Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Jedność z różnorodności Zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki

ebook

- 14%

Jedność z różnorodności Zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 24.50 zł 21.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5656-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi zbiór interdyscyplinarnych studiów dotyczących dziejów Afryki. Tematyka poszczególnych tekstów koncentruje się m.in. na historii produkcji piwa w dolinie Nilu, znaczeniu chorób dla eksploracji Afryki, osobistych historiach i doświadczeniach podróżników,
historii lokalnej, jak również geopolityce po II wojnie światowej.

Dzieje Afryki to niezwykłe bogactwo postaci, wydarzeń, wyzwań i procesów – nie ma bowiem jednej historii tego kontynentu. Tworzy ją wielość doświadczeń i losów tradycyjnych ludów, kultur i państw, które powstawały i upadały od najdawniejszych czasów. To także historia ciągłości tradycji i stylu życia, a zarazem świadectwo interakcji ze światem zewnętrznym od starożytności do czasów współczesnych, w wymiarze nie tylko politycznym, lecz także, a może nawet przede wszystkim, społecznym i kulturowym. Dzieje Afryki to wreszcie pewna niewiadoma, którą niniejsza publikacja stara się choć trochę odsłonić.

*********

Unity from Diversity. A Collection of Studies on Different Aspects of African History

The volume is a collection of interdisciplinary studies on African history. The texts discuss, among others, the history of beer production in the Nile Valley, the significance of diseases for the exploration of Africa, personal stories and experiences of travellers, local history and geopolitics after the Second World War.

*********

Prof. dr hab. Maciej Ząbek (ORCID 0000-0003-2337-3064) – antropolog kulturowy, afrykanista, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w antropologii społecznej i politycznej, w tym w studiach uchodźczych, zwłaszcza w kontekście Afryki i Bliskiego Wschodu (przede wszystkim krajów muzułmańskich).
Autor i współautor około 200 publikacji o problematyce afrykanistycznej i uchodźczej, m.in.: "Arabowie z Dar Hamid. Społeczność w sytuacji zagrożenia ekologicznego" (Dialog, 1997), "Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów" (DiG, 2007), razem ze Sławomirem Łodzińskim "Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego" (Aspra-Jr, 2008), "Uchodźcy w Afryce. Etnografia przemocy i cierpienia" (WUW, 2018), "Antropologia polityczna w Afryce" (WUW, 2019), "Przemiany kulturowe w Afryce. Historia i antropologia" (WUW, 2020), "Jedność z różnorodności. Zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki" (WUW, 2022), "Wymiary antropologicznego poznawania Afryki. Szkice z badań ostatnich" (WUW, 2022).


Prof. dr hab. Michał Leśniewski (ur. 1966 w Warszawie) (ORCID 0000-0003-3647-6281) – magisterium w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 roku. Doktorat obroniony na Wydziale Historycznym UW w 1997 roku. W 2010 roku uzyskał habilitację także na Wydziale Historycznym UW. W latach 1990-1991 pracował jako specjalista ds. krajów anglojęzycznych w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Zatrudniony w Zakładzie Historii XX wieku w Instytucie Historycznym UW od 1991 roku jako asystent, a od 1998 roku jako adiunkt. W latach 1991-2009 współpracownik Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. W 1991 roku uczestniczył w „Oxford Summer School of Internetional Relations”, zorganizowanym w Exeter College w Oxfordzie. W 1994 roku otrzymał stypendium naukowe w Instytucie Kennedy'ego w Freie Univerisitat w Berlinie. W 1995 roku jako stypendysta programu Oxford Hospitality Scheme przebywał w Nuffield Colege. Na przełomie lat 1995/1996 przebywał na stypendium Fullbrighta w Indiana University w Bloomington. Od 1996 roku prowadził regularne badania archiwalne w Londynie w Public Record Office (ob. National Archives). W 1999 roku brał udział w konferencji naukowej w Bloemfontein (RPA), z okazji 100-lecia wybuchu wojny burskiej. Na przełomie lat 2001/2002 przebywał na wymianie naukowej w Stanach Zjednoczonych w University of Notre Dame. W 2006 roku prowadził badania archiwalne w Cape Town Archives Repository w Kapsztadzie. W 2010 roku uzyskał habilitację na Wydziale Historycznym UW, na podstawie ksiażki "Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji, 1795-1854". Stały współpracownik półrocznika "Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies". W 2012 roku otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848".

---------

PhD assoc. prof. Maciej Ząbek (ORCID 0000-0003-2337-3064) – cultural anthropologist, Africanist, professor at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Warsaw, specializing in refugee studies.

