Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście

ebook

- 26%

Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście

Robert Bartłomiejski.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 23.00 zł 17.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-702-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów społecznych dotyczących sposobów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Zajmuje się także socjologią morską w kontekście zawodu marynarza i rodzin ludzi morza.
Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w mieście jest zadaniem trudnym i złożonym. Dylematem miasta zrównoważonego jest poszukiwanie pragmatycznego kompromisu między często sprzecznymi potrzebami i preferencjami różnych grup interesu. W sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście, model zrównoważonego rozwoju wymusza na grupach interesu realizację zasady partycypacji, tj. konieczność dialogu i wzajemnego respektowania prawa do informacji, konsultacji społecznych i włączenia w procesy decyzyjne. Nie zawsze udaje się jednak uzyskać zadowalający kompromis. Efektem ubocznym współdecydowania o lokalizacji niechcianej społecznie inwestycji jest często samowykluczenie się protestujących mieszkańców osiedla z konsultacji społecznych. Niniejsze studium przypadku poświęcone jest próbie odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania tak trwałej dyspozycji mieszkańców osiedla do sprzeciwu, której skutkiem staje się właśnie samowykluczenie.
Książka została napisana z myślą o tym, aby – poza walorami naukowymi – mogła być użyteczna. Członkowie lokalnych komitetów protestacyjnych i organizacji ekologicznych odnajdą tu wiele cennych wskazówek, odnoszących się do procedur konsultacyjnych. Inwestorów i administrację samorządową zainteresują dobre praktyki, mogące zapobiec lub pomóc przezwyciężyć impas w negocjowaniu kompromisu.

Tytuł
Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście
Autor
Robert Bartłomiejski
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-702-7
Rok wydania
2015 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 7
Rozdział I
Miasto w poszukiwaniu dróg zrównoważonego rozwoju 13
1.1. Przegląd orientacji teoretycznych w badaniach nad miastem  13
1.2. Miasto z perspektywy badań ekologii społecznej i ekonomii politycznej 17
1.3. Miejsce ekologii społecznej w koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta 21
1.3.1. Podstawy prawne koncepcji zrównoważonego rozwoju 21
1.3.2. Myśl modernizacji refleksyjnej jako istota zrównoważonego
rozwoju 31
1.3.3. Miejsce zrównoważonego rozwoju
w uwarunkowaniach społeczno-przestrzennych miasta  38
1.4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta z perspektywy społecznej  44
1.4.1. Dystynkcja naukowego i społecznego rozumienia ryzyka 44
1.4.2. Społeczna percepcja ryzyka a konflikty wywołane rozwojem 51
1.4.3. Odpowiedzialność władz miasta we wdrażaniu zrównoważonego
rozwoju i przeciwdziałaniu konfliktom  59
Rozdział II
Konflikt ekologiczny jako konsekwencja rozwoju miasta 66
2.1. Konflikt ekologiczny i jego podstawy teoretyczne w socjologii  66
2.2. Uwarunkowania konfliktu ekologicznego w mieście  75
2.3. Zbiorowi aktorzy lokalnych konfliktów ekologicznych 82
2.3.1. Władze lokalne 83
2.3.2. Inwestorzy i deweloperzy  85
2.3.3. Miejska zbiorowość lokalna  87
2.3.4. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe 88
2.3.5. Media lokalne  89
2.4. Konflikt ekologiczny jako przestrzeń dla konsultacji ryzyka  91
Rozdział III
Osiedle mieszkaniowe jako przestrzeń
konfliktów ekologicznych 97
3.1. Osiedle mieszkaniowe jako przedmiot badań socjologii miasta 97
3.2. Osiedle mieszkaniowe jako podsystem społeczny w mieście 104
3.3. Uwarunkowania postaw mieszkańców w konflikcie ekologicznym 109
Rozdział IV
Metodologia badania 118
4.1. Problematyka badania 118
4.1.1. Problem badawczy i uzasadnienie wyboru przedmiotu badania 118
4.1.2. Hipotezy badawcze i uzasadnienie ich doboru 122
4.1.3. Cele badawcze 124
4.2. Metody i techniki badań 125
4.2.1. Opis przyjętej metody badawczej 125
4.2.2. Techniki badawcze wykorzystane w studium 128
4.3. Etapy badawcze i zasady doboru prób do badań 130
4.3.1. Opis przyjętego planu badawczego 130
4.3.2. Stosowane procedury doboru próby 131
4.3.3. Opis struktury i przebiegu procesu badawczego 134
Rozdział V
Charakterystyka badanej zbiorowości 137
5.1. Charakterystyka badanej populacji – Miasto Szczecin 137
5.1.1. Cechy demograficzne 137
5.1.2. Cechy społeczno-przestrzenne 139
5.1.3. Cechy społeczno-zawodowe 142
5.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna
mieszkańców badanego osiedla 144
5.2.1. Cechy przestrzenne osiedla 144
5.2.2. Charakterystyka mieszkańców osiedla 146
Rozdział VI
U podstaw infrastruktury społecznej konfliktu ekologicznego 149
6.1. Cechy przestrzenno-urbanistyczne osiedla jako czynnik kształtujący
postawy i relacje 149
6.1.1. Subsąsiedzkie terytorialne podsystemy społeczne Wyspy Puckiej 150
6.1.2. Subsąsiedzkie terytorialne podsystemy społeczne ulicy Gdańskiej 153
6.1.3. Subsąsiedzkie terytorialne podsystemy społeczne ulicy Pieszej 156
6.2. Postawy mieszkańców względem mikrośrodowiska mieszkalnego 158
6.3. Postawy mieszkańców względem mezośrodowiska mieszkalnego 160
6.4. Postawy mieszkańców wobec makrośrodowiska mieszkalnego 164
6.5. Więź sąsiedzka i jej wpływ na przebieg konfliktu 166
Rozdział VII
Uwarunkowania konfliktu 171
7.1. Charakterystyka sytuacji konfliktowej 171
7.2. Zrównoważony rozwój miasta w sytuacji konfliktu ekologicznego 186
7.3. Postrzeganie ryzyka przez badanych i jego wpływ na charakter konfliktu 193
7.4. Sposoby kompensacji ryzyka w opinii badanych 199
Zakończenie 207
Bibliografia 213
Spis tabel i rycin 239
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 20, nr 1/2015: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym

