Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Kooperatyzm anarchizm feminizm Wybór pism

ebook

- 32%

Kooperatyzm anarchizm feminizm Wybór pism

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Oficyna Naukowa

Cena: 36.90 zł 25.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-66056-26-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Maria Orsetti (1880–1957) jest myślicielką, która wprowadziła do polskiej spółdzielczości perspektywę feministyczną i anarchistyczną. Tłumaczka pism Piotra Kropotkina, praktyczka zaangażowana w prace Lubelskiej Spółdzielni Spożywców czy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, współzałożycielka spółdzielni wydawniczej „Książka”, organizatorka Ligi Kooperatystek, połączyła działalność spółdzielczą ze śmiałą wizją radykalnej przebudowy świata. Niniejszy wybór obejmuje najważniejsze (nigdy nie wznawiane) broszury i artykuły Orsetti, a także pierwsze wydanie jej doktoratu pt. „Antykapitalistyczne podstawy ruchu spółdzielczego”.

Tytuł
Kooperatyzm anarchizm feminizm
Podtytuł
Wybór pism
Język
polski
Wydawnictwo
Oficyna Naukowa
ISBN
978-83-66056-26-8
Seria
Kooperatyzm
Rok wydania
2020
Wydanie
1
Liczba stron
596
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie (Piotr Laskowski) / XI
Osobność, wspólnota, bunt / XI
Urozumnienie / XV
Wynalazki i naśladownictwa / XIX
Nauka i oświata / XXII
Harmonia, sprawiedliwość, ideał etyczny / XXXI
Bergsonizm i negacja /XXXVIII
Anarchizm / XLIII
Anarchizm a kooperatyzm /LIII
Kooperatyzm, marksizm, wartość dodatkowa / LX
Feminizm / LXIV
Pacyfizm i internacjonalizm / LXXI
Epilog / LXXV
Nota edytorska / LXXVIII
Wybór tekstów i układ tomu / LXXVIII
Zasady edycji / LXXXII


Część I
Pisma wczesne

O zbytku, filantropii, samopomocy społecznej i podatku narodowym. Odczyt wygłoszony na Zjeździe Ziemianek w czerwcu 1906 /5
Rubryki „Winien” i „Ma” w życiu człowieka / 19

Część II
Rozprawa doktorska

Antykapitalistyczne podstawy ruchu spółdzielczego / 25
Rozdział I. Rozważania wstępne / 25
Spółdzielnie spożywców, to jest kooperatywy w pełnym tego słowa znaczeniu / 31
Spółdzielnie producentów lub spółdzielnie wyzysku / 40
Rozdział II. Sub-konsumpcja proletariatu / 50
Rozdział III. Teorie zysku handlowego i dochodu bez pracy w ogólności / 61
Teoria nadwartości a kooperatyzm spożywców / 77
Rozdział IV. Kooperatyzm a socjalizm / 89
Rozdział V. Fakty /
Rozdział VI. Czy kooperacja stanowi postęp? / 127
Szkic rozdziału VII. Konsumpcja, produkcja, cyrkulacja / 141
Szkic rozdziału VIII. Jakie jest zadanie szkoły dla ruchu spółdzielczego? /141

Część III
Z życia ludzi godnych uwagi

Robert Owen. Wielki przyjaciel ludzkości (1771–1858) / 147
Lata dziecięce i młodzieńcze / 147
Rewolucja przemysłowa /151
Doświadczenie w Nowym Lanarku /. 155
Początki prawodawstwa robotniczego / 159
Wspólnoty rolne — jako oręż przeciw bezrobociu /163
Sprawiedliwa giełda wymiany / 168
Zakończenie. Robert Owen a ruch spółdzielczy / 171
Literatura odnośna Roberta Owena / 173
Karol Fourier. Apostoł pracy radosnej / 174
Żywot genialnego dziwaka ./174
Świat na opak / 181
Boski plan świata / 186
Jak urzeczywistnić? / 190
Zakończenie / 196
Literatura / 197
Piotr Kropotkin (1842–1921) / 199
Wstęp / 199
Paź cesarski / 202
Oficer armii rosyjskiej / 205
Zwycięstwo społecznika nad uczonym / 208
Kształtowanie się poglądów anarchisty / 212
Na wygnaniu / 215
Powrót do Rosji / 224
Przypisy. W jakich warunkach powstał polski przekład Zdobycia chleba / 228
Piotr Kropotkin, Zdobycie chleba. Przedmowa do drugiego wydania polskiego/ 230
Piotr Kropotkin, Spólnictwo a socjalizm wolnościowy. Przedmowa / 234

