Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Formy dialogu w gatunkach prasowych

ebook

- 13%

Formy dialogu w gatunkach prasowych

Magdalena Ślawska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 48.30 zł 42.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8012-133-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia jest próbą opisu różnych przejawów dialogu w prasie z perspektywy genologicznej. Rozpoczynając od uwag dotyczących gatunku medialnego i dialogu w perspektywie komunikowania medialnego, autorka wprowadza czytelnika w teksty prasowe, których podstawowym wyróżnikiem jest formuła dialogu. Materiałem badawczym były współczesne teksty prasowe, zaczerpnięte z dzienników, tygodników i miesięczników. Na potrzeby analizy i uporządkowania materiału badawczego autorka podzieliła formy dialogu na formy wewnątrztekstowe (intratekstowe) i zewnątrztekstowe (intertekstowe). Próba „mapowania” miejsc dialogowych w prasie miała charakter propozycji – formy wewnątrztekstowe autorka odnalazła dzięki dialogowej strukturze (pytanie i odpowiedź), natomiast formy zewnątrztekstowe pokazywały dialog międzytekstowy i dialog z czytelnikiem. Analizy wywiadów, zdialogowanych gatunków monologowych, takich jak felieton, komentarz czy recenzja, analizy struktur wielogłosowych czy wreszcie próba przyjrzenia się dialogom dziennikarzy z czytelnikami oraz dialogom tekstowym pokazały tendencje, które w pewien sposób opisują dyskurs prasowy. Z pewnością należą do nich: interakcyjność i intertekstowość prasy, atrakcyjność, kreatywność, dialogowość i wielogłosowość tekstów, wizualność tekstów prasowych oraz indywidualizacja języka.

Książka adresowana jest do szerokiego grona badaczy współczesnych mediów, to znaczy językoznawców, medioznawców, komunikologów oraz studentów kierunków humanistycznych. Publikacja może zainteresować wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętą komunikacją w mediach.

Tytuł
Formy dialogu w gatunkach prasowych
Autor
Magdalena Ślawska
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-8012-133-1
Seria
Prace Naukowe UŚ; Językoznawstwo Polonistyczne
Rok wydania
2014 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
306
Format
pdf
Spis treści
Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział I O gatunku prasowym – między paktem a przekazem / 17
Tekst a gatunek / 21
O gatunku dziennikarskim/medialnym / 23
Funkcjonalność i komunikatywność / 24
Pakt faktograficzny / 28
Przekaźnik jest przekazem / 29
Prasowość tekstu / 30
Typologia gatunków prasowych / 33
Gatunki informacyjne / 35
Gatunki publicystyczne / 36
Gatunki dialogowe i niedialogowe / 38

Rozdział II O dialogu w komunikowaniu – między nadawcą a odbiorcą / 41
Struktura dialogu / 44
Dialog a rozmowa / 45
Dialog, monolog a trilog / 46
Filozofia dialogu / 47
Dialogowa zasada tekstu / 48
Dialog w komunikacji / 50
Modele komunikacji językowej / 51
Komunikacja – interakcja – dyskurs / 54
Odbiorca – współtwórca dialogu / 56
Komunikowanie medialne/masowe / 57
Teorie komunikowania medialnego / 58
Społeczeństwo medialne / 60
Masowy odbiorca / 61
Oddziaływanie mediów / 63

Rozdział III O wywiadzie prasowym – między gatunkowym wzorcem a jego modyfikacjami / 67
Historia wywiadu i próba typologii / 72
Wzorzec gatunkowy / 73
Wyznaczniki gatunku / 75
Dziennikarz, bohater wywiadu i czytelnik / 75
Metamorfozy gatunku / 82
Uczestnicy wywiadu / 83
Przeprowadzający wywiad / 85
Udzielający wywiadu / 92
„Niedialogowe” wywiady / 97
Wywiady w innej szacie gatunkowej / 102
Rozdział IV O gatunkach niedialogowych – między monologiem a (za)pisanym dialogiem / 109
Dialog (za)pisany / 112
Dialogowane reportaże / 113
Dialogowane felietony / 124
Dialogowane komentarze / 137
Dialogowane recenzje / 141
Dialog „dla” / 146

