Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Logiczna problematyka czynu i sprawstwa

ebook

Logiczna problematyka czynu i sprawstwa

Mateusz Klinowski.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-233-8380-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest przystępnym wprowadzeniem w problematykę filozofii czynu i sprawstwa, widzianą z perspektywy badań logicznych. Autor stawia w niej tezę, że to badania logiczne powinny być punktem wyjścia do analizy sprawstwa i pojęć pokrewnych. Następnie stosuje jeden z rachunków logicznych do rozstrzygnięcia kilku szczegółowych zagadnień dyskutowanych w literaturze przedmiotu. Pracę traktować można jako przyczynek do wykorzystania narzędzi formalnych pomocnych w zrozumieniu pojęć używanych w naukach społecznych.

Tytuł
Logiczna problematyka czynu i sprawstwa
Autor
Mateusz Klinowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN
978-83-233-8380-2
Rok wydania
2011 Kraków
Wydanie
1
Liczba stron
170
Format
pdf
Spis treści
1. WPROWADZENIE 9 1.1. Od autora 9 1.2. Sprawstwo i czyn w strukturze pojęciowej nauk 10 1.3. Filozofia sprawstwa i teoria czynu 12 1.4. Cel metafizyki czynu i naturalizacja pojęcia czynu 14 2. METAFIZYKA CZYNU 17 2.1. Kauzalna teoria czynu 17 2.2. Teoria kauzalna: wkład sprawcy 19 2.3. Teoria kauzalna i efekt akordeonu 20 2.4. Teoria kauzalna w ujęciu Davidsona 21 2.5. Gruboziarniste ujęcie czynu a czyny podstawowe 22 2.6. Gruboziarniste ujęcie czynu i argument studni 24 2.7. Teoria przyczynowości sprawcy 25 2.8. Wady teorii przyczynowości sprawcy 27 2.9. Teoria woli 29 2.10. Teoria woli i usiłowanie 31 2.11. Zaniechanie 34 2.12. Zaniechanie w teorii czynu 36 2.13. Teoria czynu Searle’a: czyn i intencjonalność 37 2.14. Teoria Searle’a: usiłowanie, efekt akordeonu i zaniechanie 40 2.15. Konkurentki teorii kauzalnej a relacja kauzalna 41 2.16. Prawnicze koncepcje czynu 43 2.17. Podsumowanie: jałowość metafizyki czynu? 45 3. LOGIKA CZYNU: UWAGI OGÓLNE 49 3.1. Czyn – opalenizna słoneczna czy pożar? 49 3.2. Askryptywny charakter zdań o czynach 50 3.3. Askryptywizm jako teoria czynu 53 3.4. Zagadnienie podstaw sprawstwa i odpowiedzialności w perspektywie logicznej 56 3.5. Logika i logika filozoficzna 59 3.6. Główne założenia logicznej teorii czynu 61 4. LOGIKA CZYNU: VON WRIGHT 65 4.1. Operatory działania i zaniechania 65 4.2. Wady logiki czynu von Wrighta 69 5. LOGIKA CZYNU: SEES TO IT 73 5.1. Czynienie a gwarantowanie prawdziwości zdań 73 5.2. Fatalizm logiczny i rozgałęziony czas 75 5.3. Rozgałęzione historie i rzeczywistość 79 5.4. Semantyka rachunku czasów gramatycznych zbudowana na podstawie branching time 81 5.5. Wybór w strukturze rozgałęzionego czasu (możliwych historii) 85 5.6. Operator działania w stit 89 5.7. Logiczne własności operatorów „stit” i „cstit” 92 5.8. Kontrowersje wokół [cstit5], [cstit6] i [cstit7] 95 5.9. Zdolność sprawcy do działania 99 5.10. Zdolność do działania a operator „◊” 100 5.11. Zaniechanie w rachunku z operatorem stit 105 5.12. Kwadrat logiczny czynu 109 5.13. Logika czynu von Wrighta a teoria stit 111 5.14. Interakcje pomiędzy sprawcami i sprawstwo grupowe 112 6. TEORIA stit I LOGIKA DEONTYCZNA 117 6.1. Standardowa logika deontyczna 117 6.2. Powinności bezosobowe i osobowe 119 6.3. Operator powinności w teorii stit 120 6.4. Powinność osobowa w teorii stit 124 6.5. Teoria stit i paradoksy logiki deontycznej 128 7. DETERMINIZM, WOLNA WOLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 139 7.1. Wolna wola, odpowiedzialność, determinizm 139 7.2. Teoria przyczynowości sprawcy a teoria stit 141 7.3. Ogólne warunki odpowiedzialności 143 7.4. Teoria stit i warunki odpowiedzialności sprawcy 146 7.5. Kontrprzykłady Frankfurta dla ZAM 149 8. PRZYCZYNOWOŚĆ ZANIECHANIA 155 8.1. Argumenty przeciwko przyczynowości zaniechania 155 8.2. Przyczynowość zaniechania w teorii stit 158 8.3. Dwa sposoby zaniechania a teoria stit 159 9. ZAKOŃCZENIE: NOWY PARADYGMAT BADAŃ NAD SPRAWSTWEM Bibliografia 165
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1

