Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

ebook

- 15%

Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

Ewa Budzyńska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 50.40 zł 43.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-226-3273-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka w pierwszej części przestawia teoretyczne koncepcje rodzinnych więzi społecznych w szerokim kontekście więzi ogólnospołecznych oraz konsekwencje przyjmowanych i wcielanych w życie teoretycznych założeń, w świetle współczesnych badań społecznych. Ponadto na podstawie badań nad radykalnie zmieniającą się rodziną zachodnią, ukazuje przemiany jakości międzypokoleniowych więzi, nie pomijając ich wpływu zarówno na procesy kształtowania osobowości u jednostek, jak i na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych w postaci udzielanego wsparcia i pomocy osobom będącym w potrzebie. W drugiej części książki znajdziemy analizę wyników przeprowadzonych badań socjologicznych wśród polskiej i słowackiej młodzieży studenckiej, z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego obu krajów. Do analizy oraz interpretacji wyników badań wykorzystana została autorska koncepcja międzypokoleniowych więzi, złożonych m.in. z więzi: rzeczowej, auksyliarnej, komunikacyjnej, emocjonalnej, aksjologicznej, religijnej i rekordialnej. Wyniki badań pokazały, że rodzina dla młodego pokolenia z obu krajów nadal stanowi źródło wielorakiego wsparcia, satysfakcjonujących relacji, zaspokajających najbardziej podstawowe potrzeby, a pokolenie młodych z pokoleniami rodziców i dziadków wiążą silne więzi emocjonalne i pomocowe, wspierane przez ożywione kontakty, mimo występowania między pokoleniami niewielkich różnic w sferze światopoglądowej.

Prezentowana książka powinna zainteresować badaczy skupionych na problematyce współczesnej rodziny i zachodzących w niej przemianach, oraz na międzypokoleniowych relacjach we współczesnych społeczeństwach, zwłaszcza w obliczu zaawansowanych procesów starzenia się ich.

Tytuł
Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich
Autor
Ewa Budzyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3273-4
Seria
Prace Naukowe UŚ; Socjologia
Rok wydania
2018 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
486
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wstęp / 7 Część I Rodzinne więzi społeczne – perspektywa teoretyczna i badawcza Rozdział 1. Więź społeczna – przegląd koncepcji / 13 1.1. Więź społeczna w oglądzie socjologicznym / 13 1.2. Znaczenie więzi społecznych w układach mikro- i makrostrukturalnych / 18 1.3. Interpretacyjne kontradykcje: więzi inkluzywne contra ekskluzywne / 30 Rozdział 2. Rodzinne więzi społeczne / 65 2.1. Rodzina i jej funkcje instytucjonalno-grupowe / 65 2.2. Koncepcje więzi społecznej w rodzinie / 78 2.3. Typologie więzi rodzinnej / 83 2.4. Więź międzypokoleniowa jako typ więzi społecznej / 88 2.5. Wskaźniki międzypokoleniowej więzi rodzinnej / 109 Rozdział 3. Przemiany więzi rodzinnych – uwarunkowania i kierunki / 119 3.1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian rodziny / 119 3.2. Kierunki przemian współczesnej rodziny / 125 3.3. Przemiany więzi międzypokoleniowych w rodzinie / 137 3.4. Intergeneracyjne relacje w rodzinie w świetle badań socjologicznych / 146 3.5. Rodzinne więzi seniorów / 163 3.6. Pokolenie młodzieży w sieci rodzinnych powiązań / 177 Część II Więzi społeczne w rodzinach polskich i słowackich w opinii dorosłych dzieci Rozdział 4. Polska i Słowacja jako teren badań / 201 4.1. Charakterystyka społeczeństwa polskiego i słowackiego / 201 4.2. Kondycja współczesnej rodziny słowackiej i polskiej / 209 Rozdział 5. Metodologia badań / 225 5.1. Problem badań, hipotezy badawcze i metoda badań / 225 5.2. Społeczno-demograficzna charakterystyka próby badawczej / 232 Rozdział 6. Międzypokoleniowa więź rodzinna w świetle badań empirycznych / 239 6.1. Ogólny obraz więzi rodzinnej w opinii młodzieży / 239 6.2. Więź rzeczowa – współzamieszkiwanie i podział obowiązków / 252 6.3. Więź auksyliarna – sfera międzypokoleniowego wsparcia / 284 6.4. Więź typu communico w rodzinach polskich i słowackich / 305 6.5. Więzi emocjonalne w rodzinie / 322 6.6. Więź aksjologiczna – wartości w przekazie międzypokoleniowym / 337 6.7. Więź religijna jako efekt pierwotnej socjalizacji w rodzinie / 359 6.8. Więź rekordialna – wymiar rodzinnej pamięci / 387 Zakończenie / 403 Bibliografia / 415 Nota bibliograficzna / 453 Aneks / 455 Indeks osobowy / 461 Indeks rzeczowy / 469 Spis schematów, tabel i wykresów / 475 Summary / 479 Zhrnutie / 481
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

