Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Historia mentalność tożsamość Rosja i zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii

ebook

- 13%

Historia mentalność tożsamość Rosja i zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii

Eugeniusz Koko, Magdalena Nowak, Leonid Zaszkliniak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 46.00 zł 40.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7865-152-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Praca ukazuje zawiłe problemy stosunków polsko-ukraińskich, sprawy przeszłości Polski i Ukrainy z dwóch punktów widzenia, co chyba jest najważniejszym osiągnięciem, ponieważ rzeczowość i obiektywizm ujęcia pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć częstokroć przeciwstawne racje polskie i ukraińskie.

Tytuł
Historia mentalność tożsamość
Podtytuł
Rosja i zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii
Autorzy
Eugeniusz Koko, Magdalena Nowak, Leonid Zaszkliniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN
978-83-7865-152-9
Rok wydania
2013 Gdańsk
Wydanie
1
Liczba stron
614
Format
pdf
Spis treści
Wstęp (Eugeniusz Koko, Magdalena Nowak) 11 ZAGADNIENIA OGÓLNE 15 Jerzy Maternicki (Rzeszów), Badania nad historią powszechną średniowieczną i nowożytną w Polsce (do 1918 r.) 17 Leonid Zaszkilniak (Lwów), Obraz Rosji w ukraińskiej historiografii XIX wieku 52 Mirosława Papierzyńska-Turek (Kielce), Ukraińska historiografia wobec idei „russkogo trijedinogo naroda” 60 Wołodymyr Waszczenko (Dniepropietrowsk), „Mentalna geografia” przełomu XIX–XX wieku: konstruowanie przez Mychajłę Hruszewskiego „idealnej przestrzeni” Europy, Ukrainy i Rosji 75 Iryna Kołesnyk (Kijów), Podwójna kulturowość jako fenomen ukraińskiego świata duchowego 94 Andrzej Stępnik (Lublin), Stereotyp jako przestrzeń badawcza 111 Ihor Czornowoł (Lwów), Odpowiedniki pojęcia frontier w innych językach 125 Burkhard Wöller (Wiedeń), „Postęp” i „zacofanie” jako dyskursywne strategie konstruowania mentalnych map w historiografii polskiej i ukraińskiej w Galicji (Analiza dyskursu na przykładzie oceny chrystianizacji Rusi Kijowskiej) 141 Tetiana Cymbał (Krzywy Róg), Heurystyczny potencjał cywilizacyjnego nauczania Feliksa Konecznego 154 WSCHÓD – ZACHÓD 165 Iwan Kucyj (Tarnopol), Obraz Wschodu i Zachodu w ukraińskiej historiografii Galicji XIX wieku 167 Ołena Arkusza (Lwów), Obraz Austrii w badaniach ukraińskich historyków Galicji drugiej połowy XIX – początków XX wieku 182 Marjan Mudryj (Lwów), Kwestia polsko-rosyjskiej rywalizacji o Ukrainę / Ruś w pracach ukraińskich historyków i publicystów XIX wieku 196 Monika Chojnacka (Gdynia), Polacy między Wschodem a Zachodem. Grekokatolicka szlachta Galicji w monarchii Habsburgów na przykładzie rodziny Topolnickich 207 Walentyna Szandra (Kijów), Wizja Polski i Rosji w historycznej spuściźnie kijowskiego historyka Witalija Szulhina 219 Wiktorija Wołoszenko (Makiejewka), Ludowa oryginalność i cywilizacyjne wpływy: „Kijewskaja Starina” o historycznej ewolucji chłopskiego trybu życia na ziemiach ukraińskich 231 Lidija Łazurko (Drohobycz), Dyskusje o