Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

ebook

- 14%

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Anna Golonka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6224-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia przedstawia pogłębioną analizę przyczyn mogących prowadzić do niepoczytalności i poczytalności ograniczonej oraz ich następstw w postaci zniesienia albo ograniczenia w znacznym stopniu zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem przez sprawcę czynu zabronionego.


W pracy omówiono także zagadnienia nierozerwalnie związane z problematyką niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej:


stan odurzenia sprawcy,
działanie w afekcie,
zaburzenia osobowości czy
zaburzenia preferencji seksualnych.Wnioski przedstawione w opracowaniu stanowią również rezultat badań aktowych, które jego autorka przeprowadziła w wybranych sądach okręgowych w Polsce.Adresaci:

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do prawników, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa karnego. Będzie także pomocna innym osobom biorącym udział w pracy wymiaru sprawiedliwości, np. biegłym psychiatrom i psychologom sądowym.

Tytuł
Niepoczytalność i poczytalność ograniczona
Autor
Anna Golonka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6224-5
Rok wydania
2013
Liczba stron
556
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Podziękowania
str. 13

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Istota poczytalności
str. 21

1. Próby definicyjnego ujęcia poczytalności
str. 22

2. Spojrzenie na problematykę zaburzeń psychicznych z historycznego punktu widzenia
str. 26

Rozdział II
Niepoczytalność
str. 33

1. Niepoczytalność w świetle uregulowań innych państw
str. 43

2. Ujęcie niepoczytalności w polskim prawie karnym
str. 53

3. Metody analitycznego określania stanu niepoczytalności
str. 63

4. Źródła niepoczytalności według metody psychiatrycznej
str. 71

4.1. Choroba psychiczna
str. 82

4.2. Upośledzenie umysłowe
str. 111

4.3. Inne zakłócenia czynności psychicznych
str. 124

5. Następstwa psychologiczne niepoczytalności
str. 151

5.1. Zniesienie zdolności rozpoznania znaczenia czynu przez sprawcę
str. 167

5.2. Zniesienie zdolności pokierowania swoim postępowaniem przez sprawcę czynu zabronionego
str. 177

6. Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę
str. 188

Niepoczytalność jako okoliczność uzasadniająca stosowanie środka zabezpieczającego
str. 200

Rozdział III
Poczytalność w znacznym stopniu ograniczona
str. 223

1. Istota poczytalności ograniczonej
str. 223

2. Prawne usankcjonowanie poczytalności zmniejszonej
str. 239

2.1. Pierwsze próby rozwiązania problemu "stanów pośrednich" na drodze legislacyjnej
str. 239

2.2. Ujęcie poczytalności zmniejszonej w kodeksach karnych wybranych państw
str. 243

2.3. Poczytalność w znacznym stopniu ograniczona w polskim kodeksie karnym (art. 31 § 2 k.k.)
str. 249

2.4. Poczytalność ograniczona sprawców przestępstw w świetle badań aktowych
str. 257

3. Znaczny stopień ograniczenia poczytalności
str. 271

4. Konsekwencje w sferze odpowiedzialności karnej sprawcy z ograniczoną poczytalnością
str. 280

4.1. Poczytalność w znacznym stopniu ograniczona (art. 31 § 2 k.k.) jako podstawa nadzwyczajnego złagodzenia kary
str. 280

4.2. Poczytalność w znacznym stopniu ograniczona jako uzasadnienie stosowania środka zabezpieczającego (art. 95 k.k.)
str. 294

Rozdział IV
Problem stanu nietrzeźwości lub odurzenia sprawcy przestępstwa i ich wpływ na ocenę jego poczytalności
str. 300

1. Kształtowanie się w polskim prawie karnym regulacji dotyczących odpowiedzialności sprawcy za czyn popełniony w związku z użyciem alkoholu i innych substancji odurzających
str. 300

2. Modele odpowiedzialności karnej sprawców popełniających czyn w stanie odurzenia spowodowanego alkoholem lub innymi środkami odurzającymi
str. 306

3. Podstawowe założenia odpowiedzialności sprawcy, który popełnił przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub odurzenia według kodeksu karnego z 1997 r. (art. 31 § 3 k.k.)
str. 322

4. Stan nietrzeźwości (art. 115 § 16 k.k.) albo odurzenia za pomocą innych środków odurzających jako przesłanka odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa
str. 331

5. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności karnej wynikające z art. 31 § 3 k.k. w odniesieniu do problematyki poczytalności sprawcy przestępstwa
str. 362

Rozdział V
Stany wyjątkowe i szczególne przypadki wpływające na zniesienie lub zmniejszenie poczytalności sprawcy czynu zabronionego
str. 376

1. Nietypowe formy upojenia jako uzasadnienie wyłączenia lub zmniejszenia poczytalności sprawcy czynu zabronionego
str. 377

2. Problem tzw. psychopatii a charakteropatie
str. 392

3. Afekt patologiczny i działanie pod wpływem silnego wzburzenia (afekt fizjologiczny) oraz ich znaczenie w prawie karnym
str. 414

3.1. Istota afektu
str. 414

3.2. Silne wzburzenie jako kategoria prawna
str. 448

3.3. Silne wzburzenie a poczytalność ograniczona - problematyka wymiaru kary
str. 459

4. Zaburzenia preferencji seksualnych jako "inne zakłócenie czynności psychicznych"
str. 471

Podsumowanie i wnioski końcowe
str. 491

Wykaz tabel
str. 501

Bibliografia
str. 503

Wykaz orzeczeń
str. 547
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.