Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

ebook

- 14%

Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

Magdalena Gajewska, Hanna Obarska-Pempkowiak, Ewa Wojciechowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 49.90 zł 43.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 43.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-16420-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych systemach hydrofitowych. Autorki przedstawiły charakterystykę metody hydrofitowej, która jest procesem biologicznym zachodzącym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (trzcin lub wikliny), egzystujących w odpowiednio zaprojektowanych obiektach – filtrach gruntowych lub stawach.


Książka omawia także:

procesy biochemiczne w systemach hydrofitowych,
rodzaje tych systemów i zasady ich projektowania,
zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów,
wykorzystanie systemów hydrofitowych do stabilizacji i odwadniania osadów ściekowych.


Publikacja podaje wiele przykładów wdrażania technologii hydrofitowego oczyszczania wód i ścieków w kraju i za granicą.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ochrony i inżynierii środowiska, biotechnologii, chemii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, doktorantów i wykładowców na politechnikach i uniwersytetach oraz inżynierów praktyków i projektantów oczyszczalni.

Tytuł
Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków
Autorzy
Magdalena Gajewska, Hanna Obarska-Pempkowiak, Ewa Wojciechowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-16420-1
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
308
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa IX 1. Charakterystyka metody hydrofitowej 1 1.1. Hydrofitowa metoda oczyszczania wód i ścieków 1 1.2. Funkcje roślin w usuwaniu zanieczyszczeń 3 1.3. Dopływ i zużycie tlenu 19 Literatura 25 2. Procesy biochemiczne w systemach hydrofitowych 29 2.1. Przemiany związków węgla 29 2.2. Przemiany związków azotu 35 2.3. Mechanizmy zatrzymywania związków fosforu 41 2.4. Mechanizmy zatrzymywania metali ciężkich 42 Literatura 46 3. Rodzaje systemów hydrofitowych i stosowane konfiguracje 49 Literatura 55 4. Systemy hydrofitowe stosowane w II stopniu oczyszczania ścieków 57 4.1. Obiekty VSB 57 4.1.1. Na świecie 57 4.1.2. W Polsce 69 4.2. Obiekty FWS 91 Literatura 103 5. Systemy hydrofitowe stosowane w III stopniu oczyszczania ścieków 110 5.1. Obiekty VSB 110 5.2. Obiekty FWS 115 Literatura 127 6. Systemy hybrydowe 130 Literatura 146 7. Porównanie jakości substancji organicznej w odpływach z konwencjonalnych i hydrofitowych oczyszczalni ścieków 148 7.1. Jakość oczyszczonych ścieków 150 7.2. Stężenie wyodrębnionych kwasów humusowych 150 7.3. Widma w świetle widzialnym (VIS) i nadfiolecie (UV) 151 7.4. Widma w podczerwieni (IR) 154 7.5. Skład pierwiastkowy badanych kwasów humusowych 155 Literatura 156 8. Oczyszczanie wód opadowych 158 8.1. Ścieki opadowe 158 8.2. Zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych 160 8.3. Przykłady systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych w Polsce 161 Literatura 170 9. Zastosowanie do oczyszczania ścieków przemysłowych 172 9.1. Wody kopalniane 172 9.2. Usuwanie metali ze ścieków 174 9.3. Ścieki z przemysłu spożywczego 177 9.4. Substancje ropopochodne 179 9.5. Ścieki z papierni 182 Literatura 185 10. Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów 190 10.1. Skład i jakość odcieków 190 10.2. Wykorzystanie metody hydrofitowej do oczyszczania odcieków 194 10.2.1. Konstrukcja i eksploatacja 196 10.2.2. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń 202 Literatura 207 11. Zastosowanie systemów hydrofitowych do stabilizacji i odwadniania osadów ściekowych 212 11.1. Dotychczasowe doświadczenia 212 11.2. Podstawy teoretyczne 215 11.3. Budowa złóż hydrofitowych do odwadniania osadów ściekowych 217 11.4. Obciążenie obiektów 222 11.5. Efektywność odwadniania osadów 228 11.6. Zmiany chemiczne retencjonowanych osadów 235 Literatura 238 12. Zasady projektowania 240 12.1. Wstępne oczyszczanie wód i ścieków 240 12.2. Wybór sposobu rozprowadzania ścieków 241 12.3. Iloraz długości i szerokości systemu 243 12.4. Wybór systemu i usytuowanie jego elementów w terenie 243 12.5. Konstrukcje wlotów i wylotów 244 12.5.1. Systemy z powierzchniowym przepływem ścieków 245 12.5.2. Wloty i wyloty systemów typu HF–CW 249 12.5.3. Wloty i wyloty systemów typu VF–CW 252 12.6 Grunty i materiały do budowy systemów hydrofitowych 253 12.6.1. Rodzaje gruntów i ich właściwości fizyczne 254 12.6.2. Podłoże i grunty do budowy systemów hydrofitowych 259 12.6.3. Dobór uziarnienia złóż 261 12.7. Podstawy teoretyczne i obliczenia efektywności usuwania zanieczyszczeń 264 12.7.1. Obliczenia termiczne 266 12.7.2. Usuwanie substancji organicznej wyrażonej w BZT 274 12.7.3. Usuwanie zawiesiny ogólnej 282 12.7.4. Usuwanie azotu 283 12.7.5. Usuwanie związków fosforu 294 12.7.6. Złoża o przepływie pionowym (VF–CW) 296 12.7.7. Obiekty przydomowe 298 12.8. Sadzenie i rozmnażanie roślin 300 Literatura 303
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

