Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Geologia dynamiczna

ebook

- 14%

Geologia dynamiczna

Włodzimierz Mizerski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 79.00 zł 68.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 68.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-20151-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Nowe wydanie znanego podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości z każdej dziedziny geologii dynamicznej. W książce omówiono:
• właściwości fizyczno-chemiczne minerałów i skał,
• zjawiska wietrzenia, sedymentacji oraz metamorfizmu,
• plutonizm i wulkanizm oraz skały plutoniczne i wulkaniczne,
• pojęcie czasu geologicznego,
• powierzchniowe ruchy masowe,
• procesy dynamiczne: endogeniczne i egzogeniczne, kształtujące powierzchnię naszej planety,
• budowę wnętrza Ziemi oraz Układu Słonecznego.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów geologii, geografii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji, gruntoznawstwa i przedmiotów pokrewnych; będzie pomocna także wykładowcom oraz osobom zawodowo związanym z geologią.

Tytuł
Geologia dynamiczna
Autor
Włodzimierz Mizerski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20151-7
Rok wydania
2018 Warszawa
Wydanie
4
Liczba stron
498
Format
epub, mobi
Spis treści
Przedmowa do wydania czwartego 11 1 Ziemia a nauki geologiczne 15 Geologia a nauki przyrodnicze 15 Materia Ziemi jako obiekt badań geologicznych 18 Wiek Ziemi 22 Budowa Ziemi 25 Ciepło Ziemi 29 Procesy endogeniczne i egzogeniczne kształtujące oblicze Ziemi 31 WARTO WIEDZIEĆ 35 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 38 2 Minerały i skały 39 Minerały, ich budowa i właściwości fizyczne 39 Główne minerały i ich cechy 46 Kwarc i minerały pokrewne (postacie krzemionki) 46 Skalenie 47 Skaleniowce 47 Miki 47 Amfibole i pirokseny 47 Oliwiny 48 Granaty 48 Turmaliny 48 Inne krzemiany i glinokrzemiany 48 Tlenki i wodorotlenki 49 Siarczki 50 Fosforany 51 Węglany 51 Siarczany 51 Halogenki 52 Pierwiastki rodzime 52 Skały i ich geneza 52 WARTO WIEDZIEĆ 53 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 55 3 Plutonizm i skały plutoniczne 56 Magma 56 Intruzje 59 Skały plutoniczne i żyłowe 61 Przegląd skał plutonicznych i żyłowych oraz miejsca ich występowania w Polsce 66 Skały kwaśne 66 Skały obojętne 68 Skały zasadowe 68 Złoża kopalin towarzyszące intruzjom 69 WARTO WIEDZIEĆ 69 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 70 4 Wulkanizm i skały wulkaniczne 72 Erupcje wulkaniczne 72 Produkty erupcji 75 Lawy i gazy 75 Utwory piroklastyczne 77 Wulkany i ich rodzaje 79 Skutki erupcji wulkanicznych 85 Erupcje podmorskie 86 Rola wulkanizmu w dziejach Ziemi 87 Najsilniejsze erupcje wulkaniczne 88 Superwulkany 91 Rozmieszczenie wulkanów 93 Skały wulkaniczne 95 Przegląd skał wulkanicznych i subwulkanicznych oraz miejsca ich występowania w Polsce 96 Skały kwaśne 96 Skały obojętne i zasadowe 98 Zjawiska i procesy powulkaniczne 98 WARTO WIEDZIEĆ 101 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 103 5 Wietrzenie 104 Wietrzenie mechaniczne 104 Wietrzenie chemiczne 106 Udział biosfery w procesie wietrzenia 108 Produkty wietrzenia 109 Wietrzenie peryglacjalne 111 Wietrzenie a klimat 112 Charakterystyczne formy wietrzenia w morfologii terenu 112 Procesy wietrzeniowe w Polsce 115 Wietrzenie ilaste, laterytowe i solne 116 Gleby i ich rodzaje 117 Wietrzenie podmorskie 119 Rola wietrzenia w powstawaniu złóż surowców mineralnych 119 WARTO WIEDZIEĆ 120 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 121 6 Sedymentacja i skały osadowe 122 Facje osadowe 122 Luki sedymentacyjne 129 Warstwowanie osadów 131 Diageneza 134 Konkrecje i sekrecje 135 Sylifikacja i fosylizacja 139 Skały osadowe 140 Skały okruchowe (detrytyczne lub klastyczne) i rezydualne 140 Skały organogeniczne i chemogeniczne (chemiczne) 146 WARTO WIEDZIEĆ 155 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 157 7 Metamorfizm i skały metamorficzne 158 Rodzaje metamorfizmu 159 Metamorfizm termiczny (kontaktowy) 159 Metamorfizm zderzeniowy 160 Metamorfizm dynamiczny (dyslokacyjny) – dynamometamorfizm 160 Metamorfizm regionalny 161 Metamorfizm metasomatyczny 162 Inne rodzaje metamorfizmu 162 Strefy i facje metamorfizmu 164 Rola metamorfizmu w powstawaniu złóż kopalin 166 Skład mineralny i tekstury skał metamorficznych 167 Przegląd ważniejszych skał metamorficznych i ich występowanie w Polsce 169 Skały metamorfizmu