIE W ŚREDNIOWIECZU 183 Fatalizm irlandzkich losów 183 Złota epoka kultury irlandzkiej 184 Alban, czyli Szkocja 188 Walia 191 Rozdział XII 195 POCZĄTKI CYWILIZACJI SŁOWIAN 195 Pochodzenie Słowian 195 Pogańska mitologia Słowian 197 Państwo Samona 201 Początki chrystianizacji Słowiańszczyzny 202 Chrystianizacja pierwszych państw słowiańskich 205 Rozdział XIII 230 WIELKOŚĆ I UPADEK RUSI KIJOWSKIEJ230 Od Rusi Kijowskiej do Księstwa Moskiewskiego 230 Kultura staroruska 234 Rozdział XIV 244 NARODZINY I ROZWÓJ PAŃSTWA POLSKIEGO 244 Legendarne i rzeczywiste początki 244 Kontrowersje wokół początków chrztu i Polski 245 Bolesław Chrobry i misja św. Wojciecha 247 Od Mieszka II do Łokietka 250 Rozdział XV 251 BAŁTOWIE – MIĘDZY UNICESTWIENIEM A PRZETRWANIEM 251 Pogańska mitologia Bałtów 252 Estonia – najstarsza ojczyzna Bałtów 255 Prusowie 259 Tajemniczy lud Jaćwingów 261 Litwa Mendoga, Gedymina i Jagiełły 261 Żmudź – Samogitia 267 Łotwa – Livonia 268 Rozdział XVI 270 OSTATNI PRZYBYSZE ZE STEPÓW 270 Madziarzy docierają do Europy 271 Mongołowie jako lud europejski? 278 Rozdział XVII 290 FEUDALIZM 290 Etymologia pojęcia i kwestie terminologii 290 Geneza feudalizmu 291 Feudalizm poza głównymi ośrodkami jego rozwoju 294 Wielka Karta Wolności 297 Rozdział XVIII 299 ROZWÓJ MIAST, ICH URBANISTYKA I ARCHITEKTURA 299 Chrześcijaństwo a zmiany w strukturze miast 299 Wikińska geneza miast skandynawskich 302 Typy praw określających lokowanie miast 303 Federacje miast średniowiecznych 304 Gildie kupieckie i cechy rzemieślnicze 306 Mieszczańskie bractwa strzeleckie 308 Wnętrze średniowiecznego domostwa 309 Rozdział XIX 313 OBROŃCY LUDU I BOHATEROWIE WALK NARODOWOWYZWOLEŃCZYCH 313 Dwieście zapomnianych powstań 313 Rozdział XX 326 ŻYDZI, WIECZNI WĘDROWCY 326 Żydzi w Hiszpanii 327 Polemiki talmudystów z chrześcijanami 331 Nasilanie się prześladowań 332 Polski azyl 337 Rozdział XXI 340 KLASZTORY, SKRYPTORIA I KRONIKARZE 340 Monastycyzm zachodni 436 Skryptoria klasztorne 345 Kronikarze i kroniki 347 Rozdział XXII 356 STYL ROMAŃSKI W ARCHITEKTURZE, SZTUCE I RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM 356 Wczesny romanizm – renesans ottoński 356 Dojrzały styl romański w architekturze i sztuce 362 Rozdział XXIII 376 STRZELISTE PIĘKNO GOTYKU 376 Świątynie w stylu