Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

ebook

- 13%

Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

Igor Postuła

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5493-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów.


Atutem publikacji jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autora wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek oraz nadzorujących spółki pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, ukazujących problemy praktyki nadzoru korporacyjnego.

Praca zawiera szczegółową analizę aktów prawnych w zakresie m.in.:


relacji pomiędzy poszczególnymi organami spółek,
doboru i kwalifikacji członków zarządów i rad nadzorczych,
kompetencji Ministra Skarbu Państwa wobec spółek,
ustalania wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych.


Adresaci:

Książka będzie pomocna dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, dla pracowników naukowych i studentów, adwokatów i radców prawnych, dla pracowników administracji rządowej nadzorujących spółki Skarbu Państwa, a także dla pracowników samorządowych nadzorujących spółki komunalne.


"Jestem pod wrażeniem postawionych przez autora hipotez badawczych. Są śmiałe, dobitne i krytyczne dla badanej sfery zjawisk. Nigdy wcześniej z taką pogłębioną krytyką się nie spotkałem, zaś hipotezy wydają się oryginalne. Hipotezy te odnoszą się zarówno do funkcjonowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w praktyce, jak i problemów teorii nadzoru korporacyjnego. Na obydwu tych płaszczyznach autor potrafił przeprowadzić przekonywającą weryfikację postawionych hipotez".


z recenzji prof. Grzegorza Domańskiego


"Książka jest opracowaniem rzetelnym, podejmującym ważne problemy badawcze. Na polskim, ale także zagranicznych rynkach wydawniczych, trudno znaleźć pozycję, która w tak kompleksowy sposób opisywałaby problematykę nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem państwa. Podkreślenia wymaga także wiarygodność badań ankietowych".


z recenzji prof. Dariusza Jemielniaka

Tytuł
Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa
Autor
Igor Postuła
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5493-6
Rok wydania
2013
Liczba stron
376
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Podziękowania
str. 15

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki nadzoru korporacyjnego - cel i założenia opracowania
str. 17

1.1. Przedmiot i cel opracowania
str. 17

1.2. Struktura opracowania
str. 19

1.3. Podstawowe problemy i hipotezy badawcze
str. 21

1.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 21

1.3.2. Problemy teorii nadzoru korporacyjnego
str. 21

1.3.3. Hipotezy badawcze
str. 23

1.4. Metodologia badań
str. 25

1.5. Założenia terminologiczne
str. 33

1.5.1. Tłumaczenie terminu corporate governance
str. 33

1.5.2. Definicja nadzoru korporacyjnego
str. 36

1.5.3. Terminy "spółka" i "korporacja"
str. 42

1.5.4. Spółka państwowa - spółka Skarbu Państwa
str. 43

1.5.5. Interesariusze
str. 43

1.5.6. Założenia szczegółowe dotyczące terminów stosowanych w opracowaniu
str. 44

Rozdział 2. Przegląd teorii nadzoru korporacyjnego
str. 46

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 46

2.2. Teoria zasobowa
str. 49

2.3. Teoria interesariuszy
str. 51

2.3.1. Założenia teorii interesariuszy
str. 51

2.3.2. Zakres pojęcia interesariusza
str. 51

2.3.3. Perspektywy teorii interesariuszy
str. 52

2.3.4. Krytyka teorii interesariuszy
str. 54

2.3.5. Zastosowanie teorii interesariuszy w spółkach Skarbu Państwa
str. 57

2.4. Teorie integrujące
str. 58

2.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 58

2.4.2. Teoria interesariuszy-agencji
str. 58

2.4.3. Teoria interesariuszy-kontraktów
str. 60

2.5. Teoria agencji
str. 62

2.5.1. Założenia i geneza problemu agencji
str. 62

2.5.2. Nurty teorii agencji
str. 64

2.5.3. Kontrakt jako instrument ograniczania problemu agencji
str. 64

2.5.4. Wady i zalety teorii agencji
str. 65

2.5.5. Praktyczne znaczenie teorii agencji w spółkach Skarbu Państwa
str. 66

2.6. Teoria stewarda
str. 68

2.7. Teoria instytucjonalna
str. 68

2.8. Teoria hegemonii menedżerskiej
str. 70

2.9. Teorie neoinstytucjonalne
str. 70

2.10. Teoria kosztów transakcyjnych
str. 72

2.11. Teoria praw własności
str. 74

2.11.1. Własność w sensie ekonomicznym a własność w sensie prawnym
str. 74

2.11.2. Władza wynikająca z własności ekonomicznej
str. 75

2.11.3. Założenia teorii praw własności
str. 75

2.11.4. Koszty transakcyjne a koszty własności
str. 78

2.11.5. Problemy efektywnej alokacji praw własności
str. 80

2.12. Teoria kontraktów
str. 82

2.13. Teoria pogoni za rentą
str. 84

2.14. Teoria sygnałów
str. 84

Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa i nadzoru korporacyjnego w tych spółkach
str. 86

