Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce W poszukiwaniu ruchu społecznego

ebook

- 27%

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce W poszukiwaniu ruchu społecznego

Grzegorz Foryś.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 30.00 zł 22.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-839-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Działalność agroturystyczna podejmowana przez gospodarstwa rolne w Polsce nie była dotychczas przedmiotem zainteresowania socjologów w takim zakresie i z takiej perspektywy, jak zaprezentował to Grzegorz Foryś. Chociaż powstały liczne opracowania naukowe opisujące działalność agroturystyczną gospodarstw rolnych, zjawisko ukazywano najczęściej wycinkowo, uwzględniając głównie perspektywę ekonomiczną i organizacyjną. Monografia przedstawia zaś tę działalność i gospodarstwa agroturystyczne w szerokim kontekście przemian zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce, wykorzystując perspektywę badania nowych ruchów społecznych, co jest niewątpliwym walorem pracy i nowatorskim ujęciem problematyki.
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW

Autor najpierw rekonstruuje teoretyczny model jakiegoś zjawiska społecznego, a potem szuka w empirii potwierdzenia słuszności przyjętego sposobu rozumowania. (…) Nie muszę dodawać, że prezentowany typ socjologicznej refleksji jest cenny, chociażby dlatego, że nadzwyczaj rzadki – szczególnie w młodszej generacji socjologów – bo często przykrywany albo czystym teoretyzowaniem, bez poszukiwania jakichkolwiek odniesień empirycznych, albo czystą empirią, czyli koncentrowaniem się wyłącznie na opisie rzeczywistości bez prób jej porządkowania za pomocą kategorii teoretycznych, nie wspominając już o próbach jej objaśniania w nawiązywaniu do teorii. Wszystko to pozytywnie wyróżnia książkę na tle większości polskich opracowań poświęconych agroturystce.
prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Tytuł
Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce
Podtytuł
W poszukiwaniu ruchu społecznego
Autor
Grzegorz Foryś
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-839-0
Rok wydania
2016 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
354
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wstęp 9
Rozdział 1
Społeczeństwo późnej nowoczesności 21
1.1. Uwagi wstępne 21
1.2. Utowarowienie i „stalowa klatka” 25
1.3. Między Marksem a Weberem 36
1.4. Późna nowoczesność 48
1.5. Podsumowanie: ruchy społeczne w późnej nowoczesności 68
Rozdział 2
Nowe ruchy społeczne 74
2.1. Uwagi wstępne 74
2.2. Ruch społeczny – istota zjawiska 76
2.3. Teoretyczne aspekty badania ruchów społecznych 85
2.4. Nowe ruchy społeczne – aspekty teoretyczne 95
2.5. Nowe perspektywy teoretyczne, nowe możliwości poznawcze 110
2.6. Podsumowanie: ramy teoretyczne analizy ruchów społecznych 114
Rozdział 3
Agroturystyka z perspektywy
przeobrażeń współczesnych obszarów wiejskich 119
3.1. Uwagi wstępne 119
3.2. Wieś i obszary wiejskie – pierwsze przybliżenie 121
3.3. Obszary wiejskie z perspektywy rozwojowej 127
3.4. Dynamika zmian w obrębie rolnictwa – rdzeń procesu rozwojowego
na obszarach wiejskich 139
3.4.1. Wczesna i późna faza modernizacji rolnictwa 139
3.4.2. Schłopienie (re-peasantization) i deaktywacja
we współczesnym rolnictwie 142
3.4.3. Instytucjonalne ramy relacji między społeczeństwem
a naturą 149
3.5. Agroturystyka – aspekty teoretyczne i empiryczne 154
3.5.1. Agroturystyka jako odmiana turystyki wiejskiej 154
3.5.2. Agroturystyka w Polsce w ujęciu ilościowym 156
3.5.3. Agroturystyka jako zjawisko kulturowe 163
3.6. Podsumowanie: obszary wiejskie i agroturystyka w dobie
