Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Hydrobiologia - Limnologia

ebook

- 14%

Hydrobiologia - Limnologia

Zdzisław Kajak, Andrzej Górniak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 99.00 zł 85.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-20903-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka Hydrobiologia. Limnologia prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach, organizmach tam żyjących oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów w różnych miejscach i typach ekosystemów słodkowodnych na Ziemi.
Zawiera podstawowe wiadomości o naturalnych czynnikach regulujących obieg wody w przyrodzie, skład chemiczny i preferencjach siedliskowych organizmów wodnych od wirusów po kręgowce wodne, z uwzględnieniem form i charakteru antropogenicznych przekształceń siedliska, struktury ekosystemów wodnych, procesów i zjawisk ekologicznych. Wyjaśnia jak funkcjonują jeziora, rzeki, źródła, zbiorniki, kanały, dlaczego i jak się zmieniają w czasie i przestrzeni oraz jakie działania można podejmować aby zapobiec degradacji jakości wód i stanu ekologicznego ekosystemów wodnych. Przedstawia także nowe, ekologiczne podejście w ocenie stanu ekologicznego wód Polski oraz działań ochronnych, zgodnie z ideą Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej i NATURA 2000. Novum jest prezentacja zakresu i typów świadczonych usług ekologicznych ekosystemów wodnych jako przejaw nowego pojmowania integralnej przestrzeni przyrodniczo-gospodarczej i obiektywnej oceny wartości ekonomicznej naturalnych układów słodkowodnych. Współcześnie podlegają one także wielorakim zmianom na skutek globalnych zmian klimatycznych, a ich charakter prezentujemy w zakończeniu książki.
Podręcznik skierowany jest do wszystkich uczących się, studiujących, hobbystów i praktyków zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o środowisku naturalnym, funkcjonowaniu hydrosfery, biologii wód, procesach ekologicznych oraz ochronie przyrody i środowiska.