-14%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1

Tematem wiodącym pierwszego tomu wznowionej edycji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” jest ukazanie tradycji i stanu badań społecznych na Górnym Śląsku w zakresie wybranych dziedzin, w których dorobek badawczy jest znaczący i udokumentowany. Zbiór został podzielony na pięć działów: Śląsk – problemy społeczno-kulturowe; Kultura i przestrzenie historyczne; Ludzie i kapitał społeczno-kulturowy; Kobieta i rodzina; Grupy zawodowe i system edukacji.
Zadaniem przywróconego do obiegu naukowego czasopisma jest m.in.: prezentacja wyników badań socjologicznych, publikowanie opracowań prezentujących stan badań, budowanie zaplecza bibliograficznego, międzyinstytucjonalna integracja „śląskiego” środowiska socjologicznego, stworzenie płaszczyzny interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi problemami Śląska.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Akademia umiejętności interpersonalnych 20 spotkań z komunikacją

-32%

Akademia umiejętności interpersonalnych 20 spotkań z komunikacją

Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdziemy tu zatem treści odwołujące się do uznanych wyników badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, dotyczące jej praktycznego znaczenia, jak również doskonalenia umiejętności w jej zakresie. Z tego względu odbiorcami tej publikacji mogą być osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką komunikacji międzyludzkiej, studenci różnych kierunków (zwł. psychologii społecznej, pedagogiki, politologii, socjologii itp.) oraz tak zwani przeciętni czytelnicy.

„Akademia umiejętności komunikacyjnych” – jak sugeruje tytuł – ma przede wszystkim na celu edukację zdolności komunikacyjnych. Z tą książką nie jest to trudne - autorka sprawnie operuje językiem, a przy tym posługuje się elementami wykładu, przytacza wiele ciekawych przykładów, podaje propozycje ćwiczeń. Publikacja ta ma zatem z jednej strony olbrzymie walory poznawcze (pozwala zdobyć dużą wiedzę o komunikacji interpersonalnej), z drugiej natomiast umożliwia doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych.

Książka wyróżnia się również dopracowaną stroną edytorską – liczne schematy i rysunki obrazują opisywane zjawiska oraz ułatwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Praca składa się z 20 części, logicznie skonstruowanych, tworzących komplementarną całość, a przy tym napisanych z dużą znajomością rzeczy, niebanalnym, bogatym, a przy tym zrozumiałym i komunikatywnym językiem.