Wschodzie i Zachodzie na łamach czasopisma „Kwartalnik Historyczny” okresu lwowskiego 249 Mariola Hoszowska (Rzeszów), Wschód i Zachód Europy w pracach historycznych Ludwika Finkla 268 Joanna Pisulińska (Rzeszów), Wschód i Zachód w poglądach Stanisława Zakrzewskiego 284 Witalij Telwak (Drohobycz), Rosja i Europa w historiozoficznym dyskursie oraz praktyce historiograficznej Mychajłа Hruszewskiego 298 Witalij Masnenko (Czerkasy), Ukraina, Polska, Rosja w systemie cywilizacyjnych koordynatów: wizja Wiaczesława Łypyńskiego 307 Zoja Baran (Lwów), Ukraina między Wschodem a Zachodem w interpretacji Stefana Rudnickiego 324 Magdalena Nowak (Gdańsk), Między Wschodem i Zachodem. Kościół greckokatolicki w refleksji historiozoficznej metropolity Andrzeja Szeptyckiego 331 Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk), Ukraina i jej społeczeństwo w ilustracjach zawartych w publikacjach Franciszka Rawity-Gawrońskiego. Między zachodnioeuropejskim a rosyjskim wzorem ikonograficznym 349 Jolanta Kolbuszewska (Łódź), „Obcy” w refleksji Feliksa Konecznego 363 Ałła Atamanenko (Ostróg), Koncepcja Ukrainy między Wschodem a Zachodem w badaniach członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego dotyczących wczesnej historii Ukrainy 374 ROSJA 393 Natalia Łuszkowycz (Lwów), Rosyjska cywilizacja: współczesne koncepcje historiograficzne 395 Piotr Koprowski (Gdańsk), „Zbędni ludzie”. W kręgu procesów indywidualizacji inteligencji rosyjskiej w XIX wieku 407 Iwona Sakowicz (Gdańsk), Wizja historii Rosji w dziewiętnastowiecznych periodykach brytyjskich 430 Grzegorz Rykowski (Kielce), Obraz imperium rosyjskiego w publikacjach „Biblioteki Warszawskiej” w pierwszym dwudziestoleciu istnienia pisma 442 Marta Sikorska-Kowalska (Łódź), Uczniowie Czernyszewskiego i Ławrowa. Recepcja rosyjskiej myśli narodnickiej wśród polskich socjalistów 450 Barbara Klassa (Gdańsk), Józef Szujski wobec Rusi i Rosji 464 Zbigniew Opacki (Gdańsk), Rosja w historiozofii Mariana Zdziechowskiego 477 Eugeniusz Koko (Gdańsk), Rosja XVII-XVIII wieku w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego 489 Ryszard Tomczyk (Szczecin), Rusofilizm (moskalofilizm) Rusinów w monarchii habsburskiej we współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej 498 Stefan Ciara (Warszawa), Dzieje Rusi, Rosji i Europy w badaniach archiwistów lwowskich do 1939 r. 523 Katarzyna Błachowska (Warszawa), Zapomniana szkoła polskich badań nad dziejami Rusi i Moskwy 532 Hanna Wójcik–Łagan (Kielce), „Cud nad Wisłą”. Mitologizacja postaci i wydarzeń w świetle podręczników do historii z lat trzydziestych XX wieku 545 Barbara Kubis (Opole), Postrzeganie radzieckiej okupacji przez społeczeństwo ziem kresowych II Rzeczypospolitej 565 Witalij Jaremczuk (Ostróg), Dyskurs rosyjskiej wyjątkowości: recepcja w ukraińskiej radzieckiej historiografii 582 Tamara Połeszczuk (Lwów), Idea przeciwstawienia Rosji i Zachodu w myśli intelektualnej współczesnej Rosji: Ołeksandr Panarin 597 Noty biograficzne 605
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)

-12%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)