Tytuł
Hydrobiologia - Limnologia
Autorzy
Zdzisław Kajak, Andrzej Górniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20903-2
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
320
Format
epub, mobi
Spis treści
1. Wstęp 1 2. Historia limnologii i hydrobiologii w Polsce 3 I. Hydrosfera 7 3. Woda i jej obieg na Ziemi 9 3.1. Woda i jej cechy 9 3.2. Zasoby wody 11 3.3. Podział wód powierzchniowych na lądach 16 3.4. Organizacja wód powierzchniowych na lądach 18 3.5. Zasilanie wód powierzchniowych 22 II. Siedliska organizmów wodnych 27 4. Typy siedlisk, geneza i strefowość 29 4.1. Typy krajoobrazowe wód 29 4.2. Strefy jezior 31 4.3. Pochodzenie jezior 35 4.4. Klasyfikacja rzek i koryt rzecznych 39 5. Czynniki siedliskowe i ich znaczenie 45 5.1. Czynniki fizyczne 45 5.1.1. Temperatura 45 5.1.2. Światło 48 5.1.3. Ruch wody 51 5.1.4. Stratyfikacja, cyrkulacja wód jezior 55 5.1.5. Typy miktyczne jezior 61 5.2. Tlen 62 5.3. Główne kationy i aniony 70 5.4. Węgiel i materia organiczna 75 5.4.1. Formy węgla 75 5.4.2. Węgiel organiczny w wodach 80 5.4.3. Substancje humusowe w wodach 84 5.5. Azot, fosfor, krzem 85 5.5.1. Azot 85 5.5.2. Fosfor 93 5.5.3. Krzem 108 6. Trypton i osady denne 113 6.1. Trypton 113 6.2. Klasyfikacja osadów 116 6.3. Jakość materii organicznej osadów 119 6.4. Tanatocenozy (nekrocenozy) 121 III. Organizmy wód powierzchniowych 123 7. Zespoły hydrobiontów 125 7.1. Podstawowe grupy organizmów wodnych 125 7.2. Plankton 127 7.2.1. Zgrupowania planktonu 127 7.2.2. Cechy ogólne, przystosowanie do życia w wodzie 128 7.2.3. Femtoplankton 130 7.2.4. Pikoplankton 130 7.2.5. Bakterioplankton 132 7.2.6. Mykoplankton 136 7.2.7. Fitoplankton 140 7.2.8. Zooplankton 155 7.2.8.1. Skład i grupy funkcjonalne 155 7.2.8.2. Migracje zooplanktonu 163 7.2.8.3. Cyklomorfoza .166 7.2.8.4. Potamozooplankton 168 7.2.8.5. Chaoborus 169 7.2.8.6. Małżoraczki 170 7.3. Plankton pierwotniakowy 172 7.4. Makrofity 178 7.5. Bentos 183 7.5.1. Skład jakościowy, różnorodność 183 7.5.2. Przystosowania 187 7.5.3. Zagęszczenie, produkcja 191 7.5.4. Zależności i oddziaływania wzajemne 191 7.5.5. Wodopójki (Hydrachnidia) 194 7.5.6. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) 195 7.6. Peryfiton 197 7.7. Nekton 199 7.7.1. Zróżnicowanie gatunkowe 199 7.7.2. Obfitość ryb i rola w ekosystemie 202 7.8. Neuston 205 7.9. Pleuston 208 7.10. Psammon 209 IV. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych 213 8. Biomasa, produkcja 215 8.1. Biomasa 215 8.2. Produkcja biologiczna 216 8.3. Metody pomiaru produkcji biologicznej 222 8.4. Zróżnicowanie produkcji biologicznej w wodach 224 9. Metabolizm ekosystemów wodnych 229 10. Ekosystemy jezior 233 10.1. Ekosystemy jezior o rozwoju harmonijnym 234 10.1.1. Jeziora strefy umiarkowanej 234 10.1.2. Harmonijne jeziora strefy tropikalnej 245 10.2. Jeziora o rozwoju dysharmonijnym 248 10.2.1. Jeziora polihumusowe 248 10.2.2. Inne jeziora dysharmonijne 254 10.3. Jeziora płytkowodne 256 10.4. Inne prawidłowości funkcjonowania jezior 258 11. Funkcjonowanie rzek 263 11.1. Uwarunkowania siedliskowe 263 11.2. Strefa hyporeiczna 268 11.3. Strefa riparialna 273 12. Antropogeniczne ekosystemy wodne 281 12.1. Zbiorniki zaporowe 281 12.2. Mała retencja i drobne zbiorniki astatyczne 293 12.3. Stawy 295 12.4. Sztuczne kanały wodne 300 13. Funkcjonowanie okresowych ekosystemów wodnych 305 14. Źródła 309 14.1. Środowisko źródeł 309 14.2. Hydrobionty źródeł 314 V. Woda i człowiek 319 15. Antropogeniczne przekształcenia ekosystemów wodnych 321 15.1. Przekształcenia antropogeniczne 322 15.1.1. Eutrofizacja 322 15.1.2. Inne antropogeniczne procesy w ekosystemach wodnych 333 15.1.2.1. Zakwaszenie wód 333 15.1.2.2. Zasolenie i alkalizacja wód 340 15.2. Przekształcenia chemiczne ekosystemów wodnych 345 15.2.1. Zanieczyszczenia nieorganiczne 346 15.2.2. Pestycydy 351 15.2.3. Farmaceutyki 351 15.2.4. Trwałe zanieczyszczenia organiczne w wodach 353 15.2.5. Plastiki w środowisku wodnym 355 15.3. Introdukcje i inwazje hydrobiontów 358 15.4. Przekształcenia (nietroficzne) jezior i ich efekty 361 15.5. Antropopresja i jej efekty w rzekach 365 16. Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych 369 16.1. Zasada oceny stanu ekologicznego 369 16.2. Stan ekologiczny wód Unii Europejskiej oraz Polski 372 17. Ochrona prawna hydrobiontów i ekosystemów wodnych 381 18. Biomanipulacja 387 19. Rekultywacja, rewitalizacja, renaturalizacja 391 19.1. Zabiegi rekultywacyjne w jeziorach i zbiornikach 392 19.2. Rewitalizacja rzek 398 20. Środowiskowe usługi wód powierzchniowych 403 21. Ekosystemy słodkowodne a globalne zmiany klimatyczne 407 Aneks 417 Literatura 433 Indeks 447
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Hydrobiologia - Limnologia