Pobierz fragment

Produkty podobne

Bakterioneuston jezior

-15%

Bakterioneuston jezior

W niniejszej pracy starano się pokazać jak dynamiczną formacją jest bakterioneuston. Przy prezentacji wyników skupiono się na omówieniu badań nad zaobserwowanymi zmianami w występowaniu, różnorodności i aktywności metabolicznej bakterioneustonu z uwzględnieniem cykli sezonowych i dobowych.

Cena: 20.00 zł 17.00 zł
Biologia starzenia

-13%

Biologia starzenia

Dlaczego się starzejemy? Co przesądza o długości życia człowieka i wszelkich innych gatunków?

Biologia starzenia podejmująca problematykę starzenia biologicznego, to pierwszy podręcznik na ten temat od momentu wyjaśnienia przyczyn starzenia się i długowieczności. Treść angażuje Czytelnika i została skomponowana tak, że ma się wrażenie, iż jest to opowieść, jednocześnie bez szkody dla dokładności, która jest cechą nieodłączną jakiegokolwiek tekstu biologicznego.

Poznanie biologicznego procesu starzenia się wymaga zrozumienia podstawowych koncepcji z zakresu biochemii i fizjologii, które mają zastosowanie do wszystkich form życia i wszystkich jego etapów. Dlatego też każdy z rozdziałów rozpoczyna się od omówienia podstawowych praw biologicznych odnoszących się do systemów, które nie uległy procesowi starzenia się. Ilustracje są łatwo zrozumiałe i towarzyszą im obszerne legendy, stanowiąc uzupełnienie tekstu głównego, a nie jego zwykłe powtórzenie. We wszystkich rozdziałach kluczowe pojęcia zostały pogrubione, a ich definicje znajdują się z obszernym Słowniku pojęć. Ramki uszczegóławiają wywód z tekstu głównego bądź wprowadzają dygresje związane z tematem rozdziału. Kluczowe pojęcia stanowią podsumowanie najważniejszych wiadomości zaprezentowanych w każdym z rozdziałów. Pytania do dyskusji stanowią pomoc dydaktyczną, zaś Literatura uzupełniająca to lista źródeł przyporządkowanych każdemu z rozdziałów.

W rozdziałach 1 i 2 omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu biogerontologii, które odnoszą się zarówno do jej zastosowań eksperymentalnych, jak i klinicznych. Została w nich zaprezentowana i wytłumaczona terminologia, którą posługują się biogerontolodzy, przedstawiono rozwój tej subdyscypliny, a ponadto opisano organizmy modelowe, które naukowcy wykorzystują do badania procesu starzenia się i długowieczności. Przyglądamy się bliżej podstawowym metodom używanym przez biogerontologów do pomiaru tempa starzenia się osobnika i populacji.