3.1. Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej państwa
str. 86

3.1.1. Działalność gospodarcza państwa w Konstytucji RP
str. 86

3.1.2. Dobro wspólne jako determinanta działalności gospodarczej państwa
str. 87

3.1.3. Sprawiedliwość społeczna
str. 89

3.1.4. Interes publiczny jako praktyczne odniesienie dobra wspólnego w działalności gospodarczej państwa
str. 90

3.2. Nadzór korporacyjny a własność państwowa
str. 92

3.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 92

3.2.2. Własność państwowa
str. 93

3.2.3. Państwo jako imperium i jako dominium
str. 94

3.2.4. Skarb Państwa
str. 95

3.2.5. Prywatyzacja a nadzór korporacyjny
str. 97

3.3. Spółki Skarbu Państwa
str. 100

3.3.1. Szczególne cechy i uwarunkowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa
str. 100

3.3.2. Cel i interes spółki kapitałowej
str. 101

3.3.3. Interes publiczny jako determinanta celów spółek Skarbu Państwa
str. 117

3.3.4. Polityczne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 122

Rozdział 4. Model regulacyjny nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 130

4.1. Wprowadzenie do problematyki roli prawa w nadzorze korporacyjnym
str. 130

4.1.1. Cel i przedmiot rozdziału
str. 130

4.1.2. Rola prawa w nadzorze korporacyjnym w spółkach Skarbu Państwa
str. 131

4.1.3. Problemy regulacji dotyczących spółek Skarbu Państwa
str. 134

4.2. System regulacji nadzoru korporacyjnego
str. 139

4.2.1. Akty prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego
str. 139

4.2.2. Ustawy i rozporządzenia
str. 139

4.2.3. Akty prawa wewnętrznego
str. 140

4.2.4. Zasady nadzoru właścicielskiego
str. 140

4.2.5. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych
str. 143

4.2.6. Regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie nadzoru korporacyjnego
str. 145

4.2.7. Statuty spółek Skarbu Państwa
str. 148

4.3. Regulacje nadzoru korporacyjnego dotyczące członków organów spółek Skarbu Państwa
str. 149

4.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 149

4.3.2. Powołanie członków organów spółek Skarbu Państwa
str. 150

4.3.3. Kwalifikacje członków organów spółek kapitałowych
str. 160

4.3.4. Niezależność członków organów spółek Skarbu Państwa
str. 163

4.3.5. Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych
str. 170

4.3.6. Pełnomocnik wspólnika
str. 175

4.4. Relacje pomiędzy organami spółek Skarbu Państwa
str. 176

4.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 176

4.4.2. Relacje walne zgromadzenie - zarząd
str. 177

4.4.3. Relacje zarząd - rada nadzorcza
str. 183

4.4.4. Relacje rada nadzorcza - komórki organizacyjne MSP nadzorujące spółki (ZNW)
str. 185

4.5. Prawne ograniczenia dysponowania zyskiem spółek Skarbu Państwa
str. 188

4.6. Uprawnienia pracowników w spółkach Skarbu Państwa
str. 190

4.6.1. Uwagi wprowadzające
str. 190

4.6.2. Uprawnienia pracowników w zakresie wyboru członków organów spółek Skarbu Państwa
str. 190

4.6.3. Prawo pracowników do objęcia akcji spółki
str. 194

4.6.4. Rady pracowników jako forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu spółkami
str. 196

4.6.5. Uprawnienia związków zawodowych w spółkach Skarbu Państwa
str. 198

4.6.6. Pracownicy jako interesariusze spółek Skarbu Państwa - podsumowanie
str. 201

4.7. Nadzór właścicielski Ministra Skarbu Państwa
str. 203

4.7.1. Uwagi wprowadzające
str. 203

4.7.2. Wielość ról Ministra Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa
str. 204

4.7.3. Struktura organizacyjna nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa
str. 216

4.7.4. Rola pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w nadzorze właścicielskim
str. 219

Rozdział 5. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 222

5.1. Rola i rodzaje mechanizmów nadzoru korporacyjnego
str. 222

5.2. Zewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego
str. 223

5.3. Wewnętrzne (prawne) mechanizmy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 225

5.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 225

5.3.2. Rady nadzorcze
str. 225

5.3.3. Nadzór urzędniczy
str. 252

5.3.4. Prawa akcjonariuszy
str. 269

5.3.5. Wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego - podsumowanie i wnioski
str. 276

Rozdział 6. Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 290

6.1. Podstawowe problemy badawcze
str. 290

6.2. Problem własności ekonomicznej
str. 291

6.3. Problem interesariuszy spółek Skarbu Państwa
str. 306

6.4. Problem agencji
str. 319

Rozdział 7. Podsumowanie
str. 332

7.1. Wnioski w zakresie celu opracowania
str. 332

7.2. Wnioski dotyczące celów spółek Skarbu Państwa
str. 332

7.3. Wnioski dotyczące mechanizmów nadzoru korporacyjnego
str. 335

7.4. Wnioski dotyczące problemów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 340

7.4.1. Weryfikacja hipotez badawczych dotyczących problemu teorii praw własności
str. 340

7.4.2. Weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej problemu teorii interesariuszy
str. 343

7.4.3. Weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej problemu teorii agencji
str. 346

7.5. Ograniczenia i propozycje badań na przyszłość
str. 348

7.6. Propozycje nowych rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa
str. 351

Bibliografia
str. 357

Spis rysunków, tabel i wykresów
str. 373
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.