Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

ebook

- 14%

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Bohdan Widła

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-755-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym zasad ochrony wydań naukowych i krytycznych oraz pierwszych wydań. Celem monografii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakich sytuacjach może powstać ochrona oparta na wymienionych prawach własności intelektualnej. Analizie poddano takie zagadnienia jak:

podmiot praw do wydania ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników naukowych,
zasady korzystania z wydań,
obrót prawami do wydań.Książka przedstawia rozwiązania problemów związanych z pozyskiwaniem praw do wydań naukowych i krytycznych oraz zasady konstruowania umów dotyczących takich wydań.


Opracowanie prezentuje również przykłady z dziedziny edytorstwa, które pokazują praktyczne aspekty omawianych regulacji.


Adresaci:
Publikacja zainteresuje adwokatów i radców prawnych doradzających podmiotom z branży wydawniczej, a także pracowników naukowych prowadzących badania w obszarze prawa własności intelektualnej oraz studentów uczestniczących w kursach z prawa własności intelektualnej.

Tytuł
Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
Autor
Bohdan Widła
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-755-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
420
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia terminologiczne | str. 33
1.1. Tekst | str. 33
1.1.1. Zarysowanie problemu | str. 33
1.1.2. Pojęcie tekstu w humanistyce | str. 35
1.1.3. Pojęcie tekstu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 42
1.2. Tekstologia i edytorstwo naukowe | str. 46
1.3. Wydanie naukowe i wydanie krytyczne | str. 51
1.3.1. Czy wydanie naukowe jest zawsze wydaniem krytycznym? | str. 51
1.3.2. Budowa wydania naukowego lub krytycznego | str. 57

Rozdział 2
Podstawy ochrony wydań naukowych i krytycznych | str. 65
2.1. Uwagi wstępne | str. 65
2.2. Ochrona na podstawie prawa autorskiego | str. 66
2.2.1. Przesłanki ochrony na podstawie prawa autorskiego | str. 66
2.2.2. Wydania naukowe i krytyczne jako utwory: dorobek literatury | str. 72
2.2.3. Wydania naukowe i krytyczne jako utwory: zagadnienia szczegółowe | str. 80
2.3. Ochrona na podstawie prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str. 95
2.3.1. Przedmiot wydania: utwór lub tekst znajdujący się w domenie publicznej | str. 95
2.3.2. Świadczenie naukowe jako przesłanka powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str. 101
2.3.3. Nowość przedmiotowa jako przesłanka powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str. 103
2.3.4. Przygotowanie lub publikacja jako przesłanka powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str. 118
2.3.5. Okoliczności irrelewantne dla powstania prawa pokrewnego z art. 992 pr. aut. | str. 124
2.3.6. Data publikacji | str. 125
2.4. Problem ochrony wydań zagranicznych | str. 126
2.5. Ochrona poszczególnych elementów wydania naukowego lub krytycznego | str. 127
2.5.1. Uwagi wstępne | str. 127
2.5.2. Wybór podstawy wydania | str. 128
2.5.3. Krytyczne ustalenie tekstu (w tym rekonstrukcja) | str. 132
2.5.4. Transliteracja i transkrypcja oraz modernizacja pisowni | str. 157
2.5.5. Tłumaczenie | str. 168
2.5.6. Streszczenia | str. 170
2.5.7. Wybór i zestawienie tekstów wchodzących w skład wydania | str. 171
2.5.8. Aparat krytyczny | str. 174
2.5.9. Indeksy | str. 177
2.5.10. Rozprawy towarzyszące tekstowi i komentarze | str. 178
2.5.11. Atrybucja autorstwa i datowanie tekstu | str. 181
2.5.12. Instrukcja wydawnicza i zasady wydania | str. 182
2.5.13. Układ typograficzny | str. 184
2.6. Relacja między ochroną w ramach prawa autorskiego a ochroną na podstawie prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str. 185
2.7. Ochrona wydań, których przedmiotem nie są teksty | str. 189
2.8. Podsumowanie | str. 194

Rozdział 3
Treść praw do wydań naukowych lub krytycznych oraz czas ochrony | str. 197
3.1. Uwagi wstępne | str. 197
3.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym | str. 198
3.2.1. Treść majątkowych praw autorskich | str. 198
3.2.2. Treść prawa do wydania naukowego lub krytycznego: zagadnienia konstrukcyjne | str. 202
3.2.3. Ewolucja katalogu uprawnień do wydania naukowego lub krytycznego | str. 204
3.2.4. Prawo do wydania naukowego lub krytycznego: korzystanie poza środowiskiem cyfrowym | str. 208
3.2.5. Prawo do wydania naukowego lub krytycznego: korzystanie w środowisku cyfrowym | str. 211
3.2.6. „Prawa zależne” edytora na gruncie art. 992 pr. aut. | str. 222
3.2.7. Ocena zakresu uprawnień do wydania naukowego lub krytycznego | str. 224
3.2.8. Naruszenie praw do poszczególnych elementów wydania | str. 226
3.3. Uprawnienia o charakterze osobistym | str. 237
3.3.1. Ochrona w ramach osobistych praw autorskich | str. 237
3.3.2. Ochrona w ramach dóbr osobistych prawa cywilnego | str. 242
3.4. Dozwolony użytek wydań naukowych lub krytycznych | str. 249
3.4.1. Zagadnienia konstrukcyjne | str. 249
3.4.2. Najistotniejsze podstawy korzystania w ramach dozwolonego użytku | str. 250
3.4.3. Wydania osierocone | str. 261
3.4.4. Wydania niedostępne w obrocie handlowym | str. 264
3.5. Czas ochrony | str. 267
3.6. Podsumowanie | str. 271

