Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie

ebook

- 27%

Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie

Magdalena Lesińska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 26.00 zł 19.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-674-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W dobie masowych procesów imigracyjnych państwa docelowe muszą zmierzyć się z włączeniem imigrantów w struktury społeczeństwa, gospodarki, a zwłaszcza rynku pracy. Proces inkluzji politycznej cudzoziemców stanowi wielkie wyzwanie dla całych społeczeństw oraz ich elit politycznych. Dylematy związane z warunkami nadawania obywatelstwa dotykają fundamentalnych dla państwa narodowego pytań o podstawy i reguły członkostwa we wspólnocie politycznej.
W książce oprócz wprowadzenia teoretycznego do tematu inkluzji politycznej imigrantów czytelnik znajdzie analizę doświadczeń Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w tej dziedzinie. Państwa te stosują odmienne modele włączania imigrantów w system prawno-polityczny, różnią się przyjętą koncepcją wspólnoty politycznej, kultury narodowej i obywatelstwa. Książka nie tylko w interesujący sposób opowiada o tym, jak kraje europejskie stały się państwami imigracyjnymi, lecz stanowi także przyczynek do dyskusji o wyzwaniach, z jakimi Polska i Polacy będą się prawdopodobnie musieli zmagać w bliższej lub dalszej przyszłości.

Magdalena Lesińska, dr, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz sekretarz Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Nauk Politycznych) oraz Central European University w Budapeszcie (Nationalism Studies). Interesują ją takie zagadnienia jak: polityka państwa wobec procesów migracyjnych, transnarodowe procesy polityczne, w szczególności mobilizacja polityczna imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, a także aktywność polityczna Polonii i Polaków przebywających za granicą.

Tytuł
Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie
Autor
Magdalena Lesińska
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-674-7
Rok wydania
2013
Liczba stron
217
Format
pdf
Spis treści
SPIS TREŚCI
WSTĘP 7
Podziękowania 12
ROZDZIAŁ 1. INKLUZJA POLITYCZNA IMIGRANTÓW –
ROZWAŻANIA DEFINICYJNE 13
1.1. Inkluzja polityczna jako proces 13
1.2. Wspólnota polityczna jako locus inkluzji politycznej 20
1.3. Imigranci jako podmiot inkluzji politycznej: od grupy wykluczonej
do podmiotu polityki 26
1.4. Teoretyczne modele inkluzji politycznej i ich normatywne
uzasadnienie 31
Argument demokracji 32
Argument osiedlenia 33
Argument redukcji podziałów i konfliktów społecznych 34
Argument wolnościowy 35
1.5. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne – w stronę dynamicznego
ujęcia procesu inkluzji politycznej imigrantów 38
ROZDZIAŁ 2. POLITYKA PAŃSTWA NA RZECZ INKLUZJI POLITYCZNEJ
IMIGRANTÓW 45
2.1. Charakterystyka migracji powojennych w Europie w perspektywie
państw przyjmujących 45
2.2. Od państwa narodowego do państwa imigracji 51
2.3. Cele i uwarunkowania polityki imigracyjnej 57
2.4. Instytucja obywatelstwa i jej rola w polityce państw
przyjmujących 61
2.5. Dylematy wokół instytucji wielokrotnego obywatelstwa 70
ROZDZIAŁ 3. PRAWA POLITYCZNE, PARTYCYPACJA POLITYCZNA
I WYBORCZA IMIGRANTÓW 77
3.1. Prawa polityczne, partycypacja polityczna i ich rola
w procesie inkluzji imigrantów 77
3.2. Partycypacja wyborcza imigrantów w krajach przyjmujących 85
3.3. Rola stowarzyszeń imigrantów i instytucji konsultacyjnych
w procesie inkluzji politycznej 95
3.4. Transnarodowa i ponadnarodowa partycypacja polityczna
imigrantów 102
ROZDZIAŁ 4. INKLUZJA POLITYCZNA IMIGRANTÓW W PRAKTYCE.
PRZYPADEK NIEMIEC, WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI I UE 108
4.1. Niemcy – od systemu Gastarbeiter do kraju imigracji 108
4.1.1. Charakterystyka grup napływowych i procesów migracyjnych
w Niemczech po 1945 roku 108
4.1.2. Niemiecka polityka imigracyjna i integracyjna – w stronę
ograniczonej inkluzji 115
4.1.3. Niemiecka koncepcja obywatelstwa i polityka naturalizacji –
od ethnosu do demosu 121
4.1.4. Niemcy jako wspólnota etniczno-kulturowa i państwo
dobrobytu 125
4.2. Francja – model republikański jako ideał i praktyka 129
4.2.1. Imigracyjne tradycje Francji i ich polityczne konsekwencje 129
4.2.2. Republikańska koncepcja wspólnoty i jej konsekwencje
dla modelu inkluzji imigrantów we Francji 133
4.2.3. Polityzacja imigracji i zmiany we francuskim prawie
wewnętrznym 138
4.2.4. Społeczny i kulturowy wymiar procesu inkluzji imigrantów
we Francji 143
4.2.5. Rozwój i rola stowarzyszeń imigranckich we Francji 147
4.3. Wielka Brytania – od kolonialnego imperium
do wspólnoty wielokulturowej 150
4.3.1. Polityczne konsekwencje procesów imigracyjnych
do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej 150
4.3.2. Brytyjska polityka imigracyjna – w kierunku liberalizacji 155
4.3.3. Ewolucja koncepcji wspólnoty narodowej, obywatelstwa
i polityki naturalizacji w Wielkiej Brytanii 158
4.3.4. Brytyjska polityka integracyjna – w stronę
wielokulturowości 164
4.4. Unia Europejska – przypadek inkluzji i ekskluzji imigrantów
na poziomie ponadnarodowym 168
4.4.1. Unia Europejska jako wielonarodowa
i ponadpaństwowa wspólnota polityczna 168
4.4.2. Początki wspólnej polityki imigracyjnej UE w kierunku
inkluzji 171
4.4.3. Inkluzja polityczna obywateli państw trzecich w UE 173
4.4.4. Obywatelstwo UE – instytucja inkluzji czy ekskluzji? 178
PODSUMOWANIE 189
BIBLIOGRAFIA 196
INDEKS NAZWISK 213
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

