Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Historia Żydów w starożytności Od Thotmesa do Mahometa

ebook

- 13%

Historia Żydów w starożytności Od Thotmesa do Mahometa

Łukasz Niesiołowski-Spano, Krystyna Stebnicka.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 89.00 zł 77.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-21386-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa to unikatowe opracowanie dziejów Żydów w szerokim zakresie chronologicznym obejmującym ponad dwa tysiące lat – od czasów gdy w Kanaanie uformowała się niewielka społeczność określana mianem Izraela, aż do podbojów arabskich w VII w. n.e. Opierając się na wszechstronnej bazie źródłowej, w tym na najnowszych badaniach archeologicznych, autorzy w zwartym wykładzie przedstawiają historię polityczną Żydów, rozwój ich kultury i zmiany religijne zachodzące na przestrzeni wieków.

W pierwszej część podręcznika przedstawiono historię Izraela i Żydów od czasów najdawniejszych do chwili upadku państwa Hasmoneuszy. W drugiej części omówiono okres panowania rzymskiego, kiedy Żydzi, pozbawieni własnej państwowości, żyli w państwie klienckim wobec Rzymu, a następnie w rzymskiej prowincji. Tu też pokazano zmiany zachodzące w świecie żydowskim w dobie chrystianizacji państwa.

Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa to opracowanie, któremu towarzyszą liczne fragmenty źródeł historycznych, nierzadko po raz pierwszy przetłumaczone na język polski, a także objaśnienia dotyczące kultury, tradycji, religii oraz instytucji Żydów w różnych epokach historycznych. Dodatkowymi walorami poznawczym podręcznika są mapy i ilustracje oraz odrębna bibliografia towarzysząca każdemu z rozdziałów.

Poza niezwykle szerokim horyzontem czasowym, publikacja wyróżnia się także wyjątkowym ujęciem tematu. Prezentowany w niej wykład nie przypomina tradycyjnych „biblijnych” historii Izraela, został bowiem – gdy tylko było to możliwe – oparty na źródłach pozabiblijnych konfrontowanych z narracją Biblii. W wielu miejscach autorzy odrzucają wersje wydarzeń przedstawione w Piśmie jako niezgodne z faktami historycznymi. W myśl tej koncepcji metodologicznej, nakazującej w miarę możliwości ujmować dzieje Żydów w kontekście zewnętrznym, ramy chronologiczne podręcznika wyznaczają egipski faraon i arabski prorok ¬– Thotmes III i Mahomet – zamiast postaci znanych przede wszystkim z narracji żydowskich.

