Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji. Tom 2

ebook

- 12%

Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji. Tom 2

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 27.30 zł 24.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5001-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana książka zawiera wybór 88 kazań dla młodzieży żydowskiej (tzw. egzort), które powstały w Galicji pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku. Stanowiły one część edukacji religijnej uczniów żydowskich uczęszczających do świeckich szkół, zarówno szczebla podstawowego, jak i średniego, czyli gimnazjów. Autorami kazań byli nauczyciele, m.in. Natan Szyper, Arnold Friedman czy Samuel Wolf Guttman, kaznodzieja synagogi postępowej we Lwowie.

W tomie znalazły się kazania poświęcone fragmentom Tory na dany tydzień, a także świąteczne, okolicznościowe i związane z cyklem roku szkolnego. Dowiadujemy się z nich, jakie wartości były wpajane młodzieży podczas obowiązkowej edukacji religijnej.

Egzorty są cennym źródłem do badań nad duchowością żydowską, a także historią wychowania, procesami akulturacji i integracji. Stanowią ponadto ważny, dziś niemal zupełnie nieznany, przykład żydowskiej homiletyki w języku polskim.

******

Sermons for the Jewish Youth in Galicia

The book contains a selection of eighty eight sermons (so-called exhortations) for the Jewish youth, which were written in Galicia at the end of the 19th century and in the first decades of the 20th century. They constituted part of religious education of Jewish students who attended secular primary and secondary schools. The authors of the sermons were teachers such as Natan Szyper, Arnold Friedman or Samuel Wolf Guttman who was the preacher of the progressive synagogue in Lviv.