Rozdział V O interakcyjności – między dziennikarzem a czytelnikiem / 149
Dialog intratekstowy i intertekstowy / 153
Zaproszenie do dialogu / 156
Dialogi intertekstowe – interakcyjność / 158
Ślady odbiorcy w tekście / 160
Formy adresatywne / 161
Stylizacja na język odbiorcy / 167
Teksty prasowe o charakterze interakcyjnym / 167
„Miejsca” czytelniczej obecności / 171
Czytelnik współtwórca / 179

Rozdział VI O intertekstowości – między tekstem a tekstem / 183
Intertekstualność a dialog / 185
Intertekstowość a interakcyjność / 188
Dyskurs prasowy a intertekstowość / 189
Kolażowość tekstów prasowych / 190
Intergatunkowość / 192
Intertekstowość w prasie / 193
O polemiczności / 194
Relacja: tekst – tekst / 199

Rozdział VII O wielogłosach – między głosowością a wizualnością tekstu / 211
Dialogi intratekstowe / 213
Wielogłosowość / 214
Dwugłosy i trójgłosy / 217
Strategie nadawczo‑odbiorcze / 225
Kwestie gatunku w formule wielogłosu / 227
Różne punkty widzenia / 230
Wielogłosy / 236
Infografika / 242
Modyfikacje wielogłosowe / 243

Rozdział VIII O dialogu w miejscach strategicznych tekstu – między „grafiką” dialogu
a wyborem miejsca w tekście / 249
„Grafika” dialogu / 251
Miejsca strategiczne i orientacyjne w tekście / 252
Dialogowane tytuły / 254
Dialogowane lidy / 258
Dialogowana rama tekstu / 262
Dialogowane śródtytuły / 265
Zakończenie / 267

Bibliografia / 271
Wykaz źródeł / 288
Indeks nazwisk / 291
Summary / 297
Zusammenfassung / 299
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej

-13%

"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej

Pomieszczone w niniejszym wydawnictwie teksty stanowią różne głosy w dyskusji nad miejscem i rolą kultury popularnej w dzisiejszym świecie. Sięgnięto do zróżnicowanych gatunkowo tekstów, sformułowano rozmaite tezy, a wszystko po to, by opisać jeden z fenomenów współczesności. Napotkamy w analizach zarówno utwory poetyckie i prozatorskie reprezentujące dyskurs artystyczny, szeroko pojęte wypowiedzi medialne, jak i teksty będące przedstawicielami podróżopisarstwa. Opracowania składające się na niniejszy tom dotykają m.in.: problematyki polifoniczności kulturowej współczesnej poezji, zagadnienia tożsamości wampirów, kreacji wizerunku mężczyzny w literaturze gejowskiej, elitarnego egalitaryzmu Kabaretu Starszych Panów, metarefleksji nad literaturą wyróżnioną Nagrodą Literacką Nike, stylu podróżopisarstwa Mariusza Wilka, językowej kreacji zapachu w tekstach medialnych czy wreszcie onomastycznoliterackiej analizy prozy Ignacego Karpowicza.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Coming out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

-14%

„Coming out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

Kształtujący się od lat 60. XX wieku, a w Polsce od przełomu wieków XX i XXI dyskurs LGBT – emancypacyjny, tożsamościowy, teoretyczny, artystyczny – powinien skłaniać badaczy do jego naukowej eksploracji. I rzeczywiście, stanowi pole zainteresowania wielu dziedzin naukowych. Traktują o nim filozofowie różnych paradygmatów, psychologowie i socjologowie, przyciąga uwagę antropologów, kulturoznawców, filmoznawców, literaturoznawców. Nie jest nieobecny w refleksji i badaniach lingwistycznych.

W Polsce najwięcej dotychczas uwagi poświęcono problematyce nominacji osób LGBT, która jest bardzo wrażliwym obszarem ujęzykowienia postrzegania i kategoryzowania osób o tożsamości psychoseksualnej innej niż powszechnie przyjęta – przez język zwany ogólnym, ale też przez język „branżowy”, czyli będący w użytku w środowisku osób LGBT.

Tok myślenia autorki kieruje się w stronę działania językowego osób nieheteroseksualnych. Wybiera ona gatunek mowy, który mocą swej performatywności stwarza nową rzeczywistość nie tylko językową – i to zarówno w skali jednostkowej, jak i społecznej. To coming out – publiczne (w różnym zakresie) oświadczenie danego człowieka o znaczeniu ‘jestem osobą LGBT’.