-14%

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 20, nr 1/2015: Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym

W niniejszym numerze czasopisma „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (1/2015, tom 20) zebrane i zaprezentowane zostały teksty podejmujące i uszczegóławiające jego temat przewodni – "Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym i instytucjonalnym".

Środowisko lokalne jest naturalnym obszarem funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Zachodzą w nim znaczące interakcje między ważnymi aktorami życia rodzinnego, sąsiedzkiego i towarzyskiego, w szkole, w miejscu pracy, w instytucjach.

Przez lata zmieniało się społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością. Dziś mamy świadomość, że niepełnosprawność może dotyczyć każdego z nas. Jednak nie każdy rodzaj niepełnosprawności spotyka się z pozytywnymi postawami wobec osób jej doświadczających. Niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne, znaczna widoczna niepełnosprawność wciąż wywołują niepożądane reakcje innych osób.

Normalizacja życia osób z niepełnosprawnością jest procesem powolnym i napotykającym wiele barier. Dlatego rolą środowisk naukowych, instytucjonalnych i społecznych jest badanie tych mechanizmów i wdrażanie odpowiednich rozwiązań.

W numerze zamieszczono artykuły badaczy, praktyków, rzeczników osób z niepełnosprawnościami, którzy prezentują własne koncepcje, wyniki badań środowisk lokalnych, instytucjonalnych i rodzinnych oraz przykłady dobrych praktyk.

(z "Wprowadzenia")

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

-14%

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 24, nr 1/2017: Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie wczesnej interwencji

Wczesna interwencja to interdyscyplinarne działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju małego dziecka oraz jego rodziny. O skuteczności tego procesu decyduje czas – im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe u dziecka, tym skuteczniejsze może okazać się wsparcie. Istotnym i często niedocenianym czynnikiem jest organizowanie wsparcia w kontekście całej rodziny. Powinniśmy postrzegać dziecko nie tylko przez pryzmat jego deficytów przeznaczonych do kompensacji i rehabilitacji, ale jako człowieka żyjącego w konkretnej rodzinie, która posiada określony potencjał oraz zasoby stanowiące podstawę działań wczesnej interwencji. Ich poznanie i wykorzystanie pozwala na zorganizowanie części wsparcia w naturalnym środowisku dziecka, czyli w jego domu rodzinnym. Takie podejście wymusza na specjalistach całościowe spojrzenie na proces wczesnej interwencji, obejmujący nie tylko czynniki psychospołecznego rozwoju, ale również te społeczne.