Część IV
Wojna i nowa nadzieja

Nowe prądy w kooperacji angielskiej/239
Kooperatyzm w dobie wojennej i widoki na przyszłość / 245
Przykład spółdziałania organizacji kooperatystycznych w sprawie aprowizacji miast / 260
Michaił I. Tugan-Baranowski, Stowarzyszenia wytwórców i stowarzyszenia pracy. Przedmowa /265

Część V
Wynalazki i naśladownictwo (Anglia, Belgia, Dania i cień włoskiego faszyzmu)

Tajemnice tkaczy rochdalskich. Szkic z dziedziny kooperacji spożywczej / 273
Rozdział I. Jak w bajce / 273
Rozdział II. Ich tajemnice / 278
Tajemnica pierwsza / 279
Tajemnica druga / 283
Tajemnica trzecia / 285
Rozdział III. Moc charakteru — nieodzowny powodzenia warunek /291
Rozdział IV. Co by kobiety mogły, gdyby chciały? / 293
Zakończenie / 297
Posłowie / 299
Przedwojenne obrazki z belgijskiego życia spółdzielczego /301
Przedmowa /301
Działalność oświatowa „Maison du Peuple” w Brukseli / 303
Pensje dla starców w kooperatywach belgijskich / 306
Kooperatywy belgijskie w służbie zdrowia swych członków / 310
Walne zgromadzenie kooperatywy brukselskiej / 314
O honor kooperatysty . / 316
Pracownicy kooperatywy brukselskiej /318
Skuteczna metoda propagandy spółdzielczej / 322
Literatura ruchu spółdzielczego w Belgii / 326
Socjalistyczne kooperatywy belgijskie / 328
Co zdziałały duńskie stowarzyszenia spółdzielcze? / 344
Uwagi ogólne /344
Duńskie uniwersytety ludowe /349
Zrzeszenia spółdzielcze / 353
Maślarnie spółdzielcze / 353
Rzeźnie spółdzielcze ./356
Jajczarstwo spółdzielcze . / 357
Inne typy stowarzyszeń rolnych i stowarzyszenia spożywców /359
Zakończenie /361
Literatura / 362
Polemika w sprawie spółdzielczości we Włoszech faszystowskich /363

Część VI
Naśladownictwo i wynalazki (pralnia spółdzielcza WSM)

Reforma pralni ./ 369
O angielskich pralniach społecznych /372
Czego możemy się nauczyć od spółdzielczych pralni angielskich? (Artykuł dyskusyjny) / 375

Część VII
Oświata i czytelnictwo

Latające komplety książek naukowych / 381
Nowa metoda organizacji czytelnictwa / 385
Literatura przedmiotu / 403
Spis dobrze funkcjonujących centrów bibliotek ruchomych w Stanach Zjednoczonych / 404
Za i przeciw działalności oświatowej kooperatyw (Do dyskusji) / 405
Księgarstwo a spółdzielczość / 410
Dom oświatowy „Volksheim” w Wiedniu jako wzór wszechnicy społecznej / 429
Wstęp / 429
Rozdział I. Powstanie i działalność „Volksheimu” /431
Rozdział II. Głosy słuchaczy „Volksheimu” / 444
Owych siedmiu / 445
O zbiorach przyrodniczych starego „Volksheimu” / 446
Męstwo życia / 447
W jaki sposób stałem się przyjacielem „Volksheimu” / 447
Przybytek pokoju / 448
Rozmyślanie w „Volksheimie” / 449
Najpiękniejsze posiadanie / 449
Spójnia wszechświata / 450
Rozdział III. Budowa organizacyjna „Volksheimu” / 450

Część VIII
Emancypacja kobiet

Kooperatystki, zapisujcie się na kursy w Ołtarzewie! / 457
Czy kobieta jest równouprawniona w ruchu spółdzielczym? (Streszczenie referatu, wygłoszonego 24 kwietnia w Towarzystwie Kooperatystów w Warszawie) / 461
Sprawa kobieca w spółdzielczości — ongiś a dziś / 469
Odezwa do gospodyń / 474
Referat na Zjeździe Założycielskim Ligi Kooperatystek w Polsce /477
Epilog
[Odpowiedź na ankietę] Maria Orsetti — Warszawa / 489
Indeks osób /493
Noty bibliograficzne / 500
Bibliografia /504
Materiały archiwalne /504
Wybrana bibliografia podmiotowa / 504
Przekłady / 507
Wybrana bibliografia przedmiotowa / 507
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

A Ty, co sądzisz o myślących maszynach?