dyslokacyjnego 169 Skały metamorfizmu regionalnego 170 Skały metamorfizmu kontaktowego (facji hornfelsowej i sanidynowej) 172 Skały ultrametamorficzne 173 WARTO WIEDZIEĆ 173 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 174 8 Czas geologiczny 175 Względny wiek skał i procesów geologicznych 175 Biostratygrafia 176 Litostratygrafia 184 Diastroficzne metody ustalania względnego wieku skał i procesów geologicznych 187 Metody geofizyczne 190 Metody archeologiczne 190 Bezwzględny wiek skał 191 Metody izotopowe 191 Metody magnetometryczne 194 Metody radiogeniczne 194 Metody chemiczne i biologiczne 194 Metody syderalne 195 Metody sedymentologiczne 196 Podział dziejów Ziemi 196 WARTO WIEDZIEĆ 197 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 198 9 Powierzchniowe ruchy masowe 199 Klasyfikacja i przyczyny ruchów masowych 199 Osuwiska 201 Osuwiska podmorskie 207 Inne ruchy masowe 208 Ruchy masowe w Polsce 212 WARTO WIEDZIEĆ 212 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 214 10 Działalność wód płynących 215 Ablacja deszczowa 215 Erozyjna działalność rzek 216 Reżim i przepływ rzek 224 Transport rzeczny 224 Tarasy rzeczne 225 Klasyfikacja rzek i dolin rzecznych 228 Akumulacja rzeczna 232 Znaczenie geologicznej działalności wód płynących 237 WARTO WIEDZIEĆ 238 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 239 11 Wody podziemne 240 Krążenie wody w przyrodzie 240 Typy i geneza wód podziemnych 241 Poziomy wodonośne 244 Źródła 247 Wody mineralne i termalne 250 Zjawiska krasowe 252 Powierzchniowe formy krasowe 253 Podziemne formy krasowe 255 WARTO WIEDZIEĆ 258 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 261 12 Lód i zlodowacenia 262 Geologiczna działalność śniegu 263 Powstawanie lodowców 265 Erozja lodowcowa 273 Erozja wód lodowcowych 277 Akumulacja lodowcowa i wodnolodowcowa 280 Zlodowacenia plejstoceńskie w Polsce 285 Przyczyny zlodowaceń i ich wpływ na środowisko 288 WARTO WIEDZIEĆ 290 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 292 13 Działalność wiatru 293 Erozja eoliczna 293 Akumulacja eoliczna 296 Warstwowanie osadów eolicznych 298 Wydmy w Polsce 299 Lessy 300 Pustynie 302 WARTO WIEDZIEĆ 303 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 304 14 Wybrzeża 305 Woda morska 305 Ruchy wody morskiej 307 Pływy 307 Falowanie 309 Prądy oceaniczne 312 Geologiczna rola mórz i oceanów 315 Erozja morska 315 Typy wybrzeży 317 Osady morskie 319 Transport i akumulacja w strefie brzegowej 320 WARTO WIEDZIEĆ 324 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 325 15 Ruchy i deformacje skorupy ziemskiej 326 Parametry orientacji przestrzennej powierzchni 328 Typy deformacji tektonicznych 329 Deformacje ciągłe 329 Deformacje nieciągłe 341 Deformacje ciągłe i nieciągłe na mapach geologicznych 353 Planisekcja 353 Intersekcja 356 Przyczyny deformacji tektonicznych 359 Ruchy skorupy ziemskiej 361 Pionowe ruchy skorupy ziemskiej 362 WARTO WIEDZIEĆ 365 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 366 16 Trzęsienia ziemi 367 Skale trzęsień ziemi 372 Przyczyny i typy trzęsień ziemi 376 Rozmieszczenie trzęsień ziemi 377 Tsunami a trzęsienia ziemi 382 Skutki trzęsienia ziemi 384 Katastrofalne trzęsienia ziemi XX i XXI w 387 Przewidywanie trzęsień ziemi 388 WARTO WIEDZIEĆ 390 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 392 17 Wnętrze Ziemi 393 Grawitacja i masa Ziemi 393 Magnetyzm ziemski 395 Metody badań wnętrza Ziemi 401 Strefy (sfery) Ziemi 401 WARTO WIEDZIEĆ 405 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 406 18 Dno oceanu 407 Główne rysy ukształtowania dna oceanicznego 407 Główne elementy tektoniczne dna oceanicznego 412 Strefy sedymentacyjne mórz i oceanów oraz główne grupy osadów 419 WARTO WIEDZIEĆ 424 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 425 19 Tektonika płyt 426 Od Wegenera do tektoniki płyt 426 Geosynkliny – relikt przeszłości 434 Tektonika płyt 437 Inne hipotezy 442 WARTO WIEDZIEĆ 444 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 445 20 Powstawanie łańcuchów górskich i skorupa ziemska kontynentów 446 Orogeny 446 Kratony 454 Młode platformy 457 Rozłamy wgłębne 458 WARTO WIEDZIEĆ 463 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 464 21 Układ Słoneczny 465 Kratery meteorytowe? w Polsce 473 WARTO WIEDZIEĆ 474 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 475 Zakończenie 476 Tabela stratygraficzna 478 Indeks rzeczowy 479
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Geologia dynamiczna

