Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Laboratoryjne badania gruntów i gleb (wydanie 2)

ebook

- 8%

Laboratoryjne badania gruntów i gleb (wydanie 2)

Elżbieta Myślińska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 12.00 zł 11.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-1194-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Drugie wydanie popularnego podręcznika dla studentów geologii zawiera:
- teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb;
- opis aparatury laboratoryjnej;
- opis przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych;
- sposoby pomiarów parametrów: gęstości, porowatości, wilgotności, spójności, zagęszczenia, pęcznienia, pojemności wymiany jonowej, zawartości żelaza i innych właściwości gruntów i gleb oraz wytrzymałości, ściśliwości gruntów;
- charakterystykę wybranych typów gruntów;
- charakterystykę gleb Polski.

Tytuł
Laboratoryjne badania gruntów i gleb (wydanie 2)
Autor
Elżbieta Myślińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-1194-6
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
2
Liczba stron
278
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa 13

Rozdział I. Klasyfikacje 16

1. Wprowadzenie 16

2. Klasyfikacja gruntów według polskiej normy (PN-86/B-02480) 16

3. Klasyfikacja gruntów według norm europejskich (PN-EN ISO 14688-1; PN-EN ISO 14688-2) 22

4. Inne klasyfikacje gruntów 27

5. Klasyfikacje gleb (Ewa Falkowska) 29
5.1. Wprowadzenie 29
5.2. Systematyka gleb Polski 29
5.2.1. Procesy glebotwórcze i poziomy genetyczne 30
5.2.2. Jednostki systematyczne 32
5.3. Klasyfikacja bonitacyjna gleb 32
5.4. Kompleksy rolniczej przydatności 35
5.5. Inne podziały 36

Rozdział II. Badania makroskopowe 37

1. Wprowadzenie do badań makroskopowych gruntów 37

2. Rodzaje pobieranych próbek gruntu 37

3. Oznaczanie nazwy gruntu 38
3.1. Oznaczanie nazwy gruntów niespoistych (sypkich) 39
3.2. Oznaczanie nazwy gruntów spoistych 39
3.3. Makroskopowe badania gruntów organicznych 40

4. Określanie barwy gruntu 42

5. Określanie zawartości węglanu wapnia 44

6. Określanie wilgotności gruntu 44

7. Określanie stanu gruntów spoistych 45

8. Oznaczanie spójności gruntu penetrometrem tłoczkowym 46
8.1. Uwagi wstępne 46
8.2. Przebieg badania 46
8.3. Obliczanie wyników 47
8.4. Uwagi o metodzie 47

9. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie gruntu ścinarką obrotową 47
9.1. Uwagi wstępne 47
9.2. Przebieg badania 48
9.3. Obliczanie wyników 48
9.4. Uwagi o metodzie 50

10. Badania makroskopowe gleb (morfologia gleb) 50

Rozdział III. Wilgotność 51

1. Wprowadzenie 51

2. Sprzęt pomocniczy 54

3. Przebieg badania 54

4. Obliczanie wyników 54

5. Uwagi o metodzie 55

6. Obliczanie stopnia wilgotności 55

Rozdział IV. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego (gęstość fazy stałej gleby) 57

1. Wprowadzenie 57

2. Metoda piknometru (kolby) 58
2.1. Sprzęt pomocniczy 58
2.2. Przebieg badania 58
2.3. Obliczanie wyników 59
2.4. Uwagi o metodzie 60

3. Metoda kolby Le Chateliera 61
3.1. Sprzęt pomocniczy 61
3.2. Przebieg badania 62
3.3. Obliczanie wyników 62

4. Dane liczbowe 63

Rozdział V. Analiza granulometryczna 65

1. Wprowadzenie 65

2. Analiza sitowa 67
2.1. Sprzęt pomocniczy 67
2.2. Przebieg badania 67
2.3. Obliczanie wyników 68

3. Analiza areometryczna 70
3.1. Sprzęt pomocniczy 70
3.2. Cechowanie areometru 70
3.3. Przebieg badania 74
3.4. Obliczanie wyników 76
3.5. Uwagi o metodzie 79