Tytuł
Historia Żydów w starożytności
Podtytuł
Od Thotmesa do Mahometa
Autorzy
Łukasz Niesiołowski-Spano, Krystyna Stebnicka
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-21386-2
Rok wydania
2020 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
490
Format
mobi, epub
Spis treści
Wprowadzenie (Łukasz Niesiołowski-Spanò, Krystyna Stebnicka) 9 Część I 17 Kanaan, Izrael i Żydzi od epoki brązu do nadejściA Rzymian (Łukasz Niesiołowski-Spanò) 17 Rozdział 1 19 Od Thotmesa do Szeszonqa (XV–X w.). Kanaan w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza 19 1.1. Mieszkańcy Palestyny późnej epoki brązu – specyfika populacji 19 1.2. Epoka zależności od Egiptu; sytuacja wewnętrzna Palestyny 25 1.3. Archiwum z Amarny – obraz Kanaanu 41 1.4. Ugarit – przykład kananejskiego królestwa późnej epoki brązu 45 1.5. Zmiany osadnicze. Etnogeneza Izraela 49 1.6. Migracje. Pojawienie się Aramejczyków, inwazja Ludów Morza 60 Bibliografia 78 Rozdział 2 81 Od Szeszonqa do Nabuchodonozora (X–VI w.). Epoka monarchii: Izrael i Juda 81 2.1. Władza charyzmatyczna i „państwo plemienne”, czyli zanim powstała monarchia 81 2.2. Wokół Izraela: Fenicjanie, Aramejczycy, Gilead, Ammon, Moab, Edom 102 2.3. Izrael przedkrólewski 104 2.4. Izrael Omrydów – początki nowoczesnej monarchii 107 2.5. W cieniu Damaszku – Palestyna wobec presji aramejskiej w 2 połowie IX w. 121 2.6. Juda – początki państwowości 124 2.7. W cieniu Asyrii – VIII w 130 2.8. Pax Assyriaca w Judzie (ok. 700–630) 149 2.9. Palestyna 640–604 r. Powrót Egipcjan 163 2.10. Religia: jahwizm jako religia dynastii; kult; profetyzm 168 Bibliografia 174 Rozdział 3 177 Od Nabuchodonozora do Artakserksesa (VI–V w.). Niewola babilońska i wczesna epoka perska 177 3.1. Chaldejczycy w Babilonii 178 3.2. Upadek Asyrii i podboje Chaldejczyków 178 3.3. Juda od bitwy pod Karkemisz (605) do zniszczenia Jerozolimy (586) 182 3.4. Judejczycy w Babilonii – od Nabuchodonozora II do Cyrusa 189 3.5. Religia bez kultu? Przemiany w życiu duchowym. Nowe kryteria tożsamości 193 3.6. Podboje perskie, struktura imperium, znaczenie języka aramejskiego 200 3.7. Powroty z niewoli – od Cyrusa do Artakserksesa I 202 Bibliografia 215 Rozdział 4 217 Od Artakserksesa do Pompejusza (V–I w.). Epoka perska i hellenistyczna 217 4.1. Prowincja Jehud 217 4.2. Samaria i Samarytanie 232 4.3. Żydowscy osadnicy w Egipcie – Elefantyna 235 4.4. Rozwój literatury biblijnej; rola języka hebrajskiego 236 4.5. Kampania Aleksandra Macedońskiego i upadek Persji 239 4.6. Pod rządami Ptolemeuszy 240 4.7. Pod rządami Seleukidów 247 4.8. Rebelia Machabeuszy 250 4.9. Niezależne państwo żydowskie: od arcykapłanów do królów 257 4.10. Przemiany religijne 264 Bibliografia 274 Część II 277 ŻYDZ I W ŚWIECIE RZYM SKIM (Krystyna Stebnicka) 277 Rozdział 5 279 Od Pompejusza do śmierci Heroda Wielkiego (63–4 p.n.e.) 279 5.1. Od Pompejusza do Juliusza Cezara 279 5.2. Dojście do władzy Heroda Wielkiego 282 5.3. Państwo Heroda Wielkiego 283 5.4. Świątynia Heroda 291 Bibliografia 294 Rozdział 6 295 Od śmierci Heroda Wielkiego do stłumienia pierwszego powstania przeciwko Rzymianom 295 6.1. Od królestwa do rzymskiej prowincji 295 6.2. Tetrarchie Heroda Filipa (4 p.n.e.–33/34 n.e.) i Heroda Antypasa (4 p.n.e.–39 n.e.). Państwo Agryppy I 301 6.3. Prowincja Judea od 44 r. do wybuchu powstania przeciwko Rzymianom 302 6.4. Powstanie przeciwko Rzymianom 305 Bibliografia 307 Rozdział 7 309 Od zakończenia pierwszego powstania do stłumienia powstania Bar Kochby (70–135) 309 7.1. Między powstaniami 309 7.2. Powstanie Bar Kochby 315 7.3. Kolonia Aelia Capitolina 323 Bibliografia 326 Rozdział 8 329 Od upadku powstania Bar Kochby do panowania Konstantyna (II–III w.) 329 8.1. Rzym i żydowscy mieszkańcy imperium w II–III w 329 8.2. Prowincja Syria Palaestina 331 8.3. Hellenizacja Palestyny 334 8.4. Środowiska rabiniczne w II–III w 340 8.5. Żydowski patriarcha w III w 342 Bibliografia 347 Rozdział 9 349 Diaspora żydowska okresu wczesnego cesarstwa 349 9.1. Żydzi w świecie miast imperium 349 9.2. Żydowska wspólnota 352 9.3. Synagoga i jej funkcje w diasporze 355 9.4. Konflikty żydowsko-greckie w diasporze 361 Bibliografia 366 Rozdział 10 367 Wiek przełomu – od panowania Konstantyna do zniesienia instytucji patriarchatu 367 10.1. Relacje żydowsko-chrześcijańskie 367 10.2. Palestyna jako prowincja 371 10.3. Akcja chrystianizacyjna – budowa pierwszych kościołów w Palestynie 375 10.4. Konstantyn i Żydzi 380 10.5. Polityka następców Konstantyna wobec Żydów (do panowania Teodozjusza II) 384 10.6. Patriarchat żydowski i środowiska religijne w Palestynie 392 10.7. Diaspora żydowska w imperium chrześcijańskim 395 Bibliografia 398 Rozdział 11 399 Żydzi w państwie chrześcijańskim od upadku patriarchatu do inwazji perskiej (V–VI w.) 399 11.1. Prowincja Palestyna i grupy ludności 399 11.2. Ustawodawstwo Justyniana 411 11.3. Samarytanie 415 11.4. Żydzi poza granicami państwa bizantyńskiego 419 Bibliografia 424 Rozdział 12 427 Żydzi w czasach wielkich przemian VII w. 427 12.1. Najazd Persów 427 12.2. Podbój arabski 432 12.3. Żydzi i Arabowie 436 Bibliografia 436 Wykaz skrótów stosowanych w tekście 438 Hipotetyczny czas powstania omawianych utworów i ksiąg 441 Indeks autorów starożytnych 443 Indeks osób 445 Indeks nazw geograficznych i etnicznych 457 Spis map 468 Źróda ilustracji 470 Ilustracje kolorowe 471
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Historia Żydów w starożytności Od Thotmesa do Mahometa