Pobierz fragment

Produkty podobne

Antyczny DNA i inżynieria genetyczna

-12%

Antyczny DNA i inżynieria genetyczna

Publikacja poświęcona antycznemu DNA – materiałowi genetycznemu organizmów sprzed setek lub tysięcy lat. aDNA, do niedawna pozostający bardziej w sferze fantastyki naukowej niż realiów nauki, pozwala na odkrywanie niedostępnej innymi drogami wiedzy na temat wymarłych gatunków oraz przeszłości gatunków wciąż istniejących.

Autor opisuje w przystępny sposób metody pozyskiwania i analizy aDNA oraz zastosowania tych technik w różnych dziedzinach – od biologii ewolucyjnej, poprzez ochronę gatunków, po archeologię. Książka zawiera liczne ilustracje ułatwiające śledzenie wywodu.

Analizy aDNA – jak pisze Autor: […] przyciągnęły uwagę nie tylko biologów molekularnych, ale także opinii publicznej. Było to wynikiem kilku spektakularnych odkryć, zwłaszcza tych dotyczących historii naszego gatunku. Badania antycznego DNA ujawniły złożoność historii współczesnego człowieka. […] Antyczny DNA, poza analizami ewolucyjnymi lub na poziomie populacji, może być również wykorzystywany w indywidualnej charakterystyce i identyfi kacji poszczególnych znalezisk w podobny sposób, jaki stosuje się w genetyce sądowej. […] Analizy aDNA umożliwiły również identyfi kację patogenów odpowiedzialnych za straszliwe epidemie, które pojawiały się w historii ludzkości.

*********

Ancient DNA and Genetic Engineering

This book is dedicated to ancient DNA (aDNA) – genetic material of organisms that perished hundreds to many thousands years ago. Only recently a subject of science fiction fantasies, now aDNA brings us vast amounts of invaluable, otherwise inaccessible, knowledge about the extinct species as well as about the past of the extant ones, including our own. The author in a reader-friendly way presents the methods of obtaining and analyzing aDNA and the application of aDNA research in a range of fields, from evolutionary biology through biodiversity conservation to archaeology. Numerous accompanying illustrations guide the reader throughout the text.