4. Analiza pipetowa 80
4.1. Sprzęt pomocniczy 81
4.2. Przebieg badania 81
4.3. Obliczanie wyników 83
4.4. Uwagi o metodzie 85

5. Analiza mikroagregatowa 85

6. Metody przedstawiania wyników analiz sedymentacyjnych 86

7. Inne metody analiz granulometrycznych 87

8. Frakcje i grupy granulometryczne gleb 93

Rozdział VI. Gęstość objętościowa 94

1. Wprowadzenie 94

2. Metoda pierścienia tnącego 95
2.1. Sprzęt pomocniczy 95
2.2. Przebieg badania 95
2.3. Obliczanie wyników 96
2.4. Uwagi o metodzie 97

3. Metoda rtęciowa przy zastosowaniu objętościomierza 97
3.1. Sprzęt pomocniczy 97
3.2. Przebieg badania 97
3.3. Obliczanie wyników 98
3.4. Uwagi o metodzie 99

4. Metoda oznaczania gęstości objętościowej sposobem wyporu hydrostatycznego wody lub w cieczach organicznych 99
4.1. Sprzęt pomocniczy 99
4.2. Przebieg badania 99
4.3. Obliczanie wyników 100
4.4. Uwagi o metodzie 101

5. Dane liczbowe 101

6. Obliczanie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 103

Rozdział VII. Porowatość i wskaźnik porowatości 106

1. Wprowadzenie 106

2. Obliczanie porowatości i wskaźnika porowatości 109
2.1. Obliczanie porowatości 109
2.2. Obliczanie wskaźnika porowatości 110

3. Uwagi o metodzie 111

4. Dane liczbowe 111

Rozdział VIII. Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych 114

1. Wprowadzenie 114

2. Sprzęt pomocniczy 114

3. Przebieg badania 114
3.1. Oznaczanie wskaźnika porowatości gruntu w stanie naturalnym 114
3.2. Oznaczanie wskaźnika porowatości gruntu luźno usypanego oraz gruntu maksymalnie zagęszczonego 115

4. Obliczanie wyników 116

5. Dane liczbowe 116

Rozdział IX. Stan (konsystencja) gruntów spoistych i gleb 118

1. Wprowadzenie 118

2. Sprzęt pomocniczy 121

3. Przebieg oznaczania granicy skurczalności 122

4. Przebieg oznaczania granicy plastyczności 123

5. Przebieg oznaczania granicy płynności metodą Casagrande'a 125

6. Przebieg oznaczania granicy płynności metodą stożka Wasiliewa 126

7. Przebieg oznaczania granicy płynności oraz wskaźnika konsystencji metodą penetrometru stożkowego 127

8. Uproszczona (jednopunktowa) metoda oznaczania granicy płynności 128

9. Obliczanie wyników (ustalanie stanu gruntu) 128

10. Uwagi o metodach 130

11. Dane liczbowe 131

12. Wykres plastyczności wg Casagrande‘a 132

Rozdział X. Skurcz (kurczliwość) 134

1. Wprowadzenie 134

2. Oznaczanie skurczu liniowego 135
2.1. Sprzęt pomocniczy 136
2.2. Przebieg badania 136
2.3. Obliczanie wyników 137

3. Dane liczbowe 138

Rozdział XI. Pęcznienie 139

1. Wprowadzenie 139

2. Sprzęt pomocniczy 141

3. Oznaczanie wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia 142
3.1. Przebieg badania 142
3.2. Obliczanie wyników 143