Tytuł
Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji. Tom 2
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5001-3
Seria
Źródła do dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (do 1939 roku)
Rok wydania
2021 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
342
Format
pdf, mobi, epub
Spis treści
Wstęp 11 „Wypiastowanie uczucia religijnego”: cel i miejsce egzort w nauczaniu religii mojżeszowej 14 Autorzy i zachowane teksty 16 Charakterystyka i tematyka 20 Miejsce wygłaszania 22 Długość 24 Egzortatorzy i ich wzorce 25 Niemieckie wzorce i literackie inspiracje 28 Egzorty w szkole: ramy prawne i dyskusje wokół ich wprowadzenia 30 Faktyczna obecność egzort w edukacji religijnej 38 Kontekst chrześcijański 44 O niniejszym wyborze 45 Nota edytorska 47 Podziękowania 51 Teksty źródłowe Bernard Löwenstein, [Przemowa] 55 Natan Szyper, Bereszit 58 Natan Szyper, Lech-lecha 62 Natan Szyper, Wajece 67 Natan Szyper, Szemot 72 Natan Szyper, Bo 80 Natan Szyper, Wajakel Pekudej 85 Natan Szyper, Caw 91 Natan Szyper, Tazrija Mecora 94 Natan Szyper, Przemowa do młodzieży na końcu roku szkolnego 98 Natan Szyper, Jom Kipur. Dzień pojednania 103 Natan Szyper, Chag ha-Szawuot (Zielone święta) 107 Ozjasz Thon, W 100-lecie urodzin Adama Mickiewicza 111 Samuel Wolf Guttman, „Nauka w młodości prowadzi na szczyt Synaju” (Przemówienie z okazyi rozpoczęcia nowego roku szkolnego) 114 Samuel Wolf Guttman, „Arka Noego – arka przymierza”. Noach 117 Samuel Wolf Guttman, „Bojaźń Boga, zgodliwość, miłość bliźniego”. Lech-lecha 120 Samuel Wolf Guttman, „Oto jestem”. Wajera 124 Samuel Wolf Guttman, „Dobre dzieci są źródłem zgody i pojednania”. Wajiszlach 127 Samuel Wolf Guttman, „Niechaj będzie światło” (Przemówienie z okazyi uroczystości chanukowej) 131 Samuel Wolf Guttman, „Przez naukę do wolności, do odrodzenia”. Parszat ha-chodesz 135 Samuel Wolf Guttman, Wajikra 139 Samuel Wolf Guttman, „Skromność, pokora, bojaźń Boga”. Szmini 143 Samuel Wolf Guttman, „Pytanie jest początkiem myślenia”. Szabat ha-Gadol 149 Samuel Wolf Guttman, „Trzy sentencye Hillela” 154 Samuel Wolf Guttman, „O życiu doczesnem i pośmiertnem”. Acharej Mot 159 Samuel Wolf Guttman, „Liczcie sobie dni miarki”. Emor 163 Samuel Wolf Guttman, Co ma być naszym drogowskazem na wędrówce życia? Behaalotecha 167 Samuel Wolf Guttman, „Życie – to posłannictwo”. Szelach 171 Samuel Wolf Guttman, „Jaka praca, taka płaca” 175 Samuel Wolf Guttman, Przemówienie z okazyi siedemdziesięcioletniego jubileuszu urodzin Najjaśniejszego Pana, Cesarza i Króla Franciszka Józefa I 178 Samuel Wolf Guttman, „Bóg z wami!” 181 Samuel Wolf Guttman, „Rocznica śmierci” 185 Samuel Wolf Guttman, Światła hawdali 187 Samuel Wolf Guttman, Stara baśń 190 Natan Szyper, Exhorta na święto Chanuka 193 Natan Szyper, Wzorowa egzorta 198 Arnold Friedman, Egzorta [Wiecie o tem…] 200 Arnold Friedman, Egzorta [Przysłowie powiada…] 202 Natan Szyper, Egzorta o trzech środkach zdolnych przebłagać Boga 204 Arnold Friedman, Egzorta zastosowana do zasady, że pewna część majątku ma być na cele dobroczynne obracana 206 Natan Szyper, Egzorta [Lech-lecha] 208 Ozjasz Offenberger, Pokój z wami [Mikec] 210 Ozjasz Offenberger, Idź, posyłam cię do Faraona [Szemot] 212 Natan Szyper, Egzorta [Rabi Tarfon…] 215 Ozjasz Offenberger, Egzorta [Jitro] 219 Natan Szyper, Egzorta z okazyi jubileuszu sześćdziesięcioletnich rządów Najjaśniejszego Pana, Cesarza Franciszka Józefa I 222 Natan Szyper, Egzorta [Rosz ha-Szana, Jom Kipur] 226 Natan Szyper, Egzorta [Sukot] 228 Mojżesz Jakób, Egzorta jubileuszowa 230 Natan Szyper, Egzorta. „Caw” Lewiticus VI. 6 232 Natan Szyper, Egzorta! [Miszpatim] 234 Izaak Hofman, Egzorta (Sydra: Terumah) 236 Natan Szyper, Egzorta [Acharej Mot, Kedoszim] 239 Arnold Friedman, Egzorta [Jeden z mędrców…] 242 Natan Szyper, Egzorta [Rozpoczęcie roku szkolnego] 244 Natan Szyper, Egzorta na sobotę zwaną Bereszys 246 Arnold Friedman, Egzorta. Biedny podobny do umarłego 249 Natan Szyper, Egzorta. Rozdział Ki-sysa 252 Natan Szyper, Egzorta [Szawuot] 254 Natan Szyper, Egzorta na święto Rosz-haszana (Nowy rok) 257 Arnold Friedman, Egzorta. Modlitwa – to najlepsza matka nasza 259 Natan Szyper, Egzorta na święto Chanuka 261 Arnold Friedman, Egzorta [Nacham Isch Gamzu] 265 Natan Szyper, Egzorta „Ki sysa” 267 Arnold Friedman, Egzorta. Porządek jest duszą czynności 269 Arnold Friedman, Egzorta [Przed wielu a wielu laty…] 271 Natan Szyper, Egzorta [Niedawno rozpoczęliśmy nowy rok szkolny] 274 Arnold Friedman, Egzorta [Z nieba spogląda Bóg na drogi ludzkie…] 276 Jakub Rappaport, Egzorta (Przemówienie do dziatwy szkolnej w okazyi uroczystości Makabeuszów) 278 Natan Szyper, Egzorta „Beszalach” 281 Natan Szyper, Egzorta [Wajakel-Pekudej] 284 Natan Szyper, Egzorta na święto Szebuot 286 Natan Szyper, Egzorta na zakończenie roku szkolnego 288 Natan Szyper, Egzorta [Rosz ha-Szana, Jom Kipur] 290 Arnold Friedman, [Niechaj się nie chełpi…] 293 Arnold Friedman, Egzorta. Kto cierpi, niechaj tu wejdzie, a znajdzie pomoc 295 Natan Szyper, Egzorta [Wajiszlach] 298 Arnold Friedman, [Miłość do rodziców…] 300 Natan Szyper, Egzorta „Waejra” 302 Arnold Friedman, Egzorta. Dusza nasza, gościem ciała 304 Natan Szyper, Egzorta na święto Pesach (Wielkanoc) 307 Natan Szyper, Egzorta na święto Szebuot (Zielone) 310 Natan Szyper, Egzorta [Rosz ha-Szana, Jom Kipur] 313 Natan Szyper, Egzorta [Minął miesiąc tyszrij…] 316 Natan Szyper, Egzorta. Ezaw i Jakób 318 Natan Szyper, Egzorta [Jitro] 320 Natan Szyper, Egzorta. Święto Szebuot 322 Natan Szyper, Egzorta na końcu roku szkolnego 324 Wykaz skrótów 326 Bibliografia 327 Indeks 332
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji. Tom 2