Praktyka komunikacyjna znana od dawna, choć jeszcze tak nie nazwana, bo obecne znaczenie wyrażenia datuje się od lat 60. ubiegłego stulecia, w Polsce pojawiła się w przestrzeni dyskursu publicznego w latach 90. XX w. Bardzo szybko została zaadaptowana: i akt komunikacyjny, nazwany coming outem, i nazwa, będącą cytatem z angielszczyzny.

Książka, mająca jako tło teoretyczne lingwistykę kulturową, traktuje o (relatywnie) nowym na polskiej mapie genologicznej gatunku mowy, jego semantyce i pragmatyce oraz o poszukiwaniach nazewniczych dla zetykietowania go (albo mówiąc językiem nowomedialnym: otagowania). Nazwa w tym przypadku ma bowiem wielki walor, ponieważ nie tylko dokumentuje ewolucję znaczenia wyrażania, ale także niesie z sobą duży potencjał emocjonalny wobec nazywanego wydarzenia komunikacyjnego.

Autorkę zajmuje polska praktyka wychodzenia z szafy, co nie oznacza, że jako tło i dokumentację materiałową pomija coming outy poza Polską i literaturę piękną, w której znajduje reprezentację problematyki LGBT i ilustracje zjawisk, o których pisze. Uważa coming out za gatunek mowy podnadgraniczny, uwagę koncentruję jednak na jego językowym opisie w polskiej przestrzeni dyskursowej.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Jesteśmy elitą – nie tłumem, w sercach nosimy dumę...” czyli o środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów polskiej ekstraklasy

-13%

„Jesteśmy elitą – nie tłumem, w sercach nosimy dumę...” czyli o środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów polskiej ekstraklasy

W publikacji tej analizowane są środki perswazyjne użyte przez kibiców klubów ekstraklasy na flagach, które wieszają oni na płotach w trakcie spotkań piłkarskich. Przedstawiony zostanie proces przygotowywania flagi, wyboru hasła oraz analiza owego hasła pod kątem środków językowych, nawiązań intertekstualnych i tym podobnych. Publikacja zwierać będzie także słownik haseł.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4

-13%

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych stanowi zbiór artykułów, które tym razem strategii kreowania wizerunku poszukują w mediach audiowizualnych. Przywołane taktyki są zatem asumptem nie tylko do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, ale również doskonałym punktem wyjścia do analizy wybranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw. (fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish

-13%

Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish

W monografii przedstawiono rezultaty badań nad rzeczownikami złożonymi oraz zestawieniami (tj. wielowyrazowymi połączeniami o charakterze leksemów frazowych, czyli leksemów nieciągłych) w języku angielskim oraz polskim. Szczególną uwagę poświęcono połączeniom przymiotnikowo-rzeczownikowym zawierającym przymiotniki klasyfikujące. Zbadano wewnętrzną spójność zestawień oraz stopień widoczności ich składników dla operacji składniowych. Ukazano nieostrość granicy pomiędzy złożeniami właściwymi i wielowyrazowymi jednostkami leksykalnymi. Podkreślono interakcję pomiędzy procesami słowotwórczymi oraz składniowymi. Przedstawiono analizę omawianych zjawisk w ramach teorii morfologii konstrukcji (Construction Morphology), stanowiącej zastosowanie założeń gramatyki konstrukcji do badania wewnętrznej struktury wyrazów.

Praca skierowana jest głównie do badaczy zajmujących się słowotwórstwem, morfoskładnią, frazeologią i leksyką języka angielskiego i polskiego, językoznawstwem teoretycznym oraz kontrastywnym. Zainteresuje również studentów kierunków neofilologicznych.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
Do you speak cockney? Kulturowe konteksty dialektu londyńczyków

-32%

Do you speak cockney? Kulturowe konteksty dialektu londyńczyków

Czym jest cockney i jacy są jego użytkownicy? Istnieją i takie grupy społeczne, które świadomie zabiegają o stworzenie własnego słownictwa. Nie chodzi tutaj bynajmniej o uzupełnienie wspólnego zasobu słów nowymi wyrazami, lecz o utworzenie słów zastępczych (często rymów) do wyrazów powszechnie używanych, aby ludzie niewtajemniczeni nie mogli zrozumieć, co stanowi istotę rozmowy. Przykładem takiego użytkowania języka jest rymowany slang, który wchodzi w skład cockney, od kilku lat badanego przez autora niniejszego opracowania.

Cena: 19.00 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.