4. Oznaczanie ciśnienia pęcznienia 143

5. Oznaczanie swobodnego pęcznienia 144
5.1. Przebieg badania 144
5.2. Obliczanie wyników 145
5.3. Uwagi o metodzie 145

6. Uwagi o metodach badania pęcznienia 145

7. Dane liczbowe 146

Rozdział XII. Szybkość rozmakania 149

1. Wprowadzenie 149

2. Sprzęt pomocniczy 149

3. Przebieg badania 149

4. Uwagi o metodzie 151

Rozdział XIII. Wilgotność optymalna gruntów 152

1. Wprowadzenie 152

2. Sprzęt pomocniczy 152

3. Przebieg badania 153

4. Obliczanie wyników 154

5. Uwagi o metodzie 155

Rozdział XIV. Ściśliwość gruntów 157

1. Wprowadzenie 157

2. Sprzęt pomocniczy 159

3. Przebieg oznaczania edometrycznych modułów ściśliwości 160
3.1. Sprawdzanie odkształceń własnych edometru 160
3.2. Wykonanie oznaczenia 160

4. Obliczanie wyników 161
4.1. Wykonanie wykresu ściśliwości 161
4.2. Obliczanie edometrycznych modułów ściśliwości 161
4.3. Wykonanie krzywych osiadania w czasie 162

5. Uwagi o metodzie 162

6. Dane liczbowe 164

7. Badania w konsolidometrze 165

8. Osiadanie zapadowe 166

Rozdział XV. Współczynnik filtracji 169

1. Wprowadzenie 169

2. Wyznaczanie współczynnika filtracji (wodoprzepuszczalności) metodą rurki Kamieńskiego 170
2.1. Sprzęt pomocniczy 170
2.2. Przebieg badania 170
2.3. Obliczanie wyników 171
2.4. Uwagi o metodzie 171

3. Oznaczanie współczynnika filtracji wg Hazena 173

4. Dane liczbowe 175

Rozdział XVI. Substancja organiczna 176

1. Wprowadzenie 176

2. Oznaczanie zawartości substancji organicznej metodą Tiurina 180
2.1. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 180
2.2. Przebieg badania 181
2.3. Obliczanie wyników 181

3. Oznaczanie zawartości substancji organicznej za pomocą wody utlenionej 182
3.1. Sprzęt pomocniczy 182
3.2. Przebieg badania 182
3.3. Obliczanie wyników 182

4. Oznaczanie strat przy prażeniu 183
4.1. Sprzęt pomocniczy 183
4.2. Przebieg badania 183
4.3. Obliczanie wyników 183

5. Uwagi o metodach 184

6. Dane liczbowe 184

7. Podział substancji próchnicznych na frakcje (Adam Stępień) 186
7.1. Uwagi wstępne 186
7.2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 187
7.3. Przebieg badania 187
7.4. Oznaczanie ogólnej zawartości węgla organicznego w wyciągu 187
7.5. Oznaczanie zawartości węgla kwasów huminowych 188
7.6. Obliczanie wyników 188
7.7. Dane przykładowe 189

8. Kryteria wydzielania i podziału gruntów organicznych 189

9. Rodzaje próchnicy w glebach 191

Rozdział XVII. Zawartość węglanów 193

1. Wprowadzenie 193

2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 194

3. Oznaczanie zawartości węglanów metodą miareczkową 194
3.1. Ustalanie miana kwasu solnego za pomocą węglanu sodu 194
3.2. Ustalanie miana wodorotlenku sodu 194
3.3. Wykonanie oznaczenia 195
3.4. Obliczanie wyników 195
3.5. Uwagi o metodzie 196

4. Oznaczanie zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera 196
4.1. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 196
4.2. Wykonanie oznaczenia 197
4.3. Obliczanie wyników 197

5. Dane liczbowe 198

Rozdział XVIII. Odczyn (pH) 199

1. Wprowadzenie 199

2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 200

3. Metody kolorymetryczne 201
3.1. Metoda kolorymetryczna przy zastosowaniu papierka wskaźnikowego 201
3.2. Metoda kolorymetryczna przy zastosowaniu wskaźników 201
3.3. Uwagi o metodach kolorymetrycznych 202

4. Metoda elektrometryczna 202
4.1. Przebieg oznaczania odczynu (pH) gruntów 202
4.2. Przebieg oznaczania odczynu oraz kwasowości wymiennej gleb 202
4.3. Oznaczanie elektrometryczne kwasowości hydrolitycznej gleb 203