Rozdziały 3–6 dotyczą odkryć w dziedzinie biogerontologii ewolucyjnej, komórkowej i genetycznej, którym zawdzięczamy obecny stan wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów starzenia się. Śledzimy rozwój teorii ewolucyjnych na temat długowieczności i starzenia się, począwszy od dawnych propozycji obserwacyjnych, a skończywszy na eksperymentach matematycznych i laboratoryjnych prowadzonych przez współczesnego ewolucjonistę.
Tłumaczymy, w jaki sposób prawa termodynamiki określają fundamentalną zasadę starzenia komórkowego, głoszącą, że odzwierciedla ono akumulację uszkodzonych białek. Przedstawiając mechanizmy biochemiczne i fizjologiczne odpowiadające za akumulację uszkodzonych białek i określoną długość życia komórki, odwołujemy się do dwóch zjawisk: stresu oksydacyjnego i skracania telomerów. Omawiamy wyniki wyrafinowanego badania laboratoryjnego na drożdżach i robakach, dzięki któremu zidentyfikowano konkretne geny odpowiadające za długość życia. Omawiamy starzenie się roślin, a także znaczenie tego procesu dla zjawiska starzenia się człowieka i zwierząt.

Z kolei w rozdziałach 7–10 mowa jest o związkach między opisaną wcześniej podstawową wiedzą a zjawiskami starzenia się człowieka i jego długowieczności. Uwzględniony został tu także związek między starzeniem się a chorobami, a ponadto mowa jest w nim o sposobach, w jakie można spowolnić tempo starzenia się człowieka. Przyglądamy się nowemu obszarowi badań na temat starzenia się i długowieczności – biodemografii gerontologicznej oraz analizujemy przyczyny bezprecedensowego wzrostu oczekiwanej dalszej długości trwania życia w XX wieku. Omawiamy zależne od czasu zmiany głównych układów fizjologicznych, tj. związane z wiekiem zmiany, które – ogólnie rzecz biorąc – nie zwiększają ryzyka choroby lub zgonu, ale też takie, których konsekwencją może być rozwój choroby, w związku czym zwiększa się umieralność i chorobowość. Książkę zamyka rozdział podsumowujący obecny stan wiedzy naukowej na temat możliwej modulacji starzenia się i długowieczności

Cena: 149.00 zł 129.00 zł
Dung Beetles of the Polish Carpathians

-8%

Dung Beetles of the Polish Carpathians

Autor przeprowadził szeroko zakrojone badania nad koprofagicznymi chrząszczami należącymi do nadrodziny Scarabaeidae na terenie polskich Karpat. Praca oprócz informacji stricte entomologicznych, faunistycznych i ekologicznych zawiera szereg danych o dużym znaczeniu w takich dziedzinach jak zarządzanie środowiskiem, ochrona różnorodności biologicznej i zrównoważony rozwój.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym

Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym

Grzebaczowate (Spheciformes) są drapieżnymi żądłówkami, charakteryzującymi się dużą zmiennością morfologiczną. Owady te są szczególnie wrażliwe na zmiany środowiska. Spośród gatunków grzebaczowatych wykazanych z terenu Polski aż 80 (ponad 35%) znajduje się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych.

Tematyka pracy koncentruje się wokół charakterystyki jakościowej i ilościowej oraz fenologicznej i ekologicznej zgrupowań grzebaczowatych w siedliskach odłogowych Kampinoskiego Parku Narodowego, a także na biologii gatunków i grup ekologicznych, z odniesieniami do oddziałujących na nie czynników biotycznych i abiotycznych. Większość gatunków grzebaczowatych jest związana z siedliskami otwartymi, powstałymi przede wszystkim w wyniku działalności człowieka i ekstensywnego użytkowania przez niego gruntów. Porzucenie tradycyjnej gospodarki rolnej powoduje zarastanie siedlisk otwartych i w efekcie ubożenie fauny grzebaczowatych.

Wyniki przedstawionych badań, potwierdzające teorię, zgodnie z którą różnorodność siedlisk wpływa pozytywnie na bogactwo gatunkowe zwierząt, mogą stanowić wskazówkę przy wyznaczaniu kierunków zarządzania parkami narodowymi. Zalesianie odłogów (siedlisk otwartych) bądź pozostawianie ich do sukcesji naturalnej albo sterowanej ogranicza zmienność siedlisk i w efekcie doprowadza do spadku różnorodności biologicznej na danym terenie.

Cena: sprawdź
Genomy

-14%

Genomy

Nowoczesny podręcznik na temat genomów i sposobach ich badania!