gotyckim 377 Świeckie budowle gotyckie 381 Sztuka gotycka 382 Rozdział XXIV 398 KULTURA KLASY RYCERSKIEJ 398 Geneza rycerstwa europejskiego 398 Rycerska koncepcja honoru i miłości 401 Rynsztunek rycerski 404 Turnieje rycerskie 409 Polowania 411 Zakony rycerskie i wyprawy krzyżowe 414 Rozdział XXV 424 EDUKACJA I NAUKA W WIEKACH ŚREDNICH 424 Początki uniwersytetów na Zachodzie 424 Scholastyka – filozofia i teologia katolicka 427 Rozdział XXVI 436 HEREZJE SPRZECIWU SPOŁECZNEGO 436 Waldensi 436 Katarzy i Albigensi 438 Lollardzi, Wiklef, Hus i Jędrzej Gałka z Dobczyna 442 Rozdział XXVII 447 EPOSY, LEGENDY I ROMANSE 447 Epika tradycji pogańskiej 448 Epos tradycji chrześcijańskiej 453 Romanse średniowieczne 463 Rozdział XXVIII 468 LITERATURA RELIGIJNA 468 Liryka religijna 468 Arcydzieło hagiografii – Złota legenda 473 Religijne formy dramatyczne – misteria, mirakle i moralitety 474 Rozdział XXIX 481 ŚREDNIOWIECZNA POEZJA ŚWIECKA 481 Trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy i meistersingerzy 481 Goliardzi – Carmina Burana 484 François Villon 487 Rozdział XXX 492 SATYRYCY I PRZEŚMIEWCY 492 Satyra, literatura moralizatorska i plebejskie formy prześmiewcze 492 Étienne de Fougères i jego księga poświęcona obyczajom 493 Satyry o tematyce chłopskiej 497 Renard – chytry lis 502 Rozdział XXXI 504 MUZYKA TRADYCJI ZACHODNIEJ 504 Tradycja pogańska 504 Dziedzictwo zachodniej muzyki kościelnej 506 Najstarsze ślady muzyki i pieśni Słowian 511 Instrumenty muzyczne średniowiecza 514 Tańce średniowieczne 518 Rozdział XXXII 521 ŻYCIE CODZIENNE I OBYCZAJE 521 Zawieranie małżeństw 522 Narodziny, dzieciństwo i sieroctwo 522 Pogrzeby 526 Zmiany w ubiorach – niezwykła rola spodni i guzika 528 Nowe tradycje kulinarne 533 Higiena i łaźnie 542 Gry i zabawy ludowe 544 Pielgrzymki, czyli średniowieczna turystyka 549 Rozdział XXXIII552 CIEMNE STRONY ŚREDNIOWIECZA 552 Niewolnicy średniowiecznej Europy 552 Prostytucja 555 Psychoreligijne patologie 559 Młot na wspólniczki szatana 564 Tortury – metody, narzędzia i kaci 566 Zakończenie 571 WAGA I ZNACZENIE ŚREDNIOWIECZA 571 Skróty stosowane w przypisach 573 Bibliografia 575 Indeks nazwisk 587 Źródła ilustracji 614
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Dzieje kultury europejskiej. Średniowiecze