5. Dane liczbowe 203

Rozdział XIX. Zawartość żelaza (Paweł Rydelek) 205

1. Wprowadzenie 205

2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 206

3. Wykrywanie jonów Fe3+ i Fe2+ 207

4. Oznaczanie zawartości żelaza metodą jodometryczną 207
4.1. Przebieg badania 207
4.2. Obliczanie wyników 207

5. Uwagi o metodach 208

6. Dane liczbowe 208

Rozdział XX. Skład mineralny 209

1. Wprowadzenie 209

2. Budowa minerałów ilastych 209

3. Klasyfikacja minerałów ilastych 212

4. Skład mineralny frakcji iłowej 212

5. Oznaczanie składu mineralnego frakcji iłowej 213
5.1. Przygotowanie próbek 213
5.2. Separowanie frakcji iłowej 213

6. Przegląd metod oznaczania składu mineralnego 214
6.1. Analiza termiczna (derywatograficzna) 214
6.2. Analiza rentgenostrukturalna (dyfraktometryczna) 217
6.3. Analiza elektronomikroskopowa 218

Rozdział XXI. Właściwości sorpcyjne (Paweł Rydelek) 220

1. Wprowadzenie 220

2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 222

3. Oznaczanie pojemności wymiany kationowej metodą sorpcji miedzi 223
3.1. Przygotowanie roztworów wzorcowych i wykonanie krzywej wzorcowej 223
3.2. Przebieg badania 223
3.3. Obliczanie wyników 224

4. Oznaczanie sumy zasad 224
4.1. Przebieg badania 224
4.2. Obliczanie wyników 224

5. Uwagi o metodach 225

6. Dane liczbowe 225

Rozdział XXII. Powierzchnia właściwa 226

1. Wprowadzenie 226

2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy 227

3. Ustalanie miana błękitu metylenowego 227

4. Przebieg badania 227

5. Obliczanie wyników 228

6. Uwagi o metodzie i dane liczbowe-228

Rozdział XXIII. Charakterystyka wybranych typów gruntów 230

1. Wprowadzenie 230

2. Iły warwowe 231

3. Lessy 235

4. Mady 237

5. Gytie 241

6. Torfy i mursze 243

Rozdział XXIV. Charakterystyka gleb polski (Ewa Falkowska) 249

Gleby litogeniczne (I) 249
Gleby autogeniczne (II) 250
Gleby semihydrogeniczne (III) 252
Gleby hydrogeniczne (IV) 254
Gleby napływowe (V) 254
Gleby słone (VI) 255
Gleby antropogeniczne (VII) 256

Tabela parametrów, symboli, jednostek (stosowanych w książce) 257

Literatura 259

Polskie normy, ustawy, instrukcje, rozporządzenia 263

Wybrane normy europejskie 264
Wybrane normy amerykańskie 264
Wybrane normy brytyjskie 264
Wybrane normy niemieckie 265
Formularze 266
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Bakterie antybiotyki lekooporność

-14%

Bakterie antybiotyki lekooporność

Wznowienie interesującej i ważnej z punktu widzenia teorii i praktyki publikacji, w której przedstawiono:
aktualną klasyfikację antybiotyków,
mechanizmy ich działania,
zagadnienia gwałtownej ewolucji i zmienności lekooporności,
przyczyny narastania lekooporności,
perspektywy chemioterapii,
leki nowej generacji,
rozwiązania alternatywne.

[...] to książka o charakterze nieco encyklopedycznym, w której zainteresowany Czytelnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące Go pytania dotyczące konkretnych antybiotyków i sposobów ich działania. Równocześnie uzyska informacje na temat [...] istotnego problemu oporności gronkowców, paciorkowców czy innych bakterii chorobotwórczych na antybiotyki, mechanizmów powstawania tej oporności, a w końcu perspektyw w walce z bakteriami chorobotwórczymi.
z Przedmowy

W książce położono główny nacisk na problem świadomego i właściwego stosowania antybiotyków jako leków, dodatków do żywności, środków higieny itp. Skierowana jest do studentów biologii, farmacji, medycyny, weterynarii, a także do mikrobiologów, biologów molekularnych, farmaceutów, epidemiologów, biotechnologów i lekarzy.