-13%

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki. Są to: kwestie etyczne kształcenia socjologów i rozwoju socjologii, problemy rozwoju zawodowego i kariery socjologów, zadania i wyzwania stawiane socjologom w ramach współczesnego rynku pracy, kwestie kapitału kulturowego socjologów i ich tożsamości.
Zamieszczone w tomie teksty adresowane są do Czytelników wrażliwych na znaczenie dobrze uprawianej socjologii oraz do socjologów przygotowanych do budowania świadomości obywatelskiej i kształtowania wysokiej kultury zawodowej we wszystkich środowiskach pracowniczych, które wesprzeć może dyscyplina naukowa, jaką jest socjologia.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5

-14%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5

Rocznik „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” nawiązuje do wydawanych przez Śląski Instytut Naukowy „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”.

W tomie piątym podjęty został problem szeroko pojętych wartości – wartości a etniczność, wartości prospołeczne i ich przemiany, świat wartości w różnych kulturach.

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

-13%

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

Tom 6. „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” – pod redakcją autorów z kilku polskich ośrodków naukowych – podejmuje problematykę wielokulturowości, widzianą przez pryzmat nie tylko konfliktu, lecz także spotkania kultur. To spotkanie kultur obserwowane jest w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach – w sensie symbolicznym, religijnym, w systemie wartości i w wyznawanym przez ludzi światopoglądzie, w kuchni regionalnej, w przestrzeni miejskiej i w relacjach wieś–miasto czy wreszcie w biografiach migrantów zarobkowych.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

-15%

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

Książka stanowi socjologiczne studium dotyczące aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych i zawiera analizę wielu aspektów profesji aktorskiej. Ramy czasowe publikacji obejmują okres ostatnich 30 lat (od transformacji ustrojowej w 1989 roku do chwili obecnej). Jednak dla pełnego obrazu autorka nawiązuje do dziejów polskiego teatru, by na ich tle ukazać zmianę społecznego statusu aktorstwa.
Monografia jest kierowana zarówno do socjologów, teatrologów, kulturoznawców, jak i szerokiego grona czytelników zainteresowanych społecznym kontekstem teatru.
*
Publikacja wraz z wcześniejszą książką tej samej autorki (Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych) stanowi łącznie wyjątkowe i unikalne w Polsce przedsięwzięcie wydawnicze. Nikt wcześniej nie przeprowadził bowiem tak wszechstronnej i pogłębionej analizy środowiska aktorów w Polsce.
Z recenzji prof. Przemysława Kisiela

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

-8%

Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

Księga powstała z okazji jubileuszu Profesor Ewy Nowickiej. Zebrane w niej teksty autorstwa najwybitniejszych polskich antropologów, historyków i socjologów (m.in. Wojciecha J. Burszty, Iwony Kabzińskiej, Grzegorza Babińskiego, Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, Marcina Kuli, Elżbiety Hałas) składają się na niezwykle interesujący tom, którego autorzy zabierają czytelnika w podróż po całym świecie: od Łemkowszczyzny przez Śląsk i Kaszuby aż po Japonię, Ałtaj czy kraje byłego ZSRR.

Tom został podzielony na pięć części, omawiających kolejno różne aspekty twórczości naukowej Profesor Ewy Nowickiej. Książka zawiera biografię Jubilatki oraz pełną bibliografię Jej dzieł.

*********

Anthropological inspirations. Jubilee book in honour of Professor Ewa Nowicka

Jubilee book dedicated to Professor Ewa Nowicka, comprised of five parts devoted to various aspects of the academic work of Professor Nowicka. It features contributions by Polish anthropologists, historians and sociologists, which take the reader on a journey around the world: from the Lemko region, through Silesia and Kashubia, all the way to Japan, the Altai Mountains or the former USSR countries.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Awangarda i inne złudzenia O pokoleniu ’68 w Polsce

-24%

Awangarda i inne złudzenia O pokoleniu ’68 w Polsce

Opowieść o roku 1968 musi stać się nieuchronnie opowieścią o generacji ’68 – pokoleniu niebywale dynamicznym i twórczym. Jest to generacja kryzysu, rozstępu czasu, dość radykalnej dekonstrukcji idei marksistowskich, lewicowych, a wraz z nimi – także całego projektu nowoczesności, z którego idee te się wywodzą. Marksizm w stanie wyczerpania ujawnia swą, zakorzenioną w historii, względność, perspektywiczność, własną odmianę fałszywej świadomości.

Cena: 31.59 zł 24.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.