Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ekologia. Krótkie wykłady

ebook

- 14%

Ekologia. Krótkie wykłady

Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 79.00 zł 68.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 68.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-14464-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw. małych kursów oraz 3-letnich studiów licencjackich. Oprócz "klasycznej" wiedzy ekologicznej zawiera rozdziały poświęcone tzw. ekologii aplikacyjnej - zasadom racjonalnej eksploatacji populacji, biologicznej walce ze szkodnikami, ochronie różnorodności gatunkowej, jest także rozdział poświęcony ekotoksykologii. Układ książki taki sam, jak wszystkich z tej serii, tzn. hasło kluczowe, definicje, a następnie rozwinięcie tych zagadnień.


W obecnym wydaniu uwzględniono bardzo dużo zmian i uzupełnień wynikających z nowych doniesień naukowych. Najwięcej uzupełnień dotyczy roślinności kuli ziemskiej, klimatu, wód słodkich i słonych, gdyż zanieczyszczenie środowiska i ocieplenie klimatu powodują różne zmiany w tych ekosystemach. Jest także rozdział na temat strategii ochrony przyrody. W porównaniu z wydaniem pierwszym książka jest wzbogacona licznymi rysunkami i tabelami.


Tłumaczenie: Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski

Tytuł
Ekologia. Krótkie wykłady
Autorzy
Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-14464-7
Seria
KRÓTKIE WYKŁADY
Rok wydania
2009 Warszawa
Wydanie
2
Liczba stron
436
Format
pdf
Spis treści
Skróty VII Przedmowa VIII Sekcja A – Wprowadzenie do ekologii 1 A1 Co to jest ekologia? 1 A2 Dekalog ekologiczny 3 Sekcja B – Przystosowania organizmów do środowiska 13 B1 Adaptacje 13 B2 Życie w zmiennych warunkach środowiska 17 B3 Nisza ekologiczna 22 Sekcja C – Klimat 27 C1 Promieniowanie słoneczne i klimat 27 C2 Mikroklimat 35 Sekcja D – Woda 39 D1 Właściwości wody 39 D2 Rośliny i woda 43 D3 Zwierzęta i woda 49 Sekcja E – Temperatura 53 E1 Temperatura a metabolizm 53 E2 Reakcja organizmów na temperaturę otoczenia 58 E3 Temperatura a rozmieszczenie organizmów 61 Sekcja F – Promieniowanie 65 F1 Rośliny a promieniowanie słoneczne 65 Sekcja G – Pierwiastki biogenne 73 G1 Zasoby i krążenie pierwiastków biogennych 73 G2 Rośliny i konsumenci 81 G3 Tworzenie się właściwości i klasyfikacja gleb 84 Sekcja H – Ekologia populacji 91 H1 Struktura populacji 91 H2 Rozrodczość, śmiertelność i wzrost populacji 96 H3 Zagęszczenie i procesy zależne od zagęszczenia 107 H4 Dynamika populacji — fluktuacje, cykle populacyjne, chaos 114 Sekcja I – Konkurencja 121 I1 Istota oddziaływań konkurencyjnych 121 I2 Konkurencja wewnątrzgatunkowa 132 I3 Rozdział zasobów 136 Sekcja J – Drapieżnictwo 143 J1 Istota drapieżnictwa 143 J2 Oddziaływania w układzie drapieżnik– ofiara 149 Sekcja K – Pasożytnictwo 157 K1 Istota pasożytnictwa 157 K2 Dynamika układu pasożyt–żywiciel 163 Sekcja L – Mutualizm 173 L1 Mutualizm 173 Sekcja M – Historie życia organizmów 179 M1 Historie życia organizmów 179 Sekcja N – Ekologia behawioralna 191 N1 Grupy socjalne, kooperacja i altruizm 191 N2 Płeć a ekologia 196 Sekcja O – Genetyka populacyjna 207 O1 Różnorodność genetyczna 207 O2 Specjacja 214 Sekcja P – Ekologia ekosystemu 221 P1 Struktura i funkcjonowanie ekosystemu 221 P2 Produkcja pierwotna i wtórna 227 P3 Łańcuchy pokarmowe 233 Sekcja Q – Ekologia zgrupowań wielogatunkowych 237 Q1 Struktura i stabilność biocenoz 237 Q2 Biocenozy wysp i kolonizacja środowisk wyspowych 245 Q3 Zasady funkcjonowania biocenoz, konkurencja, drapieżnictwo 251 Sekcja R – Dynamika biocenoz 259 R1 Sukcesja ekologiczna 259 R2 Reakcja biocenozy na zaburzenia 269 Sekcja S – Biomy 275 S1 Biomy 275 S2 Formacje trawiaste 281 S3 Tundra 287 S4 Lasy 292 S5 Pustynie, półpustynie i zarośla twardolistne 300 S6 Biomy wód słonych 305 S7 Biomy słodkowodne 312 Sekcja T – Eksploatacja populacji 319 T1 Teoretyczne podstawy eksploatacji populacji 319 T2 Rybołówstwo i wielorybnictwo 325 Sekcja U – Zwalczanie szkodników 333 U1 Szkodniki i walka z nimi 333 U2 Pestycydy i problemy 337 U3 Walka biologiczna i zintegrowana kontrola szkodników 343 Sekcja V – Ochrona przyrody 349 V1 Gatunki rzadkie, zanikanie siedlisk i wymieranie gatunków 349 V2 Strategie ochrony przyrody 356 V3 Zasoby biologiczne i banki genów 363 Sekcja W – Zanieczyszczenie i ocieplenie globalne 371 W1 Zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb 371 W2 Gazy cieplarniane i ocieplenie globalne 377 W3 Ozon 381 Sekcja X – Rolnictwo i ekologia 385 X1 Erozja gleb i rolnictwo 385 X2 Wykorzystanie związków biogennych, wody i energii 391 Literatura uzupełniająca 399 Indeks nazw łacińskich 409 Indeks 413
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Ekologia. Krótkie wykłady