Cena: 64.00 zł 55.00 zł
Biogospodarka i zagrożenia środowiska

-27%

Biogospodarka i zagrożenia środowiska

Biogospodarka i zagrożenia środowiska zawiera wiele aktualnych informacji, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu istotnych kwestii z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy oraz biogospodarki. Umieszczono w niej zarówno prace poglądowe, jak również oryginalne opracowania. Omawiane problemy w kolejnych rozdziałach nawiązują m.in.: do zaburzeń zachodzących podczas biogenezy rybosomów, transportu substancji w roślinie, właściwości kokcydiostatycznych i przeciwnowotworowych niektórych roślin, aktywności przeciwdrobnoustrojowej kwasu askorbinowego, wybranych metod analitycznych. Zawarte treści dotyczą nie tylko zagrożeń występujących w środowisku rolniczym czy środowisku pracy, ale również obejmują zagadnienia związane z jakością żywności. Niniejsze opracowanie może być pomocne nie tylko w pracy naukowej różnych dyscyplin, ale również w podejmowaniu właściwych decyzji mających istotny wpływ na środowisko.

Cena: 30.00 zł 22.00 zł
Biologia z genetyką dla studentów wydziału farmaceutycznego, t.2

-42%

Biologia z genetyką dla studentów wydziału farmaceutycznego, t.2

Podręcznik zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń dla studentów farmacji i analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie składa się z rozdziałów omawiających poszczególne tematy wybranych ćwiczeń. Każdy rozdział zawiera część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej znajduje się minimum wiedzy ułatwiającej zrozumienie i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Część praktyczna prezentuje szczegółowe opisy wykonywanych doświadczeń oraz przykłady preparatów mikroskopowych z objaśnieniami.

Cena: 55.00 zł 32.00 zł
Czynniki produkcji a uwarunkowania prawne UE - znaczenie i analiza dla wybranych produktów

-30%

Czynniki produkcji a uwarunkowania prawne UE - znaczenie i analiza dla wybranych produktów