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty

-8%

„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty

Prezentowana książka dotyczy działalności prasowo-wydawniczej, dziennikarskiej i redakcyjnej Augustyna Wróblewskiego, wybitnego chemika i biochemika, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 1905 r. w Krakowie powołał on do życia periodyk "Przyszłość" propagujący hasła: abstynencji, bezpartyjności i prohibicji. Względne powodzenie przedsięwzięcia, umiarkowany odzew czytelniczy, który umożliwił jego egzystencję do wybuchu I wojny światowej (aczkolwiek Wróblewski wycofał się z redakcji w połowie 1907 r.), skłoniły założyciela pisma do powołania kolejnego tytułu prasowego - "Czystość", "dwutygodnika bezpartyjnego, poświęconego sprawom zwalczania prostytucji i nierządu". Pierwszy numer pisma pojawił się w połowie 1905 roku, początkowo w postaci samoistnego dodatku prasowego, a następnie samodzielnego wydawnictwa, które z przerwami, głównie spowodowanymi brakiem środków finansowych, przetrwało do końca 1909 roku.

Dlaczego wybitny chemik, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego porzuca karierę naukową, by poświęcić się dziełu odrodzenia moralnego społeczeństwa? Jaką rolę w tej konwersji odegrały dramatyczne wypadki 1902 r., w wyniku których Augustyn Wróblewski osadzony został jako nieuleczalnie chory w szpitalu psychiatrycznym? Czy kolejne prasowe przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim "Czystość", pełniły rolę trampoliny, dzięki której miał powrócić do życia publicznego w glorii reformatora społecznego, misjonarza etycznej przemiany, adwokata odrzuconych i wykluczonych? W jakim stopniu perypetie osobiste wywarły wpływ na program, kształt, zawartość "Czystości"? Czy dzieło na wskroś autorskie, swoiste forum radykalnych poglądów Wróblewskiego w kwestiach społecznych miało szanse na rezonans czytelniczy? Na te pytania autor próbuje odpowiedzieć w relacji o niecodziennym piśmie i niezwykłym jego założycielu, który postanowił prowadzić życie prawdziwego człowieka.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej

-20%

300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej

Całość pracy dotyczyć będzie przede wszystkim historii 300 Dywizjonu, który istniał w latach 1940-1947. Pierwszy rozdział ma charakter ogólny i wprowadzi Czytelnika w organizację i strukturę dywizjonu oraz opisze służbę w brytyjskim lotnictwie bombowym tego okresu. Historia jednostki rozpocznie się d drugiego rozdziału, który traktować będzie o jej początkach i pierwszych akcjach bojowych. Działania dywizjonu były ściśle powiązane z kampaniami prowadzonymi przez brytyjskie lotnictwo bombowe, stąd dalsze rozdziały podzielone są według najważniejszych okresów w dziejach ofensywy bombowej RAF.

Cena: 60.00 zł 48.00 zł
Adam Bromberg i "encyklopedyści" Kartka z dziejów inteligencji w PRL

-8%

Adam Bromberg i "encyklopedyści" Kartka z dziejów inteligencji w PRL

Prezentowana książka poświęcona jest dwóm łączącym się ze sobą sprawom: osobie i historii życia Adolfa (Adama) Bromberga, polskiego komunisty, oficera Ludowego Wojska Polskiego, następnie wydawcy, dyrektora Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1953-1965, oraz związanej z nim sprawie tzw. encyklopedystów - autorów i redaktorów haseł w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, którzy stali się przedmiotem nagonki prasowej w latach 1967-1968 i przeprowadzonej w jej rezultacie czystki personalnej w PWN. Jest to istotny przyczynek do badań nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem inteligencji w strukturach komunistycznego państwa oraz polityką naukową i kulturalną władz PRL.

Książka otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Historycznego UW - CLIO III stopnia.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Admirałowie Nimitz Halsey,Leahy oraz King.

-20%

Admirałowie Nimitz Halsey,Leahy oraz King.

W historii Ameryki tylko czterech oficerów awansowano do stopnia pięciogwiazdkowych admirałów floty: Williama Leahy’ego, Ernesta Kinga, Chestera Nimitza i Williama Halseya. Byli to najlepsi, najwybitniejsi synowie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i wspólnie poprowadzili ją do triumfu w II wojnie światowej, zapewniając jej status najpotężniejszej floty na świecie.

W niniejszej książce wielokrotnie nagradzany historyk Walter R. Borneman po raz pierwszy szczegółowo opisuje ich losy. Korzystając z czasopism, dzienników okrętowych oraz innych źródeł ożywia niesłychane, przełomowe momenty dziejów, pokazuje nam jak tych czterech admirałów na zawsze zrewolucjonizowało wojnę morską, dzięki wykorzystaniu okrętów podwodny i lotniskowców. Opisuje, jak ci czterej mężczyźni – przyjaciele, ale także rywale – współpracowali, aby posłać na dno floty Państw Osi i zapewnić Aliantom zwycięstwo w II wojnie światowej.