późnej nowoczesności 166
Rozdział 4
Ruch agroturystyczny. Egzemplifikacje empiryczne 170
4.1. Uwagi wstępne 170
4.2. Paradygmat metody rozszerzonego przypadku
Michaela Burawoya 172
4.3. Zastosowane techniki badawcze i plan badań 179
4.4. Ogólna charakterystyka badanych gospodarstw.
Uczestnicy ruchu społecznego 183
4.5. Motywacje właścicieli gospodarstw agroturystycznych 190
4.6. Interakcyjność i stosunek do zmiany społecznej.
Kluczowe cechy ruchu społecznego 193
4.6.1. Interakcyjność w ruchu agroturystycznym –
przybliżenie pierwsze 193
4.6.2. Stosunek do zmiany społecznej – przybliżenie pierwsze 198
4.7. Organizacja ruchu agroturystycznego –
perspektywa kwaterodawców 208
4.8. Samoświadomość, wspólnota celów i opinii oraz inne cechy
ruchu agroturystycznego 217
4.8.1. Samoświadomość i wspólnota opinii –
przybliżenie pierwsze 217
4.8.2. Cele ruchu agroturystycznego – przybliżenie pierwsze 222
4.8.3. Spontaniczność i inność – przybliżenie pierwsze 225
4.9. Podsumowanie: kwaterodawcy jako uczestnicy
ruchu agroturystycznego 228
Rozdział 5
Stowarzyszenia agroturystyczne.
Warianty instytucjonalizacji ruchu agroturystycznego 233
5.1. Uwagi wstępne 233
5.2. Ogólna charakterystyka stowarzyszeń. Instytucjonalny składnik
ruchu społecznego 235
5.3. Motywacja do współpracy. Powstawanie stowarzyszeń
agroturystycznych 240
5.4. Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar współpracy stowarzyszeń
a zmiana społeczna 245
5.4.1. Interakcyjność w ruchu agroturystycznym –
przybliżenie drugie 245
5.4.2. Stosunek do zmiany społecznej – przybliżenie drugie 255
5.5. Organizacja ruchu agroturystycznego – perspektywa
stowarzyszeń 264
5.6. Samoświadomość, wspólnotowość i inne cechy
ruchu agroturystycznego 276
5.6.1. Samoświadomość i solidarność – przybliżenie drugie 276
5.6.2. Wspólnota celów i opinii – przybliżenie drugie 278
5.6.3. Spontaniczność i inność – przybliżenie drugie 289
5.7. Podsumowanie: stowarzyszenia agroturystyczne – między ruchem
a ramieniem organizacyjnym 291
Rozdział 6
Ruch agroturystyczny w Polsce z perspektywy socjologicznej 296
6.1. Uwagi wstępne 296
6.2. Ruch agroturystyczny w Polsce 297
6.3. Ruch agroturystyczny jako nowy ruch społeczny 306
6.4. Ruch agroturystyczny w kontekście obszarów wiejskich 318
6.5. Podsumowanie: między typowością a swoistością 329
Zakończenie: ruch agroturystyczny w procesie zmian 332
Bibliografia 337
Indeks nazwisk 350
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4

-13%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4

Tematyka czwartego tomu "Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa" nawiązuje do zagadnień poruszanych w "Górnośląskich Studiach Socjologicznych", wydawanych niegdyś przez nieistniejący już Śląski Instytut Naukowy. W tomie zaprezentowane zostały między innymi wyniki badań i naukowe dociekania "młodych naukowców" – doktorantów i doktorów, dotyczące wciąż obecnych i wzbudzających wiele dyskusji problemów kształtowania się tożsamości mieszkańców Górnego Śląska. Tożsamość ujmowana zarówno w perspektywie kulturowej, charakterystycznej dla zbiorowości narodowych, regionalnych, religijnych czy innych, jak i w perspektywie osobowości jednostkowej należy współcześnie do najczęściej podejmowanych tematów badawczych socjologii. Jest jednym z modnych tematów badań, wskazujących, że w świecie globalizacji i aksjologicznej wichrowatości kultury nie zniknęły pytania o doświadczenie ciągłości i trwania pamięci zbiorowej, społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo przeszłych pokoleń, emocjonalnych zobowiązań wobec ojczyzny prywatnej czy ideologicznej, o kształty przyszłości niewyobcowanej z bogactwa kulturowej tradycji.