-13%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

Tom 6. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” – pod redakcją autorów z kilku polskich ośrodków naukowych – podejmuje problematykę wielokulturowości, widzianą przez pryzmat nie tylko konfliktu, lecz także spotkania kultur. To spotkanie kultur obserwowane jest w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach – w sensie symbolicznym, religijnym, w systemie wartości i w wyznawanym przez ludzi światopoglądzie, w kuchni regionalnej, w przestrzeni miejskiej i w relacjach wieś–miasto czy wreszcie w biografiach migrantów zarobkowych.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 5 Szkoła/Pismo

-8%

Almanach antropologiczny. Communicare. Tom 5 Szkoła/Pismo

Tom Szkoła/Pismo jest pierwszą w Polsce autorską propozycją podjęcia problematyki antropologii szkoły oraz szkolnej piśmienności. Są w nim prezentowane przekłady klasycznych bądź najnowszych tekstów oraz wyniki różnorodnych badań terenowych (prowadzonych m.in. wśród Indian Ameryki Południowej, wśród uchodźców tybetańskich w Nepalu, w polskich szkołach, w tym placówkach oświatowych dla niewidomych, a także w szkołach mniejszości łużyckiej, kaszubskiej i bretońskiej). Autorzy pokazują, że szkoła stanowi zestaw praktyk kulturowych, jest swoistą historycznie i kulturowo formą bycia w świecie, która przekracza to, co zawarte w programach nauczania oraz w instytucjonalnych formach ich realizacji.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Antropolog jako audytor wewnętrzny