PhD assoc. prof. Michał Leśniewski (ORCID 0000-0003-3647-6281) – assistant professor at the Department of 20th Century History at the Institute of History at the University of Warsaw.

Tytuł
Jedność z różnorodności
Podtytuł
Zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5656-5
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
276
Format
mobi, epub, pdf
Spis treści
Wstęp (Michał Leśniewski) 7

Maciej Ząbek, Konsumpcja piwa w Egipcie i Sudanie. Szkic historyczny 13

Albert Zięba, Tajemnice malgaskiego pisma sorabe 49

Robert Piętek, Podłe wino a kryzys wiary Álvara III
(1615–1622) 59

Michał Leśniewski, Choroby jako czynnik ekspansji
europejskiej w Afryce Południowej w XVIII w. 77

Marek Pawełczak, „Opowiem dokładnie”. Prawda i milczenie w trzech narracjach o rebelii mombaskiej 105

Sebastian Teusz, Julius Eduard Teusz (1845–1912) –
odkrywca, botanik i plantator 135

Tomasz Górecki, Sprytni krajowcy Kajzera. Niemieckie
posiadłości zamorskie w ilustrowanej prasie popularnej w Żorach na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. 153

Katarzyna Hryćko-Górnicka, Historia stosunków amerykańsko-etiopskich do 1977 r., ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wojskowej bazy komunikacyjnej
Kagnew Station 173

Łukasz Żądło, Wpływ stosunków z państwami ościennymi oraz wybranymi organizacjami międzynarodowymi na kształt systemu politycznego Angoli w latach 1975–2002 235

Spis ilustracji 263

Indeks nazw geograficznych i terminów 266

Indeks nazw osobowych 273
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Jedność z różnorodności Zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki

Pobierz fragment

Produkty podobne

(Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności O niektórych formach współczesnej dobroczynności

-25%

(Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności O niektórych formach współczesnej dobroczynności

Praca należy do tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, które w wy-raźny sposób łączą refleksję teoretyczną z analizami empirycznymi. (…) Tak więc wypada pozytywnie ocenić zamierzenie Autorki. Studium empirycznie zorientowanego socjologa przynieść bowiem może argumenty, pozwalające na weryfikację niektórych tez i często nie ugruntowanych przekonań, dotyczących formuły i funkcji dobroczynności w zaawansowanej nowoczesności.
z recenzji prof. Zbigniewa Bokszańskiego
Katarzyna Górniak swą książkę poświęciła kategorii dobroczynności, która stanowi odpowiedź na mechanizm wykluczenia społecznego. Podjęto w niej rozważania nad działaniami praktykowanymi przez organizacje społeczne na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego i nad tym, jak te organizacje przystosowują się do współczesnych wyzwań, jaką ofertę pomocy i wsparcia przygotowują. Stawiane jest pytanie o kształt współczesnej dobroczynności realizowanej w Polsce i wyrażanej poprzez działania organizacji pozarządowych. Inne pytania, to: jakie zmiany zachodzą we wzorach ich działalności, jaki rodzaj systemu tworzą, jak organizacje społeczne reagują na problematykę wykluczenia, jak ją traktują, jak definiują osoby, do których kierują swoje działania.
Całość dociekań Autorki koncentruje się zatem wokół problemu, który skrótowo można ująć: dobroczynność w kontekście wykluczenia.

Katarzyna Górniak – socjolożka, jest adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się badaniem ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturowego oraz analiz dyskursu wokół tych zjawisk. Autorka licznych opracowań i publikacji dotyczących tych obszarów tematycznych.

Cena: 24.00 zł 18.00 zł
(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej. Przedstawia dylematy transformacyjnej Polski, napięcia relacyjne o charakterze kulturowym i klasowym ukryte pod zindywidualizowanym i interpersonalnym przeżywaniem „kontraktu płatnej pracy domowej”. Oferuje interpretację współczesności wg klucza przeplatających się i współwystępujących przejawów przednowoczesnego, nowoczesnego i ponowoczesnego sposobu ujmowania ładu społecznego w skali mikro i w życiu codziennym.

Cena: sprawdź
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

-22%

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Praca stanowi pionierskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności zaś słabo w naszym kraju zbadanej kohabitacji. Ów pionierski charakter tego studium wynika z wieloaspektowego ujęcia tematu i ukazania go nie tylko w perspektywie teoretycznej, lecz także - co zasługuje na specjalne podkreślenie - dokonania jego analizy w oparciu o dane empiryczne, pochodzące zarówno z dotychczas nie opracowanych pod kątem wyników ostatniego mikrospiu ludności z 1995 roku oraz z badań własnych Autorki nad postawami młodzieży studenckiej wobec kohabitacji.