CZYNNIKI PRODUKCJI WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIEBIORSTW
Podstawowym problemem badawczym w ekonomii jest zjawisko rzadkości, czyli jak ludzie (jednostka i społeczeństwo) radzą sobie z ograniczonością zasobów, tzn. jak dzielą zasoby na różne cele, aby zaspokajać potrzeby przy pomocy wytwarzanych dóbr i usług. Ekonomia jest zatem nauką o gospodarowaniu, która zmierza do wyznaczenia postępowania oszczędnego i racjonalnego. W literaturze przedmiotu uważa się, że można to robić w dwojaki sposób, a mianowicie uzyskiwać z posiadanego zasobu jak największe korzyści lub postępować tak, aby zużyć jak najmniej zasobów do osiągnięcia danego celu. Niewątpliwie wyborów dokonuje się na różnych płaszczyznach i podczas różnych procesów, m.in.:
• produkcji – co i w jaki sposób produkować,
• podziału – jak dzielić rezultaty produkcji pomiędzy członków społeczeństwa, czy czynniki produkcji (renta dla ziemi, płace dla pracy i zyski dla kapitału),
• wymiany – od kogo kupować, komu sprzedawać oraz jak ustalić cenę,
• konsumpcji – jakie potrzeby zaspokajać i w jakiej kolejności.
U podstaw wszystkich tych wyborów leżą procesy produkcyjne i usługowe realizowane za pomocą potencjału produkcyjnego jako siły wytwórczej, co jest tematem niniejszej monografii. Współcześnie występująca w większości państw ekonomia rynkowa podporządkowuje dokonywanie wyborów siłą popytu i podaży. Problemy ekonomiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia: z poziomu pojedynczych podmiotów gospodarczych lub z poziomu całego społeczeństwa, gospodarki. W celu zaspokojenia swoich potrzeb na dobra (tak konsumpcyjne jak i produkcyjne), człowiek przekształca w procesie produkcyjnym na nie dostępne mu zasoby. Z ekonomicznego punktu widzenia wyróżniamy cztery podstawowe grupy zasobów:
• zasoby naturalne (dobra dane przez naturę, a nie wytworzone przez człowieka),
• zasoby rzeczowe (majątek trwały i obrotowy wytworzony przez człowieka),
• zasoby ludzkie (ludzie wraz z ich umiejętnościami i doświadczeniem),
• zasoby finansowe.
Zasoby te nie są jednak w prostym przełożeniu czynnikami produkcji. Takowymi są bowiem usługi tych zasobów. Najczęściej spotykanym ujęciem wyróżnienia czynników produkcji jest ich klasyczny podział na trzy grupy usług: pracę, kapitał (rzeczowy
i finansowy) i ziemię. W praktyce ceny czynników produkcji są zróżnicowane, co ma charakter dynamiczny lub równowagowy. Oba te rodzaje zróżnicowań są ściśle ze sobą powiązane. Dynamiczne zróżnicowanie ma miejsce wówczas, gdy niektóre różnice w cenach odzwierciedlają czasowy stan nierównowagi i charakteryzują się samolikwidacją. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem jednych przemysłów, a zmniejszaniem się innych. Różnice te ujawniając się wywołują jednocześnie procesy prowadzące do realokacji czynników i eliminacji zróżnicowań. Natomiast równowagowe zróżnicowanie występuje w sytuacji, gdy zróżnicowanie cen pewnych czynników utrzymuje się bez generowania sił, które je eliminują. Różnice te są powiązane z różnicami w samych czynnikach ze względów jakościowych (różne kwalifikacje, różna urodzajność gruntów) i niepieniężnymi korzyściami. Ceny czynników produkcji, podobnie jak ceny towarów konsumpcyjnych, są wyznaczane przez siły popytu i podaży. Natomiast popyt na czynniki produkcji zależy od istnienia popytu na dobra, które ten czynnik pozwala produkować. Wynika to z faktu ich specyfiki, gdyż są towarem nabywanym nie dla nich samych, lecz dla przekształcenia ich w nakłady dające nowy produkt, który przynosi zysk. Oznacza to jednocześnie, że popyt na czynniki produkcji jest pochodny popytowi na dobra finalne. W ślad za tym trzeba zauważyć, że popyt całkowity na dany czynnik jest sumą popytów na niego we wszystkich dziedzinach produkcji w których jest używany. Wzajemne powiązania i zależności pomiędzy podmiotami powstają za pośrednictwem rynku dóbr oraz rynku czynników produkcji. Każdy z podmiotów na rynku czynników produkcji poszukuje pozycji optymalnej tzn. dąży do optymalizacji korzyści z podjętych działalności. Powstające na rynku czynników produkcji relacje między popytem, podażą i ceną uzależnione są od tego w jakich warunkach i pod wpływem jakiej konkurencji działają podmioty gospodarcze. Producenci konkurują między sobą o jak najkorzystniejsze warunki zakupu czynników produkcji, zaś gospodarstwa domowe konkurują między sobą o jak najkorzystniejszą ich sprzedaż. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiona istota problemu rynków czynników produkcji, która wymaga przeanalizowania i określenia:
• relacji pomiędzy zasobami gospodarczymi, a czynnikami produkcji,
• istoty rynku czynników produkcji i jego roli w gospodarce rynkowej,
• wpływu czynników produkcji na kształtowanie konkurencyjności
przedsiębiorstwa,
• kształtowania się cen czynników produkcji pod wpływem sił popytu i podaży,
• możliwości produkcyjnych pod wpływem zwiększania potencjału produkcyjnego
