Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Krótki kurs. Zachowanie zwierząt

ebook

- 13%

Krótki kurs. Zachowanie zwierząt

Tristram D. Wyatt.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 39.00 zł 34.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-22110-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Seria Krótki kurs to popularnonaukowe książki wydawane przez Oxford University Press, które w przystępny sposób przedstawiają szereg tematów z niemal każdej dziedziny. Omawiając z entuzjazmem fakty, analizy, perspektywy i nowe koncepcje autorzy-eksperci sprawiają, że tematy trudne stają się przystępne w lekturze.

Krótki kurs. Zachowanie zwierząt:
• stanowi wprowadzenie do tematyki zachowania zwierząt i prezentuje narzędzia wykorzystywane współcześnie przez naukowców do badania zwierząt, takie jak analiza obrazu,
• omawia kluczowe pojęcia używane w badaniach nad zachowaniem zwierząt, takie jak natura, wychowanie, epigenetyka czy samolubny gen,
• prezentuje współczesną teorię zachowania zwierząt, odwołując się do przykładów wielu gatunków zwierząt, od surykatek po ćmy,
• łączy badania nad historią naturalną i obserwację ptaków z biologią molekularną i neuronauką.

Zachowanie zwierząt jest kluczowe dla ich przetrwania i rozmnażania. Dzięki zastosowaniu nowych narzędzi molekularnych, takich jak profilowanie DNA i genomika, w badaniach nad zachowaniem zwierząt dokonuje się rewolucja, z kolei rozwój analizy obrazu i metod obliczeniowych pozwala naukowcom badać zachowanie zwierząt w sposób, w jaki wcześniej nie było to możliwe. Dzięki połączeniu tych metod z tradycyjnymi metodami obserwacyjnymi i eksperymentalnymi nasza wiedza na temat zachowania zwierząt rozwija się w niespotykanym dotąd tempie.

Tristram D. Wyatt omawia ewolucję zachowania zwierząt, rozwój zachowania u poszczególnych osobników (z uwzględnieniem wzajemnego wpływu genów, epigenetyki i doświadczenia), nasze współczesne rozumienie społeczności zwierząt oraz zachowania zbiorowe, takie jak poruszanie się stad szpaków. Odwołując się do badań laboratoryjnych i terenowych nad gatunkami z całego królestwa zwierząt, autor przywołuje przykłady ssaków, motyli, pszczół, ryb i ptaków i analizuje przyczyny zachowań zwierząt oraz zjawiska instynktu, uczenia się i kultury. Tristram D. Wyatt omawia też wybrane aspekty zachowania człowieka w szerokiej perspektywie ekologii behawioralnej.