-14%

A Ty, co sądzisz o myślących maszynach?

Czy myślące maszyny pojawią się w nieodległej przyszłości? A może już są wśród nas? Czy sztuczna inteligencja stanie się naszym sprzymierzeńcem, czy będzie stanowiła zagrożenie dla ludzkości? Czy powierzymy jej zarządzanie ważnymi sferami naszego życia? Czy myślącej maszynie przysługują prawa obywatelskie? Czy może odczuwać emocje? Czy przewyższy nas sprawnością myślenia?

A ty, co sądzisz o myślących maszynach?

Na pytanie zawarte w tytule tej książki odpowiedziało prawie 200 osób – wybitni psychologowie, filozofowie, fizycy, antropolodzy, eksperci w zakresie technologii, artyści. Ich wypowiedzi, uwzględniające perspektywy wielu dziedzin nauki, rozmaite punkty widzenia, akcentujące najróżniejsze aspekty tego problemu, często przewrotne i zaskakujące, składają się na barwną wizję wspólnej przyszłości ludzi i maszyn.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

-29%

Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

Termin „adopcja międzyrasowa” odnosi się do sytuacji, w której przynależność rasowa przynajmniej jednego z rodziców różni się od przynależności adoptowanego dziecka do danego typu rasowego. Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin osób białych z klasy średniej. Różnica w cechach genotypowych między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi zdradza pochodzenie dziecka przed otoczeniem i rówieśnikami już od samego początku jego pojawienia się w rodzinie adopcyjnej. Celem niniejszej książki jest omówienie fenomenu adopcji międzyrasowej i ukazanie, w jaki sposób burzy ona pewien porządek społeczny, oparty na powszechnym rozumieniu kategorii pokrewieństwa i pochodzenia jako kategorii uniwersalnych, naturalnych i przez to trudnych do zakwestionowania. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ adopcja międzyrasowa sama w sobie jest zjawiskiem złożonym, które wymaga rekonstrukcji znaczeń pokrewieństwa i pochodzenia wynikających zarówno z teorii naukowych, jak i z wiedzy potocznej oraz jej zdroworozsądkowych uzasadnień.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

-25%

AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest wynikiem interdyscyplinarnej debaty
nad pytaniem w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na innowacyjne rozwiązania różnych sfer aktywności człowieka. Książka jest zbiorem artykułów uczestników
51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Seminarium innowacyjnych
rozwiązań w dobie pandemii”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2022 r. a w którym udział wzięli autorzy
z całego kraju (m.in. z ośrodków naukowych w Gdyni, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie czy Olsztynie). Autorzy przedstawili w ramach 11 różnych
sekcji tematycznych, obejmujących niemal wszystkie dyscypliny naukowe, wyniki swoich badań, prowadzonych w ramach studenckich kół naukowych. Tylko najlepsze z 237
zgłoszeń znalazły swoje odzwierciedlenie w tej publikacji.
W perspektywie zachodzących zmian, wymuszonych pandemią Covid 19, uczestnicy Konferencji postanowili zająć się różnymi aspektami zmian w rozumieniu praw
i obowiązków człowieka czy zmieniającą się gospodarką. Wśród wielu zagadnień były
też pytania o to, jaki wpływ mają zmiany na przyszłe pokolenia.
Problematyka Konferencji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Uwidoczniło
się to zarówno w liczbie uczestników tegorocznego wydarzenia jak i w różnorodności
i wielowątkowości przygotowanych tekstów. Mamy nadzieję, że publikacja ta wychodzi naprzeciw Państ

Cena: 40.00 zł 30.00 zł
Antropolog jako Inny Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii

-27%

Antropolog jako Inny Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii

Badania terenowe są differentia specifica antropologii, zarazem jedną z podstaw etosu antropologicznego, jak i tym elementem dyscypliny, który jest najchętniej przejmowany przez nauki społeczne.
Książka przybliża historię antropologicznych badań terenowych oraz konsekwencje wynikające z przedłużonego i intensywnego kontaktu z polem badawczym. Autor, unikając metodologicznego i filozoficznego żargonu, pokazuje omawiane zagadnienia na przykładzie doświadczeń antropologów. Ukazane w książce antropologiczne going native to fascynujące relacje, w których nauka styka się z przygodą. Zarazem znajomość historii metody i jej immanentnych ograniczeń to kluczowe elementy przygotowania przyszłych badaczy terenowych.

