Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej

ebook

- 14%

Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej

Tadeusz Kiełkowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5066-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest pierwszą w literaturze polskiej monografią poświęconą nabyciu prawa na mocy decyzji administracyjnej. Rozważania zawarte w opracowaniu zostały podzielone na dwie części. W części pierwszej omówiono zagadnienia niezbędne do dowiedzenia tezy - oczywistej tylko na pozór - że decyzją administracyjną rzeczywiście można nabyć prawo, a także do wyjaśnienia, w jaki sposób do tego nabycia prawa dochodzi. Druga część szczegółowo przedstawia genezę, rodzaje i funkcjonowanie praw nabytych na mocy decyzji administracyjnej.


Adresaci:

Książka polecana jest w szczególności pracownikom naukowym, doktorantom, prawnikom praktykom oraz studentom prawa i administracji. Poczynione w pracy ustalenia okażą się przydatne zarówno w naukowym opracowywaniu tematów pokrewnych, jak i w rozstrzyganiu dylematów interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa.

Tytuł
Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej
Autor
Tadeusz Kiełkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5066-2
Rok wydania
2012
Liczba stron
416
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Pojęcie prawa
str. 23

1. Prawo w rozumieniu przedmiotowym
str. 23

1.1. Pozytywistyczny punkt widzenia
str. 23

1.2. Struktura normy prawnej
str. 24

1.3. Problem "norm zezwalających"
str. 26

1.4. Normy pierwotne i reguły
str. 29

1.5. Normy generalne i normy indywidualne
str. 32

1.6. Obowiązywanie prawa
str. 36

2. Prawo w rozumieniu podmiotowym
str. 39

2.1. Relacja do normy prawnej
str. 39

2.2. Zindywidualizowana i zaktualizowana powinność
str. 41

2.3. Prawo jako antyteza obowiązku
str. 43

2.4. Podstawowe postaci prawa w ujęciu teoretycznym
str. 46

2.4.1. Wolność
str. 46

2.4.2. Dozwolenie
str. 49

2.4.3. Uprawnienie
str. 51

2.4.4. Przywilej
str. 53

2.4.5. Ulga
str. 55

2.4.6. Kompetencja
str. 56

2.4.7. Immunitet
str. 59

2.4.8. Ekspektatywa
str. 60

2.5. Wnioski
str. 60

Rozdział II
Mechanizmy nabywania praw
str. 63

1. Uwagi wstępne
str. 63

2. Podmiotowość prawna
str. 64

3. Zdarzenia skutkujące nabyciem prawa
str. 69

3.1. Wejście w życie aktu normatywnego
str. 69

3.2. Ziszczenie się prawnie doniosłego stanu faktycznego
str. 72

3.3. Dokonanie prawnie doniosłej czynności konwencjonalnej
str. 74

3.3.1. Czynność konwencjonalna a normy pierwotne i reguły
str. 74

3.3.2. Konstytutywna czynność konwencjonalna
str. 76

3.3.3. Deklaratywna czynność konwencjonalna
str. 82

4. Następstwo prawne
str. 86

5. Podsumowanie
str. 89

Rozdział III
Podmiotowość administracyjnoprawna
str. 91

1. Specyfika podmiotowości administracyjnoprawnej
str. 91

2. Zdolność administracyjnoprawna
str. 97

3. Zdolność administracyjnoprocesowa
str. 105

4. Podsumowanie
str. 110

Rozdział IV
Decyzja administracyjna jako konstytutywna czynność konwencjonalna
str. 111