Pobierz fragment

Produkty podobne

Bakterie antybiotyki lekooporność

-14%

Bakterie antybiotyki lekooporność

Wznowienie interesującej i ważnej z punktu widzenia teorii i praktyki publikacji, w której przedstawiono:
aktualną klasyfikację antybiotyków,
mechanizmy ich działania,
zagadnienia gwałtownej ewolucji i zmienności lekooporności,
przyczyny narastania lekooporności,
perspektywy chemioterapii,
leki nowej generacji,
rozwiązania alternatywne.

[...] to książka o charakterze nieco encyklopedycznym, w której zainteresowany Czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące Go pytania dotyczące konkretnych antybiotyków i sposobów ich działania. Równocześnie uzyska informacje na temat [...] istotnego problemu oporności gronkowców, paciorkowców czy innych bakterii chorobotwórczych na antybiotyki, mechanizmów powstawania tej oporności, a w końcu perspektyw w walce z bakteriami chorobotwórczymi.
z Przedmowy

W książce położono główny nacisk na problem świadomego i właściwego stosowania antybiotyków jako leków, dodatków do żywności, środków higieny itp. Skierowana jest do studentów biologii, farmacji, medycyny, weterynarii, a także do mikrobiologów, biologów molekularnych, farmaceutów, epidemiologów, biotechnologów i lekarzy.

Cena: 64.00 zł 55.00 zł
Biologia starzenia

-13%

Biologia starzenia

Dlaczego się starzejemy? Co przesądza o długości życia człowieka i wszelkich innych gatunków?

Biologia starzenia podejmująca problematykę starzenia biologicznego, to pierwszy podręcznik na ten temat od momentu wyjaśnienia przyczyn starzenia się i długowieczności. Treść angażuje Czytelnika i została skomponowana tak, że ma się wrażenie, iż jest to opowieść, jednocześnie bez szkody dla dokładności, która jest cechą nieodłączną jakiegokolwiek tekstu biologicznego.

Poznanie biologicznego procesu starzenia się wymaga zrozumienia podstawowych koncepcji z zakresu biochemii i fizjologii, które mają zastosowanie do wszystkich form życia i wszystkich jego etapów. Dlatego też każdy z rozdziałów rozpoczyna się od omówienia podstawowych praw biologicznych odnoszących się do systemów, które nie uległy procesowi starzenia się. Ilustracje są łatwo zrozumiałe i towarzyszą im obszerne legendy, stanowiąc uzupełnienie tekstu głównego, a nie jego zwykłe powtórzenie. We wszystkich rozdziałach kluczowe pojęcia zostały pogrubione, a ich definicje znajdują się z obszernym Słowniku pojęć. Ramki uszczegóławiają wywód z tekstu głównego bądź wprowadzają dygresje związane z tematem rozdziału. Kluczowe pojęcia stanowią podsumowanie najważniejszych wiadomości zaprezentowanych w każdym z rozdziałów. Pytania do dyskusji stanowią pomoc dydaktyczną, zaś Literatura uzupełniająca to lista źródeł przyporządkowanych każdemu z rozdziałów.

W rozdziałach 1 i 2 omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu biogerontologii, które odnoszą się zarówno do jej zastosowań eksperymentalnych, jak i klinicznych. Została w nich zaprezentowana i wytłumaczona terminologia, którą posługują się biogerontolodzy, przedstawiono rozwój tej subdyscypliny, a ponadto opisano organizmy modelowe, które naukowcy wykorzystują do badania procesu starzenia się i długowieczności. Przyglądamy się bliżej podstawowym metodom używanym przez biogerontologów do pomiaru tempa starzenia się osobnika i populacji.

