Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Homo Creator et Receptor Artium

ebook

- 13%

Homo Creator et Receptor Artium

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 30.00 zł 26.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7072-654-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Stanisławowi Kobielusowi. Praca zbiorowa z zakresu historii sztuki opatrzona ponad setką zdjęć.

Tytuł
Homo Creator et Receptor Artium
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ISBN
978-83-7072-654-6
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
484
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa 13 Ksiądz Prof. dr hab. Stanisław Kobielus – szkic do portretu 15 Tabula gratulatoria 18 Wykaz publikacji Ks. Prof. dr. hab. Stanisława Kobielusa 19 Bartłomiej Gutowski, Struktura aksjologiczna koncepcji miast utopijnych i idealnych w świetle tekstów starożytnych filozofów 27 Karol Klauza, Widzenie Słowa Wcielonego. Metodologiczne przesłanki teologii ikony 35 Oksana Remeniaka, I???a ?????????i ????????? - ???? ? ???????? 47 Jaryna Moroz, ????? ?????? ?????? i ????? ? ?????????? ?????????????? ????????? 55 Urszula Mazurczak, Representations of the Human Body in Romanesque Italian Painting. Realism or Stylistic Ornamentation 75 Juliusz Raczkowski, Najnowsze odkrycia w zakresie gotyckiego malarstwa ściennego w Prusach i ich znaczenie dla badań nad sztuką regionu 89 Monika Janiszewska, Gotycki krzyż relikwiarzowy w pocysterskim kościele w Wągrowcu 105 Katarzyna Bogacka, Rzecz o XV-wiecznych pierścieniach z herbami papieskimi 115 Waldemar Deluga, Czeska grafika średniowieczna w zbiorach między Pragą, Ołomuńcem a Wrocławiem 129 Jacek Dębicki, Sztuka a teologia. Teologiczne źródła kompozycji postaci anielskich wyobrażonych na obrazie Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, pochodzącym z kościoła Ojców Bernardynów w Warcie 137 Ks. Kazimierz Łatak, Obraz Madonna z jabłuszkiem (Mater Salvatoris) w krakowskim kościele Bożego Ciała 153 Małgorzata Wrześniak, Kilka uwag dotyczących ikonografii obrazu Hansa Baldunga Griena Cud kwiatowy świętej Doroty 165 Tomasz Dziubecki, La Gloria Luca Cambiaso w Eskurialu 177 Jakub Pokora, Koralowa figa w portrecie dziecięcym: chirologia na usługach magii 181 Bożena Noworyta-Kuklińska, Źródła inspiracji fresku Allegoria della Divina Sapienza rzymskiego Palazzo Barberini 187 Józef Poklewski, Obraz Corneliusa I Schuta w pojezuickim kościele świętego Ignacego na gdańskich Starych Szkotach 197 Andrzej Kozieł, Pomiędzy reklamą a kommemoracją. Sygnatury śląskich malarzy w dobie baroku 203 Ks. Janusz Nowiński SD B, Czy na wieżach barokowych świątyń montowano piorunochrony? Czyli co i dlaczego złożono w 1720 roku w kulach hełmów wież kościoła opactwa w Lądzie 213 Ks. Michał Janocha, Przemienienie Pańskie – alegoria Światła Taboru. Ikona z Muzeum Historycznego w Sanoku 225 Krystyna Moisan-Jabłońska, Alegoryczne wariacje na temat dwunastu miesięcy na przykładzie wybranych plansz cyklu Annus Dierum Sanctorum 223 Ks. Norbert Mojżyn, Status malarza ikon w świetle poglądów Symeona Połockiego na sztukę 255 Daria Fesenko, ??????? ???????? ???? ? ???????? ?????????? ????????????? ?????? ?????? ?? ???? ????????? ?????????? 267 Janina Dzik, Ikonografia polichromii pobernardyńskiego kościoła Ducha Świętego w Krystynopolu 279 Zbigniew Bania, O niezwykłej karierze kolumnacji w polskiej architekturze świeckiej XVIII wieku 295 Marzena Królikowska-Dziubecka, Śladami XVIII-wiecznych podróżników na Sycylię. Willa Palagonia w Bagherii i Pałac Biscari w Katanii 303 Anna Sylwia Czyż, Nagrobek „Dobrey Pani Sąsiadki i naylepszey Matki” ze wsi Torskie (dawny powiat zaleszczycki) 313 Dorota Folga-Januszewska, Rafał z Jackiem czyli Malczewscy w Wiedniu. Epizod 325 Andrzej K. Olszewski, Historia Polski w obrazach i witrażach w bazylice pod wezwaniem świętego Jozafata w Milwaukee 337 Marta Wiraszka, Strażnica wojskowa w Okopach Świętej Trójcy na tle budownictwa Korpusu Ochrony Pogranicza realizowanego w okresie międzywojennym wzdłuż wschodniej granicy Rzeczypospolitej 341 Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Pochwała życia. O kilku rzeźbach Ryszarda Wojciechowskiego 351 Spis ilustracji 363 Album ilustracji 373
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

An Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork

-12%

An Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork

The book Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork, edited by Urszula Markowska-Manista and Justyna Pilarska, is a very extraordinary and valuable monograph. Its originality lies with its innovative juxtaposition of three discursive dimensions: female voice in research, theoretical and methodological dilemmas of fieldwork and its application to distant environments. As such, the book combines two main threads of thought: On one hand it confronts a reader with questions such as: Does something like female research exist? In what way is female researcher situation different from that of man researcher; does (and how) this influence the research (selection of research problems, methodology, interpretation)? Secondly, the authors challenge the readers with the dilemma whether (and how) cultural remoteness of a cultural phenomenon studied affects the research process, and with what implications.
Step by step, the authors unfold various aspects of the female research perspective. They convincingly show that women researchers (because they are women?!) contribute to the growth of humankind knowledge: They take part in the reconstruction of contemporary history by researching the role of women in history; By being able to reach women and ask uncomfortable questions they enrich ethnographic research; They also enrich the research by posing research questions which are relevant for women, particularly for their emancipation and freedom.
By opening new topics and new perspectives, the authors enrich the discussion on fundamental research dilemmas about the normative nature and function of research, the role of researcher in qualitative studies, the relationship between the subject and object of research and similar. Moreover, by detailed and emotional (sometimes heart-breaking) descriptions of personal research experience the authors show how tightly research and life are intertwined, whether the researchers (male or female) make this connection visible or not, and therefore this visibility makes the findings even sounder.

Cena: 25.00 zł 22.00 zł
Antropologia praktyk językowych

-8%

Antropologia praktyk językowych

Zbiór prac poświęconych językowi i słowu traktowanym jako podstawowe rodzaje praktyk kulturowych. Stosując nowatorską koncepcję badań praktyk językowych, Autorzy analizują różne gatunki tekstów, przedstawiają ich przeobrażenia, remediację oraz zmiany pełnionych przez nie funkcji, sięgając zarówno do dawnych, jak i współczesnych praktyk językowych.

Tom jest niezwykle bogatym w odniesienia literackie źródłem refleksji nad językiem. Pomimo różnorodności materiałowej Autorzy, skupieni wokół Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, spójnie czerpią z metodologicznej koncepcji antropologii słowa prof. Grzegorza Godlewskiego, który opatrzył książkę szczegółowym wprowadzeniem.

Skoro głównym założeniem antropologii praktyk językowych jest uznanie, że nigdy nie sprowadzają się one do tego, co językowe, i nieuchronnie przyjmują charakter kulturowy, to ukazanie ich jako takich, w możliwie szerokiej sieci powiązań kulturowych, społecznych, historycznych, musi prowadzić do uwzględnienia ich dynamiki, sprawiającej, że jako przedmioty poznania tracą one stabilność i jednorodność. Praktyki językowe, jako postaci „żywego języka”, same również „żyją” – i to nie tylko w tym sensie, że konkretny przebieg danej praktyki wynika z interakcji z niepowtarzalnym za każdym razem układem warunków, w których działa praktyk. „Życie” praktyki to również jej przemiany w pochodzie przez zmienne okoliczności kulturowe, sfery działania, konteksty, środowiska – zarówno społeczne, jak i komunikacyjne czy medialne. Z Wprowadzenia Grzegorza Godlewskiego

