Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nadchodzi era Słońca

ebook

- 13%

Nadchodzi era Słońca

Maciej Nowicki.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 39.00 zł 34.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-20552-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Od kilku lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Państwa, które już teraz zrozumieją doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki, skorzystają najwięcej. Czy wśród nich będzie także Polska?


W książce prosto i przystępnie zostały przedstawione 3 podstawowe metody wykorzystania energii Słońca:


- kolektory słoneczne,


- panele fotowoltaiczne,


- elektrownie słoneczne.


Autor w przystępny sposób omówił zasady ich działania, możliwe zastosowania, koszty związane z tą gałęzią przemysłu i perspektywy jej rozwoju w skali światowej, w Unii Europejskiej i w Polsce.


Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników interesujących się nowymi technikami i przyszłością energetyki, polityków, ludzi decydujących o strategii energetycznej kraju, dziennikarzy, inżynierów i ekonomistów. Może być wykorzystywana w programie studiów na wszystkich wydziałach związanych z ochroną środowiska i energetyką w ramach wykładów o odnawialnych źródłach energii.


Książka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tytuł
Nadchodzi era Słońca
Autor
Maciej Nowicki
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20552-2
Rok wydania
2012 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
125
Format
epub
Spis treści
1. Wstęp 5 2. Promieniowanie Słońca 15 3. Kolektory słoneczne 21 3.1. Kolektory dla basenów kąpielowych 21 3.2. Kolektory powietrzne 22 3.3. Kolektory cieczowe 25 3.3.1. Zasada działania 25 3.3.2. Magazynowanie ciepła 28 3.3.3. Kolektory próżniowe 31 3.4. Usytuowanie baterii kolektorów 36 3.5. Rozwój technologii kolektorów słonecznych 38 3.6. Światowy rynek kolektorów słonecznych 40 3.7 . Kolektory słoneczne w Unii Europejskiej 43 3.8. Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 47 3.9. Zalety kolektorów słonecznych 50 3.10. Finansowe wsparcie budowy kolektorów słonecznych 51 4. Ogniwa fotowoltaiczne 57 4.1. Wstęp 57 4.2. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł 59 4.3. Energia elektryczna z promieniowania słonecznego 60 4.4. Ogniwa fotowoltaiczne 61 4.4.1. Zjawisko fotoelektryczne 61 4.4.2. Typy ogniw fotowoltaicznych 63 4.4.3. Systemy fotowoltaiczne 73 4.5. Rozwój fotowoltaiki w Niemczech 78 4.6. Rozwój fotowoltaiki w innych krajach 82 4.7. Mechanizmy wsparcia rozwoju fotowoltaiki 90 4.8. Magazynowanie energii 94 4.9. Zastosowania systemów fotowoltaicznych 99 4.10. Podsumowanie 101 5. Elektrownie słoneczne 105 5.1. Wstęp 105 5.2. Rodzaje elektrowni słonecznych 106 5.3. Światowy rozwój elektrowni słonecznych 110 5.4. Program DESERTEC 113 5.5. Elektrownia słoneczna na orbicie okołoziemskiej 117 6. Zakończenie 119
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Nadchodzi era Słońca

Pobierz fragment

Produkty podobne

Analiza porównawcza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus)

Analiza porównawcza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus)

W budowie układu nerwowego człowieka i zwierząt oprócz neuronów uczestniczy również tkanka glejowa zwana neuroglejem. Oligodendrocyty (OLGs) obecne w substancji białej i szarej ośrodkowego układu nerwowego (OUN) są niewielkimi komórkami ze skąpą ilością wypustek, regularnym jądrem komórkowymi oraz typowymi organelami komórkowymi w cytoplazmie. Dość długo utrzymywał się pogląd, że OLGs towarzyszą włóknom nerwowym,
a ich rola kończy się w momencie zakończenia mielinizacji. Badania histochemiczne wykazały, że OLGs są głównymi komórkami OUN, gromadzącymi żelazo, które jest niezbędne neuronom do ich przemian metabolicznych, a najlepiej poznaną funkcją tych komórek jest udział w procesie mielinizacji.
Tematyka niniejszej pracy dotyczyła analizy porównawczej w wybranych obszarach mózgowia dorosłych samców i samic czterech gatunków zwierząt, lokalizacji i morfologii OLGs, komórkowej i regionalnej dystrybucji żelaza, zawartości gleju immunoreaktywnego dla zasadowego białka mieliny (MBP), gęstości i rozmiaru OLGs oraz ustalenia masy cząsteczkowej białka MBP. Badania przeprowadzono w pięciu obszarach mózgowia, tj. korze mózgu (CCER), hipokampie (Hip), istocie szarej okołowodociągowej (PAG), spoidle wielkim (CC) oraz torebce wewnętrznej (IC) u samców i samic czterech gatunków zwierząt: norki amerykańskiej (Neovison vison), lisa rudego (Vulpes vulpes), konia domowego (Equus caballus) i bydła domowego (Bos taurus). Każdy gatunek reprezentowany był przez sześć dorosłych zwierząt obu płci.
W niniejszej pracy zwrócono szczególną uwagę na lokalizację, morfologię oraz właściwości OLGs w mózgowiu samic i samców dorosłych osobników wybranych gatunków ssaków. Uzyskane wyniki wskazują, że OLGs niezależnie od umiejscowienia są głównymi komórkami OUN gromadzącymi żelazo, utrzymującymi jego homeostazę w mózgowiu, a przez to zaangażowane są w przemiany metaboliczne neuronów. Przeprowadzona analiza wykazała istotne znaczenie tych komórek glejowych u dorosłych osobników, niezależnie od płci, w korelacji OLG – włókno mielinowe, nawet po zakończonym procesie tworzenia osłonki mielinowej. Wykazano, że zaangażowanie tych komórek jest procesem fizjologicznym, który przebiega w podobny sposób przez całe życie osobników i aktywnie oddziałuje na neurony oraz przemiany mieliny. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekspresji białka MBP wykazano występowanie dymorfizmu płciowego u badanych gatunków zwierząt. Uzyskane wyniki wskazują, że funkcje tych komórek glejowych nie ograniczają się jedynie do procesów tworzenia osłonki mielinowej u młodych osobników, ale również pełnią istotną rolę w dorosłym mózgowiu u zwierząt. Poza wartością poznawczą uzyskane wyniki mają również aspekt praktyczny z punktu widzenia nauk klinicznych.

