Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej

ebook

- 13%

Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej

Katarzyna Jasińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 83.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-1907-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W realiach gospodarki wolnorynkowej rola pełniona przez opakowania nie sprowadza się już wyłącznie do zabezpieczania towarów; obecnie jest to jeden z istotniejszych elementów działań promocyjnych, a proces ich kreacji jest czasochłonny i kosztowny. Dlatego konkurenci rynkowi często ulegają pokusie skorzystania z poczynionych przez rywali nakładów i dopuszczają się naśladownictwa opakowań. Praktyki te dotykają nie tylko przedsiębiorców, ale także konsumentów.W prezentowanej monografii autorka podjęła się analizy skomplikowanego z prawnego punku widzenia zjawiska naśladownictwa opakowań produktów znanych marek w świetle prawa własności intelektualnej, rozważając szczegółowo także wiele istotnych problemów o charakterze uniwersalnym.W pracy wykorzystano dorobek doktryny i judykatury polskiej oraz zagranicznej; w szerokim zakresie uwzględniono także ustawodawstwo UE oraz orzecznictwo ETS.

Tytuł
Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej
Autor
Katarzyna Jasińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-1907-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2010
Liczba stron
368
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział I Ekonomiczne i psychologiczne aspekty naśladownictwa opakowań produktów znanych marek 23
1. Marka 23 1.1. Definicja marki 24 1.2. Wpływ marki na wybór towaru przez konsumenta 26 1.3. Funkcjonalne i symboliczne (wirtualne) składniki marki 29 1.4. Marki detalistów 32 1.5. Korzyści dla producenta wynikające z posiadania silnej marki 38 1.6. Podsumowanie 41 2. Opakowanie 43 2.1. Definicja opakowania 43 2.2. Funkcje opakowania 44 2.2.1. Funkcja ochronna i funkcja fizycznej organizacji pracy 44 2.2.2. Funkcja informacyjno-edukacyjno-ekologiczna 46 2.2.3. Funkcja promocyjna i funkcja sprzedażowa 47 2.2.3.1. Opakowanie jako "niemy sprzedawca" 48 2.2.3.2. Opakowanie a wizerunek produktu i marki 49 2.2.3.3. Opakowanie a reklama 52 2.2.3.4. Opakowanie a promocja 55 2.3. Pojęcie produktu zintegrowanego 56 2.4. Podsumowanie 57 3. Faktyczne następstwa naśladownictwa opakowań 59
Rozdział II Zwalczanie naśladownictwa opakowań jako przejawu nieuczciwej konkurencji w wybranych państwach 65
1. Wprowadzenie 65 2. Francja 66 3. Niemcy 73 4. Wielka Brytania 79 5. Stany Zjednoczone Ameryki 90 5.1. Uwagi wstępne 90 5.2. Funkcjonalność i "estetyczna funkcjonalność" oznaczenia 91 5.3. Zdolność odróżniająca oznaczenia 93 6. Podsumowanie 95
Rozdział III Naśladownictwo opakowań a model przeciętnego konsumenta 97
1. Wprowadzenie 97 2. Konsument w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej 101 3. Model przeciętnego konsumenta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów polskich 103 4. Przeciętny konsument w świetle dyrektywy 2005/29/WE oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 117 5. Przeciętny konsument w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawo własności przemysłowej 121 6. Podsumowanie 135 Rozdział IV Opakowanie jako przedmiot praw wyłącznych 137
1. Wprowadzenie 137 2. Wzory przemysłowe i niezarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe 138 2.1. Wprowadzenie 138 2.2. Przedmiot ochrony 141 2.3. Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzoru. przemysłowego 142 2.4. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 149 2.5. Niezarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe 152 3. Znaki towarowe 154 3.1. Wprowadzenie 154 3.2. Funkcje znaków towarowych 157 3.3. Zdolność odróżniania 159 3.4. Zdolność odróżniająca opakowania jako znaku towarowego 163 3.5. Bezwzględne przeszkody w rejestracji opakowania jako znaku towarowego 173 3.5.1. Konsekwencje zaistnienia przeszkód w rejestracji. z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. 177 3.5.2. Oznaczenie stanowiące formę uwarunkowaną wyłącznie naturą towaru 178 3.5.3. Oznaczenie stanowiące formę niezbędną do uzyskania efektu technicznego 180 3.5.4. Oznaczenie stanowiące formę znacznie zwiększającą wartość towaru 182 3.6. Opakowanie jako znak towarowy powszechnie znany i renomowany znak towarowy 195 3.7. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i prawa do znaku towarowego powszechnie znanego 201 3.7.1. Naruszenie funkcji oznaczenia pochodzenia 203 3.7.2. Naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku towarowego 217 4. Ochrona prawnoautorska 232 4.1. Projekt graficzny opakowania jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego 232 4.2. Prawo autorskie a ochrona idei 242 4.3. Naruszenie praw autorskich 245 5. Podsumowanie 249
Rozdział V Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 254 1. Relacja ochrony przyznanej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do praw wyłącznych własności intelektualnej 254 2. Czyn nieuczciwej konkurencji 271 3. Artykuł 13 u.z.n.k. 278 4. Artykuł 10 u.z.n.k. 287 5. Klauzula generalna z art. 3 u.z.n.k. 296 6. Podsumowanie 312
Rozdział VI Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek a ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 315
Zakończenie 331
Bibliografia 339
Orzecznictwo 357
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.