Pobierz fragment

Produkty podobne

Biologia molekularna bakterii

-14%

Biologia molekularna bakterii

Nowe, drugie zaktualizowane wydanie jedynego na rynku polskim podręcznika akademickiego, w którym są omówione na poziomie molekularnym zagadnienia związane z budową, fizjologią i genetyką bakterii, ich oddziaływaniem na komórki eukariotyczne oraz budową bakteriofagów i ich działaniem na bakterie.

Rozdział 1 poświęcony jest taksonomii bakterii, następnie omówiono bardzo szczegółowo budowę komórki bakteryjnej, co stanowi podstawę do dalszych rozdziałów. W rozdziale dotyczącym metabolizmu szczególny nacisk położono na fizjologię. Trzy następne rozdziały dotyczą problemów związanych z genetyką bakterii, m.in. powielanie materiału genetycznego, zmienność genetyczna, i obejmują zarówno informacje podstawowe, jak i najnowsze odkrycia. Omówiono wirusy bakteryjne (bakteriofagi), a także molekularne mechanizmy bakteryjnej patogenezy. Podręcznik jest bogato ilustrowany.

Książka przeznaczona dla studentów biologii (mikrobiologia ogólna, fizjologia bakterii, genetyka bakterii), biotechnologii, ochrony środowiska uniwersytetów, akademii rolniczych, akademii pedagogicznych i politechnik; weterynarii; akademii medycznych (mikrobiologia lekarska, farmacja, analityka medyczna) oraz doktorantów i pracowników naukowych.

Cena: 129.00 zł 111.00 zł
Czynniki warunkujące wewnątrzpopulacyjną zmienność konstytutywnej pigmentacji skóry i włosów u dzieci odmiany białej w okresie przedpokwitaniowym

-11%

Czynniki warunkujące wewnątrzpopulacyjną zmienność konstytutywnej pigmentacji skóry i włosów u dzieci odmiany białej w okresie przedpokwitaniowym

Pigmentacyjny fenotyp człowieka powstaje na podstawie złożonego genetycznego „planu”, który w trakcie rozwoju jest modyfikowany przez wiele czynników działających na różnych etapach ontogenezy. Genetyczne determinanty warunkują zasadnicze procesy rozwoju cech pigmentacyjnych, na które składają się: migracja i różnicowanie melanoblastów, dystrybucja melanocytów, melanogeneza oraz transport melanosomów do keratynocytów. Każdy z tych procesów zachodzi w określonym mikrośrodowisku, które podlega ciągłym zmianom wynikającym z adaptacyjnej reakcji organizmu/komórek na działanie bodźców zewnętrznych (egzogennych), jak również wewnętrznych (endogennych). Zakłócenia mikrośrodowiska mogą wywołać zmianę fenotypu pigmentacyjnego możliwą do zaobserwowania makroskopowo lub w przypadku mniej „drastycznych” modyfikacji ‒ wykrywalną tylko za pomocą precyzyjnych i obiektywnych metod spektrofotometrycznych. Zarówno identyfikacja czynników wywołujących zmiany procesów pigmentacyjnych, jak i ocena fenotypowego efektu ich działania są przedmiotem niniejszej pracy.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego

-13%

Diversity of forest vegetation of the Silesian Foothills / Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego

Praca jest dwujęzyczną monografią naukową z zakresu fitosocjologii. Zostało w niej kompleksowo przedstawione zagadnienie zróżnicowania roślinności leśnej Pogórza Śląskiego – jednego z najbardziej interesujących botanicznie regionów Polski. Roślinność obszaru była obiektem dużej liczby prac naukowych, jednakże mających charakter wybiórczy lub dawno nieaktualnych. Wieloletnie badania, których wyniki przedstawiono w monografii, pozwoliły na usystematyzowanie wiedzy z zakresu zróżnicowania roślinności leśnej Pogórza Śląskiego w kontekście wielu, często sprzecznych ze sobą, prac archiwalnych. Stanowi w ten sposób materiał wyjściowy dla badań z zakresu takich dziedzin jak: geobotanika, ekologia, leśnictwo, chorologia, zoologia, etnobiologia czy klimatologia. Dokładne rozpoznanie fitocenotyczne lasów obszaru jest także podstawą działań praktycznych na potrzeby ochrony przyrody, leśnictwa, gospodarki przestrzennej oraz turystyki.