-15%

Antropolog jako audytor wewnętrzny

Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwoma dziedzinami i pragnie zwrócić na nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na studia, wskazując jednocześnie ciekawą możliwość zatrudnienia. Swoje rozważania kieruje także do audytorów wewnętrznych, którym proponuje wartościową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, jako przydatne narzędzie ułatwiające pracę szczególnie w środowisku korporacji międzynarodowych. W świecie, w którym coraz częściej kładzie się nacisk na procedury, etyczność badań, jakość oraz mierzalność i policzalność - warto zastosować szerszą perspektywę i badać organizacje na sposób antropologiczny, nie tylko ekonomiczno-prawny.
Książka została napisana w sposób odzwierciedlający tok badań - wprowadza czytelnika w zamysł autorki, przybliża inspiracje stojące za takim wyborem tematu, a następnie prezentuje drogę, jaką autorka przeszła z badanymi - od prezentacji antropologii kulturowej oraz audytu wewnętrznego, przez skoncentrowanie na pracy etnologów zatrudnionych w korporacjach aż do rozważań o możliwości zatrudnienia absolwentów antropologii kulturowej w audycie.
Książka prezentuje ciekawą perspektywę praktyka, który zyskując wiedzę i doświadczenie etnologiczne, zauważa przydatność tychże w pracy audytora wewnętrznego i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nakierowując czytelnika na te podobieństwa i oczekując aktywnego odczytywania treści.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
Badania religijności na Słowacji i w Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa Materiały z sympozjum naukowego przygotowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie oraz Sekcję Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

-9%

Cena: 11.00 zł 10.00 zł
Bliżej ludzi. Społeczno - edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

-20%

Bliżej ludzi. Społeczno - edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

W niniejszej książce poruszono problematykę, której hasło przewodnie brzmi „Policja bliżej ludzi”. Na tę kwestię autorzy spoglądają z perspektywy trzech filarów uspołecznienia Policji: przywracania posterunków, współpracy dzielnicowych ze społecznościami lokalnymi oraz z perspektywy oceny funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez jej użytkowników.
Niniejsza książka kierowana jest do funkcjonariuszy Policji, użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do społeczności lokalnych,
prowadzących dialog z Policją oraz do podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, do studentów kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne i narodowe oraz do wszystkich, którzy interesują się problematyką bezpieczeństwa

Cena: 35.00 zł 28.00 zł
Boszniacki nacjonalizm Strategie budowania narodu po 1995 roku

-26%

Boszniacki nacjonalizm Strategie budowania narodu po 1995 roku

Książka poświęcona jest zagadnieniu budowania narodów w Europie Południowo-Wschodniej. Autor na przykładzie nacjonalizmu boszniackiego w Bośni i Hercegowinie pokazuje, że naród powstaje w trakcie nieustannej walki politycznej o treści symboliczne, które stanowią o jego istocie. Na podstawie reinterpretacji historycznego procesu wyłaniania się boszniackiego nacjonalizmu oraz systematycznej analizy współczesnej polityki pamięci odnoszącej się do wojny lat 1992–1995 Tomasz Rawski przedstawia specyfikę procesu budowania narodu – jego złożoną, wielowątkową dynamikę, pełną wewnętrznych napięć, tarć i sprzeczności.

Praca jest bogatym w warstwie empirycznej, oryginalnym teoretycznie wkładem w dyskusję o procesach narodowotwórczych i polityce pamięci na terenie byłej Jugosławii. (...) To dzieło dojrzałe, spójne, wciągające i bardzo potrzebne na polskim rynku wydawniczym.
dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ

Książka Tomasza Rawskiego to nie tylko wąskie studium przypadku przeznaczone dla niewielkiego grona specjalistów; ze względu na teoretyczne zaplecze powinna zainteresować szersze grono czytelników – wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat współczesnej teorii narodu i nacjonalizmu.
dr hab. Krzysztof Jaskułowski, prof. SWPS

Tomasz Rawski – socjolog, bałkanista, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta m.in. University College London, University of Uppsala i University of Sarajevo. Zajmuje się problematyką nacjonalizmu, polityki symbolicznej, polityki pamięci oraz budowania państw i narodów w Europie Wschodniej.

Cena: 27.00 zł 20.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.