*********

Prof. dr hab. Piotr Węgleński – wybitny polski genetyk, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UW. Całą swoją karierę zawodową związał z Uniwersytetem Warszawskim – w 1974 roku uzyskał habilitację, w 1982 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1989 roku został profesorem zwyczajnym nauk biologicznych. Przez wiele lat kierował Zakładem Genetyki, później Instytutem Genetyki i Biotechnologii UW, w latach 1987–1996 pełnił funkcję prorektora, a następnie – w latach 1999-2005 – rektora UW. Był również Dyrektorem Centrum Nowych Technologii UW i pracował w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członek rzeczywistym PAN, a także Komisji ds. etyki PAN.

W latach 70-tych spędził kilka lat na stażach naukowych w Wielkiej Brytanii (John Innes Institute), USA (Massachussets Institute of Technology, MIT) i Francji (Paris XI). Pobyty zagraniczne pozwoliły mu na zapoznanie się z powstającą właśnie inżynierią genetyczną – dziedziną, która zrewolucjonizowała biologię końca XX wieku, doprowadzając do wielu przełomowych odkryć naukowych o ważnych zastosowaniach praktycznych. Uczestniczył w 1974 roku w słynnej konferencji naukowej w Asilomar w Kalifornii. Jak wspominał: „Ostatecznie doszliśmy wtedy do wniosku, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko i że należy iść dalej z tymi nowymi technologiami, tyle że z zachowaniem ostrożności”.

Po powrocie do Warszawy wdrożył techniki inżynierii genetycznej do badań prowadzonych w Zakładzie Genetyki UW. Zakład ten przez długie lata był jedynym polskim ośrodkiem zajmującym się tą technologią i kształcącym specjalistów dla innych placówek naukowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zapoczątkował prace nad pozyskiwaniem ludzkiej insuliny z bakterii, kierował wieloma projektami naukowymi – zarówno teoretycznymi, jak i aplikacyjnymi. Uczestniczył w 3 wyprawach na Antarktydę, których celem było zdobycie cennych dla przemysłu zimnolubnych szczepów bakterii. W ostatnich latach zajął się również pracami nad antycznym DNA, mającymi na celu odtworzenie historii ewolucyjnej ssaków w okresie plejstocenu.

---------

PhD assoc. prof. Piotr Węgleński – Professor is a distinguished Polish geneticist. Between 1999 and 2005 he was Rector of the University of Warsaw.

Cena: 21.70 zł 19.00 zł
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

-14%

Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

Interdyscyplinarny podręcznik dla studentów i wykładowców kierunku inżynieria medyczna, przedstawiający osiągnięcia i metodologię biocybernetyki - technologii w służbie nauk przyrodniczych i medycyny. Dzięki nowoczesnej technice biologia pozyskuje nowe narzędzia badawcze (np. mikroskop elektronowy lub tomograf) i terapeutyczne. Technika z kolei wykorzystuje rozwiązania podpatrzone w organizmach żywych do rozwiązywania zadań inżynierskich. Inżynieria medyczna to już codzienność, a lekarz, aby skutecznie wykonywać swoją pracę, potrzebuje zaplecza w postaci nowej generacji sprzętu oraz kadry specjalistów umiejących go zaprojektować, obsłużyć i serwisować. W podręczniku ujęto m.in. następujące zagadnienia: - modele cybernetyczne i ich zastosowania, - metody tworzenia modeli biocybernetycznych, - biocybernetyczne modele prostych systemów biologicznych, - modelowanie systemów dynamicznych, - modelowanie systemu nerwowego i narządów zmysłów. Ponadto czytelnik znajdzie w niej praktyczne wskazówki i odniesienia do programów symulacyjnych zanurzonych w środowisku MATLAB i pozwalających na empiryczną eksplorację przedstawionych modeli na własnym komputerze. Książka oparta jest na bogatym doświadczeniu naukowym i dydaktycznym autora. W obszarze mniej lub bardziej związanym z problematyką proponowanej książki autor opublikował łącznie ponad 50 książek i blisko 1000 publikacji naukowych. W związku z tym prace autora są szeroko znane i często wykorzystywane we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce. Każdy, kto chce tę dziedzinę [inżynierię medyczną] poważnie studiować i przyczyniać się do jej przyszłych sukcesów - powinien poznać przynajmniej podstawy biocybernetyki. Temu celowi służy właśnie ta książka. (Ze Wstępu autora)

