Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji

ebook

- 14%

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji

Jerzy Szczotka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5450-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Pierwsza część pracy poświęcona została ukazaniu przesłanek, genezy i efektów normatywnego wyodrębnienia najmu i użyczenia jako oddzielnych pól eksploatacji utworu z uwzględnieniem międzynarodowych umów z zakresu prawa autorskiego, unijnej dyrektywy dotyczącej tego zagadnienia oraz ustawodawstwa polskiego.


Część druga zawiera prezentację najmu i użyczenia egzemplarzy utworu w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów. Przedstawiono tu najważniejsze z merytorycznego punktu widzenia aspekty tej materii, tj.:


praktycznie istotne zagadnienie dozwolonego korzystania z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu,
problematykę podmiotu autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu oraz
kwestię charakteru, treści i ograniczenia tego prawa.


Adresaci:

Książka adresowana jest zarówno do prawników praktyków (sędziów, radców prawnych, adwokatów), jak i do przedstawicieli nauki oraz studentów prawa.

Tytuł
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji
Autor
Jerzy Szczotka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5450-9
Rok wydania
2013
Liczba stron
532
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Uwagi wstępne
str. 15

Część pierwsza
Normatywne wyodrębnienie najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako pól eksploatacji
str. 21

Rozdział I
Przesłanki i geneza wyodrębnienia najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako pól eksploatacji
str. 23

1. Pola eksploatacji utworu w zakresie autorskich praw majątkowych
str. 23

2. Wyodrębnienie najmu egzemplarzy utworu jako pola eksploatacji
str. 31

2.1. Przesłanki wyodrębnienia
str. 31

2.2. Najem egzemplarzy utworu a wyczerpanie prawa autorskiego
str. 33

2.2.1. Wyczerpanie prawa - geneza i charakter instytucji
str. 33

2.2.2.Wyczerpanie w prawie Unii Europejskiej
str. 41

2.2.3. Normatywne ujęcie instytucji wyczerpania i prawa najmu egzemplarzy utworu
str. 44

3. Wyodrębnienie użyczenia egzemplarzy utworu jako pola eksploatacji
str. 50

3.1. Przesłanki wyodrębnienia
str. 50

3.2. Prawo publicznego użyczania (public lending right)
str. 51

3.2.1. Pojęcie i geneza instytucji
str. 51

3.2.2. Regulacja prawna
str. 53

Rozdział II
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w międzynarodowym prawie autorskim
str. 57

1. Wypożyczanie fonogramów i wideogramów - inicjatywy rozwiązania problemu
str. 57

2. Wiążące Polskę umowy w dziedzinie prawa autorskiego
str. 63

3. Najem i użyczenie w Konwencji berneńskiej i Konwencji powszechnej
str. 67

4. Najem i użyczenie w Porozumieniu TRIPS
str. 73

5. Najem i użyczenie w Traktacie WIPO o prawie autorskim
str. 82

Rozdział III
Dyrektywa 2006/115/WE w sprawie najmu i użyczenia
str. 89

1. Geneza i cele dyrektywy 2006/115/WE w sprawie najmu i użyczenia
str. 89

2. Treść dyrektywy 2006/115/WE
str. 97

2.1. Autorskie prawo najmu i użyczenia
str. 97

2.2. Ograniczenia autorskiego prawa publicznego użyczenia
str. 109

2.3. Przedmiot autorskiego prawa najmu i użyczenia
str. 118

2.4. Podmiot autorskiego prawa najmu i użyczenia
str. 125

2.5. Wynagrodzenie autorskie
str. 129

3. Zasady implementacji dyrektywy 2006/115/WE
str. 133

4. Implementacja dyrektywy w zakresie prawa użyczenia. Raport Komisji Europejskiej
str. 137

Rozdział IV
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w polskich ustawach o prawie autorskim (zarys rozwoju)
str. 147

1. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1926 r.
str. 147

1.1. Autorskie prawa majątkowe na polu najmu i użyczenia
str. 147

1.2. Dozwolony użytek publiczny w zakresie najmu i użyczenia
str. 152

2. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1952 r.
str. 155

2.1. Autorskie prawa majątkowe na polu najmu i użyczenia
str. 155

2.2. Wypożyczanie egzemplarzy utworu
str. 158

3. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1994 r. - charakterystyka ogólna
str. 162

3.1. Regulacja prawna najmu i użyczenia
str. 162

3.1.1.Najem i dzierżawa - wersja pierwotna
str. 162

3.1.2. Zmiany regulacji
str. 172

3.2. Pojęcie egzemplarza i oryginału utworu
str. 180

3.2.1. Pojęcie egzemplarza utworu
str. 180

3.2.2.Oryginał utworu jako jego egzemplarz
str. 189

3.3. Pojęcie najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 197

Część druga
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1994 r.
str. 207

Rozdział V
Podmiot autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 209

1. Twórca i współtwórcy utworu podmiotami autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 209

1.1. Twórca utworu
str. 209

1.2. Współtwórcy utworu
str. 212

2. Inny niż twórca podmiot autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 216

2.1. Wydawca lub producent utworu zbiorowego
str. 216

2.2. Pracodawca
str. 217

2.3. Instytucja naukowa
str. 225

2.4. Uczelnia
str. 235

3. Podmiot praw autorskich na polu najmu i użyczenia egzemplarzy utworu audiowizualnego
str. 240

3.1. Producent utworu audiowizualnego
str. 240

3.2. Współtwórcy jako uprawnieni do wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy
str. 252

Rozdział VI
Autorskie prawo do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 261

1. Charakter i treść autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 261

2. Autorskie prawo do korzystania z utworu na polu najmu i użyczenia jego egzemplarzy
str. 263

2.1 Treść autorskiego prawa do korzystania z utworu na polu najmu i użyczenia
str. 263

2.2. Umowa najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako instrument wykonywania uprawnienia autora
str. 268

2.3. Status prawny autora jako wynajmującego w świetle kodeksu cywilnego
str. 270

2.3.1 Autor jako strona umowy najmu egzemplarzy utworu
str. 270

2.3.2. Prawa i obowiązki autora jako wynajmującego egzemplarze utworu
str. 278

2.4. Status prawny autora jako użyczającego w świetle kodeksu cywilnego
str. 284

3. Prawo do rozporządzania utworem na polu najmu i użyczenia jego egzemplarzy
str. 291

3.1 Ustawowe zasady wykonywania prawa do rozporządzania utworem na polu najmu i użyczenia
str. 291

3.1.1 Umowy uprawniające do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 291

3.1.2. Pactum de non cedendo
str. 296

3.1.3. Ustawowy wymóg specyfikacji pól eksploatacji utworu
str. 299

3.2. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi na polu najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 312

3.2.1 Status prawny organizacji zbiorowegozarządzania
str. 312

3.2.2. Stosunek prawny twórcy z organizacją zbiorowego zarządzania
str. 318

3.2.3. Domniemanie uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania z art. 105 pr. aut.
str. 322

3.2.4. Właściwa organizacja zbiorowego zarządzania na polu najmu egzemplarzy utworu audiowizualnego
str. 328

3.3. Rozporządzanie utworem audiowizualnym na polu najmu jego egzemplarzy
str. 332

4. Prawo do wynagrodzenia z tytułu najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 334

4.1. Pojęcie i charakter prawa do wynagrodzenia
str. 334

4.2. Wykonywanie prawa do wynagrodzenia
str. 342

4.2.1. Zasady ogólne
str. 342

4.2.2. Wykonywanie prawa do wynagrodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania
str. 345

5 Dozwolony najem i użyczenie egzemplarzy utworu - ograniczenia praw autorskich
str. 355

5.1. Istota dozwolonego użytku utworu w zakresie najmu i użyczenia jego egzemplarzy
str. 355

5.2. Dozwolony użytek publiczny w zakresie najmu egzemplarzy utworu
str. 361

5.3. Dozwolony użytek publiczny w zakresie użyczenia egzemplarzy utworu
str. 366

Rozdział VII
Dozwolone korzystanie z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu
str. 376