Z recenzji dr Krystyny Kluzowej

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

-8%

Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

Autor przedstawia dzieje współpracy badaczy społecznych z wojskiem i wywiadem od czasów wypraw Jamesa Cooka, przez rywalizację kolonialną mocarstw europejskich, I i II wojnę światową, okres zimnej wojny aż do współczesnych interwencji militarnych w Iraku i w Afganistanie. Ukazuje proces kształtowania się standardów etycznych związanych z uprawianiem zawodu antropologa oraz dowodzi, że wszelkie wojenne zaangażowanie antropologów musi być postrzegane jako "brudne" nadużycie badań społecznych.

Książka w sposób przystępny i porywający pokazuje jawne i niejawne przykłady kooperacji antropologów z wojskiem i wywiadem, funkcjonujące przykrywki tajnej działalności, a także towarzyszące temu dylematy etyczne i rozbieżne oceny środowiska naukowego.
Z ciekawej perspektywy prezentuje działania takich antropologów brytyjskich i amerykańskich, jak m.in. Thomas E. Lawrence, Margaret Mead czy Gregory Bateson. Opisuje także niesławną współpracę antropologów niemieckich z władzami nazistowskimi, a w części poświęconej programowi HTS, realizowanemu w Iraku i Afganistanie, pokazuje m.in. w jak zaawansowany technologicznie sposób wykorzystywane są współcześnie dane pozyskiwane przez "antropologów w mundurach".

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Antropolog jako audytor wewnętrzny

-15%

Antropolog jako audytor wewnętrzny

Książka przybliża zarówno obszar zainteresowań antropologii kulturowej, jak i zakres działania audytu wewnętrznego. Autorka, były audytor wewnętrzny, a obecny antropolog kultury, zauważa podobieństwa między tymi dwoma dziedzinami i pragnie zwrócić na nie uwagę absolwentów, studentów oraz kandydatów na studia, wskazując jednocześnie ciekawą możliwość zatrudnienia. Swoje rozważania kieruje także do audytorów wewnętrznych, którym proponuje wartościową wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, jako przydatne narzędzie ułatwiające pracę szczególnie w środowisku korporacji międzynarodowych. W świecie, w którym coraz częściej kładzie się nacisk na procedury, etyczność badań, jakość oraz mierzalność i policzalność - warto zastosować szerszą perspektywę i badać organizacje na sposób antropologiczny, nie tylko ekonomiczno-prawny.
Książka została napisana w sposób odzwierciedlający tok badań - wprowadza czytelnika w zamysł autorki, przybliża inspiracje stojące za takim wyborem tematu, a następnie prezentuje drogę, jaką autorka przeszła z badanymi - od prezentacji antropologii kulturowej oraz audytu wewnętrznego, przez skoncentrowanie na pracy etnologów zatrudnionych w korporacjach aż do rozważań o możliwości zatrudnienia absolwentów antropologii kulturowej w audycie.
Książka prezentuje ciekawą perspektywę praktyka, który zyskując wiedzę i doświadczenie etnologiczne, zauważa przydatność tychże w pracy audytora wewnętrznego i dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nakierowując czytelnika na te podobieństwa i oczekując aktywnego odczytywania treści.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
Contemporary Family – Comparative Perspective

-14%

Contemporary Family – Comparative Perspective

The main aim of the book is to depict the transformations that are taking place within different form of family in comparative perspective. Interest in the family is extremely alive and widespread now. In the time of intensive transformations family as the basic social particle undergoes different changes from the preferred and implemented models of the family life to the relations in the family. That is why the editors of the book decided to invite scholars from different part of Europe so they can present the results of their research. From the general tendencies to the analysis of particular cases the book is an answer to the need of broader view of changes taking place in our family life.

