Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Miasto Przestrzeń Tożsamość Studium trzech miast Gdańsk, Gliwice, Wrocław

ebook

- 26%

Miasto Przestrzeń Tożsamość Studium trzech miast Gdańsk, Gliwice, Wrocław

Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 38.00 zł 28.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-891-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i – co za tym idzie – koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji podjęto próbę uchwycenia elementów należących do specyficznych i dystynkcyjnych zasobów wiedzy, form ekspresji oraz znaczeń, które wpływają w rozmaity sposób na kształtowanie się współczesnych tożsamości ludzi i miejsc. Trzy wybrane do analiz empirycznych miasta: Gdańsk, Gliwice i Wrocław, stanowią interesujący obszar badań ze względu na kształtowanie się tam nowych tożsamości w kontekście ich historii oraz transformacji przestrzeni publicznych. Podejmując badania, autorzy założyli, że struktury tożsamościowe nie są czymś ponadczasowym i niezmiennym, a o ich specyfice decyduje szczególny zestaw czynników warunkujących ich formowanie. Cechuje je dynamika przekształceń o charakterze symbolicznym i przestrzennym.
Nie sposób w krótkiej recenzji uwydatnić wszystkich wątków tego opracowania. Niemniej aspekt miast zakotwiczonych z jednej strony w przestrzeni historii i teraźniejszości, a z drugiej w globalnej przestrzeni oraz w świadomości, postawach czy emocjach mieszkańców wydaje się w znaczący sposób rozszerzać perspektywę ujmowania społecznej kategorii przestrzeni. W tym ujęciu nie oznacza to zwykłego, przestrzennego wymiaru społecznych relacji, ale zmianę relacji między przestrzenią i społeczeństwem na podbudowie historii miast, ich aktualnej kondycji i perspektyw. Rolę łącznika między tymi aspektami (chciałoby się powiedzieć w języku klasycznej socjologii: „płaszczyzny więziotwórczej”) powierza się tu przestrzeniom publicznym, jakie mają wspomagać procesualne i dynamiczne przebiegi kształtowania się tożsamości badanych miast i ich mieszkańców.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Majera, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł
Miasto Przestrzeń Tożsamość
Podtytuł
Studium trzech miast Gdańsk, Gliwice, Wrocław
Autorzy
Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-891-8
Rok wydania
2017 Warszawa
Liczba stron
396
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie (Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka,
Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki) 9
I. Tożsamość i przestrzeń – refleksje teoretyczne 15
1. Tożsamości miejskie (Małgorzata Dymnicka) 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Społeczne wytwarzanie tożsamości 19
1.3. Społeczno-kulturowe ramy pamięci 29
1.4. Rola dziedzictwa w konstruowaniu tożsamości
i narracji miejskich 32
1.5. Konstrukcje mitotwórcze 34
1.6. Genius loci jako strażnik pamięci 37
1.7. Narracje historyczne a globalne klisze tożsamościowe 39
1.8. Tożsamość architektury 42
2. Przestrzeń publiczna a tożsamość miejsca, miasta
i mieszkańców (Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki) 49
2.1. Przestrzeń publiczna 49
2.2. Przestrzeń publiczna a tożsamość miasta 59
2.3. Przestrzeń publiczna a tożsamość miejsca 65
2.4. Przestrzeń publiczna a tożsamość mieszkańców 71
2.5. Koncepcja tożsamości przestrzennej – próba integracji różnych
poziomów tożsamości miejskich 77
II. Biografie miast 81
1. Gdańsk (Małgorzata Dymnicka) 81
1.1. Pierwsze ślady 81
1.1.1. Osadnictwo 83
1.1.2. Kultura i dziedzictwo 86
1.1.3. Ludzie i miasto 90
1.2. Gdańsk przedwojenny 93
1.2.1. Złote czasy 93
1.2.2. Gdańsk przełomu XIX i XX wieku 95
1.3. Gdańsk po II wojnie światowej: przybysze i „miejscowi” 96
1.3.1. (Od)budowa miasta 98
1.3.2. Od tygla do amalgamatu – wokół współczesnych narracji 99
2. Gliwice (Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki) 102
2.1. Początki miasta 102
2.2. Industrializacja jako impuls rozwojowy Gliwic 104
2.3. Międzywojenne Gliwice: Karl Schabik i lądowanie
Grafa Zeppelina 106
2.4. Prowokacja gliwicka i lata wojenne 108
2.5. Nowa rzeczywistość: Gliwice po 1945 roku 109
2.6. Krajobraz postindustrialny: na skrzyżowaniu autostrad 113
3. Wrocław (Katarzyna Kajdanek) 117
3.1. Pierwsze ślady 117
3.2. Osadnictwo, rozwój miasta i kontakt międzykulturowy
