Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne

ebook

- 14%

Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne

Jan Zimmermann, Marek Szewczyk, Lucyna Staniszewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-669-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka nawiązuje do dorobku naukowego Mariana Zimmermanna. Autorzy poruszają w niej najważniejsze obecnie problemy prawa administracyjnego, odwołując się do tez stawianych przez tego wybitnego uczonego. Kwestie, które dostrzegane były przez niego już w dwudziestoleciu międzywojennym, pozostają wciąż aktualne.


W publikacji przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

kształtowania nowych prawnych form działania administracji,
stosowania uznania administracyjnego,
wybranych aspektów prawa materialnego, m.in. prawa wodnego, wywłaszczeniowego, kar i sankcji administracyjnych.Artykuły zawarte w książce powstały na podstawie referatów wygłoszonych na konferencji, jaka odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z okazji 50. rocznicy śmierci Profesora Mariana Zimmermanna.


Adresaci:
Publikacja zainteresuje przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Tytuł
Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne
Autorzy
Jan Zimmermann, Marek Szewczyk, Lucyna Staniszewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-669-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
384
Format
pdf
Spis treści
Wspomnienia Syna o Profesorze Marianie Zimmermannie 13

Wspomnienia Pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM o Profesorze Marianie Zimmermannie 27

Część pierwsza
Prawne formy działania administracji

Rozdział I
Zagadnienia prawa miejscowego

Marek Szewczyk
Normatywny charakter przepisów porządkowych 35
1. Wprowadzenie 35
2. Stanowisko doktryny 38
3. Stanowisko judykatury 39
4. Wątpliwości co do normatywności niektórych przepisów porządkowych 40
5. Stanowisko teorii prawa w kwestii normatywności aktów prawnych 43
6. Konkluzja 46
Bibliografia 46

Marta Kisielowska
Pojęcie terenowych przepisów prawnych i ich klasyfikacja w poglądach Profesora Mariana Zimmermanna a dzisiejsze koncepcje prawa miejscowego 48
1. Pojęcie terenowych przepisów prawnych 48
2. Klasyfikacja terenowych przepisów prawnych 52
3. Relacja hierarchiczna pomiędzy aktami prawa miejscowego a rozporządzeniami 55
4. Prawo do stanowienia przepisów miejscowych jako publiczne prawo podmiotowe 58
5. Podział kompetencji do stanowienia aktów prawa miejscowego pomiędzy podmioty zdecentralizowane oraz podmioty administracji rządowej 62
6. Podsumowanie 63
Bibliografia 64

Joanna Człowiekowska
Kompetencje prawodawcze terenowych organów administracji rządowej na tle poglądów Profesora Mariana Zimmermanna 65
Bibliografia 75

Adrian Misiejko
Dopuszczalność regulowania działalności w zakresie udostępniania hulajnóg elektrycznych za pomocą gminnych przepisów porządkowych 77
1. Wprowadzenie 77
2. Problemy gminnej wspólnoty samorządowej związane z systemami hulajnóg współdzielonych 79
3. Gminne przepisy porządkowe w doktrynie i nowszym orzecznictwie 82
3.1. W doktrynie 82
3.2. W nowszym orzecznictwie 84
4. Regulowanie zasad uruchamiania i eksploatowania systemów hulajnóg elektrycznych 86
5. Podsumowanie 91
Bibliografia 92

Rozdział II
Zagadnienie uznania administracyjnego

Joanna Lemańska
Refleksja nad aktualnością poglądów Profesora Mariana Zimmermanna na temat „swobodnego uznania” 95
Bibliografia 110

Krystian Ziemski
Dyskrecjonalność a swobodne uznanie administracyjne w świetle koncepcji Profesora Mariana Zimmermanna 111
Bibliografia 124

Krystian Szpotański
Uznanie administracyjne jako element aktów planowania 125
Bibliografia 138

Rozdział III
Zagadnienia aktów tworzących sytuacje prawne dla obywateli

Ewa Skorczyńska
Kilka uwag na temat znaczenia wyodrębnienia „aktów tworzących sytuacje prawne dla obywateli” 139
1. Wprowadzenie 139
2. Przegląd orzecznictwa 141
3. Refleksje końcowe 145
Bibliografia 148

Marlena Kruszyńska-Kośmicka
Problematyka generalnego aktu administracyjnego w świetle poglądów Profesora Mariana Zimmermanna 149
1. Prawne formy działania administracji a rzeczowe akty administracyjne 149
2. Akty administracyjne kreujące normy o charakterze generalno-konkretnym 152
3. Klasyfikacja prawnych form działania administracji Profesora Mariana Zimmermanna 154
4. Miejsce rzeczowego aktu administracyjnego w klasyfikacji prawnych form działania administracji 155
5. Generalny akt administracyjny – postulaty de lege ferenda 160
Bibliografia 161

Ewa Szewczyk
Publikacja generalnych aktów administracyjnych na przykładzie produktów leczniczych wycofanych z obrotu 163
1. Wprowadzenie 163
2. Charakterystyka generalnego aktu administracyjnego 164
3. Generalny akt administracyjny nakierowany na rzeczy oznaczone co do gatunku 166
4. Generalny akt administracyjny a Kodeks postępowania administracyjnego 167
5. Brak odpowiednich rozwiązań prawnych 168
6. Procedura wydawania decyzji o wycofaniu leku z obrotu 169
7. Doręczenia 169
8. Ocena działań Głównego Inspektora Farmaceutycznego 173
Bibliografia 174

