Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

ebook

- 13%

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

Mikołaj G. Goss

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-573-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Autor przedstawia w sposób kompleksowy rolę administracji geologicznej i górniczej w procesie prowadzenia operacji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Prezentuje także krytyczną analizę obecnych rozwiązań oraz własne propozycje uregulowań de lege ferenda.

Obok typowej dla działalności w tym sektorze instytucji koncesji, omawiane są także pozostałe instrumenty nadzoru przewidziane w ustawie, w tym niedawno ustanowiona decyzja o pozytywnym zakwalifikowaniu do fazy przetargowej oraz decyzja inwestycyjna. Analiza dokonywana jest na tle zbliżonych unormowań obowiązujących w innych sektorach gospodarki. Inną zaletą opracowania jest poszerzenie materiału badawczego o uwagi dotyczące prawodawstwa obcego, w tym rozwiązań prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii.

Adresaci:

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do kadry menedżerskiej firm działających w sektorze ropy i gazu, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników organów administracji geologicznej i górniczej. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla osób biorących udział w procesie legislacyjnym, zaangażowanych w działalność lobbingową, a także tych zajmujących się naukowo prawem gospodarczym.

Tytuł
Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu
Autor
Mikołaj G. Goss
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-573-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
392
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Podziękowania | str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 17
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu | str. 24
1.2. Aktualny stan nauki | str. 28
1.3. Cel oraz układ pracy | str. 34
1.4. Metody badawcze | str. 43
1.5. Podstawowe pojęcia | str. 46

Rozdział 2
Funkcje państwa w gospodarce | str. 48
2.1. Wprowadzenie | str. 48
2.2. Interes publiczny w polskim prawie administracyjnym | str. 49
2.3. Funkcje państwa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji reglamentacyjnej, regulacyjnej i policyjnej | str. 68
2.4. Reglamentacyjne i regulacyjne ograniczenia działalności gospodarczej na tle konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej | str. 98
2.4.1. Pojęcie wolności i jej ograniczenia | str. 99
2.4.2. Rozwój historyczny wolności gospodarczej w prawie polskim | str. 103
2.4.3. Wolność gospodarcza jako publiczne prawo podmiotowe | str. 104
2.5. Wybrane administracyjnoprawne środki ograniczania wolności gospodarczej | str. 112
2.5.1. Nadzór materialny | str. 112
2.5.2. Nadzór prewencyjny | str. 117
2.5.3. Nadzór weryfikacyjny | str. 122
2.5.4. Nadzór regulacyjny | str. 136
2.5.5. Koncesje | str. 141
2.5.5.1. Model francuski | str. 141
2.5.5.2. Model niemiecki | str. 145
2.5.5.3. Koncesja w prawie polskim na tle innych form reglamentacji działalności gospodarczej | str. 149
2.5.5.4. Koncesja jako forma porozumienia pomiędzy organem koncesyjnym a podmiotem realizującym inwestycję celu publicznego | str. 165

Rozdział 3
Prawna regulacja działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 172
3.1. Wprowadzenie | str. 172
3.2. Cele prawnej regulacji górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 174
3.2.1. Ochrona środowiska | str. 175
3.2.2. Racjonalna gospodarka złożami kopalin | str. 179
3.2.3. Bezpieczeństwo państwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego | str. 182
3.2.4. Obronność | str. 189
3.2.5. Ochrona fiskalnych interesów państwa | str. 190
3.2.6. Bezpieczeństwo ludzi i mienia | str. 191
3.3. Formy nadzoru nad sektorem górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 192
3.3.1. Nadzór prewencyjny | str. 192
3.3.2. Nadzór weryfikacyjny | str. 201
3.3.3. Koncesje węglowodorowe | str. 208
3.3.3.1. Uwagi ogólne | str. 208
3.3.3.2. Koncesja węglowodorowa w ujęciu historycznym | str. 210
3.3.3.3. Koncesja węglowodorowa w aktualnym stanie prawnym na tle pozostałych koncesji górniczych | str. 218
3.3.3.4. Koncesja węglowodorowa w prawie Unii Europejskiej | str. 236
3.3.4. Projekt robót geologicznych | str. 242
3.3.5. Decyzja inwestycyjna | str. 247
3.3.6. Plan ruchu zakładu górniczego | str. 252
3.3.7. Świadectwa kompetencji zawodowych | str. 258
3.4. Ustrój organów administracji geologicznej i górniczej | str. 261
3.5. Podsumowanie uwag na temat prawnej regulacji działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str. 265
3.6. Analiza krytyczna aktualnych rozwiązań | str. 269

Rozdział 4
Prawna regulacja sektora górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego za granicą | str. 277
4.1. Wprowadzenie | str. 277
4.2. Wielka Brytania | str. 278
4.3. Irlandia (wzmianka) | str. 295
4.4. Królestwo Norwegii | str. 296
4.5. Stany Zjednoczone Ameryki na przykładzie prawodawstwa stanu Teksas oraz prawodawstwa federalnego | str. 303
4.6. Podsumowanie uwag prawnoporównawczych | str. 321

Rozdział 5
Model nadzoru nad sektorem ropy i gazu | str. 324
5.1. Wprowadzenie | str. 324
5.2. Niezależny organ regulacyjny. Uwagi ogólne | str. 332
5.3. Niezależny organ regulacyjny. Cel działania | str. 346
5.4. Niezależny organ regulacyjny. Ustrój i pozycja w ramach istniejącej struktury organów administracji państwa | str. 348
5.5. Niezależny organ regulacyjny. Zakres kompetencji i zadań oraz formy działania | str. 354
5.6. Nadzór prewencyjny | str. 357
5.7. Nadzór weryfikacyjny | str. 361
5.8. Nowa koncesja węglowodorowa | str. 363
5.9. Niezależny organ regulacyjny. Podsumowanie uwag na temat zakresu zadań i kompetencji | str. 369
5.10. Niezależny organ regulacyjny. Metody rozwiązywania sporów | str. 370
5.11. Niezależny organ regulacyjny. Uwagi końcowe | str. 372

Bibliografia | str. 375
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.