Rozdziały 3–6 dotyczą odkryć w dziedzinie biogerontologii ewolucyjnej, komórkowej i genetycznej, którym zawdzięczamy obecny stan wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów starzenia się. Śledzimy rozwój teorii ewolucyjnych na temat długowieczności i starzenia się, począwszy od dawnych propozycji obserwacyjnych, a skończywszy na eksperymentach matematycznych i laboratoryjnych prowadzonych przez współczesnego ewolucjonistę.
Tłumaczymy, w jaki sposób prawa termodynamiki określają fundamentalną zasadę starzenia komórkowego, głoszącą, że odzwierciedla ono akumulację uszkodzonych białek. Przedstawiając mechanizmy biochemiczne i fizjologiczne odpowiadające za akumulację uszkodzonych białek i określoną długość życia komórki, odwołujemy się do dwóch zjawisk: stresu oksydacyjnego i skracania telomerów. Omawiamy wyniki wyrafinowanego badania laboratoryjnego na drożdżach i robakach, dzięki któremu zidentyfikowano konkretne geny odpowiadające za długość życia. Omawiamy starzenie się roślin, a także znaczenie tego procesu dla zjawiska starzenia się człowieka i zwierząt.

Z kolei w rozdziałach 7–10 mowa jest o związkach między opisaną wcześniej podstawową wiedzą a zjawiskami starzenia się człowieka i jego długowieczności. Uwzględniony został tu także związek między starzeniem się a chorobami, a ponadto mowa jest w nim o sposobach, w jakie można spowolnić tempo starzenia się człowieka. Przyglądamy się nowemu obszarowi badań na temat starzenia się i długowieczności – biodemografii gerontologicznej oraz analizujemy przyczyny bezprecedensowego wzrostu oczekiwanej dalszej długości trwania życia w XX wieku. Omawiamy zależne od czasu zmiany głównych układów fizjologicznych, tj. związane z wiekiem zmiany, które – ogólnie rzecz biorąc – nie zwiększają ryzyka choroby lub zgonu, ale też takie, których konsekwencją może być rozwój choroby, w związku czym zwiększa się umieralność i chorobowość. Książkę zamyka rozdział podsumowujący obecny stan wiedzy naukowej na temat możliwej modulacji starzenia się i długowieczności

Cena: 149.00 zł 129.00 zł
Biologia Środowiska

-30%

Biologia Środowiska

Podręcznik w przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie czy biologiczne metody klasyfikacji wód. Przedstawia wodę, glebę i powietrze jako środowiska bytowania i przenoszenia mikroorganizmów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska.

Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawy biologii środowiska podane w 5-ciu rozdziałach, dotyczących kolejno:

Rozdział 1 Wybranych zagadnień z ekologii.
Rozdział 2 Morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę.
Rozdział 3 Roli mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie.
Rozdział 4 Biologicznych metod klasyfikacji wód.
Rozdział 5 Wody, gleby i powietrza jako środowisk bytowania i przenoszenia mikroorganizmów.

Cena: 30.00 zł 21.00 zł
Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne

-30%

Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne

Nauki przyrodnicze dostarczają argumentów do szerszych rozważań i uogólnień natury etycznej i filozoficznej, ale wyniki ich badań, wdrażane do praktyki, stają się często źródłem sporów o podłożu bioetycznym.(...) Opracowanie powstało w wyniku doświadczeń zebranych podczas długoletniej pracy naukowej autora oraz licznych kontaktów i dyskusji w środowisku naukowym dotyczących bioetycznych aspektów badań przyrodniczych i wdrażania ich wyników do praktyki. (fragment Wstępu)