Cena: 44.90 zł 39.00 zł
Enzymologia. Podstawy

-13%

Enzymologia. Podstawy

Drogi Czytelniku, w czasie gdy bierzesz tę książkę do ręki, w komórkach Twojego organizmu zachodzi tysiące reakcji chemicznych warunkujących życie. U podstaw przebiegu tych reakcji stoi prawidłowe funkcjonowanie całych zespołów enzymów, bez których przemiany metaboliczne byłyby niemożliwe.
Książka ta stanowi wprowadzenie do jakże istotnego elementu biochemii, jakim jest nauka o enzymach, ich budowie, sposobach funkcjonowania i konsekwencjach ewentualnych odstępstw od normy. Poznając te zagadnienia łatwiej zrozumieć globalne prawa przyrody, którym wszyscy, bez wyjątku podlegamy.
Zgłębianie enzymologii daje podstawy do wykorzystywania enzymów, tych molekularnych robotników komórki, w praktyce. Fundamentalne procesy bioenergetyczne mikroorganizmów jak np. fermentacje są od zarania dziejów wykorzystywane do produkcji i konserwowania żywności. Obecnie znając właściwości katalizujących je enzymów możemy optymalizować warunki masowej produkcji biopaliw czy utylizacji odpadów. Z drugiej strony wiedza dotycząca funkcjonowania enzymów w naszych organizmach jest szeroko wykorzystywana w medycynie i farmacji. Tysiące leków, trucizn i suplementów diety działa na zasadzie regulatorów przemian enzymatycznych. Pomiary aktywności enzymów są ważnym składnikiem diagnostyki medycznej. Przykłady wiedzy o enzymach, która znalazła wykorzystanie praktyczne można by mnożyć należy jednak pamiętać, że przed każdym świadomym działaniem praktycznym stoi solidna wiedza podstawowa. Takiej właśnie wiedzy gromadzonej przez kilka pokoleń biochemików dostarcza niniejsze opracowanie.
Książka będzie pomocna studentom i doktorantom biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji, weterynarii oraz rolnictwa, którzy w większym lub mniejszym stopniu mają do czynienia z biochemią i badaniem enzymów.

Cena: 69.00 zł 60.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 3 Czynniki i procesy glebotwórcze

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 3 Czynniki i procesy glebotwórcze

Rozdział 3 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
Hydrobiologia - Limnologia

-14%

Hydrobiologia - Limnologia

Książka Hydrobiologia. Limnologia prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach, organizmach tam żyjących oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów w różnych miejscach i typach ekosystemów słodkowodnych na Ziemi.
Zawiera podstawowe wiadomości o naturalnych czynnikach regulujących obieg wody w przyrodzie, skład chemiczny i preferencjach siedliskowych organizmów wodnych od wirusów po kręgowce wodne, z uwzględnieniem form i charakteru antropogenicznych przekształceń siedliska, struktury ekosystemów wodnych, procesów i zjawisk ekologicznych. Wyjaśnia jak funkcjonują jeziora, rzeki, źródła, zbiorniki, kanały, dlaczego i jak się zmieniają w czasie i przestrzeni oraz jakie działania można podejmować aby zapobiec degradacji jakości wód i stanu ekologicznego ekosystemów wodnych. Przedstawia także nowe, ekologiczne podejście w ocenie stanu ekologicznego wód Polski oraz działań ochronnych, zgodnie z ideą Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i NATURA 2000. Novum jest prezentacja zakresu i typów świadczonych usług ekologicznych ekosystemów wodnych jako przejaw nowego pojmowania integralnej przestrzeni przyrodniczo-gospodarczej i obiektywnej oceny wartości ekonomicznej naturalnych układów słodkowodnych. Współcześnie podlegają one także wielorakim zmianom na skutek globalnych zmian klimatycznych, a ich charakter prezentujemy w zakończeniu książki.
Podręcznik skierowany jest do wszystkich uczących się, studiujących, hobbystów i praktyków zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o środowisku naturalnym, funkcjonowaniu hydrosfery, biologii wód, procesach ekologicznych oraz ochronie przyrody i środowiska.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.