Development and concretisation of the original perspective concerning the word anthropology, which was formed at the Institute of Polish Culture at Warsaw University and used in language practice research. The perspective is considered the best method to perceive the language as cultural phenomenon. An extensive theoretical introduction justifies this approach and puts the undertaken research into the context of contemporary changes in cultural studies. The volume contains twelve articles which present study cases of language practice seen as cultural practice in historical context: from antiquity to modern times, from the forms of word art to swearing and searching the web.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Autorstwo. Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego

-14%

Autorstwo. Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego

Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe domagają się rewaloryzacji dotychczasowych ustaleń z zakresu prawa autorskiego i denaturalizacji pojęcia autorstwa, jego dyskursywizacji z uwzględnieniem kontekstów prawnych, ekonomicznych, estetycznych i teoretycznoliterackich. Autor jest nie tylko podmiotem procesu twórczego, lecz także nośnikiem określonej ideologii. Autorstwo wyłania się w XVIII wieku jako narzędzie w starciu sił politycznych, społecznych i ekonomicznych, autor staje się chwytem retorycznym w nierównej walce toczonej przez feudalny porządek z kapitalizmem. Opowieść o autorstwie to historia urynkowienia literatury i kultury. Ideologia autorstwa, maskowana wieloma metaforami i kategoriami (takimi jak oryginalność czy geniusz), podtrzymywana przez instytucje w rodzaju krytyki i teorii literatury, służy przemianie twórczości w przedmioty estetyczne, łatwe do skonsumowania towary bez kłopotów funkcjonujące na komercyjnym rynku. Jednocześnie zagadnienie autorstwa pozostaje problemem kulturowej autoidentyfikacji, określając, czyje głosy uchodzą za prawomocne i autorytatywne, a które podlegają systemowemu uciszaniu. Monografia stanowi kompleksowe omówienie historii autorstwa i jego licznych kontekstów: niekwestionowanej i niebezpiecznie anachronicznej dominacji romantycznego modelu autorstwa, represji autorstwa kobiecego, metaforycznej śmierci autora i problemu autorstwa zbiorowego.

Cena: 28.00 zł 24.00 zł
Bibliografie specjalne. Rozwój i otwartość Rozwój i otwartość

-18%

Bibliografie specjalne. Rozwój i otwartość Rozwój i otwartość

Tom 35. serii "Media początku XXI wieku".

Autorom zebranych w tomie artykułów przyświecał cel podjęcia dyskusji nad rolą, znaczeniem i współczesnym instrumentarium bibliografii – tej szczególnej formy komunikacji i zachowania dziedzictwa kulturowego. Czytelnicy znajdą tu zarówno ważne pytania dotyczące stanu obecnego i przyszłości bibliografii, jak i próby odpowiedzi na nie. Zawartość tomu powinna zainteresować nie tylko teoretyków bibliografii, ale i bibliografów-praktyków. Autorzy przedstawiają wiele dowodów na wartość bibliografii jako niezbędnego elementu systemu rejestracji i archiwizacji dorobku osób, grup, społeczeństw w wielu dziedzinach i obszarach życia. Spośród gatunków bibliografii specjalnych najliczniej w tomie reprezentowane są bibliografie regionalne, a oprócz nich między innymi Polska Bibliografia Lekarska, Polska Bibliografia Literacka, Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych. Zainteresowane osoby będą mogły przeczytać o tym, jak zapewniać aktualność w bibliografii, jak dopełnić obowiązku pełnej rejestracji dorobku pracowników, jak pasjonować się tworzeniem baz bibliograficznych i przybliżaniem ich wszystkim, którzy mogliby i powinni z nich korzystać. Życzymy dobrej, inspirującej lektury. Niech stanie się zarzewiem kolejnej wartościowej dyskusji i zmian w środowisku bibliograficznym.