Cena: 43.00 zł 30.00 zł
DNA Historia rewolucji genetycznej

-19%

DNA Historia rewolucji genetycznej

Sześćdziesiąt pięć lat temu James D. Watson, wówczas zaledwie dwudziestoczteroletni, był jednym z uczonych, którzy rozpoczęli największą naukową przygodę naszych czasów. Dziś profesor Watson, wielki autorytet i wizjoner współczesnej biologii, po raz kolejny opisuje pełne dzieje rewolucji genetycznej. Barwna i fascynująca opowieść Watsona, choć sięga do czasów antycznych i dziwnie dziś brzmiących koncepcji dawnych naturalistów, naprawdę rozpoczyna się w roku 1866, w niewielkim przyklasztornym ogrodzie, gdzie mnich Gregor Mendel przeprowadzał swoje przełomowe eksperymenty nad dziedziczeniem cech groszku. Potem autor prowadzi nas do początków współczesnej genetyki, do narodzin tej tak wiele obiecującej i zarazem (przynajmniej według niektórych) wciąż budzącej grozę nauki, która mówi nam, jak możemy zmieniać same podstawy życia. W roku 1953 trwające od lat studia nad chemią życia doprowadziły do przełomowego odkrycia – poznaliśmy strukturę DNA. Za to odkrycie w roku 1962 James D. Watson i Francis Crick oraz Maurice Wilkins uhonorowani zostali Nagrodą Nobla. Podwójna helisa DNA pozwoliła stworzyć nową naukę, która zrewolucjonizowała nasz świat. To z tego odkrycia właśnie wyłoniły się technologie, które dziś współkształtują nasz świat, a w niedalekiej już przyszłości ich wpływ będzie zapewne jeszcze większy: inżynieria genetyczna, genomika spersonalizowana, nowe leki i terapie, badania nad komórkami macierzystymi, techniki edycji genów CRISPR/Cas…
Pokazując, iż sekret życia ma czysto chemiczną naturę, genetycy otworzyli przed ludzkością horyzonty, których istnienia nikt wcześniej nawet nie podejrzewał. Te nowe perspektywy profesor Watson potrafi opisać w sposób zrozumiały dla niespecjalisty, jasno i przystępnie objaśniając zarówno molekularne sekrety „kodu życia”, jak i nowe technologie. Dowiadujemy się, jak badania nad DNA zmieniają nasz sposób rozumienia tajemnic powstania naszego gatunku i ludzkiej tożsamości – społecznej i jednostkowej. A dzięki temu, iż niemal od samego początku James Watson tkwi w samym centrum tych badań, dowiadujemy się też niemal z pierwszej ręki, jak wiele możliwości zmiany ludzkiej kondycji otworzyły przed nami genetyka i genomika – od genetycznie modyfikowanej żywności po genetyczną modyfikację linii zarodkowych (a przy okazji jak z domeny czystej nauki genetyka przeszła w świat wielkiego biznesu). Ów dziwny i fascynujący świat, zaludniony przez wielkie umysły, wielkie odkrycia i równie wielkie ambicje odsłania przed nami książka DNA. Historia rewolucji genetycznej.
Burzliwy rozwój genetyki jest źródłem wielu poważnych, społecznych i etycznych problemów. Także i w tych kwestiach trudno byłoby o lepszego przewodnika niż James Watson, który nigdy nie bał się ani trudnych pytań, ani kontrowersyjnych odpowiedzi. Nawet zaś te najtrudniejsze dylematy i najbardziej złożone kwestie odkrywca DNA potrafi zaprezentować czytelnikowi z talentem, który z jego pierwszej książki, Podwójnej helisy, uczynił jeden z największych naukowych bestsellerów wszech czasów (ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy!).
Książka DNA. Historia rewolucji genetycznej to gruntowanie zmienione i uzupełnione o nowe rozdziały wydanie książki przygotowanej w roku 2003 z okazji pięćdziesiątej rocznicy odkrycia DNA, która w Polsce ukazała się w roku 2004 pod tytułem DNA. Tajemnica życia.

Cena: 99.00 zł 80.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 9 Geografia gleb świata

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 9 Geografia gleb świata

Rozdział 9 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.