Recenzje
„To pierwsza książka, która zajmuje się całą czwórką [admirałów] na raz, skupiając się na ich wzajemnie przeplatających się losach, przyjaźniach, a także rywalizacji… Kunsztownie napisana pozycja”.
John Lehman, Washington Post

„Walter R. Bornem w swojej znakomicie przyjętej, nowej książce zmaga się z kluczowym problemem przywództwa wojskowego: co sprawia, że niektórzy oficerowie potrafią odpowiednio umotywować siły bojowe do walki, a inni nie?”.
Tony Perry, Los Angeles Times

„Wciągająca i oparta na gruntownych badaniach książka… Borneman potrafi przystępnie objaśnić skomplikowane manewry i kontrmanewry w toku bitwy w zatoce Leyte… co w przypadku opisów tej bitwy nie zawsze się udaje”.
Andrew Roberts, Wall Street Journal

„Admirałowie Waltera Bornemana to monumentalny portret Leahy’ego, Kinga, Nimitza i Halseya. Żaden historyk od czasów Samuela Eliota Morisona nie potrafił roztoczyć przed czytelnikiem tak znakomitego obrazu pięciogwiazdkowych admirałów, którzy podczas II wojny światowej pomogli rzucić Japonię na kolana. Polecam!”.
Douglas Brinkley, profesor historii na Rice University

„Czterej pięciogwiazdkowi admirałowie amerykańskiej marynarki z czasów II wojny światowej kompletnie różnili się temperamentem i osobowością, ale łączyły ich wizja, poświęcenie i odwaga. Walter Borneman stworzył porywającą opowieść o zwycięstwie na morzu”.
Evan Thomas, autor The War Lovers

„Oto Walter Borneman w szczytowej formie. Portret zapomnianego admirała, Williama Leahy’ego, jest godny osobnej książki. W Admirałach czytelnika na niemal każdej stronie spotyka coś nieoczekiwanego, a nierzadko i wstrząsającego”.
Thomas Fleming, autor Time and Tide

Walter Borneman jest autorem siedmiu książek, między innymi 1812, The French and Indian War czy Polk. Posiada tytuły naukowe z historii i prawa. Mieszka w Kolorado.

Cena: 59.99 zł 48.00 zł
Album lwowski

-18%

Album lwowski

Już za chwilę zabłysną latarnie uliczne wzdłuż chodników i znów pójdziemy Wałami Hetmańskimi w kierunku Teatru Wielkiego...

W dworku na Kaleczej Góra, Stanisław Wronowski stoi pośrodku rzęsiście oświetlonego salonu, rozgląda się, sprawdzając czy wszystko jest na miejscu - za chwilę podjadą powozy i wysiądą największe sławy tego miasta - wieczór w towarzystwie muzyków, literatów i aktorów będzie jak zwykle najlepszy we Lwowie. Wtorki warto spędzać u dyrektora Ossolineum Adama Kłodzińskiego, czwartki u literata Józefa Dzierzkowskiego. Do domu Władysława Bełzy ściągają znani goście z całego kraju, tu mogą liczyć na gościnę, długie rodaków rozmowy i nalewki serwowane przez pana domu. Matki szykując kolacje zapalają lampy naftowe, ojcowie zrzucają cylindry i surduty, zasiadają do czytania "Gazety Lwowskiej". Tyle jeszcze chcą zrobić, śpieszą się bardzo i starają. Kolekcjonują, budują, fundują i zakładają - szlifują diament miasta. Czas ucieka nieubłaganie, zmieniają się ludzie i układy polityczne, a miasto Lwów urodzone z ich pracy, beztroski oraz marzeń nie przestaje zadziwiać i zachwycać.

Cena: 38.00 zł 31.00 zł
Andruszkowice. Monografia miejscowości

-27%

Andruszkowice. Monografia miejscowości

Andruszkowice - monografia podsandomierskiej wsi. Książka omawia zagadnienia z przeszłości osadnictwa wiejskiego na terenie Sandomierszczyzny, położenie geograficzne opisywanej miejscowości, etymologię jej nazwy, jej dzieje do rozbiorów, w dobie niewoli narodowej, w Polsce niepodległej, w PRL-u i obecnie. Zawiera wiele starych fotografii, mapy, plany i tabele.

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.