Prezentowany tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” tym razem jest pokłosiem międzynarodowej konferencji pt. „Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej - ludzie pogranicza i elity regionalne”. Została ona zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 7-9 grudnia 2009 roku w Katowicach i Ustroniu. Referaty polskich i ukraińskich badaczy, którzy wystąpili w panelu średniowieczno-nowożytnym na tej konferencji, zostały na potrzeby niniejszego wydawnictwa zmienione, rozbudowane i w tejże postaci opublikowane. Dotyczą one takich kwestii, jak: przemiany kulturowe śląskich elit w XIII wieku pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców; symbolika wielbłąda w śląskiej heraldyce rycerskiej w XIV wieku; relacje między biskupem kamieńskim Hermanem von Gleichen a książętami pomorskimi i margrabiami brandenburskimi; polityka małżeńska w rodzinach monarszych; postawa elit Prus Królewskich wobec zagrożenia tureckiego w XV wieku; kontakty Giedyminowiczów i Piastów; elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku; elity intelektualne; Władysław Opolczyk w ocenie klasyka historiografii ukraińskiej M. Hruszewskiego; kształtowanie się struktur administracyjnych w ziemi lwowskiej do końca XV wieku; późnośredniowieczne i nowożytne elity chłopskie i małomiasteczkowe.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1935 część 1

-17%

Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1935 część 1

W opracowaniu tym przedstawiono genezę powołania Partii Agrarnej w Czechach w roku 1899 oraz jej demokratyczno-republikański charakter. Wskazano na wprowadzenie do programu ideologii agrarystycznej treści uznających chłopa i wieś za fundament nowoczesnego, demokratycznego państwa. Następnie zajęto się analizą jej rozwoju w warunkach niepodległej Czechosłowacji. Wówczas to bowiem (w latach 1918–1935) ugrupowanie to przeżywało największy rozwój i miało znaczący wpływ, szczególnie na kierunek polityki wewnętrznej kraju. W roku 1935 został zagrożony demokratyczny porządek państwa czechosłowackiego. Na jego scenie politycznej pojawiła się prohitlerowska, nacjonalistyczna, antyczechosłowacka siła polityczna: Partia Sudeckich Niemców, kierowana przez faszystę Konrada Henleina. Na jej listy powszechnie zagłosowali Niemcy Sudeccy, jak i Niemcy z innych rejonów ČSR, dając tym samym do zrozumienia, że „wypowiedzieli posłuszeństwo Republice”. Tym aktem odmówili oni zaufania niemieckim aktywistom – demokratom, w tym i agrarystom, uczestniczącym czynnie w życiu I Republiki. To wydarzenie i następujące po nim działania spowodowały zatrzymanie rozwoju życia politycznego w Czechosłowacji. Republika, poszukując sprzymierzeńców, zaczęła walczyć o przetrwanie.


Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Cena: 69.00 zł 57.00 zł
Alarm w St. Omer

-32%

Alarm w St. Omer

„Alarm w St. Omer” to zbiór opowiadań będących niezwykłym zapisem wydarzeń rozgrywających się w środowisku polskiego lotnictwa poczynając od ostatnich dni sierpnia 1939 roku.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Amerykańska broń pancerna II Wojny Światowej

-20%

Amerykańska broń pancerna II Wojny Światowej

Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do drugiej wojny światowej zapewniło koalicji alianckiej potężne wsparcie przemysłowe Ameryki i umożliwiło przejęcie inicjatywy strategicznej w walkach z Niemcami i Japonią na różnych kontynentach. Główną rolę odegrał w tym amerykański przemysł zbrojeniowy dostarczający między innymi czołgów oraz innych opancerzonych wozów bojowych. W latach 1939–1945 w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano 88 140 czołgów oraz 18 620 innych pojazdów opancerzonych – prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie w Niemczech i Wielkiej Brytanii razem wziętych.
W tej bogato ilustrowanej książce Michael Green, specjalista w dziedzinie broni pancernej, przedstawił różnorodne typy amerykańskich wozów bojowych z czasów drugiej wojny światowej: od osławionych czołgów M4 Sherman, M3 Stuart i M3 Lee, po transportery półgąsienicowe, działa samobieżne, niszczyciele czołgów, opancerzone pojazdy ewakuacyjne i gąsienicowe amfibie desantowe. Opisał ich konstrukcję i rozwój, udział w wojennych bataliach oraz ocenił wpływ, jaki wywarły na ostateczny rezultat tego światowego konfliktu.
Czołgi i inne wozy pancerne, które opuszczały amerykańskie fabryki, stanowiły uzbrojenie nie tylko armii amerykańskiej, ale także wojsk Wielkiej Brytanii i innych krajów alianckiej koalicji, tworząc potężną aliancką „pancerną pięść”, która zadała ostateczną klęskę nazistowskim Niemcom i cesarskiej Japonii.