Publikacja jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia wczesnej interwencji. Porusza problematykę związaną z budowaniem zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, angażowaniem rodziców w proces terapeutyczny, dietetyką jako czynnikiem często marginalizowanym, oraz bardzo wczesną diagnozą autyzmu.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

-15%

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

Książka stanowi socjologiczne studium dotyczące aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych i zawiera analizę wielu aspektów profesji aktorskiej. Ramy czasowe publikacji obejmują okres ostatnich 30 lat (od transformacji ustrojowej w 1989 roku do chwili obecnej). Jednak dla pełnego obrazu autorka nawiązuje do dziejów polskiego teatru, by na ich tle ukazać zmianę społecznego statusu aktorstwa.
Monografia jest kierowana zarówno do socjologów, teatrologów, kulturoznawców, jak i szerokiego grona czytelników zainteresowanych społecznym kontekstem teatru.
*
Publikacja wraz z wcześniejszą książką tej samej autorki (Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych) stanowi łącznie wyjątkowe i unikalne w Polsce przedsięwzięcie wydawnicze. Nikt wcześniej nie przeprowadził bowiem tak wszechstronnej i pogłębionej analizy środowiska aktorów w Polsce.
Z recenzji prof. Przemysława Kisiela

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

-8%

Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

Autor przedstawia dzieje współpracy badaczy społecznych z wojskiem i wywiadem od czasów wypraw Jamesa Cooka, przez rywalizację kolonialną mocarstw europejskich, I i II wojnę światową, okres zimnej wojny aż do współczesnych interwencji militarnych w Iraku i w Afganistanie. Ukazuje proces kształtowania się standardów etycznych związanych z uprawianiem zawodu antropologa oraz dowodzi, że wszelkie wojenne zaangażowanie antropologów musi być postrzegane jako "brudne" nadużycie badań społecznych.

Książka w sposób przystępny i porywający pokazuje jawne i niejawne przykłady kooperacji antropologów z wojskiem i wywiadem, funkcjonujące przykrywki tajnej działalności, a także towarzyszące temu dylematy etyczne i rozbieżne oceny środowiska naukowego.
Z ciekawej perspektywy prezentuje działania takich antropologów brytyjskich i amerykańskich, jak m.in. Thomas E. Lawrence, Margaret Mead czy Gregory Bateson. Opisuje także niesławną współpracę antropologów niemieckich z władzami nazistowskimi, a w części poświęconej programowi HTS, realizowanemu w Iraku i Afganistanie, pokazuje m.in. w jak zaawansowany technologicznie sposób wykorzystywane są współcześnie dane pozyskiwane przez "antropologów w mundurach".

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

-16%

Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

W monografii dokonano próby ukazania różnic – na podstawie badań zrealizowanych w Rudzie Śląskiej – pomiędzy oczekiwaniami osób bezrobotnych z pokoleń Baby Boomers (urodzeni przed 1965 rokiem) i Z (urodzeni po 1989 roku) wobec pracodawców. Odniesiono się również do kwestii związanych z problemami aktywizacji zawodowej bezrobotnych należących do tych dwóch kohort wiekowych. Badania empiryczne, przeprowadzone na reprezentatywnych próbach młodszych i starszych osób bezrobotnych, pozwoliły na sformułowanie szeregu rekomendacji dotyczących podejmowania działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy oraz na rzecz efektywniejszego wykorzystania ich potencjału przez pracodawców.

Cena: 24.90 zł 21.00 zł
Borders and Fields

-22%

Borders and Fields

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. Undertaking an analysis of territoriality, we should not assume that it is a crucial component in the construction of any notion of social differentiation. Without a doubt, however, a denial of territoriality as an organizing principle in social order, and the concept of non-territoriality of cultural differences suggest an important role played by space in constructing the social world. These concepts thus uphold the importance of this category in scholarly discourse. Our discussion of the role of space and territoriality in constructing cultural interpretations of social realities may be divided into two main perspectives as reflected in the volume's two parts. First, space is an element of a social conception of the world. This perspective permits studying its various understandings by contemporaries. [...] Part II addresses the problem of multiple symbolic orders and their superimposition as experienced by territory-bound communities as well as immigrants. Here the concept of social field is suggested as a theoretical tool permitting effective description of the symbolic entanglements resulting from such multiplicity.
Introduction, pp. 8-9

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.