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)

-12%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)

Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego”, podobnie jak wcześniejsze, przynosi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych nie tylko w ośrodku górnośląskim, ale także w innych centrach krajowych i zagranicznych. Część Artykuły i rozprawy otwiera tekst Jakuba Morawca na temat króla Norwegii Olafa Tryggvasona. Z kręgiem skandynawskim wiąże się również artykuł fińskiej badaczki Sirpy Aalto, która porusza kwestie mieszania się elementów historycznych i fikcyjnych w przekazie Sagi o Jomswikingach. Kolejny artykuł – autorstwa Fiodora Uspienskiego – dotyczy przeniesienia szczątków dwóch książąt z dynastii Rurykowiczów, Olega (zm. w 977 r.) i Jaropełka (zm. w 980 r.), dokonanego w 1044 roku przez księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Okresu wczesnego średniowiecza dotyczy tekst Dariusza Adamczyka. Autor na podstawie analizy skarbów z X i pierwszej połowy XI wieku, znalezionych na obszarach nad środkowym Dniestrem i w Wielkopolsce, przedstawia skutki wciągnięcia ziem słowiańskich do arabskiej sieci handlowej. Sławomir Pelczar z kolei – w swoim tekście – rekonstruuje przebieg toczonego w latach 1228–1231 konfliktu o Wielkopolskę między Władysławem Odonicem a jego synem Władysławem Laskonogim. Jan Tęgowski, opierając się na nieznanych do tej pory źródłach, zakwestionował z kolei dotychczasową datę objęcia rządów na Rusi Czerwonej przez Władysława Opolczyka. Tekst Katarzyny Niemczyk przybliża nam słabo zbadane kwestie dotyczące dwóch pierwszych małżeństw Elżbiety Pileckiej-Granowskiej, późniejszej trzeciej żony króla Władysława Jagiełły, a także wyjaśnia kwestie genologiczne, dotyczące mężów Elżbiety, a mianowicie Wisła Czambora i Jana z Jičina. Charakter genologiczny ma również studium Sobiesława Szybkowskiego (chodzi o ród Godziembów). Artykuł Tomasza M. Gronowskiego to omówienie średniowiecznych zabudowań klasztoru w Tyńcu. Studium Jerzego Sperki zawiera z kolei omówienie wydarzeń związanych z napadem na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku. Jana Grollová zwróciła zaś uwagę na siedem grzechów głównych w twórczości myślicieli i teologów oraz pisarzy husyckich – Tomáša ze Štitného i Petra Chelčicého. Prezentowany tom zamykają Polemiki i dyskusje – artykuły Jarosława Nikodema i Janusza Kurtyki, które dotyczą tzw. kryzysu legitymizacyjnego po śmierci królowej Jadwigi (zm. w 1399 r.) i problemu namiestnictwa Jana Tęczyńskiego w Małopolsce oraz w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej.