Cena: 39.00 zł 32.00 zł
Bycie w terenie / Being out in the land / Estar en el terreno

-13%

Bycie w terenie / Being out in the land / Estar en el terreno

Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa (2), ISSN 2720-1104Zapraszamy do przemyślenia umiejscowienia za sprawą książki o doświadczeniu miejsca i bycia w terenie. Kierujemy się ku terenowi nie tyle powodowani metodologicznymi rozstrzygnięciami tego, czym jest teren jako kategoria w badaniach etnologicznych, ile kierowani wyznaniem wiary filozofa, dla którego człowiek jest człowiekiem umiejscowionym; więcej, to, co ludzkie, zostaje wydobyte za sprawą bycia w miejscu, które wiąże porządki czasowo-przestrzenne, krajobrazowe i lokalizujące nas „tu i teraz”, porządki domowe i zakorzeniające, lecz i kwestionujące naszą pewność umiejscowienia, obracające dom w ruinę. Miejsce wprowadza w domowość prześwity tego, co nieobejmowalne, nieodgadnione, nieokreślone. Miejsce, pojemne materialnie, społecznie i duchowo, w centrum lokuje teren jako obszar ziemi – odsłaniający w człowieku doznanie ogromu, uczucie wtopienia się i wolę współtworzenia; ale i dalej, teren staje się obszarem naszego działania i jednocześnie sceną wydarzeń natury/kultury; teren jest tym, co otwarte, odsłonięte w miejscu, czego nie sposób zignorować, co wychodzi z człowieka w jego reakcji na teren właśnie, co odsłania go w byciu w terenie.

Cena: 44.90 zł 39.00 zł
Człowiek z wieszakiem. Życie zawodowe i towarzyskie

-30%

Człowiek z wieszakiem. Życie zawodowe i towarzyskie

Jerzy Gruza, to jedna z najważniejszych postaci życia artystycznego i towarzyskiego ostatnich kilkudziesięciu lat. Błyskotliwy, z fenomenalnym poczuciem humoru. Twórca wybitnych spektakli teatru telewizji, programów i seriali telewizyjnych, filmów fabularnych.
Jego książka „Człowiek z wieszakiem”, to zbiór zabawnych a czasem refleksyjnych opowieści, anegdot i złotych myśli, w którym często pojawiają się postacie ludzi sztuki – aktorzy, reżyserzy, pisarze. Gruza to znakomity pisarz, obdarzony wyśmienitym zmysłem mądrej obserwacji, darem obrazowania, soczystym stylem i pyszną ironią. W jego tekstach znajdziemy zarówno plotkarskie niedyskrecje i pieprzne anegdoty, jak i nutki filozoficznej zadumy.
Skąd wziął się tytuł tej książki? Oddajmy głos autorowi. Byli u Polańskiego „Dwaj ludzie z szafą”. Ja jestem człowiekiem z wieszakiem. Wyszedłem pewnego późnego popołudnia na miasto, przypadkowo wszedłem do sklepu przy Marszałkowskiej, aby kupić kolorową chusteczkę, wyszedłem w bardzo drogim płaszczu skórzanym, z futrzanym kołnierzem, i kartą kredytową wydrenowaną do zera. O takim nakryciu na zimowe chłody dawno marzyłem. Płaszcz jest długi, plącze mi się między nogami i przyjemnie otula szyję futrem. Miał być z renifera. Po zakupie, długo w noc szukałem w słowniku napisów, które znalazłem na metce, aby potwierdziły słowa sprzedawcy. Nie znalazłem. Za to dokładnie przestudiowałem instrukcję obchodzenia się z płaszczem, która właściwie wyklucza chodzenie w nim po ulicy w naszym klimacie. [...] Pogoda, bezpieczne ulice i najważniejsze, czy tam, gdzie mam iść, szatniarz wiesza okrycia na haku, czy ma wieszaki. Zwykle nie ma. A więc wybór miejsca spotkania pod kątem dbałości o płaszcz i jego komfort czekania na mnie w szatni, kiedy będę jadł, rozmawiał czy tańczył w lokalu. [...] Droga rzecz pociąga za sobą liczne konsekwencje. A więc wychodzę z domu tylko w ładną pogodę, chodzę tylko ulicami strzeżonymi przez policję i noszę ze sobą wieszak, aby móc wieszać mój płaszcz w komfortowych warunkach. Luksus jest niebezpieczny. Dla duszy i ciała.
Projekt okładki: Iwona Białas

Cena: 19.95 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.