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Czynniki produkcji a uwarunkowania prawne UE - znaczenie i analiza dla wybranych produktów

-30%

Czynniki produkcji a uwarunkowania prawne UE - znaczenie i analiza dla wybranych produktów

CZYNNIKI PRODUKCJI WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIEBIORSTW
Podstawowym problemem badawczym w ekonomii jest zjawisko rzadkości, czyli jak ludzie (jednostka i społeczeństwo) radzą sobie z ograniczonością zasobów, tzn. jak dzielą zasoby na różne cele, aby zaspokajać potrzeby przy pomocy wytwarzanych dóbr i usług. Ekonomia jest zatem nauką o gospodarowaniu, która zmierza do wyznaczenia postępowania oszczędnego i racjonalnego. W literaturze przedmiotu uważa się, że można to robić w dwojaki sposób, a mianowicie uzyskiwać z posiadanego zasobu jak największe korzyści lub postępować tak, aby zużyć jak najmniej zasobów do osiągnięcia danego celu. Niewątpliwie wyborów dokonuje się na różnych płaszczyznach i podczas różnych procesów, m.in.:
• produkcji – co i w jaki sposób produkować,
• podziału – jak dzielić rezultaty produkcji pomiędzy członków społeczeństwa, czy czynniki produkcji (renta dla ziemi, płace dla pracy i zyski dla kapitału),
• wymiany – od kogo kupować, komu sprzedawać oraz jak ustalić cenę,
• konsumpcji – jakie potrzeby zaspokajać i w jakiej kolejności.
U podstaw wszystkich tych wyborów leżą procesy produkcyjne i usługowe realizowane za pomocą potencjału produkcyjnego jako siły wytwórczej, co jest tematem niniejszej monografii. Współcześnie występująca w większości państw ekonomia rynkowa podporządkowuje dokonywanie wyborów siłą popytu i podaży. Problemy ekonomiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia: z poziomu pojedynczych podmiotów gospodarczych lub z poziomu całego społeczeństwa, gospodarki. W celu zaspokojenia swoich potrzeb na dobra (tak konsumpcyjne jak i produkcyjne), człowiek przekształca w procesie produkcyjnym na nie dostępne mu zasoby. Z ekonomicznego punktu widzenia wyróżniamy cztery podstawowe grupy zasobów:
• zasoby naturalne (dobra dane przez naturę, a nie wytworzone przez człowieka),
• zasoby rzeczowe (majątek trwały i obrotowy wytworzony przez człowieka),
• zasoby ludzkie (ludzie wraz z ich umiejętnościami i doświadczeniem),
• zasoby finansowe.
Zasoby te nie są jednak w prostym przełożeniu czynnikami produkcji. Takowymi są bowiem usługi tych zasobów. Najczęściej spotykanym ujęciem wyróżnienia czynników produkcji jest ich klasyczny podział na trzy grupy usług: pracę, kapitał (rzeczowy
i finansowy) i ziemię. W praktyce ceny czynników produkcji są zróżnicowane, co ma charakter dynamiczny lub równowagowy. Oba te rodzaje zróżnicowań są ściśle ze sobą powiązane. Dynamiczne zróżnicowanie ma miejsce wówczas, gdy niektóre różnice w cenach odzwierciedlają czasowy stan nierównowagi i charakteryzują się samolikwidacją. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem jednych przemysłów, a zmniejszaniem się innych. Różnice te ujawniając się wywołują jednocześnie procesy prowadzące do realokacji czynników i eliminacji zróżnicowań. Natomiast równowagowe zróżnicowanie występuje w sytuacji, gdy zróżnicowanie cen pewnych czynników utrzymuje się bez generowania sił, które je eliminują. Różnice te są powiązane z różnicami w samych czynnikach ze względów jakościowych (różne kwalifikacje, różna urodzajność gruntów) i niepieniężnymi