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół rodziny, alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego oraz współczesnego społeczeństwa polskiego. Swe dotychczasowe osiągnięcia badawcze i naukowe opublikowała w kilku artykułach zamieszczonych w czasopismach o międzynarodowym i krajowym zasięgu. Jest uczestniczką kilku międzynarodowych projektów badawczych. Była stypendystką Funduszu Wyszehradzkiego. [13.10.2014]Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is an assistant professor in the Institute of Sociology at the Faculty of Social Sciences at the University of Silesia in Katowice (Poland). She is interested in sociology of marriage, family and the alternative family life forms, especially cohabitation, and also contemporary polish family and social morality. She is an author of many publications in Polish and English languages. The most important publication are: Factors Influencing the Spread of Cohabitation Phenomenon in Poland: Sociological Study among Residents of Katowice (2015), (with M. Simó-Solsona), The Shape of the Contemporary Family in Poland and Spain (2015), Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich / Cohabitation in Poland and Slovak Republic. Sociological study in students environment (2014), Importance of the Institution of Marriage for Polish and Slovak Students (2013). Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is a member of International Association for Relationship Research, Polish Sociological Association and Korea Foundation. She was also a Visegrad scholarship holder and coordinator of many research project. In 2015 she was attended in the “Regular soft-skills course” realized in Wageningen University in Netherlands within the framework of the project: “Support for the management of research and its results” financed by European Union and the Ministry of Science and Higher Education in the framework of the Operational Program of Innovative Economy. [28.10.2016]

Grzegorz Libor, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek World Economic Association. Recenzent European Journal of Political Research oraz Journal of Economic World. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo – Rozwojowego, a także – w momencie pisania – słuchacz podpyplomowych studiów Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne. W 2015 roku znalazł się w gronie osób wybranych do Who's Who in the World. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Polityka Społeczna, Socjologia Polityki, Badania Ewaluacyjne, Globalne Procesy Społeczne oraz Społeczne Aspekty Testowania Gier i Oprogramowania.Najważniejsze publikacje:

Libor G., Gałuszka J., Gałuszka I., Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, „Local Government Studies” [2013]
Libor G., M. Szpoczek – Sało, M. Kornacka, Problematyka granic w refleksji społeczno
– humanistycznej, [Wyd. UŚ Katowice 2012]
Libor G., Wybory parlamentarne w 2011 roku na przykładzie gminy Mikołów i powiatu mikołowskiego – lokalny wymiar komunikowania politycznego w analizie wyborczej [w:] Wódz K., Kulas P. (red.), Governance i wyzwania partycypacji publicznej, WSB [Dąbrowa Górnicza 2012, s. 93 – 108]
Libor G., Życie polityczne na obrzeżach przyszłej metropolii na przykładzie gminy Mikołów, Drukarnia Archidiecezjalna [Katowice 2011]
Libor G., Lille : Métropole, Communauté Urbaine - une synchronisation des transports optimale, une grande efficacité de la région. Une leçon pour la Pologne [w:] Pyka R. (red.) Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ w Katowicach, GZM – „Metropolia Silesia” [Katowice 2011, s. 115 – 135]

Autor oraz współautor kilkunastu publikacji opublikowanych w kraju i za granicą, m.in. w „Polityce Społecznej”, „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, w „Local Government Studies”, a także we włoskim „Rivista Internationale di Scienze Sociali”.Zainteresowania badawcze: społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe konsekwencje zjawiska dewolucji władzy na przykładzie Walii. [11.03.2015]Grzegorz Libor (https://scholar.google.pl/citations?user=lOv-XiMAAAAJ&hl=pl), PhD in sociology, an assistant professor in the Department of Sociology of Politics in the Institute of Sociology of the University of Silesia in Katowice. A member of the World Economic Association. A reviewer of the European Journal of Political Research and the Journal of Economic World. Graduated in Research & Development Project Manager, as well as in Modern web and mobile technologies. In 2015 selected to Who's Who in the World. Classes given: Social Policy, Sociology of Politics, Evaluation Research, Global Social Processes and others. Author and co-author of several publications published in the country and abroad, for example in "Social Policy", "Wroclaw Political Studies" in the "Local Government Studies" and Italian "Rivista Internationale di Scienze Sociali". Participated in national and international research, the most recently in the international study by The Lille Center for European Research on Administration, Politics and Society (CERAPS) on training of local government staff in Europe (2016). A member of the European research network OLA - Observatory on Local Economy.5 most important publications:1. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

2. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka, Regionalisation in Europe: The State of Affairs, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

3. Grzegorz Libor, Kazimiera Wódź, Dorota Nowalska-Kapuścik, Social peripheries in theory and empirical research, University of Silesia in Katowice, 2016. [in Polish]

4. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monoculture and polyculture in former industrial regions. The case of South Wales and the Silesian voivodeship, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2015, n. 4, pp. 431-448. [in English]

5. Grzegorz Libor, Jolanta Gałuszka, Ireneusz Gałuszka, Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, Local Government Studies, 2013. [in English]Research interests: changes in industrial regions of Poland and Wales, social, political, economic and cultural implications of the phenomenon of devolution of power on the example of Wales. [28.10.2016]

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.