1. Normy pierwotne i reguły prawa administracyjnego
str. 111

1.1. Uwagi ogólne
str. 111

1.2. Normy pierwotne prawa administracyjnego
str. 112

1.3. Reguły prawa administracyjnego
str. 117

1.4. Interes prawny na tle związku normy pierwotnej i reguły zmiany
str. 123

1.5. Relacja między interesem prawnym a prawem w rozumieniu podmiotowym
str. 133

2. Czynności konwencjonalne w prawie administracyjnym
str. 134

2.1. Reguły konstytutywne i kreowana przez nie forma zachowania
str. 134

2.2. Czynności konwencjonalne inne niż decyzja administracyjna
str. 139

2.3. Reguły konstytutywne decyzji administracyjnej
str. 144

2.3.1. Reguły konstytutywne a decyzja administracyjna - dwa zagadnienia
str. 144

2.3.2. Reguły wskazujące podmiot kompetencji jurysdykcyjnej
str. 149

2.3.3. Reguły konstruujące substrat materialny decyzji administracyjnej
str. 151

2.3.4. Reguły konsekwencyjne decyzji administracyjnej
str. 160

2.3.5. Formalizacja decyzji administracyjnej i procesu jej wydania
str. 163

2.4. "Prawdziwa nieważność" decyzji administracyjnej
str. 167

2.4.1. Sankcja za naruszenie reguł konstytutywnych
str. 167

2.4.2. "Prawdziwa nieważność" a "nieważność" w prawie administracyjnym
str. 170

2.4.3. O przydatności konotacyjnej koncepcji reguł konstytutywnych
str. 175

2.4.4. Wnioski
str. 177

Rozdział V
Nabycie prawa pośród skutków decyzji administracyjnej
str. 180

1. Skuteczność i skutek decyzji administracyjnej
str. 180

1.1. Istota skuteczności i skutku decyzji administracyjnej
str. 180

1.2. Skuteczność mimo wadliwości
str. 183

1.3. Skuteczność decyzji zawierającej warunek, termin lub zlecenie
str. 186

1.4. Wyjątkowa i prowizoryczna skuteczność decyzji nieostatecznej
str. 192

1.5. Problem decyzji negatywnej (odmownej)
str. 203

2. Nabycie prawa jako rodzaj skutku decyzji administracyjnej
str. 217

3. Decyzje administracyjne, na mocy których nie nabywa się prawa
str. 221

3.1. Uwagi ogólne
str. 221

3.2. Decyzje niemające przymiotu skuteczności
str. 222

3.2.1. Decyzje nieostateczne
str. 222

3.2.2. Decyzje formalne
str. 223

3.2.3. Decyzje deklaratywne
str. 228

3.2.4. Decyzje negatywne (odmowne)
str. 235

3.3. Decyzje o skutkach innych niż nabycie prawa
str. 238

3.3.1. Decyzje nakładające obowiązek
str. 238

3.3.2. Decyzje znoszące prawo
str. 242

3.3.3. Decyzje stanowiące o sankcji (karze administracyjnej)
str. 244

4. Podsumowanie
str. 246

Rozdział VI
Postaci praw nabywanych na mocy decyzji administracyjnej
str. 248

1. Wprowadzenie
str. 248

2. Prawa o znamionach dozwolenia
str. 250

2.1. Uwagi ogólne
str. 250

2.2. Podstawa normatywna
str. 251

2.2.1. Ogólny zakaz i możliwość jego uchylenia
str. 251

2.2.2. "Wolnościowe" prawo podlegające konkretyzacji
str. 252

2.2.3. Dozwolenie a właściwości normy pierwotnej i reguły
str. 254

2.3. Decyzje administracyjne skutkujące uchyleniem ogólnego zakazu
str. 260

2.4. Charakterystyka wybranych praw
str. 263

2.4.1. Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej
str. 263

2.4.2. Prawo prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej
str. 269

2.4.3. Prawo posiadania broni
str. 276

2.5. Podsumowanie
str. 279

3. Prawa o znamionach uprawnienia
str. 280

3.1. Uwagi ogólne
str. 280

3.2. Podstawa normatywna
str. 282

3.3. Decyzje administracyjne skutkujące możnością żądania świadczenia
str. 287

3.4. Charakterystyka wybranych praw
str. 288

3.4.1. Prawo do świadczeń edukacyjnych w publicznej szkole wyższej
str. 288

3.4.2. Prawo do odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
str. 291

3.4.3. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
str. 298

3.5. Podsumowanie
str. 302

4. Prawa o znamionach ulgi
str. 303

4.1. Uwagi ogólne
str. 303

4.2. Podstawa normatywna
str. 304

4.3. Decyzje znoszące lub miarkujące obowiązek
str. 306

4.4. Charakterystyka wybranych praw
str. 307

4.4.1. Ulga podatkowa
str. 307

4.4.2. Ulga w obowiązku szkolnym
str. 310

4.4.3. Zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne
str. 313

5. Prawa o znamionach przywileju
str. 314

5.1. Uwagi ogólne
str. 314

5.2. Podstawa normatywna
str. 315

5.3. Decyzje zwiększające lub kreujące ekskluzywne prawo
str. 316

5.4. Charakterystyka wybranych praw
str. 318

5.4.1. Prawo do stypendium sportowego
str. 318

5.4.2. Koncesja przyznana w warunkach konkurencji
str. 320

5.4.3. Prawo policjanta do lokalu mieszkalnego
str. 320

6. Prawa cywilne
str. 323

6.1. Uwagi ogólne
str. 323

6.2. Prawa rzeczowe
str. 324

6.3. Wierzytelności
str. 325

7. Sytuacje prawne podobne do prawa
str. 330

7.1. Uwagi ogólne
str. 330

7.2. Sytuacje prawne w sferze reguł
str. 331

7.3. Ekspektatywa
str. 332

Rozdział VII
Funkcjonowanie praw nabytych na mocy decyzji administracyjnej
str. 338

1. Wprowadzenie
str. 338

2. Wykonywanie praw i ich ochrona
str. 338

3. Trwałość praw
str. 344

3.1. Uwagi ogólne
str. 344

3.2. Zasada trwałości praw nabytych
str. 346

3.3. Wygaśnięcie prawa na skutek zdarzeń faktycznych
str. 355

3.4. Zniesienie prawa za pomocą czynności konwencjonalnej
str. 364

3.4.1. Kolejna decyzja administracyjna
str. 364

3.4.2. Wyrok sądu administracyjnego
str. 370

3.4.3. Czynność cywilnoprawna
str. 373

3.5. Nabyte prawo a zmiany legislacyjne
str. 374

4. Sukcesja praw
str. 375

Zakończenie
str. 383

Bibliografia
str. 393
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.