Rozdział 4
Podmiot uprawniony do wydania naukowego lub krytycznego oraz obrót prawami wyłącznymi do niego | str. 273
4.1. Uwagi wstępne | str. 273
4.2. Podmiot uprawniony pierwotnie | str. 274
4.2.1. Zasady ogólne | str. 274
4.2.2. Współtwórczość i wspólność uprawnień z tytułu prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str. 278
4.2.3. Regulacje dotyczące wspólności uprawnień z tytułu prawa pokrewnego do wydań naukowych lub krytycznych | str. 282
4.3. Sytuacja pracodawcy ze szczególnym uwzględnieniem instytucji naukowych | str. 285
4.3.1. Zastosowanie przepisów prawa autorskiego dotyczących utworów pracowniczych do wydań naukowych i krytycznych | str. 285
4.3.2. Treść i charakter prawny pierwszeństwa publikacji | str. 291
4.3.3. Normy o pierwszeństwie publikacji utworu naukowego: dyspozytywne czy semiimperatywne | str. 293
4.3.4. Uprawnienia uczelni wyższej do wydań przygotowanych przez pracowników | str. 298
4.3.5. Uprawnienia uczelni wyższej do wydań będących pracami dyplomowymi | str. 303
4.4. Obrót majątkowymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi do wydań naukowych lub krytycznych | str. 305
4.4.1. Uwagi wstępne | str. 305
4.4.2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich | str. 306
4.4.3. Przeniesienie prawa pokrewnego do wydania naukowego lub krytycznego | str. 308
4.4.4. Licencja na korzystanie z wydania naukowego lub krytycznego | str. 318
4.5. Podsumowanie | str. 320

Rozdział 5
Wydanie naukowe lub krytyczne jako pierwsze wydanie | str. 323
5.1. Uwagi wstępne | str. 323
5.2. Przedmiot pierwszego wydania | str. 325
5.3. Pierwsza publikacja lub rozpowszechnienie utworu lub tekstu | str. 325
5.4. Zgodność z prawem rozpowszechnienia lub publikacji | str. 329
5.4.1. Uwagi wstępne | str. 329
5.4.2. Naruszenie uprawnień do nośnika | str. 330
5.4.3. Naruszenie autorskich praw osobistych: uwagi konstrukcyjne | str. 332
5.4.4. Naruszenie autorskich praw osobistych: uwagi szczegółowe | str. 336
5.4.5. Legalność pierwszej publikacji lub pierwszego rozpowszechnienia: publikacja korespondencji | str. 341
5.5. Podmiot prawa do pierwszego wydania | str. 342
5.6. Treść prawa do pierwszego wydania | str. 344
5.6.1. Uprawnienia majątkowe | str. 344
5.6.2. Uprawnienia osobiste | str. 347
5.7. Obrót prawami do pierwszego wydania | str. 347
5.8. Czas ochrony i zagadnienia intertemporalne | str. 348
5.9. Prawo do pierwszego wydania a prawo do wydania naukowego lub krytycznego | str. 349
5.10. Podsumowanie | str. 351

Rozdział 6
Alternatywne podstawy ochrony wydań naukowych lub krytycznych | str. 353
6.1. Uwagi wstępne | str. 353
6.2. Wydanie naukowe lub krytyczne jako chroniona baza danych | str. 354
6.2.1. Pojęcie bazy danych | str. 354
6.2.2. Przesłanki ochrony w ramach prawa autorskiego i w ramach prawa sui generis | str. 356
6.2.3. Podmiot praw wyłącznych | str. 360
6.2.4. Treść praw wyłącznych | str. 361
6.3. Deliktowa ochrona wydań naukowych lub krytycznych | str. 370
6.3.1. Dopuszczalność deliktowej ochrony wydań | str. 370
6.3.2. Ochrona wydań na podstawie prawa cywilnego | str. 373
6.3.3. Ochrona wydań na podstawie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji | str. 377
6.4. Podsumowanie | str. 380

Zakończenie | str. 383

Bibliografia | str. 389

Wykaz orzeczeń | str. 405
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.