Cena: 38.85 zł 34.00 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)

-13%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)

Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” stanowi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Artykuły Autorów polskich, ukraińskich i czeskich dotyczą: dziejów plemion wschodniosłowiańskich – Dulebów, Wołynian, Burzan i Lędzian; procesu identyfikacji i lokalizacji plemion słowiańskich i ich stolic; przyczyn intensyfikacji kontaktów społeczeństw basenu Morza Bałtyckiego z Europą Zachodnią w IX wieku; obrazu Polaków na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego; problemu powołania metropolii moskiewskiej; kwestii mieszczan raciborskich w Krakowie; zjazdu Władysława Jagiełły z możnowładztwem i rycerstwem polskim w Łęczycy w 1430 roku; obrazu dworu królowej Zofii Holszańskiej; badań nad rodziną Melsztyńskich herbu Leliwa; poprawki w genealogii książąt górnośląskich; analizy rządów Zygmunta Starego w księstwach: głogowskim i opawskim.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty

-8%

„Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty

Prezentowana książka dotyczy działalności prasowo-wydawniczej, dziennikarskiej i redakcyjnej Augustyna Wróblewskiego, wybitnego chemika i biochemika, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 1905 r. w Krakowie powołał on do życia periodyk "Przyszłość" propagujący hasła: abstynencji, bezpartyjności i prohibicji. Względne powodzenie przedsięwzięcia, umiarkowany odzew czytelniczy, który umożliwił jego egzystencję do wybuchu I wojny światowej (aczkolwiek Wróblewski wycofał się z redakcji w połowie 1907 r.), skłoniły założyciela pisma do powołania kolejnego tytułu prasowego - "Czystość", "dwutygodnika bezpartyjnego, poświęconego sprawom zwalczania prostytucji i nierządu". Pierwszy numer pisma pojawił się w połowie 1905 roku, początkowo w postaci samoistnego dodatku prasowego, a następnie samodzielnego wydawnictwa, które z przerwami, głównie spowodowanymi brakiem środków finansowych, przetrwało do końca 1909 roku.

Dlaczego wybitny chemik, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego porzuca karierę naukową, by poświęcić się dziełu odrodzenia moralnego społeczeństwa? Jaką rolę w tej konwersji odegrały dramatyczne wypadki 1902 r., w wyniku których Augustyn Wróblewski osadzony został jako nieuleczalnie chory w szpitalu psychiatrycznym? Czy kolejne prasowe przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim "Czystość", pełniły rolę trampoliny, dzięki której miał powrócić do życia publicznego w glorii reformatora społecznego, misjonarza etycznej przemiany, adwokata odrzuconych i wykluczonych? W jakim stopniu perypetie osobiste wywarły wpływ na program, kształt, zawartość "Czystości"? Czy dzieło na wskroś autorskie, swoiste forum radykalnych poglądów Wróblewskiego w kwestiach społecznych miało szanse na rezonans czytelniczy? Na te pytania autor próbuje odpowiedzieć w relacji o niecodziennym piśmie i niezwykłym jego założycielu, który postanowił prowadzić życie prawdziwego człowieka.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Alarm w St. Omer

-32%

Alarm w St. Omer

„Alarm w St. Omer” to zbiór opowiadań będących niezwykłym zapisem wydarzeń rozgrywających się w środowisku polskiego lotnictwa poczynając od ostatnich dni sierpnia 1939 roku.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
An Outline of British and American History

-25%

An Outline of British and American History

Książka w języku angielkim - przedstawia historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych od średniowiecza do XX wieku.

Cena: 14.76 zł 11.00 zł
Anatomia nienawiści Stosunki polsko - rosyjskie XVIII-XX w.

-25%

Anatomia nienawiści Stosunki polsko - rosyjskie XVIII-XX w.

Monumentalne dzieło na temat trudnych relacji między Rosjanami a Polakami w okresie od roku 1700 do czasów współczesnych. Książka zaczyna się od opowieści o wojnie północnej w latach 1700-1721,a kończy na epoce komunizmu w Polsce. Białoruski historyk opowiada dzieje wzajemnych antagonizmów polsko-rosyjskich,które wielokrotnie przeradzały się w liczne konflikty zbrojne. Od dawna są one przedstawiane w Rosji w sposób jawnie stronniczy i antypolski. Dzieje się tak,ponieważ historycy rosyjscy w swojej większości,zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, głoszą koncepcje imperialne. A Polska od stuleci jest ofiarą rosyjskiej polityki wielkomocarstwowej.

Cena: 15.90 zł 12.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.