Tłumaczenie czwartego wydania znanego w świecie podręcznika genetyki molekularnej. Książka jest podzielona na cztery części: sekwencjonowanie genów wraz z przypisaniem im określonych białek, anatomia genomu, funkcjonowanie genomu oraz replikacja i ewolucja genomów. Uwzględnia genomy wszystkich rodzajów organizmów: wirusów, bakterii, grzybów, roślin i zwierząt oraz ludzi.

Część I - Badanie genomów - podstawowe pojęcia genetyki molekularnej, najważniejsze metody badawcze: technikę rekombinowania i klonowania DNA, PCR, sekwencjonowanie DNA, mikromacierze DNA, a także metody sporządzania map genetycznych wywodzące się jeszcze z czasów genetyki klasycznej. Dużo miejsca poświęcono genomowi człowieka, znakomicie nadającemu się do przedstawienia strategii sekwencjonowania dużych genomów.

Część II - Anatomia genomów - strukturę genomów pro- i eukariotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem genomu ludzkiego.

Część III - Funkcjonowanie genomów - mechanizmy transkrypcji i translacji oraz regulację ekspresji genów na różnych poziomach. Dzięki starannie dobranym przykładom regulacji ekspresji genów u różnych organizmów, znakomicie pokazano różnorodność mechanizmów zjawiska regulacji genetycznej. Przedstawiono problem różnicowania i rozwoju organizmów, począwszy od bakteriofagów i bakterii przez nicienie i muszkę owocową, a także procesy powstawania przeciwciał i receptorów limfocytów, które to procesy są omówione w kontekście zmian w genomie i rearanżacji zachodzących na poziomie DNA.

Część IV - Replikacja i ewolucja genomów - zagadnienia replikacji kwasów nukleinowych, mutacji i rekombinacji. Jest także rozdział o ewolucji genomów i filogenetyce molekularnej.
Każdy rozdział zawiera zestaw krótkich pytań i pogłębionych zagadnień, jak również dołączoną listę dalszych lektur. Na końcu książki znajduje się obszerny słownik terminów.

Krótkie pytania. Pytania pokrywają zawartość każdego rozdziału i są sformułowane w prosty sposób. Odpowiedzi na nie można znaleźć, sprawdzając odpowiednią partię tekstu. Student może wykorzystać te pytania w celu systematycznego zapoznania się z treścią rozdziału lub wybrać niektóre z nich w celu sprawdzenia możliwości udzielenia odpowiedzi na określone zagadnienia. Krótkie pytania mogą być też wykorzystywane do przygotowania testów sprawdzających.
Problemy pogłębione wymagają bardziej szczegółowych odpowiedzi. Różnią się charakterem i stopniem trudności.

Dalsze lektury. Ich lista jest zamieszczona na końcu każdego rozdziału i zawiera te artykuły naukowe, artykuły przeglądowe i książki, które uznałem za najlepsze źródło dodatkowych materiałów.

Słowniczek określa znaczenie każdego terminu, który w tekście jest zaznaczony pogrubionym drukiem, a także wielu terminów, które czytelnik może spotkać w książkach i artykułach wymienionych w liście lektur.

W tym wydaniu na pierwszy plan wysuwa się rozwój transkryptomiki i genomiki, który osiągnął taki poziom, że można było opisać procesy transkrypcji i translacji zachodzące w całych genomach, a nie na podstawie procesów ekspresji pojedynczych genów.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów: biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny, farmacji, rolnictwa i innych pokrewnych kierunków oraz dla początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach. Jest również skierowany do wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym jest współczesna genetyka.

Cena: 179.00 zł 154.00 zł
Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności

-14%

Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności

Monografia prof. Izabeli Steinki „Gronkowce jako wskaźniki bezpieczeństwa konsumentów żywności” jest obszernym materiałem skierowanym do szerokiego grona odbiorców, nie tylko studentów, czy słuchaczy studiów podyplomowych, ale również praktyków zajmujących się ryzykiem narażenia zdrowia konsumentów. Autorka rzetelnie naświetla zagadnienia związane z oceną częstotliwości występowania, identyfikacją oraz przeżywalnością Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp. i szczepów antybiotykoopornych w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Na uwagę zasługuje aspekt dotyczący identyfikacji kodujących czynników wirulencji i antybiotykooporności gronkowców oraz próba wyznaczenia wskaźnika bezpieczeństwa konsumentów środków spożywczych.

Cena: 35.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.