Tytuł
Krótki kurs. Zachowanie zwierząt
Autor
Tristram D. Wyatt
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tłumaczenie
Filip Fierek
ISBN
978-83-01-22110-2
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
176
Format
mobi, epub
Spis treści
Rozdział 1. Jak zachowują się zwierzęta (i dlaczego tak, a nie inaczej) 1 Od polowania do etologii 2 4 pytania Tinbergena 8 Łącząc 4 pytania Tinbergena 12 Rozdział 2. Odbieranie bodźców i odpowiedź na nie 15 Nietoperze i ćmy 15 Bodźce sensoryczne 18 Obwody neuronalne 21 Hormony a zachowanie 26 Zmiany wywoływane przez pasożyty 30 Rozdział 3. Rozwój zachowań 33 Przepis na sukces 33 Natura i wychowanie 34 Imprinting 36 Geny a zachowanie 38 Ewolucja oraz kooptacja i regulacja genów 40 Wpływ społeczny na ekspresję genów w mózgu 42 Plastyczność fenotypowa i szlaki rozwojowe 44 Determinacja płci i zachowanie samców oraz samic 46 Wpływ między- i transpokoleniowy 47 Śpiew ptaków jako system modelowy 48 Zabawa 51 Rozdział 4. Uczenie się i kultura zwierząt 53 Wszystkie zwierzęta się uczą 53 Uczenie się umożliwia elastyczność odpowiedzi behawioralnych 54 Ukrywanie pożywienia na później 56 Uczące się pszczoły 58 Społeczne uczenie się i kultura 60 Posługiwanie się narzędziami 64 Co one myślą?65 Rozdział 5. Sygnały służące przetrwaniu 69 Przekazywanie wiadomości 69 Uczciwe sygnały 72 Tańce pszczół 75 Głosy ostrzegawcze kotawców sawannowych 79 Komunikacja międzygatunkowa 82 Wykorzystywanie sygnałów – podsłuchiwanie i oszukiwanie 84 Rozdział 6. Zwycięskie strategie 87 Ekologia behawioralna 87 Opłacalne „decyzje” 88 Konkurencja o zasoby 93 Opieka rodzicielska i systemy rozrodcze 94 Stosunki płci 97 Dobór płciowy 98 Konkurencja spermy i tajny wybór samicy 100 Konflikt płci 101 Wyjaśniając altruizm 102 Faworyzowanie krewnych 104 Wychowywanie kooperacyjne 105 Ewolucja eusocjalności 106 Ewolucyjny wyścig zbrojeń 108 Przyszłość ekologii behawioralnej 109 Rozdział 7. Mądrość tłumu 111 Samoorganizacja 111 Zbiorowe poruszanie się 112 Zbiorowe decyzje 114 Ścieżki mrówek 116 Gniazda termitów 118 Pszczela demokracja 120 Dobór naturalny a zachowania zbiorowe 121 Zastosowania modeli samoorganizacji 122 Rozdział 8. Zastosowania nauk behawioralnych 124 Dotyczy to nas wszystkich 124 Jak złagodzić konflikty między ludźmi a zwierzętami 124 Zachowania zwierząt a ich ochrona 128 Globalne zmiany wywołane przez człowieka 129 Dobrostan zwierząt trzymanych w niewoli 131 Rozumienie zwierząt towarzyszących 138 Jakie zwierzęta będziemy mogli obserwować w przyszłości? 139 Bibliografia 141 Literatura uzupełniająca 154 Nauka obywatelska 154 Czasopisma, nagrania wideo, podcasty, blogi 154 Książki 155 Źródła rycin 161 Skorowidz 165
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Krótki kurs. Zachowanie zwierząt

Pobierz fragment

Produkty podobne

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

-26%

Aktualne problemy badawcze 1. Obszar nauk biologiczno-technicznych

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk biomedycznych i technicznych, które powstawały w ramach ośmiu sekcji:
- Nauk Medycznych,
- Nauk o Zdrowiu,
- Nauk o Żywności,
- Nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony środowiska,
- Nauk Technicznych,
- Nauk Weterynaryjnych,
- Nauk Zootechnicznych i Rybactwa.

Cena: 35.00 zł 26.00 zł
Anatomia zwierząt, t. 3 Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków

-13%

Anatomia zwierząt, t. 3 Gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna i anatomia ptaków

Ostatni 3 tom nowoczesnego podręcznika anatomii zwierząt.


Podzielony jest na 2 części.
W pierwszej omówione są: gruczoły dokrewne, układ nerwowy, narządy zmysłów i powłoka wspólna.
Część druga to anatomia ptaków.

Tom ten ma swoją specyfikę. Powstał jako dzieło oryginalne, nie mające dotychczas swojego pierwowzoru. Podobnie, jak w tomach poprzednich, zastosowano tutaj najnowsze polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne.

Podręcznik bogato ilustrowany, co jest ważnym elementem w nauczaniu anatomii. Autorzy uwzględnili współczesny stan wiedzy oraz aktualne wymagania programowe.

Przeznaczony jest głównie dla studentów i lekarzy medycyny weterynarynaryjnej; może być wykorzystywany w innych kierunkach przyrodniczych, np. hodowli zwierząt, biologii czy biotechnologii.

Cena: 89.00 zł 77.00 zł
Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi

-14%

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi

Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi
Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi to syntetyczne ujęcie całokształtu problemów związanych z wpływem działalności człowieka na środowisko przyrodnicze Ziemi w aspektach: przestrzennym i czasowym (lokalnym, regionalnym i globalnym oraz trwałym i przejściowym). Autor wskazuje związki i zależności, jakie występują między działalnością człowieka, a stanem środowiska przyrodniczego oraz przemianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym i ich tendencji uwarunkowanych antropopresją, ilustrowanych licznymi przykładami
Zasadnicza część opracowania to analiza przyczyn i skutków działalności człowieka w poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego Ziemi (litosferze, pedosferze, atmosferze, hydrosferze, biosferze i antroposferze), na tle funkcji, jakie pełnią one w kompleksie środowiska oraz roli i znaczeniu w życiu człowieka. Podsumowaniem rozdziałów traktujących o geosferach w warunkach antropopresji są modele przedstawiające specyfikę obiegu zanieczyszczeń, przyczyny i skutki antropopresji oraz konsekwencje tych zmian dla środowiska i człowieka.
Ze względu na interdyscyplinarność tematyki publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: studenci i wykładowcy kierunków przyrodniczych wyższych uczelni takich, jak: geografia, geologia, ochrona środowiska na uniwersytetach, kierunki pokrewne na uniwersytetach rolniczych i uczelniach technicznych, w których prowadzi się zajęcia traktujące o ochronie i przemianach środowiska przyrodniczego wskutek antropopresji, nauczyciele geografii i uczniowie klas maturalnych w szkołach średnich, pracownicy instytucji zajmujących się badaniem i monitorowaniem stanu środowiska.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Biologia, czyli sens życia