korzyściami. Ceny czynników produkcji, podobnie jak ceny towarów konsumpcyjnych, są wyznaczane przez siły popytu i podaży. Natomiast popyt na czynniki produkcji zależy od istnienia popytu na dobra, które ten czynnik pozwala produkować. Wynika to z faktu ich specyfiki, gdyż są towarem nabywanym nie dla nich samych, lecz dla przekształcenia ich w nakłady dające nowy produkt, który przynosi zysk. Oznacza to jednocześnie, że popyt na czynniki produkcji jest pochodny popytowi na dobra finalne. W ślad za tym trzeba zauważyć, że popyt całkowity na dany czynnik jest sumą popytów na niego we wszystkich dziedzinach produkcji w których jest używany. Wzajemne powiązania i zależności pomiędzy podmiotami powstają za pośrednictwem rynku dóbr oraz rynku czynników produkcji. Każdy z podmiotów na rynku czynników produkcji poszukuje pozycji optymalnej tzn. dąży do optymalizacji korzyści z podjętych działalności. Powstające na rynku czynników produkcji relacje między popytem, podażą i ceną uzależnione są od tego w jakich warunkach i pod wpływem jakiej konkurencji działają podmioty gospodarcze. Producenci konkurują między sobą o jak najkorzystniejsze warunki zakupu czynników produkcji, zaś gospodarstwa domowe konkurują między sobą o jak najkorzystniejszą ich sprzedaż. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiona istota problemu rynków czynników produkcji, która wymaga przeanalizowania i określenia:
• relacji pomiędzy zasobami gospodarczymi, a czynnikami produkcji,
• istoty rynku czynników produkcji i jego roli w gospodarce rynkowej,
• wpływu czynników produkcji na kształtowanie konkurencyjności
przedsiębiorstwa,
• kształtowania się cen czynników produkcji pod wpływem sił popytu i podaży,
• możliwości produkcyjnych pod wpływem zwiększania potencjału produkcyjnego
jako siły wytwórczej,
• wpływu czynników produkcji na efektywność gospodarowania i wartość
przedsiębiorstwa.
PERSPEKTYWY ROZWOJU HODOWLI BYDŁA MLECZNEGO W POLSCE
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014r Pogłowie bydła mlecznego kształtowało się na poziomie 5659,5tyś. sztuk, notując nie znaczny wzrost w skali całego roku o 1,2%. Zwiększona liczebność stada ogółem wynikała ze wzrostu pogłowia cieląt o 1,8% i bydła młodego w przedziale wiekowym 12-22 miesięcy (o 3,8%). Liczebność pogłowia bydła w ostatnich miesiącach ubiegłego roku była wyższa o 69,6 tyś. sztuk, czyli o 1,1% niż w roku ubiegłym, a w porównaniu z wielkością stad w maju 2014r. , niższa o 262,2 tyś. sztuk (o 13%) do poziomu 2414,7 tyś sztuk. Ograniczenie wielkości stada krów wynika ze zwiększonego brakowania krów, co było podyktowane redukcją produkcji przez rolników, którym zagrażało przekroczenie kwoty mlecznej.
W strukturze bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowych w grudniu 2014 roku wynosił :
- młode bydło rzeźne i hodowlane w wieku 12-22 miesięcy
– 25,0%, - cielęta w wieku poniżej 12 miesięcy 25,4% ,- krowy - 42,5% ,
- pozostałe dorosłe bydło rzeźne i hodowlane w wieku 23 miesięcy i więcej 7,1%