Cena: 39.80 zł 27.00 zł
Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

-15%

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa Struktura i uwarunkowania

W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie do analizy systemu wartości proobywatelskich i wynikających zeń percepcji obowiązków obywatela wobec społeczeństwa. Zaprezentowano wiele istotnych danych statystycznych, a także wyniki badań dotyczących aktywności politycznej i społecznej. Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych kondycją społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Analiza dyskursu publicznego

-31%

Analiza dyskursu publicznego

Celem publikacji jest przedstawienie wybranych metod i perspektyw badawczych, stosowanych we współczesnej analizie dyskursu, która od początku była i pozostaje obszarem spotkania wielu dyscyplin: językoznawstwa, socjologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, a także pedagogiki i filozofii. To spotkanie powoduje, że analiza dyskursu jawi się jako dziedzina w oczywisty sposób inter- i multidyscyplinarna. Niekiedy korzystanie z wielorodnych inspiracji prowadzi do wypracowania własnych, zintegrowanych, a zatem interdyscyplinarnych języków analitycznych. W innych przypadkach obserwujemy raczej sytuację multidyscyplinarną w postaci wzajemnego uzupełniania się odmiennych strategii badawczych.
Analizując polskie tekstów publiczne autorzy używają instrumentarium badawczego wywodzącego się z nauk humanistycznych i społecznych, uwzględniając obecne w polskiej tradycji nurty badawcze oraz specyfikę kontekstu społeczno-kulturowego. Prezentowane w tomie analizy były przedmiotem wspólnych dyskusji, które pozwalały na konfrontację różnych metodyk (dominującym ujęciem okazały się jakościowe metody semiotyczno-lingwistyczne) i metodologii oraz perspektyw teoretycznych (deskryptywna, krytyczna).
Teksty metodologiczne zostały podzielone na trzy kategorie: metody (przedstawiono wybrane metody analizy dyskursu: analizę pola semantycznego, analizę narracyjną, analizę multimodalną, analizę semiotyczną oraz analizy ramowania), perspektywy badawcze (perspektywa krytycznej analizy dyskursu, perspektywa postkolonialna, perspektywa feministyczna oraz perspektywa postfoucaultowskiej analizy dyskursu) a także dwie analizy tego samego materiału.
Prezentowany tom stanowi dobrą ilustrację zastosowania w praktyce badawczej reguł interdyscyplinarności i efektów multidyscyplinarności oraz zestawiania ze sobą różnych punktów widzenia w badaniach nad komunikowaniem publicznym, które jest wdzięcznym polem dla takich ujęć badawczych.
Książka powinna cieszyć się zainteresowanie wszystkich interesujących się debatą publiczną w Polsce, jej historycznymi odsłonami oraz poszukiwaniem narzędzi dla jej poznawania i analizy.

Cena: 45.00 zł 31.00 zł
Antropolog jako Inny Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii

-27%

Antropolog jako Inny Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii

Badania terenowe są differentia specifica antropologii, zarazem jedną z podstaw etosu antropologicznego, jak i tym elementem dyscypliny, który jest najchętniej przejmowany przez nauki społeczne.
Książka przybliża historię antropologicznych badań terenowych oraz konsekwencje wynikające z przedłużonego i intensywnego kontaktu z polem badawczym. Autor, unikając metodologicznego i filozoficznego żargonu, pokazuje omawiane zagadnienia na przykładzie doświadczeń antropologów. Ukazane w książce antropologiczne going native to fascynujące relacje, w których nauka styka się z przygodą. Zarazem znajomość historii metody i jej immanentnych ograniczeń to kluczowe elementy przygotowania przyszłych badaczy terenowych.

Cena: 26.00 zł 19.00 zł
Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

-13%

Badania jakościowe t.2 Metody i narzędzia

Tom 2 przybliża metody i narzędzia niezbędne w trakcie prowadzenia wywiadów indywidualnych, grup fokusowych, badań etnograficznych czy analizy dyskursu i dokumentów.

Cena: 69.00 zł 60.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.