Cena: 58.80 zł 51.00 zł
Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów

-14%

Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów

Praktyczny przewodnik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych. Autor w jasny sposób wprowadza podstawowe definicje, czym jest analiza konwersacyjna czy analiza dyskursu, a także pokazuje, jak dokonać transkrypcji materiałów nagranych na taśmach audio lub wideo. Jak w każdym tomie Niezbędnika, podejmowane są również zagadnienia etyczne dotyczące korzystania z danych wywołanych i niewywołanych.

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Antropologia kulturowa, cz. 2 Kultura obyczajowa początku XXI wieku

-32%

Antropologia kulturowa, cz. 2 Kultura obyczajowa początku XXI wieku

Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana: ”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w kontekście przeobrażeń obyczajowych. Punktem wyjścia rozważań jest kategoria ciała i cielesności, które różnie interpretowane tutaj ukazane są w aspekcie uwarunkowań w kulturze obyczajowej.

     W strukturze treści rozdziałów, co jest nowością, uwidacznia się podział związany z kategoriami kultury (kultura bytu, społeczna, duchowa). Rozdział pierwszy dotyczy głównie współczesnego kultu ciała, młodości, wzorów kobiet i mężczyzn, praktyk związanych z higieną i troską o urodę, dotyczące mody, ubioru i zdobienia ciała. Rozdział drugi dotyczy obyczajowości związanej z zagadnieniami bytowymi, m.in. potrzeba schronienia, bezdomności i emigracji zarobkowej, odżywiania i obyczajowości kształtowanej przez supermarkety. Rozdział trzeci dotyczy obyczajowości związanej z zaspokojeniem wartości witalnych: zdrowia i seksu. Porusza m.in. problem otyłości i anoreksji, różnorodnych zachowań seksualnych, problem trzeciej płci i homoseksualizmu.

     Rozdział czwarty traktuje o reliktach obyczajowych, związanych np. z rekreacją, formami życia społeczno-rodzinnego i towarzyskiego. Jest tu mowa o targach i jarmarkach, turniejach rycerskich, zwyczajach łowieckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także o domowych formach życia towarzyskiego, o reliktach kultury szlacheckiej i żydowskiej. Rozdział piąty traktuje o obyczajowości religijno-świeckiej typu renesansu egzorcyzmów i pielgrzymek oraz nowych zjawisk dotyczących pochówku ludzi i zwierząt oraz zmian występujących w religijności wiernych i w życiu instytucji Kościoła.

     Rozdział szósty dotyczy obyczajowości młodego pokolenia. Są to zarówno zachowania patologiczne jak i godne uznania.

     Rozdział siódmy dotyczy obyczajowości życia artystycznego, naukowego i politycznego. Całość kończą rozważania dotyczące globalnego charakteru ponowoczesnej obyczajowości kreowanej przez media.

Cena: 28.00 zł 19.00 zł
Baśnie wolnego rynku

-14%

Baśnie wolnego rynku

Gdy wieczorami czytamy dzieciom bajki, z reguły nie zdajemy sobie sprawy, że tuż pod powierzchnią opowieści kryją się kryzysy ekonomiczne, drenaże mózgów, operacje plastyczne, fetysze kulturowe oraz wyzysk w kolonialnej Afryce.
Książka dokonuje błyskotliwej analizy dzisiejszych zjawisk społecznych przez pryzmat znanych baśni i bajek. To wyjątkowe podejście z jednej strony obnaża liczne utajone absurdy współczesności, a z drugiej pokazuje prawdziwą ponadczasowość klasycznych opowieści.
Kto i dlaczego staje się wilkiem w bajce o trzech świnkach? Czy na zmywaku w Londynie pracują potomkowie niegdysiejszych rewolucjonistów? Czy nieświadomie wskazujemy marketingowym wilkom drogę do domku własnej babci? Kto rzeszom współczesnych Kopciuszków jawi się jako dobra wróżka? I dlaczego Święty Mikołaj, skoro ponoć żył w ciepłej Turcji, przybywa z bieguna północnego?