-13%

Biologia, czyli sens życia

Zwięzłe wprowadzenie do najnowszej wiedzy o świecie istot żywych, uwypuklające powiązania biologii z fizyką, chemią, geologią i szeroko pojętą humanistyką.

Autor, odpowiadając na fundamentalne pytania dzisiejszej nauki, opisuje zjawisko życia na coraz wyższych poziomach organizacji: od powstawania najwcześniejszych form życia biologicznego, przez budowę i działanie komórek, rozwój, anatomię i funkcjonowanie organizmów wielokomórkowych, po wyjątkowe związki między organizmami jak symbioza i altruizm oraz pozycję człowieka w przyrodzie.

Bogato ilustrowana książka, napisana przejrzystym, wolnym od naukowego żargonu językiem jest znakomitą pomocą dla studentów pierwszych lat wszystkich wyższych uczelni przyrodniczych, a także uczniów i nauczycieli szkół średnich. Wspaniała lektura dla wszystkich zafascynowanych bogactwem życia na Ziemi.

Książka opisuje:
* komórki – osobniki – ekosystemy: organizacja i współistnienie,
* geny i genomy: programy działania organizmów,
* płeć: przyczyny i konsekwencje jej istnienia,
* ewolucja: różnorodność, złożoność i uproszczenia żywego świata,
* człowiek: wytwór i zaprzeczenie przyrody.

Książka opisuje:
komórki – osobniki – ekosystemy: organizacja i współistnienie,
geny i genomy: programy działania organizmów,
płeć: przyczyny i konsekwencje jej istnienia,
ewolucja: różnorodność, złożoność i uproszczenia żywego świata,
człowiek: wytwór i zaprzeczenie przyrody.

Cena: 34.30 zł 30.00 zł
Dojrzewanie dziewcząt miłość seks problemy

-20%

Dojrzewanie dziewcząt miłość seks problemy

Przystępnie napisany poradnik dla nastolatek, ich wychowawców i rodziców, który pomoże znaleźć odpowiedzi na kilkaset kłopotliwych i często kontrowersyjnych pytań związanych z okresem dojrzewania.

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Geologia Europy

-14%

Geologia Europy

Pierwsze polskojęzyczne wydanie dotyczące geologii regionalnej Europy!
Choć żyjemy w Europie i wiele wiemy o jej starożytnej i nowożytnej historii, to o tej zapisanej w skałach zdecydowana większość osób żyjących w naszym kraju wie niewiele. Polskie opracowania z zakresu geologii poszczególnych krain naszego kontynentu są nieliczne i daleko niekompletne. A przecież otwarte szeroko granice sprzyjają poznawaniu Europy, nie tylko jej historii oraz kultury i sztuki, lecz również geologii. Poszczególne krainy geograficzne naszego kontynentu mają bardzo interesującą, wręcz fantastyczną, liczącą sobie miliony i miliardy lat historię, która może zafascynować każdego. Adresatem niniejszej książki jest każdy, kogo interesuje geologiczna przeszłość kontynentu europejskiego. W historii geologicznej kontynentu europejskiego jest jeszcze wiele znaków zapytania. Jednak Czytelnikowi trzeba podać treść jak najbardziej zbliżoną do prawdy, najmniej kontrowersyjną, ale jednocześnie akceptowaną przez autora, zgodną z jego punktem widzenia. Dlatego też „Geologia Europy”, podobnie jak poprzednie książki autora, przedstawia nie tylko obiektywnie istniejące fakty geologiczne, ale też prezentuje autorskie podejście do dyskutowanych kwestii.
„Geologia Europy” to książka przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów przyrodniczych, dla wykładowców i innych nauczycieli akademickich oraz pracowników służb geologicznych.

Cena: 74.00 zł 64.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.