Część druga
Materialne prawo administracyjne

Rozdział IV
Zagadnienia prawa karno-administracyjnego

Dorota Dąbek
Sąd „właściwy” do orzekania o sankcjach administracyjnych – poglądy Profesora Mariana Zimmermanna a współczesne polskie sądy administracyjne 177
1. Uwagi wstępne 177
2. Sąd „właściwy” dla sankcji według Mariana Zimmermanna 179
3. Prawo do sądu a sankcje administracyjne – refleksje współczesne 183
4. Ograniczenia polskich sądów administracyjnych 186
5. Instrumenty zapewniające właściwą realizację prawa do sądu w sprawach sankcji 187
6. Podsumowanie 192
Bibliografia 194

Mariusz Kotulski
Prawo administracyjne karne 195
Bibliografia 216

Lucyna Staniszewska
Sankcja administracyjna jako skuteczny sposób zabezpieczenia wykonania aktu administracyjnego 218
1. Wstęp 218
2. Skuteczność sankcji administracyjnych 225
3. Zasada proporcjonalności a skuteczność sankcji administracyjnych 226
4. Egzekwowalność sankcji a ich skuteczność 230
5. Skuteczność administracyjnych kar pieniężnych a nowe rozwiązania działu IVa k.p.a. 232
6. Podsumowanie 239
Bibliografia 241

Aleksandra Puczko
Wymierzanie kar administracyjnych a luzy decyzyjne w działalności organów administracji publicznej (uwagi w oparciu o poglądy Profesora Mariana Zimmermanna) 243
1. Uwagi wstępne 243
2. Wymierzanie i miarkowanie kary administracyjnej 249
3. Luzy decyzyjne i uznanie administracyjne w miarkowaniu sankcji administracyjnej 252
4. Zakończenie 258
Bibliografia 259

Dorota Przeklasa
Pojęcie i istota sankcji administracyjnej w poglądach Profesora Mariana Zimmermanna oraz we współczesnym polskim prawie administracyjnym 261
1. Uwagi wprowadzające 262
2. Uwagi szczegółowe. Pojęcie i istota sankcji administracyjnej w doktrynie prawa administracyjnego 265
3. Uwagi końcowe 278
Bibliografia 279

Rozdział V
Zagadnienia wywłaszczenia

Sławomir Pawłowski
Koncepcja wywłaszczenia według Profesora Mariana Zimmermanna a współczesne aspekty ekspropriacji na przykładzie wywłaszczenia pod park 283
1. Wprowadzenie 283
2. Wywłaszczenie. Deklaracja użyteczności publicznej, użyteczność publiczna, wyższa konieczność 286
3. W kierunku celu publicznego 288
4. Numerus clausus celów publicznych v. klauzula generalna 292
5. Wnioski 296
Bibliografia 298

Mariusz Oleś
Wywłaszczenie a przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i niektórych innych praw do nieruchomości w oparciu o układy indemnizacyjne 299
1. Wstęp 299
2. Koncepcja wywłaszczenia in genere 301
3. Wywłaszczenie in genere a nacjonalizacja 305
4. Układy indemnizacyjne 308
5. Przejście na rzecz Skarbu Państwa tytułu własności oraz uprawnień wynikających z wieczystego użytkowania lub ograniczonych praw rzeczowych na podstawie układów indemnizacyjnych (międzynarodowych umów o uregulowaniu roszczeń finansowych) 311
Bibliografia 317

Rozdział VI
Zagadnienia Prawa wodnego

Iwona Niżnik-Dobosz
Współczesne Prawo wodne wobec tez Profesora Mariana Zimmermanna 319
1. Wprowadzenie 319
2. Tworzenie prawa w tezach Mariana Zimmermanna i ich zastosowanie dla jakości procesu prawotwórczego 320
3. Tezy Mariana Zimmermanna dotyczące wyodrębniania się regulacji kodeksowych i ich znaczenie dla oceny zasadności tworzenia ustaw wiodących 323
4. Problemy budowania aparatu władz wodnych w ujęciu Mariana Zimmermanna 326
5. Rozwiązania współczesnego ustroju władz wodnych wobec tez Mariana Zimmermanna 328
6. Podsumowanie 336
Bibliografia 337

Maciej Kruś
Współpraca europejska przy stanowieniu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 338
Bibliografia 349

Rozdział VII
O racjonalnym prawodawstwie i potrzebach w zakresie wykładni

Wojciech Jakimowicz
O potrzebie wykładni doktrynalnej w prawie administracyjnym 351
Bibliografia 366

Bartosz Kołaczkowski
Refleksje o racjonalnym reformowaniu w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz nowego modelu zarządzania publiczną uczelnią wyższą 368
1. Wprowadzenie 368
2. Zintegrowany System Kwalifikacji 369
3. Nowy model zarządzania publiczną uczelnią wyższą 378
4. Podsumowanie 383
Bibliografia 384
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.