1. Dozwolone korzystanie z utworu przy użyciu egzemplarza wynajętego i użyczonego
str. 376

1.1. Podstawy dozwolonego korzystania z chronionego utworu
str. 376

1.2. Umowna modyfikacja przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów
str. 378

1.3. Przesłanki dozwolonego korzystania z chronionego utworu według art. 34 i 35 pr. aut.
str. 382

2. Dozwolony użytek osobisty utworu utrwalonego na egzemplarzu wynajętym lub użyczonym
str. 386

2.1. Pojęcie i zakres dozwolonego użytku osobistego
str. 386

2.1.1. Pojęcie dozwolonego użytku osobistego
str. 386

2.1.2. Zakres dozwolonego użytku osobistego
str. 391

2.2. Ustawowe ograniczenia dozwolonego użytku osobistego określonych kategorii utworów
str. 401

2.2.1 Utwory architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne
str. 401

2.2.2. Elektroniczne bazy danych
str. 402

2.2.3. Programy komputerowe
str. 414

2.3. Odpłatne zwielokrotnianie utworu dla własnego użytku osobistego
str. 426

2.4. Zwielokrotnienie utworu dla użytku osobistego w ramach działalności gospodarczej
str. 436

3. Dozwolony użytek publiczny utworu utrwalonego na egzemplarzu wynajętym lub użyczonym
str. 437

3.1. Pojęcie dozwolonego użytku publicznego
str. 437

3.2. Treść dozwolonego użytku publicznego
str. 439

4. Status prawny najemcy egzemplarza utworu w świetle kodeksu cywilnego
str. 450

4.1. Najemca egzemplarza utworu
str. 450

4.2. Prawa i obowiązki najemcy egzemplarza utworu
str. 452

4.2.1. Zapłata czynszu
str. 452

4.2.2. Sposób używania egzemplarza i jego zwrot
str. 454

4.2.3.Wady egzemplarza najętego
str. 461

5. Status prawny biorącego egzemplarz utworu w użyczenie w świetle kodeksu cywilnego
str. 466

5.1. Osoba biorąca egzemplarz utworu w użyczenie
str. 466

5.2 Prawa i obowiązki biorącego egzemplarz utworu w użyczenie
str. 467

Podsumowanie
str. 473

Źródła prawa
str. 491

Orzecznictwo sądowe
str. 495

Bibliografia
str. 507
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

-13%

Aktualne problemy prawne działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może funkcjonować tylko dzięki temu, że obowiązuje prawo. Jednocześnie jako coś zupełnie naturalnego istnieje oczekiwanie, że prawo rzeczywiście zapewni warunki dla właściwego i efektywnego funkcjonowania biznesu. Niestety, czasy stabilnego prawa nieodwołalnie odeszły w przeszłość, co zresztą wpływa na rozpowszechnianie się wśród przedsiębiorców postaw zachowawczych i ograniczanie przez nich rozwoju swoich przedsiębiorstw. Do tego przepisy, nie tylko wykonawcze, ale również rangi ustawowej, są na bieżąco dostosowywane do chwilowo istniejącego zapotrzebowania, w tym koniunktury politycznej a zjawiska wywołane kryzysem pandemicznym stały się w Polsce przyczyną uchwalenia zmian w przepisach, które już doczekały się miana „największej rewolucji podatkowej od 30 lat”. Dlatego też niniejsze opracowanie koncentruje swoją tematykę przede wszystkim wokół nowych (tj. przyjętych w ostatnich latach) rozwiązań prawnych i nowych trendów w wykładni prawa dotyczącego działalności gospodarczej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.