do końca XIX wieku 118
3.3. Kultura i dziedzictwo zakodowane w przestrzeni 120
3.4. Rozwój do II wojny światowej 122
3.4.1. Złote lata 122
3.4.2. Epoka przemysłu – nowe impulsy 123
3.4.3. Zmierzch miasta 123
3.5. Wrocław po II wojnie światowej 124
3.5.1. Przybysze i miejscowi 124
3.5.2. Odbudowa i rekonstrukcje 126
3.5.3. Przyszłość – wokół współczesnych narracji 128
III. Tożsamość i przestrzeń w badaniach 133
1. Wokół tożsamości miast (Katarzyna Kajdanek) 133
1.1. Specyfika tożsamości miast 134
1.1.1. Gdańsk 134
1.1.2. Gliwice 135
1.1.3. Wrocław 138
1.2. Cechy określające miasto i mieszkańców 140
1.3. Mieszkańcy – podmiot i przedmiot tworzenia tożsamości miasta 148
1.4. Kto ma wpływ na miasto? 150
1.5. Podróż w kierunku „zmiana” 153
2. Narracje i sfery dyskusji o mieście (Katarzyna Kajdanek) 155
2.1. Oficjalna narracja tożsamościowa 156
2.1.1. Historia do 1945 roku 157
2.1.2. Historia po 1945 roku 157
2.1.3. Sposoby rozumienia oraz identyfikacja najważniejszych
przestrzeni publicznych 158
2.1.4. Funkcje przestrzeni publicznych 159
2.1.5. Tożsamość mieszkańców 160
2.1.6. Tożsamość miasta i jej elementy 161
2.2. Dyskurs oficjalny i dyskursy alternatywne –
perspektywa liderów opinii 162
2.2.1. Czy toczy się dyskusja o mieście i jego tożsamości? 162
2.2.1.1. Gdańsk 162
2.2.1.2. Gliwice 163
2.2.1.3. Wrocław 164
2.2.2. Kto dyskutuje o mieście? 165
2.2.2.1. Gdańsk 165
2.2.2.2. Gliwice 166
2.2.2.3. Wrocław 167
2.2.3. Wątki mobilizujące do dyskusji o mieście 168
2.2.3.1. Gdańsk 168
2.2.3.2. Gliwice 169
2.2.3.3. Wrocław 171
2.3. Mieszkańcy miast o debacie o mieście.
Czyja i jaka jest miejska agora? 172
2.4. Przyszłość dyskusji o mieście w kontekście zmiany instytucjonalnej
w sferze publicznej 179
3. Gry wizerunkowe (Katarzyna Kajdanek) 182
3.1. Gdańsk 184
3.1.1. Komercjalizacja wizerunku Gdańska 186
3.2. Gliwice 187
3.2.1. Komercjalizacja wizerunku Gliwic 191
3.3. Wrocław 192
3.3.1. Komercjalizacja wizerunku Wrocławia 196
3.4. Ocena miast 197
4. Przeszłość a tożsamość miast
(Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki) 201
4.1. Historia sprzed 1945 roku i przestrzenne do niej odniesienia 201
4.1.1. Gdańsk 201
4.1.2. Gliwice 203
4.1.3. Wrocław 206
4.2. Historia po 1945 roku i sposoby jej ukazywania w miastach 209
4.2.1. Gdańsk 209
4.2.2. Gliwice 211
4.2.3. Wrocław 212
4.3. Tożsamość mieszkańców a historia 215
4.3.1. Słynne postaci w historii miejscowości 216
4.3.2. Najważniejsze wydarzenia w historii miejscowości 220
4.4. Przeszłość a teraźniejszość miasta 224
4.5. Wspólnoty pamięci? 226
5. Mity wielokulturowości (Katarzyna Kajdanek) 228
5.1. Rozumienia wielokulturowości 228
5.2. Treść i funkcje mitów wielokulturowości
w badanych miastach 231
5.2.1. Gdańsk 231
5.2.2. Gliwice 233
5.2.3. Wrocław 234
5.3. Inne kultury jako czynnik współtworzący dzisiejszy Gdańsk,
Gliwice i Wrocław 236
5.3.1. Gdańsk 236
5.3.2. Gliwice 238
5.3.3. Wrocław 241
5.4. Znaczenie innych kultur w badanych miastach
w opiniach mieszkańców 243
5.5. Co z tą wielokulturowością? 250
6. Społeczna identyfikacja z miastem
(Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki) 253
6.1. Identyfikacja mieszkańców z miastem 254
6.2. Kryteria miejskiej tożsamości 268
7. Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta
(Małgorzata Dymnicka) 274
7.1. Przestrzeń publiczna
jako element krajobrazu kulturowego 274
7.1.1. Przestrzeń publiczna – w poszukiwaniu natury i kultury 276
7.1.2. Katalizatory życia publicznego: rynki, place, ulice 281
7.1.3. Miejsca historyczne – wizualizacje tożsamości 287
7.1.4. Przestrzenie lokalne 289
7.1.5. Rola przestrzeni publicznej w procesie identyfikacji
z miastem 291
7.2. Miejskie kody DNA 297
7.3. W poszukiwaniu przestrzeni wspólnych 300
7.4. Oglądać i być widzianym 304
7.4.1. Funkcja autoprezentacji 307
7.4.2. Atrakcyjność centrum handlowego na tle całego miasta 308
7.4.3. Atrakcyjność centrum handlowego jako miejsca
aktywności 308
7.4.4. Centra handlowe jako najlepsze miejsce spotkań 309
7.4.5. Funkcje miejskie centrum handlowego 309
7.5. Podsumowanie 311
Zakończenie: kontinua miejskich tożsamości (Krzysztof Bierwiaczonek,
Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki) 315
Bibliografia 320
Indeks nazwisk 343
Spis rycin i tabel 352
Aneks 355
Noty o Autorach 370
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse i zagrożenia