Michael Green jest uznanym autorem, historykiem i fotografikiem; napisał ponad sto książek o tematyce militarnej, przetłumaczonych na wiele języków; ponadto opublikował liczne artykuły w amerykańskich i międzynarodowych periodykach specjalizujących się w zagadnieniach techniki militarnej.

Cena: 59.99 zł 48.00 zł
Anioł w domu mrówka w fabryce

-15%

Anioł w domu mrówka w fabryce

W 1897 roku władze rosyjskie zarządziły przeprowadzenie spisu powszechnego, z którego wynikało, że na 160 tysięcy robotników zatrudnionych w Królestwie Polskim 40 tysięcy to kobiety. Szczególnie wybijał się przemysł włókienniczy, gdzie zatrudniano około 75 tysięcy ludzi, prawie połowę wszystkich pracujących w przemyśle. 30 tysięcy z nich, około 40%, stanowiły kobiety. W niektórych miejscach, jak w Żyrardowie, Łodzi czy Warszawie, w fabrykach bywało więcej robotnic niż robotników.
A mimo to jeszcze pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich nawet najbardziej postępowi socjaliści i radykalne emancypantki nie uważali, że robotnica fabryczna to nowy rodzaj kobiety, z którym należy się liczyć. W czasach, gdy na pierwszych stronach gazet czytano o nowych wynalazkach, przemysłowych fortunach i kobietach coraz śmielej sięgających po kolejne prawa, robotnice fabryczne pozostawały niemal niezauważone. A przecież było ich tak wiele i, w porównaniu z kobietami z klasy wyższej, mogły tak wiele.
Książka przygląda się warunkom życia robotnic. Sprawdza, gdzie pracowały, ile im płacono, kto zajmował się ich dziećmi, gdy były w fabryce. Czy umiały pisać i czytać? Co działo się, gdy chorowały, rodziły dziecko, potrzebowały pomocy? Jak same potrafiły sobie tę pomoc wywalczyć? A także stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do ruchu emancypacyjnego zostały zaproszone tak późno i tak niechętnie.

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

-13%

Anomeizm (arianizm, neoarianizm, eunomianizm) na zachodzie Imperium Rzymskiego od zaistnienia do IV w. po Chr. Problem teologiczny i filozoficzny

Książka podejmuje niezmiernie istotny i subtelny problem wczesnego chrześcijaństwa, który, jak zaznacza autor we wstępie, był „decydujący o sensie istnienia nowego wyznania”, mianowicie kwestię boskości Jezusa Chrystusa. Śledzi zjawisko anomeizmu, którego przejawy dostrzega już w teologii przednicejskiej, a które zyskało wyraz w wielkich heterodoksyjnych nurtach IV wieku, jakimi były arianizm, neoarianizm i eunomianizm. Należy zgodzić się z Autorem, że anomeizm i dyskusje z nim związane stanowiły problem zarówno teologiczny, jak też filozoficzny, a niekiedy nawet filologiczny. Ważnym walorem pracy jest jej charakter źródłowy. Wykorzystuje też obszerną literaturę przedmiotu, o czym świadczą obszerne przypisy oraz obfita bibliografia, ale przede wszystkim odniesienia w tekście do dyskusji czy opracowań istniejących w literaturze naukowej, także w tej najnowszej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.