Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Krótkie wykłady. Biologia molekularna

ebook

- 13%

Krótkie wykłady. Biologia molekularna

Alexander Mclenann, Andy Bates, Phil Turner, Mike White.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 89.00 zł 77.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-21908-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Krótkie wykłady Biologia molekularna, wydanie czwarte, to publikacja dla studentów poszukujących zwięzłego wprowadzenia do tematu lub podręcznika do nauki do wykorzystania przed egzaminami. Każdy temat zaczyna się od podsumowania podstawowych faktów - listy kontrolnej powtórki – po którym następuje opis tematu, który koncentruje się na podstawowych informacjach, z jasnymi, prostymi diagramami, które są łatwe do zrozumienia i przypomnienia.

Krótkie wykłady Biologia molekularna obejmuje tematy takie jak:
• Makrocząsteczki informacyjne
• Właściwości kwasów nukleinowych
• Struktura chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych
• Replikacja DNA
• Uszkodzenia, naprawa i rekombinacja DNA
• Transkrypcja u bakterii
• Regulacja transkrypcji u bakterii
• Transkrypcja u eukariotów
• Regulacja transkrypcji u eukariotów
• Dojrzewanie RNA i cząstki RNP
• Kod genetyczny i tRNA
• Synteza białka
• Bakteriofagi i wirusy eukariotyczne
• Cykl komórkowy i rak
• Manipulowanie genami
• Wektory do klonowania
• Analiza i zastosowanie klonowanego DNA
• Genomika funkcjonalna i nowe technologie

Tytuł
Krótkie wykłady. Biologia molekularna
Autorzy
Alexander Mclenann, Andy Bates, Phil Turner, Mike White
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tłumaczenie
Mirosława Dabert, Artur Jarmołowski, Katarzyna Nuc, Zofia Szweykowska-Kulińska
ISBN
978-83-01-21908-6
Rok wydania
2021
Wydanie
4
Liczba stron
476
Format
mobi, epub
Spis treści
Wykaz skrótów XIII Sekcja A ‒ Makrocząsteczki informacyjne 1 A1. Przetwarzanie informacji i biologia molekularna 1 A2. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 5 A3. Budowa i funkcje białek 15 A4. Duże układy makrocząsteczek 28 A5. Analiza białek 33 Sekcja B ‒ Właściwości kwasów nukleinowych 43 B1. Chemiczne i fizyczne właściwości kwasów nukleinowych 43 B2. Spektroskopowe i termiczne właściwości kwasów nukleinowych 48 B3. Superzwijanie DNA 52 Sekcja C ‒ Struktura chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych 58 C1. Struktura chromosomu prokariotycznego 58 C2. Struktura chromatyny 61 C3. Struktura chromosomu eukariotycznego 67 C4. Złożoność genomu 73 Sekcja D ‒ Replikacja DNA 79 D1. Replikacja DNA: przegląd 79 D2. Replikacja DNA bakteryjnego 85 D3. Replikacja DNA eukariotycznego 91 Sekcja E ‒ Uszkodzenia, naprawa i rekombinacja DNA 96 E1. Uszkodzenia DNA 96 E2. Mutageneza 100 E3. Naprawa DNA 106 E4. Rekombinacja i transpozycja 112 Sekcja F ‒ Transkrypcja u bakterii 119 F1. Podstawowe zasady transkrypcji 119 F2. Polimeraza RNA Escherichia coli 123 F3. Promotor rozpoznawany przez σ70 E. coli 126 F4. Inicjacja, elongacja i terminacja transkrypcji 129 Sekcja G ‒ Regulacja transkrypcji u bakterii 135 G1. Operon lac 135 G2. Operon trp 140 G3. Regulacja transkrypcji przez alternatywne czynniki σ i RNA 145 Sekcja H ‒ Transkrypcja u eukariontów 149 H1. Trzy polimerazy RNA: charakterystyka i funkcje 149 H2. Geny transkrybowane przez RNA Pol I: powtórzenia genów rybosomowych RNA 152 H3. Geny transkrybowane przez RNA Pol III: transkrypcja genów 5S rRNA i tRNA 156 H4. Geny transkrybowane przez RNA Pol II: promotory i sekwencje wzmacniające 161 H5. Ogólne czynniki transkrypcyjne i inicjacja transkrypcji prowadzonej przez RNA Pol II 164 Sekcja I ‒ Regulacja transkrypcji u eukariontów 169 I1. Eukariotyczne czynniki transkrypcyjne 169 I2. Przykłady regulacji transkrypcji 178 Sekcja J ‒ Dojrzewanie RNA i cząstki RNP 186 J1. Dojrzewanie rRNA i rybosomy 186 J2. Dojrzewanie tRNA i innych małych RNA 194 J3. Dojrzewanie mRNA, hnRNP i snRNP 199 J4. Alternatywne dojrzewanie mRNA 208 Sekcja K ‒ Kod genetyczny i tRNA 215 K1. Kod genetyczny 215 K2. Struktura i funkcja tRNA 221 Sekcja L ‒ Synteza białka 229 L1. Synteza białka – wybrane tematy 229 L2. Mechanizm syntezy białka 234 L3. Inicjacja u eukariontów 242 L4. Kontrola translacji i zdarzenia potranslacyjne 248 Sekcja M ‒ Bakteriofagi i wirusy eukariotyczne 256 M1. Wprowadzenie do wirusów 256 M2. Bakteriofagi 260 M3. Wirusy DNA 266 M4. Wirusy RNA 271 Sekcja N ‒ Cykl komórkowy i rak 276 N1. Cykl komórkowy 276 N2. Onkogeny 282 N3. Geny supresorowe transformacji nowotworowej 288 N4. Apoptoza 293 Sekcja O ‒ Manipulowanie genami 298 O1. Klonowanie DNA: wprowadzenie 298 O2. Przygotowanie plazmidowego DNA 304 O3. Enzymy restrykcyjne i elektroforeza 308 O4. Ligacja, transformacja i analiza rekombinantów 315 Sekcja P ‒ Wektory do klonowania 323 P1. Budowa wektorów do klonowania 323 P2. Bakteriofagi, kosmidy, wektory YAC i BAC 329 P3. Wektory eukariotyczne 339 Sekcja Q ‒ Biblioteki genowe i ich przeszukiwanie 345 Q1. Biblioteki genomowe 345 Q2. Biblioteki cDNA 349 Q3. Procedury przeszukiwania 355 Sekcja R ‒ Analiza i zastosowanie klonowanego DNA 359 R1. Charakterystyka klonów 359 R2. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych 365 R3. Łańcuchowa reakcja polimerazy 373 R4. Analiza klonowanych genów 381 R5. Mutageneza klonowanych genów 386 Sekcja S ‒ Genomika funkcjonalna i nowe technologie 390 S1. Wprowadzenie do „omik” 390 S2. Globalna analiza ekspresji genów 395 S3. Proteomika 404 S4. Obrazowanie komórkowe i molekularne 410 S5. Transgenika i technologia komórek macierzystych 416 S6. Bioinformatyka 422 S7. Biologia systemów i biologia syntetyczna 435 Indeks 455
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Krótkie wykłady. Biologia molekularna