Cena: 9.00 zł
Enzymy w technologii spożywczej

-14%

Enzymy w technologii spożywczej

Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje nowych technologii, które rozwiążą dotychczasowe problemy technologiczne - zmniejszą koszt produkcji, zwiększą produkcję przy jednoczesnej gwarancji wysokiej jakości produktu. Pożądaną cechą nowych technologii jest niski nakład inwestycyjny i w miarę nieskomplikowane operacje jednostkowe. Wykorzystanie enzymów w przemyśle spożywczym to realna szansa do zrealizowania tych warunków.
Najważniejsze korzyści płynące z zastosowania enzymów to:
• przyspieszenie procesów technologicznych,
• możliwość uruchomienia produkcji nowych asortymentów żywności (w tym żywności funkcjonalnej),
• podniesienie jakości i atrakcyjności oraz wydłużenie trwałości produktów żywnościowych,
• możliwość zwiększenia wydajności tradycyjnie stosowanych surowców i zmniejszenie kosztów produkcji.
W publikacji znajdziemy informacje na temat zastosowania enzymów w wielu gałęziach przemysłu spożywczego:
- mleczarstwie
- piekarnictwie
- piwowarstwie
- przetwórstwie ryb
- przetwórstwie owoców i warzyw
- przetwórstwie mięsa

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Geologia Polski

-13%

Geologia Polski

Szóste, uzupełnione i poprawione wydanie jedynego na rynku podręcznika dotyczącego budowy geologicznej Polski.

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o budowie geologicznej Polski. Przedstawia podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych. Zawiera liczne ilustracje, pytania kontrolne, ćwiczenia oraz testy sprawdzające, mające ułatwić przyswojenie prezentowanego w rozdziale materiału. Podsumowanie podręcznika stanowi tabela stratygraficzna z najważniejszymi wydarzeniami geologicznymi na obszarze Polski. Zaletą książki jest aktualność i nowoczesność podawanych informacji dotyczących geologii Polski, jej geologicznej przeszłości, a także występowania surowców mineralnych niemal we wszystkich systemach geologicznych. Książka ma służyć przede wszystkim celom dydaktycznym, dlatego na końcu każdego rozdziału znalazły się zarówno ćwiczenia do samodzielnego wykonania, jak i pytania kontrolne oraz testy sprawdzające, mające ułatwić przyswojenie prezentowanego w rozdziale materiału.

Publikacja przeznaczona dla studentów geologii, geografii, górnictwa oraz ochrony środowiska. Mogą z niej także korzystać geolodzy czynni zawodowo i pracownicy centralnych urzędów państwowych.

Cena: 69.00 zł 60.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 2 Geologiczne podstawy gleboznawstwa

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 2 Geologiczne podstawy gleboznawstwa

Rozdział 2 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
Gleboznawstwo. Rozdział 5 Właściwości fizyczne gleb

-7%

Gleboznawstwo. Rozdział 5 Właściwości fizyczne gleb

Rozdział 5 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", redakcja naukowa: Andrzej Mocek.
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Cena: 12.90 zł 12.00 zł
Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae)

Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae)

Understanding of complex relationships between the insects and their hosts is one of the main aims of current ecology and plant protection. Although a great number of Sternorrhyncha studies have been carried out on basic plant–insects interactions during the last ten years, interaction between plants and scale insects are poorly described. Therefore the following research aims were accepted in order to determine: 1) the effect of host plants on morphometric, demographic parameters and age structure of C. hesperidum developing on various host species; 2) the plant acceptance and colonization by C. hesperidum 3) the process of C. hesperidum feeding monitored in plant tissues using EPG; 4) honeydew excretion dynamics on various host plant species; 5) the response of C. hesperidum to host plant biochemical properties; 6) the effect C. hesperidum feeding on biochemical changes of colonized plants; 7) host plant susceptibility to C. hesperidum feeding. The studied material consisted of two-year old plants of Citrus limon var. Ponderosa, Ficus benjamina and Nephrolepis biserrata.
The examined plant species are characterized by various degree of susceptibility on C. hesperidum feeding. Low degree is characteristic for Ficus benjamina, on which a decreased rate in a development of C. hesperidum colonies was noted with unprofitable influence of this plant on morphometric, demographic parameters, as well as feeding and honeydew of this scale insect. The studies for the first time have shown the differences in the degree of plants acceptance by C. hesperidum are conditioned by their constitutional properties: leaves structure and mainly biochemical composition. The differences in host plants colonization by scale insects result from an induction via stimulation or limitation of the concentration of substances constitutionally observed in the plants. The results obtained may be used in the practice, and especially practical application may be found for the results of the study on honeydew process and on mechanisms of plants resistance on C. hesperidum feeding.

Cena: 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.