W porównaniu ze wielkością pogłowia bydła w ubiegłym roku wzrosło pogłowie cieląt, a także bydła młodego w przedziale wiekowym 12-24 miesięcy oraz pozostałego dorosłego bydła w wieku powyżej 24 miesięcy, natomiast zmalało pogłowie krów. Wyniki przeprowadzonego w grudniu badania pogłowia bydła wskazały na stale utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła zarówno mlecznego jak i mięsnego, co wynika z wzrostu pogłowia bydła młodego oraz cieląt. Rok 2015 może przynieść znaczący wzrost pogłowia bydła, jak wynikać może z wzrostu produkcji mleka nieograniczonej kwotami mlecznymi. Okres udamawiania bydła przypadł na erę neolitu (ok 5-9 tyś. lat p. n. e.). Na przestrzeni tysięcy lat hodowli wykształciły się tysiące ras dostosowanych różnych warunków oraz potrzeb. Obecnie z prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z ewidencji ras bydła wynika, że zidentyfikowano ok 1600 ras. Lepiej znanych jest tylko ok 350 a globalne znaczenie gospodarcze ma tylko kilkadziesiąt wybranych. W przeszłości bydło głównie było wykorzystywane jako siła pociągowa. Dziś bydło hodowane jest dla produkcji mięsa o mleka, a w zależności jaki kierunek użytkowy dominuje można sklasyfikować je jako typy użytkowe przedstawiane poniżej : mięsny, mleczny, kombinowany (mleczno-mięsny). W dzisiejszych czasach rolnicy zajmujący się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka zwracają większą uwagę na opłacalność produkcji mleka, obecnie jest to możliwe poprzez zniesienie kwot mlecznych ograniczających produkcje mleka. Hodowla bydła mlecznego, będącego rezultatem długotrwałej selekcji w kierunku wyższej mleczności i lepszej jakości głównie na bazie pasz objętościowych z dodatkiem wysoko białkowych pasz treściwych.
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH EUROPEJSKICH POŻYTKÓW PSZCZELICH
Pszczoły są niewielkimi owadami nie tylko produkującymi miód i inne produktów o udowodnionym działaniu prozdrowotnym, ale również zapylaczami roślin. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół, szczególnie w Europie Zachodniej. Do przyczyn wymierania pszczół zalicza się: pestycydy stosowane w czasie kwitnięcia roślin, organizmy modyfikowane genetycznie oraz zanikanie naturalnych pożytków. Aby zapobiec sytuacji, w której zabraknie tych pożytecznych owadów powinno się sadzić rośliny miododajne, które stanowią dla nich źródło pożywienia. Albert Einstein napisał: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt…”, a bez pszczół ludzkości zostanie mniej niż 10 lat. Pszczoły mogą się należycie rozwijać i przynosić pszczelarzowi korzyści w postaci zbiorów miodu tylko w warunkach odpowiedniej bazy pożytkowej. Bazę tą zwaną również pastwiskiem pszczelim stanowi zasób surowców pochodzenia roślinnego służących pszczołom jako pokarm, występujących w najbliższej okolicy pasieki. Na wartość bazy pokarmowej wpływa nie tylko wystarczająca ilość dostępnego pożytku na pastwisku pszczelim będąca w zasięgu lotu pszczół, lecz także jego równomierne rozłożenie w czasie. Nieodpowiednie rozłożenie pożytków przyczynia się do występowania okresów, w których pszczoły nie są w stanie wykorzystać obfitego pożytku, jak również takich, w których pszczoły zjadają nagromadzone zapasy lub nawet głodują. Idealna sytuacja pożytkowa jest wtedy, gdy zasoby pastwiska pszczelego są w stanie zaspokajać potrzeby bytowe wszystkich rodzin pszczelich na tym pastwisku przez cały rok, a ponadto w niektórych okresach dać nadwyżkę surowca, którą pszczelarz może odwirować w postaci miodu. Celem rozdziału jest przedstawienie roślin i krzewów miododajnych występujących w krajach Unii Europejskiej. Praca powstała w oparciu o analizę dostępnej literatury i artykułów naukowych na temat popularnych pożytków pszczelich.