jako siły wytwórczej,
• wpływu czynników produkcji na efektywność gospodarowania i wartość
przedsiębiorstwa.
PERSPEKTYWY ROZWOJU HODOWLI BYDŁA MLECZNEGO W POLSCE
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014r Pogłowie bydła mlecznego kształtowało się na poziomie 5659,5tyś. sztuk, notując nie znaczny wzrost w skali całego roku o 1,2%. Zwiększona liczebność stada ogółem wynikała ze wzrostu pogłowia cieląt o 1,8% i bydła młodego w przedziale wiekowym 12-22 miesięcy (o 3,8%). Liczebność pogłowia bydła w ostatnich miesiącach ubiegłego roku była wyższa o 69,6 tyś. sztuk, czyli o 1,1% niż w roku ubiegłym, a w porównaniu z wielkością stad w maju 2014r. , niższa o 262,2 tyś. sztuk (o 13%) do poziomu 2414,7 tyś sztuk. Ograniczenie wielkości stada krów wynika ze zwiększonego brakowania krów, co było podyktowane redukcją produkcji przez rolników, którym zagrażało przekroczenie kwoty mlecznej.
W strukturze bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowych w grudniu 2014 roku wynosił :
- młode bydło rzeźne i hodowlane w wieku 12-22 miesięcy
– 25,0%, - cielęta w wieku poniżej 12 miesięcy 25,4% ,- krowy - 42,5% ,
- pozostałe dorosłe bydło rzeźne i hodowlane w wieku 23 miesięcy i więcej 7,1%
W porównaniu ze wielkością pogłowia bydła w ubiegłym roku wzrosło pogłowie cieląt, a także bydła młodego w przedziale wiekowym 12-24 miesięcy oraz pozostałego dorosłego bydła w wieku powyżej 24 miesięcy, natomiast zmalało pogłowie krów. Wyniki przeprowadzonego w grudniu badania pogłowia bydła wskazały na stale utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła zarówno mlecznego jak i mięsnego, co wynika z wzrostu pogłowia bydła młodego oraz cieląt. Rok 2015 może przynieść znaczący wzrost pogłowia bydła, jak wynikać może z wzrostu produkcji mleka nieograniczonej kwotami mlecznymi. Okres udamawiania bydła przypadł na erę neolitu (ok 5-9 tyś. lat p. n. e.). Na przestrzeni tysięcy lat hodowli wykształciły się tysiące ras dostosowanych różnych warunków oraz potrzeb. Obecnie z prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z ewidencji ras bydła wynika, że zidentyfikowano ok 1600 ras. Lepiej znanych jest tylko ok 350 a globalne znaczenie gospodarcze ma tylko kilkadziesiąt wybranych. W przeszłości bydło głównie było wykorzystywane jako siła pociągowa. Dziś bydło hodowane jest dla produkcji mięsa o mleka, a w zależności jaki kierunek użytkowy dominuje można sklasyfikować je jako typy użytkowe przedstawiane poniżej : mięsny, mleczny, kombinowany (mleczno-mięsny). W dzisiejszych czasach rolnicy zajmujący się hodowlą bydła mlecznego i produkcją mleka zwracają większą uwagę na opłacalność produkcji mleka, obecnie jest to możliwe poprzez zniesienie kwot mlecznych ograniczających produkcje mleka. Hodowla bydła mlecznego, będącego rezultatem długotrwałej selekcji w kierunku wyższej mleczności i lepszej jakości głównie na bazie pasz objętościowych z dodatkiem wysoko białkowych pasz treściwych.
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH EUROPEJSKICH POŻYTKÓW PSZCZELICH
Pszczoły są niewielkimi owadami nie tylko produkującymi miód i inne produktów o udowodnionym działaniu prozdrowotnym, ale również zapylaczami roślin. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół, szczególnie w Europie Zachodniej. Do przyczyn wymierania pszczół zalicza się: pestycydy stosowane w czasie kwitnięcia roślin, organizmy modyfikowane genetycznie oraz zanikanie naturalnych pożytków. Aby zapobiec sytuacji, w której zabraknie tych pożytecznych owadów powinno się sadzić rośliny miododajne, które stanowią dla nich źródło pożywienia. Albert Einstein napisał: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt…”, a bez pszczół ludzkości zostanie mniej niż 10 lat. Pszczoły mogą się należycie rozwijać i przynosić pszczelarzowi korzyści w postaci zbiorów miodu tylko w warunkach odpowiedniej bazy pożytkowej. Bazę tą zwaną również pastwiskiem pszczelim stanowi zasób surowców pochodzenia roślinnego służących pszczołom jako pokarm, występujących w najbliższej okolicy pasieki. Na wartość bazy pokarmowej wpływa nie tylko wystarczająca ilość dostępnego pożytku na pastwisku pszczelim będąca w zasięgu lotu pszczół, lecz także jego równomierne rozłożenie w czasie. Nieodpowiednie rozłożenie pożytków przyczynia się do występowania okresów, w których pszczoły nie są w stanie wykorzystać obfitego pożytku, jak również takich, w których pszczoły zjadają nagromadzone zapasy lub nawet głodują. Idealna sytuacja pożytkowa jest wtedy, gdy zasoby pastwiska pszczelego są w stanie zaspokajać potrzeby bytowe wszystkich rodzin pszczelich na tym pastwisku przez cały rok, a ponadto w niektórych okresach dać nadwyżkę surowca, którą pszczelarz może odwirować w postaci miodu. Celem rozdziału jest przedstawienie roślin i krzewów miododajnych występujących w krajach Unii Europejskiej. Praca powstała w oparciu o analizę dostępnej literatury i artykułów naukowych na temat popularnych pożytków pszczelich.