-14%

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse i zagrożenia

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2017, tom XXV) zawiera zbiór tekstów ukazujących tematykę rzadkich zespołów genetycznych uwarunkowanych dziedzicznie, jak i zaburzeń neurorozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu (ASD). Adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, rehabilitantów, terapeutów, pracowników służb medycznych i socjalnych, a także studentów i rodziców. Część artykułów w nim zawartych jest pokłosiem dyskusji prowadzonych podczas konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z tematyką rzadkiego zespołu genetycznego kruchego chromosomu X i zaburzeń neurorozwojowych. Konferencja została ta zorganizowana przez Fundację „Rodzina FRA X” w Międzyborzu i Fundację Placówek Terapeutycznych „JAŚ I MAŁGOSIA” w Szczecinku.

Publikację rozpoczyna artykuł autorstwa lekarzy genetyków z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy w swojej pracy zawodowej na co dzień zajmują się diagnozą i problematyką chorób rzadkich. Autorzy opisują w nim istotne zagadnienia związane z zespołem kruchego chromosomu X, począwszy od patogenezy zespołu, poprzez objawy, strategie leczenia, zwracając uwagę na nowe horyzonty terapii i na poradnictwo genetyczne, które ze względu na specyfikę dziedziczenia tego zespołu powinno obejmować również badania genetyczne nawet u dalszych krewnych .

Kolejnych pięć opracowań poświęconych jest problematyce spektrum autyzmu (ASD), a dokładnie kwestiom takim jak: symptomatologia, diagnoza, terapia dziecka ze spektrum autyzmu. Trzy następne teksty dotyczą kognitywistyki i zagadnień takich jak: neuropoznawcza teoria umysłu u osób ze spektrum autyzmu, jej funkcjonowanie w praktyce, diagnoza neuropoznawcza oraz terapia i prezentacja indywidualnego przypadku. W dalszych artykułach zawarta jest problematyka roli integracji sensorycznej, zagadnień medycznych dotyczących zaburzeń metabolicznych, stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych, bólu neuropatycznego, traumy pourazowej, zaburzeń neurorozwojowych w Alkoholowym Zespole Płodowym „FAS”

Tom kończy bardzo istotny głos osoby z niepełnosprawnością, który skłania do refleksji i przemyśleń w podejmowaniu pracy terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnej, a co najważniejsze – akcentuje, że należy podejmować działania w nawiązywaniu współpracy we wszystkich obszarach z osobami na co dzień mierzącymi się ze swoimi niedyspozycjami.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Akademia umiejętności interpersonalnych 20 spotkań z komunikacją

-32%

Akademia umiejętności interpersonalnych 20 spotkań z komunikacją

Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdziemy tu zatem treści odwołujące się do uznanych wyników badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, dotyczące jej praktycznego znaczenia, jak również doskonalenia umiejętności w jej zakresie. Z tego względu odbiorcami tej publikacji mogą być osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką komunikacji międzyludzkiej, studenci różnych kierunków (zwł. psychologii społecznej, pedagogiki, politologii, socjologii itp.) oraz tak zwani przeciętni czytelnicy.

„Akademia umiejętności komunikacyjnych” – jak sugeruje tytuł – ma przede wszystkim na celu edukację zdolności komunikacyjnych. Z tą książką nie jest to trudne - autorka sprawnie operuje językiem, a przy tym posługuje się elementami wykładu, przytacza wiele ciekawych przykładów, podaje propozycje ćwiczeń. Publikacja ta ma zatem z jednej strony olbrzymie walory poznawcze (pozwala zdobyć dużą wiedzę o komunikacji interpersonalnej), z drugiej natomiast umożliwia doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych.

