Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym

ebook

- 14%

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym

Justyna Matys

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 63.00 zł 54.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 54.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2352-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stan prawny na 1.12.2009 r.Prezentowana monografia jest analizą przyjętego na gruncie kodeksu cywilnego modelu zadośćuczynienia pieniężnego jako sposobu naprawienia szkody niemajątkowej doznanej w wyniku naruszenia dóbr osobistych, a także zadośćuczynienia pieniężnego przyznawanego z tytułu śmierci osoby najbliższej. Rozważania Autorki skupiają się wokół najważniejszych dla tej instytucji aspektów, obejmując problematykę celów, jakie ma realizować zadośćuczynienie, funkcji, przesłanek odpowiedzialności, jak też wysokości przyznawanych tytułem zadośćuczynienia sum pieniężnych. Opracowanie przedstawia również czynniki, które wpłynęły na kierunek ewolucji oraz historyczne i ustrojowe uwarunkowania instytucji zadośćuczynienia. Uwzględnia także rozwiązania przyjęte w obcych systemach prawnych, regulujące kwestię majątkowego wynagradzania szkody niemajątkowej w różny sposób. Całość została dobrze udokumentowana z szerokim uwzględnieniem praktyki orzeczniczej, w tym także sądów zagranicznych.

Praca została wyróżniona w 2008 r. w ogólnopolskim konkursie "Temida" na najlepsze rozprawy doktorskie z dziedziny prawa, zorganizowanym przez Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Tytuł
Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym
Autor
Justyna Matys
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2352-9
Rok wydania
2010
Liczba stron
408
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9
Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1
Naprawienie szkody niemajątkowej w rozwoju historycznym
str. 23

1. Uwagi ogólne
str. 23
2. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie rzymskim
str. 25
3. Sposoby naprawienia szkody niemajątkowej w dawnym prawie polskim
str. 29
4. Zadośćuczynienie w ustawodawstwach obowiązujących na ziemiach polskich w okresie rozbiorów
str. 32
4.1. Zabór austriacki
str. 32
4.2. Zabór pruski
str. 35
4.3. Zabór rosyjski
str. 37
4.3.1. Zwód Praw
str. 37
4.3.2. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie
str. 39
5. Kształtowanie się instytucji zadośćuczynienia pieniężnego w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1945
str. 42
6. Koncepcja zadośćuczynienia pieniężnego w projektach kodeksu cywilnego i w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1945-1964
str. 49
7. Regulacja zadośćuczynienia pieniężnego do nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 23 sierpnia 1996 r.
str. 55

Rozdział 2
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w wybranych krajach europejskich .
str. 63

1. Uwagi ogólne
str. 63
2. Prawo austriackie
str. 65
2.1. Zadośćuczynienie w austriackim kodeksie cywilnym
str. 65
2.2. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego w austriackim kodeksie cywilnym
str. 71
3. Prawo francuskie
str. 74
3.1. Zadośćuczynienie pieniężne we francuskim kodeksie cywilnym
str. 74
3.2. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia we francuskim kodeksie cywilnym
str. 83
4. Prawo angielskie
str. 87
4.1. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w prawie angielskim
str. 87
4.2. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia w prawie angielskim
str. 93
4.3. Specyficzne rodzaje zadośćuczynienia funkcjonujące w prawie angielskim
str. 97
4.3.1. Exemplary damages
str. 97
4.3.2. Aggravated damages
str. 100

Rozdział 3
Zadośćuczynienie pieniężne jako podstawowy środek współczesnej ochrony dóbr osobistych
str. 103

1. Uwarunkowania aksjologiczne ochrony dóbr osobistych
str. 103
2. Dobra osobiste i ich ochrona w prawie publicznym i międzynarodowym
str. 106
3. Cywilnoprawna konstrukcja dóbr osobistych
str. 115
4. Zadośćuczynienie i jego cele w ujęciu doktryny i orzecznictwa
str. 132
5. Zadośćuczynienie pieniężne a roszczenia niemajątkowe o ochronę dóbr osobistych
str. 141
6. Problematyka relacji roszczeń z art. 445 i 448 k.c.
str. 15 0
7. Majątkowa ochrona dóbr osobistych osób prawnych - cel i funkcje
str. 161

Rozdział 4
Analiza przesłanek zadośćuczynienia w kodeksie cywilnym .
str. 177

1. Przesłanki wspólne roszczenia o zadośćuczynienie
str. 177
1.1. Naruszenie dobra osobistego
str. 177
1.2. Szkoda niemajątkowa
str. 193
1.3. Bezprawność zachowania jako przesłanka naruszenia dóbr osobistych
str. 201
1.4. Zdarzenie wyrządzające szkodę
str. 217
1.5. Związek przyczynowy
str. 229
2. Przesłanki szczególne zadośćuczynienia na podstawie art. 4172 k.c.
str. 238
2.1. Zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej
str. 238
2.2. Zasady słuszności
str. 242
3. Zadośćuczynienie najbliższym członkom rodziny zmarłego z tytułu szkody niemajątkowej (art. 446 § 4 k.c.)
str. 245
3.1. Uwagi ogólne
str. 245
3.2. Kontrowersje wokół przesłanek przyznania zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c.
str. 253

Rozdział 5
Dynamiczny charakter czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego - zasady zasądzania zadośćuczynienia
str. 258

1. Uwagi ogólne
str. 258
2. Zagadnienie fakultatywności przyznania zadośćuczynienia
str. 264
3. Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia - zagadnienia praktyczne
str. 271
4. Rozmiar szkody niemajątkowej jako główna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia
str. 285
5. Wpływ przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody na zmniejszenie wysokości zadośćuczynienia
str. 304
6. Miarkowanie zadośćuczynienia pieniężnego
str. 316
7. Ewolucja funkcji zadośćuczynienia pieniężnego w ujęciu doktryny i orzecznictwa
str. 323

Zakończenie - perspektywy rozwoju instytucji zadośćuczynienia pieniężnego w prawie polskim
str. 345

1. Uwagi ogólne
str. 345
2. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wynikającą z naruszenia dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności ex contractu
str. 349
3. Zadośćuczynienie w ramach odpowiedzialności ex contractu za szkodę niemajątkową niewynikającą z naruszenia dóbr osobistych
str. 358

Bibliografia
str. 365

Wykaz aktów prawnych
str. 387

Wykaz orzecznictwa polskiego
str. 391

Wykaz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
str. 403

Wykaz orzecznictwa zagranicznego
str. 405
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.