Cena: 19.99 zł 14.00 zł
Fizjologia roślin

-13%

Fizjologia roślin

Najpopularniejsza polska fizjologia roślin!


Nowe, znacznie zmodyfikowane, czwarte wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego dotyczącego fizjologii roślin.


W książce omówiono współczesne poglądy i przedstawiono dane dotyczące:
- organizacji strukturalno-funkcjonalnej rośliny – współzależności struktury i funkcji organelli komórkowych, tkanek i organów;
- podstaw procesów metabolicznych i molekularnych zachodzących w komórkach i tkankach roślin oraz regulacji przez czynniki endogenne i środowiskowe;
- przebiegu i regulacji podstawowych procesów fizjologicznych – gospodarka wodna i mineralna, transport jonów i metabolitów w roślinie, przemiany kataboliczne i anaboliczne, przemiany energii, fotosynteza i oddychanie;
- mechanizmów wzrostu i rozwoju roślin – rozwój wegetatywny i generatywny, spoczynek, starzenie się, rytmy i ruchy roślin;
- odpowiedzi roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe – adaptacja, tolerancja i odporność;
- podstaw fizjologicznych i biotechnologicznych produktywności roślin.


Podręcznik jest adresowany głównie do studentów i doktorantów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, chemii, kosmetologii studiujących na wszystkich uniwersytetach, uczelniach i wyższych szkołach rolniczych, leśnych, pedagogicznych i medycznych w ramach wykładów z fizjologii roślin, biotechnologii roślin, fitochemii, roślinnych kultur in vitro i innych. A także do wszystkich osób zainteresowanych fizjologią i biologią eksperymentalną roślin.

Cena: 119.00 zł 103.00 zł
Genomy

-14%

Genomy

Nowoczesny podręcznik na temat genomów i sposobach ich badania!

Tłumaczenie czwartego wydania znanego w świecie podręcznika genetyki molekularnej. Książka jest podzielona na cztery części: sekwencjonowanie genów wraz z przypisaniem im określonych białek, anatomia genomu, funkcjonowanie genomu oraz replikacja i ewolucja genomów. Uwzględnia genomy wszystkich rodzajów organizmów: wirusów, bakterii, grzybów, roślin i zwierząt oraz ludzi.

Część I - Badanie genomów - podstawowe pojęcia genetyki molekularnej, najważniejsze metody badawcze: technikę rekombinowania i klonowania DNA, PCR, sekwencjonowanie DNA, mikromacierze DNA, a także metody sporządzania map genetycznych wywodzące się jeszcze z czasów genetyki klasycznej. Dużo miejsca poświęcono genomowi człowieka, znakomicie nadającemu się do przedstawienia strategii sekwencjonowania dużych genomów.

Część II - Anatomia genomów - strukturę genomów pro- i eukariotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem genomu ludzkiego.

Część III - Funkcjonowanie genomów - mechanizmy transkrypcji i translacji oraz regulację ekspresji genów na różnych poziomach. Dzięki starannie dobranym przykładom regulacji ekspresji genów u różnych organizmów, znakomicie pokazano różnorodność mechanizmów zjawiska regulacji genetycznej. Przedstawiono problem różnicowania i rozwoju organizmów, począwszy od bakteriofagów i bakterii przez nicienie i muszkę owocową, a także procesy powstawania przeciwciał i receptorów limfocytów, które to procesy są omówione w kontekście zmian w genomie i rearanżacji zachodzących na poziomie DNA.

Część IV - Replikacja i ewolucja genomów - zagadnienia replikacji kwasów nukleinowych, mutacji i rekombinacji. Jest także rozdział o ewolucji genomów i filogenetyce molekularnej.
Każdy rozdział zawiera zestaw krótkich pytań i pogłębionych zagadnień, jak również dołączoną listę dalszych lektur. Na końcu książki znajduje się obszerny słownik terminów.

Krótkie pytania. Pytania pokrywają zawartość każdego rozdziału i są sformułowane w prosty sposób. Odpowiedzi na nie można znaleźć, sprawdzając odpowiednią partię tekstu. Student może wykorzystać te pytania w celu systematycznego zapoznania się z treścią rozdziału lub wybrać niektóre z nich w celu sprawdzenia możliwości udzielenia odpowiedzi na określone zagadnienia. Krótkie pytania mogą być też wykorzystywane do przygotowania testów sprawdzających.
Problemy pogłębione wymagają bardziej szczegółowych odpowiedzi. Różnią się charakterem i stopniem trudności.

Dalsze lektury. Ich lista jest zamieszczona na końcu każdego rozdziału i zawiera te artykuły naukowe, artykuły przeglądowe i książki, które uznałem za najlepsze źródło dodatkowych materiałów.

Słowniczek określa znaczenie każdego terminu, który w tekście jest zaznaczony pogrubionym drukiem, a także wielu terminów, które czytelnik może spotkać w książkach i artykułach wymienionych w liście lektur.

W tym wydaniu na pierwszy plan wysuwa się rozwój transkryptomiki i genomiki, który osiągnął taki poziom, że można było opisać procesy transkrypcji i translacji zachodzące w całych genomach, a nie na podstawie procesów ekspresji pojedynczych genów.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów: biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny, farmacji, rolnictwa i innych pokrewnych kierunków oraz dla początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach. Jest również skierowany do wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym jest współczesna genetyka.

Cena: 179.00 zł 154.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 8 Systematyka gleb Polski

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 8 Systematyka gleb Polski

Rozdział 8 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.