Książka wyróżnia się również dopracowaną stroną edytorską – liczne schematy i rysunki obrazują opisywane zjawiska oraz ułatwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Praca składa się z 20 części, logicznie skonstruowanych, tworzących komplementarną całość, a przy tym napisanych z dużą znajomością rzeczy, niebanalnym, bogatym, a przy tym zrozumiałym i komunikatywnym językiem.

Cena: 39.80 zł 27.00 zł
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

-22%

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Praca stanowi pionierskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności zaś słabo w naszym kraju zbadanej kohabitacji. Ów pionierski charakter tego studium wynika z wieloaspektowego ujęcia tematu i ukazania go nie tylko w perspektywie teoretycznej, lecz także - co zasługuje na specjalne podkreślenie - dokonania jego analizy w oparciu o dane empiryczne, pochodzące zarówno z dotychczas nie opracowanych pod kątem wyników ostatniego mikrospiu ludności z 1995 roku oraz z badań własnych Autorki nad postawami młodzieży studenckiej wobec kohabitacji.

Z recenzji dr Krystyny Kluzowej

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego

-31%

Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego

Książka przybliża polskim czytelnikom wybrane podejście w badaniach szkolnictwa wyższego, bazujące na teoretyczno-metodologicznych założeniach analizy dyskursu.Przeznaczona jest dla szerokiego grona badaczy.

Cena: 35.00 zł 24.00 zł
Brzydkie słowa, brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych

-26%

Brzydkie słowa, brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych

Michał Jan Lutostański – socjolog, doktor nauk społecznych i absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego działalność naukowa skupia się na młodzieży oraz muzyce. Pracownik instytutu badawczego TNS Polska, gdzie zajmuje się ilościowymi badaniami konsumenckimi. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Autor wielu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Zdobywca I miejsca w Konkursie o Nagrodę Publiczności na Najlepsze Wystąpienie podczas XIV Kongresu Badaczy Rynku i Opinii 2013 r.
Punk’s not dead. Stare hasło, które pamiętam z koncertów sprzed trzydziestu lat, powraca echem, gdy czytam książkę doktora Michała Jana Lutostańskiego. Przy czym zawołanie to odnosi się nie tylko do punk rocka, lecz także subkultur młodzieżowych jako takich.
Książka Lutostańskiego była dla mnie podróżą sentymentalną, przywołującą z pamięci to i owo. W kulturze, która zwykła traktować to, co zdarzyło się przed pięciu laty, jak zamierzchłą, paleolityczną niemal przeszłość, jest to cenne i znaczące. Po prostu.
Mariusz Czubaj
profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Brzydkie słowa, brudny dźwięk to efekt kilkuletnich prac empirycznych nad subkulturami młodzieżowymi w Polsce. Pierwsza jej część dotyczy przyjętego modelu komunikacyjnego między muzykami a słuchaczami w tychże grupach oraz zastosowanej triangulacji metodologicznej. Druga skupia się na nadawcach oraz analizie przekazu w piosenkach ośmiu zespołów. Trzecia zaś kładzie nacisk na słuchaczy w subkulturach z uwzględnieniem stworzenia modeli idealnych ich członków, a kończy się odtworzeniem modelu łączącego nadawców i odbiorców przekazu komunikacyjnego.
Książka ta ma na celu ukazanie kluczowej roli, jaką w subkulturach odgrywa muzyka; może zainteresować nie tylko socjologów, lecz także kulturoznawców, muzykologów czy medioznawców.

Cena: 35.00 zł 26.00 zł
Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections

-15%

Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections

Celem książki pod naukową redakcją Urszuli Swadźby i Daniela Topinki jest prezentacja zmian w świadomości społecznej, które zaszły i nadal zachodzą po obu stronach granicy polsko-czeskiej (na Śląsku i Morawach). Owe zmiany dotyczą nie tylko młodego pokolenia, lecz także pokolenia realnego socjalizmu, znajdując swoje odzwierciedlenie zarówno w ekonomii, jak i w innych wymiarach życia społecznego, takich jak: religia, rodzina, a także stosunek do środowiska naturalnego i zróżnicowania etnicznego.

Changes in social awareness on both sides of the border… to pozycja wyjątkowa, ponieważ analizą zmian kulturowych spowodowanych transformacją ekonomiczną w Polsce i Czechach zajmują się socjolodzy. Autorami artykułów są bowiem pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Socjologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Zaproponowane tematy (m.in. tożsamość etniczna, religijność i sekularyzacja, świadomość historyczna, zmieniająca się rola kobiety w rodzinie) pozwolą czytelnikowi na zapoznanie się z różnymi punktami widzenia na temat zmian zachodzącących równolegle w obydwu społeczeństwach.

Cena: 29.40 zł 25.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.