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475

-13%

"Peter von Danzig". Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475

Książka dotyczy jednego ze słynniejszych „gdańskich” statków – wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Kiedy latem 1462 r. jednostka ta przybyła do Gdańska z ładunkiem soli na pokładzie, nosiła nazwę „Pierre de La Rochelle”. Nieszczęśliwy wypadek sprawił, że statek długo niszczał na Motławie i w wyniku skomplikowanych okoliczności przeszedł w ręce gdańszczan. W ostatniej chwili uniknął rozbiórki i wyremontowany już jako „Peter von Danzig” ruszył w 1471 r. w morze, na wojnę z Anglią. Dowodzony przez rajcę gdańskiego Berndta Pawesta działał u wybrzeży niderlandzkich, francuskich i angielskich. Po ponad rocznej służbie „szary i stary”, jak o sobie pisał, Berndt Pawest oddał dowodzenie gdańskiemu kaprowi Paulowi Benekemu, który przeprowadził brawurową akcję zajęcia idącej pod burgundzką flagą galery „Św. Mateusz”. Zdobył bogate łupy, wśród nich słynny dziś obraz Hansa Memlinga Sąd ostateczny. W 1475 r. wielka karawela wyruszyła w ostatni rejs, kończąc morską służbę u zachodnich wybrzeży Francji.
W monografii czytelnik znajdzie wiele szczegółów dotyczących spraw morskich., warunków średniowiecznej żeglugi i życia codziennego późnośredniowiecznych marynarzy.

Cena: 40.00 zł 35.00 zł
11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów

-21%

11 września Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów

Książka 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów pod redakcją Phila Scratona to praca pełna zaangażowania, w pewnym sensie filozoficzna, prezentuje bowiem filozofię i światopogląd określonego, opiniotwórczego środowiska skupiającego naukowców, dziennikarzy i działaczy społecznych, słowem intelektualistów.

Cena: 29.00 zł 23.00 zł
Alarm w St. Omer

-32%

Alarm w St. Omer

„Alarm w St. Omer” to zbiór opowiadań będących niezwykłym zapisem wydarzeń rozgrywających się w środowisku polskiego lotnictwa poczynając od ostatnich dni sierpnia 1939 roku.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Aleksander Jagiellończyk

-20%

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk uchodzi za jednego z mniej zdolnych przedstawicieli dynastii jagiellońskiej w Polsce. Za jego krótkiego panowania (1501-1506) dotknęły państwo polsko-litewskie liczne klęski polityczne i straty terytorialne.
Monografia tego króla, pióra Fryderyka Papeego (Kraków 1949), wprowadza do tego obrazu istotne korekty. Autor był bez wątpienia najwybitniejszym polskim znawcą czasów Aleksandra w XIX i XX wieku. Przez kilkadziesiąt lat gromadził dokumentację źródłową do tego okresu opartą na materiałach z archiwów polskich i europejskich, którą następnie wydał w 1927 roku w imponującym tomie Acta Alexandri, stanowiącym t. 19 wydawnictwa PAU: Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Nikt więc prócz niego nie był bardziej powołany do opracowania monografii króla, wieńczącej trzyczęściowy cykl pt. Polska i Litwa na przełomie wieków średnich.

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

-12%

Aleksandra Piłsudska (1882-1963)

[...] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza – Jolanty, Kingi, Jadwigi, przez które przejdą renesansowe cienie mądrej Bony i kochliwej Barbary, barokowe, sarmackie Reginy Żółkiewskiej, Barbary Chrzanowskiej, jeśli znajdą się tu i wielkie damy romantyzmu polskiego z tą, która była „polskim mariażem” Napoleona i z tą, dla której zrzekł się największej korony świata kałmucki cesarzewicz z Belwederu, jeśli zapamięta się kobiety w czerni 1863 roku i te, co za zesłańcami ciągnęły na Sybir, to historia do tego wspaniałego albumu, tak wspaniałego, że nie posiada takiego niejeden wielki naród, wniesie jeszcze wizerunek czarno ubranej pani Aleksandry Piłsudskiej.
K. Pruszyński, Pamiętnik Aleksandry Piłsudskiej,
„Wiadomości Polskie” 1941, nr 17, s. 4

Cena: 24.95 zł 22.00 zł
Anatomia polityki historycznej

-13%

Anatomia polityki historycznej

Książka to kontynuacja badań podjętych w pracy Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t.1, (red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Bydgoszcz 2019). Stanowi próbę ukazania historyczno-kulturowych uwarunkowań i elementów składowych (anatomia) polityki historycznej. Podczas gdy tom pierwszy koncentrował się na zagadnieniu tożsamości, niniejszy kładzie nacisk na czasem trudno uchwytną relację pamięci i historii. Zaproszenie do rozważań przyjęli naukowcy i praktycy z różnych stron Polski i wnieśli swoimi pracami wiele nowego do problemu polityki historycznej.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.