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Biografia i pamięć Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady

-21%

Biografia i pamięć Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady

Autorka stanęła przed nie lada zadaniem sprostania z jednej strony wymogom, i zarazem ich pogodzenia, wielu różnych perspektyw właściwych socjologii, psychologii/psychologii społecznej, antropologii, narratologii i w ogólności teoriom dyskursu, z drugiej zaś strony - historii w jej nieuchronnym uwikłaniu w perspektywy innych nauk społecznych i nauk o kulturze, przekraczającym dziś ramy tradycyjnej historiografii starającej się odpowiedzieć na pytanie 'jak było'. Zważywszy wielowarstwowy, wielowątkowy, transdyscyplinarny charakter podjętych przez nią analiz, Autorka wywiązała się z tego zadania w sposób bardzo interesujący [...] Sądzę, że książka spotka się z żywym oddźwiękiem wśród badaczy z wielu dziedzin, ma też szanse dotarcia do szerszej, pozaakademickiej publiczności.
Z recenzji prof. Andrzeja Piotrowskiego

Cena: 36.78 zł 29.00 zł
Cenzura w PRL. Analiza zjawiska Analiza zjawiska

-16%

Cenzura w PRL. Analiza zjawiska Analiza zjawiska

Cenzura w PRL to temat badawczy, który – z jednej strony – ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej – zasługuje na dalsze, liczne analizy i rozpoznania. Zważywszy na obszerny, niezbadany do końca materiał dokumentacyjny pozostały po działalności Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz podległych mu jednostek terenowych wiele jest jeszcze zjawisk zasługujących na wydobycie z archiwalnych czeluści. Prezentowany tom próbuje w pewnym stopniu wypełnić istniejące luki badawcze, stając się kolejną ważną pozycją w bibliografii o cenzurze. Na uwagę zasługuje różnorodność perspektyw: obok artykułów stricte naukowych, będących analizą dokumentów czy próbą syntezy szczegółowych zagadnień z punktu widzenia historyka, literaturoznawcy bądź prasoznawcy (cenzura wobec pisarzy, ingerencje w prasie krajowej i regionalnej, także wobec muzyki, filmu czy fotografii), swoje miejsce znalazły zapisy dyskusji z udziałem osób, którym cenzura nie tylko kształtowała biografię literacką, ale także głęboko naznaczyła osobisty los.
Z recenzji dr hab. Marzeny Woźniak-Łabieniec, prof. UŁ

Niniejszy tom zawiera artykuły z zakresu funkcjonowania cenzury instytucjonalnej w powojennej Polsce. Redaktorzy książki przyjęli za przedmiot rozważań zróżnicowaną tematykę, uwzględniającą zarówno obszerny okres historyczny (od powstania Centralnego Biura Kontroli Prasy przekształconego w listopadzie 1945 r. w Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, aż do likwidacji instytucji w 1990 r.), jak i rozległy obszar problemowy – badanie wpływu ingerencji cenzorskich w mediach (prasie, radiu, telewizji), a także w działalności naukowej i literackiej. Redaktorzy tomu mają nadzieję, że przyczyni się on do lepszego rozpoznania form funkcjonowania cenzury w Polsce przed 1990 r. oraz pomoże dostrzec także współczesne zagrożenia wolności słowa. Nie ma już dzisiaj państwowej cenzury, ale nadal w publicznym przekazie często stosowane są manipulacja oraz kłamliwa, stronnicza selekcja informacji.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.