Cena: 26.00 zł 19.00 zł
Antropologia tańca

-8%

Antropologia tańca

Fundamentalna publikacja dla nowoczesnego myślenia o tańcu. W badaniach nad tańcem, prowadzonych z perspektywy antropologicznej, Royce łączy własne doświadczenia związane z tańcem z wiedzą etnograficzną i wiedzą o kulturze, co pozwala jej sytuować taniec w obrębie innych sztuk performatywnych.

Książka jest klasycznym podręcznikiem dla studentów teatrologii, etnologów zgłębiających problematykę rytuałów i obrzędów środkowoamerykańskich, studentów kierunków kulturoznawczych i szeroko pojętej humanistyki, a także praktyków badających taniec w działaniu (instruktorów, choreografów) czy specjalistów od terapii tańcem.

Publikacja dopełnia wydaną przez WUW w 2010 roku książkę tej samej autorki: "Antropologia sztuk widowiskowych. Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykulturowej".

W swoich badaniach nad tańcem – prowadzonych z perspektywy antropologicznej – Royce łączy własne doświadczenia związane z tańcem z wiedzą etnograficzną i wiedzą o kulturze. Jak sama to ujmuje, w jej pracy ważne stało się pytanie o miejsce tańca i sztuk performatywnych w różnych kulturach, zarówno w przeszłości, jak obecnie, oraz o to, w jaki sposób taniec buduje/nabiera/przenosi znaczenia. [...] [Analizuje] problemy „wspólnego” wytwarzania znaczenia w tańcu oraz kwestie […] związane ze szczególną pozycją społeczną tancerza: kto może tańczyć (przed innymi) i kto tworzy taniec (choreograf? ten, który tańczy? tradycja? kultura?). (Z recenzji Ewy Guderian-Czaplińskiej)

Książka Anyi Peterson Royce jest dla wykształcenia […] kadry krytyków w dziedzinie tańca rzeczą niezbędną. [...] zawiera usystematyzowaną wiedzę z perspektywy historycznej [...] i stanowi znakomitą próbę zdefiniowania zjawiska tańca w całej panoramie ekspresji człowieka. Wyznacza tropy dla przyszłych badaczy i porządkuje teoretycznie działanie „dojrzałych” twórców teatru tańca, może też stanowić bazę do uporządkowania poszukiwań artystycznych wielu młodych ludzi, którzy żywiołowe i instynktowne zafascynowanie tańcem mają szansę podbudować świadomą refleksję. (Z recenzji Piotra Cieślaka)

*********

The Anthropology of Dance

In her dance studies, conducted from an anthropological perspective, Royce combines her own experiences of dance with ethnographical knowledge and knowledge of culture, which enables her to situate dance within other performative arts. The publication is a textbook for theatre studies students, ethnologists exploring the topic of rituals and central-American rites, students of cultural studies and the humanities, as well as practitioners analysing dance in action (instructors, choreographers) or specialists in dance therapy.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Książka Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest syntetycznym opisem globalnego przepływu informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym uczestniczą biblioteki uczelnianych wydziałów medycznych, szpitalne oraz publiczne. Inspiracją do jej napisania było zapoznanie się z funkcjonowaniem bibliotek w Buffalo w stanie Nowy Jork i w Leatherhead w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii, Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej (ZB MED) w Kolonii, a także biblioteki Instytutu Socjologii Medycyny im. Ludwiga Boltzmanna na Uniwersytecie Wiedeńskim w listopadzie i grudniu 2006 roku. Z tego czasu pochodzą też wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w polskich bibliotekach publicznych w czterech miastach: Bytomiu, Chrzanowie, Katowicach i Krakowie, oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Cena: sprawdź
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.