Cena: 19.99 zł 14.00 zł
Dlaczego motyl zjada muchę Ewolucyjne opowieści o motylach i ćmach

-20%

Dlaczego motyl zjada muchę Ewolucyjne opowieści o motylach i ćmach

MOTYL, JAKI JEST, (NIE) KAŻDY WIDZI
Parafraza słynnego hasła z pierwszej polskiej encyklopedii autorstwa Benedykta Chmielowskiego pojawia się w tym miejscu nie przez przypadek. W roku 1745 ksiądz Chmielowski uznał szczegółowe opisywanie konia za pozbawione sensu, gdyż było to zwierzę powszechnie znane, a jego wygląd i właściwości absolutnie oczywiste. Dlatego w Nowych Atenach, w tym jednym, jedynym przypadku, opis zwierzęcia autor zastąpił tylko tym krótkim stwierdzeniem (choć jednocześnie w różnych miejscach swojego dzieła opisał konie dokładnie, legenda pozostała). Nie zmienia to faktu, że z podobną lakonicznością opisu bardzo często spotykamy się współcześnie w odniesieniu do motyli. Gdy jednak uda się kogoś wciągnąć w rozmowę, okazuje się, że wielkie (znacznie większe, niż u koni) zróżnicowanie biologii i zachowań, nie mówiąc o wyglądzie tych owadów, może zainteresować nie tylko specjalistów. Niedowierzanie budzi już fakt, że w naszym kraju żyje ponad trzy tysiące gatunków motyli. Jeśli pokażemy komuś książkę prezentującą te najbardziej pospolite, z pewnością będzie zdumiony, jak barwne są niektóre z nich. Najczęściej nasz rozmówca będzie twierdził, że nigdy nie widział takich na własne oczy, a kiedy na krótkim spacerze lub nawet w przydomowym ogródku uda mu się zaobserwować kilka lub kilkanaście z nich, jest naprawdę zaskoczony. Nagle okazuje się, że nie dostrzegał niezwykłego bogactwa życia toczącego się tuż za progiem…
[fragment Rozdziału 1.]

Cena: 49.90 zł 40.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 11 Zagrożenie, ochrona i rekultywacja gleb

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 11 Zagrożenie, ochrona i rekultywacja gleb

Rozdział 11 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.