Pobierz fragment

Produkty podobne

AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE NAUKI BIOMEDYCZNE I TECHNICZNE tom 1

-25%

AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE NAUKI BIOMEDYCZNE I TECHNICZNE tom 1

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest wynikiem interdyscyplinarnej debaty
nad pytaniem w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na innowacyjne rozwiązania różnych sfer aktywności człowieka. Książka jest zbiorem artykułów uczestników
51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Seminarium innowacyjnych
rozwiązań w dobie pandemii”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2022 r. a w którym udział wzięli autorzy
z całego kraju (m.in. z ośrodków naukowych w Gdyni, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie czy Olsztynie). Autorzy przedstawili w ramach 11 różnych
sekcji tematycznych, obejmujących niemal wszystkie dyscypliny naukowe, wyniki swoich badań, prowadzonych w ramach studenckich kół naukowych. Tylko najlepsze z 237
zgłoszeń znalazły swoje odzwierciedlenie w tej publikacji.
W perspektywie zachodzących zmian, wymuszonych pandemią Covid 19, uczestnicy Konferencji postanowili zająć się różnymi aspektami zmian w rozumieniu praw
i obowiązków człowieka czy zmieniającą się gospodarką. Wśród wielu zagadnień były
też pytania o to, jaki wpływ mają zmiany na przyszłe pokolenia.
Problematyka Konferencji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Uwidoczniło
się to zarówno w liczbie uczestników tegorocznego wydarzenia jak i w różnorodności
i wielowątkowości przygotowanych tekstów. Mamy nadzieję, że publikacja ta wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom

Cena: 40.00 zł 30.00 zł
Biologia i ekologia jaskiń i innych obiektów podziemnych

-14%

Biologia i ekologia jaskiń i innych obiektów podziemnych

Biologia i ekologia jaskiń oraz innych obiektów podziemnych jest pierwszą tak kompleksową pozycją, dotycząca biologii i ekologii jaskiń i innych obiektów podziemnych takich jak sztolnie, kopalnie, bunkry czy tunele. Książka adresowana jest do biologów, grotołazów, geologów, geografów, przyrodników i wszystkich fascynatów obiektów podziemnych. Czytelnik znajdzie w niej opisy zwierząt zamieszkujących podziemia, wykazy gatunków wraz z ich ekologią, a także po raz pierwszy w polskiej literaturze speleologicznej rozdziały związane z występowaniem i rolą mikroorganizmów w jaskiniach i innych obiektach podziemnych. Nie zabrakło w niej praktycznych aspektów związanych z monitoringiem oraz ochroną jaskiń. Interesującym podsumowaniem książki jest przewodnik po jaskiniach, a także innych podziemiach w Polsce, obejmujący te bardziej jak i mniej znane obiekty.

Książka jest skierowana do studentów kierunków biologicznych, geologicznych, geograficznych, górnictwa, ochrony środowiska, a także do badaczy obiektów podziemnych, grotołazów, tzw. sztolniowców oraz bunkrowców, przewodników podziemnych oraz tych wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzą z tego jakże nieznanego i niepoznanego aspektu obiektów podziemnych.

Cena: 79.00 zł 68.00 zł
Bursztyn w Polsce i na świecie. Amber in Poland and in the World

-8%

Bursztyn w Polsce i na świecie. Amber in Poland and in the World

Dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu, uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu. Dzięki bogactwie informacji książka ta może służyć jako podręcznik dla studentów oraz pracowników naukowych wydziałów nauk o ziemi na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach technicznych. Pisana w sposób prosty i przystępny adresowana jest również do osób związanych zawodowo z obróbką żywic kopalnych oraz licznego grona miłośników tego szczególnego minerału, cieszącego się w naszym kraju wyjątkową popularnością. Omawia genezę, występowanie, nazewnictwo i obróbkę sukcynitu i innych żywic kopalnych w perspektywie światowej, historię ich obecności w naszej kulturze i związane z nimi tradycje, a także badania zawartego w kopalnych żywicach materiału organicznego.

Ostatnią część publikacji poświęcono prezentacji najciekawszych ośrodków związanych z bursztynem i jego kolekcjami. Autorka proponuje polski turystyczny szlak bursztynowy, przedstawiając równocześnie takie szlaki istniejące w naszych krajach sąsiednich.

Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, z wykształcenia geolog, jest wybitną badaczką bursztynu. Od 1956 roku pracuje w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – w latach 1974–2007 i 2008–2010 jako kierownik Działu Bursztynu, wcześniej jako kierownik Działu Geologii.

Głównym przedmiotem jej badań są złoża bursztynu i ich rozprzestrzenienie w świecie, a obecnie także identyfikacja i metody oznaczania żywic kopalnych. Barbara Kosmowska-Ceranowicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Była członkiem założycielem Grupy Roboczej Minerałów Organicznych Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego, która działała od 1985 roku przez blisko 25 lat.

Jest członkiem założycielem oraz rzeczoznawcą w dziedzinie bursztynu i innych żywic kopalnych Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz Światowej Rady Bursztynu w Gdańsku, a także członkiem Bernstein Arbeitskreis w Hamburgu. Od roku 1993 współpracuje również z organizatorami targów „Amberif” w Gdańsku, a od roku 2001 targów „Złoto, Srebro, Czas” w Warszawie, w zakresie popularyzacji wiedzy o bursztynie.

Jest autorką około 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych o bursztynie oraz licznych scenariuszy wystaw krajowych i zagranicznych. Konsultuje wiele polskich i międzynarodowych prac badawczych. Inicjuje i koordynuje krajową i międzynarodową interdyscyplinarną współpracę w gronie badaczy bursztynu.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne

-30%

Człowiek - Natura - Postęp. Dylematy bioetyczne

Nauki przyrodnicze dostarczają argumentów do szerszych rozważań i uogólnień natury etycznej i filozoficznej, ale wyniki ich badań, wdrażane do praktyki, stają się często źródłem sporów o podłożu bioetycznym.(...) Opracowanie powstało w wyniku doświadczeń zebranych podczas długoletniej pracy naukowej autora oraz licznych kontaktów i dyskusji w środowisku naukowym dotyczących bioetycznych aspektów badań przyrodniczych i wdrażania ich wyników do praktyki. (fragment Wstępu)

Cena: 43.00 zł 30.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 8 Systematyka gleb Polski

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 8 Systematyka gleb Polski

Rozdział 8 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 9 Geografia gleb świata

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 9 Geografia gleb świata

Rozdział 9 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.