Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym

ebook

- 27%

Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym

Wojciech Woźniak.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 30.00 zł 22.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-601-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Nierówności płacowe w długim okresie, mierzone stosunkiem dochodów górnego decyla do najniższego, w ostatnich dwóch dekadach wzrosły w Polsce najbardziej ze wszystkich krajów należących do OECD. Jednocześnie problematyka wzrastających nierówności ekonomicznych była w publicznym dyskursie pierwszych piętnastu lat transformacji właściwie nieobecna. Bardzo rzadko również ten – klasyczny przecież – temat sporów filozoficznych i politycznych pojawiał się w polskiej debacie politycznej.
Książka Wojciecha Woźniaka podejmuje ważny poznawczo i społecznie problem związany z percepcją nierówności społecznych i ich dziedziczenia przez reprezentantów gremiów politycznych na szczeblu centralnym i lokalnym. Obydwie te grupy mają istotny wpływ na formułowanie polityki społecznej: pierwsi na poziomie krajowym poprzez stanowienie prawa i jego monitoring, drudzy na poziomie lokalnym, oraz – w przypadku drugich – na realizację tej polityki wobec konkretnych społeczności, jednostek i rodzin. Znaczenie przypisywane nierównościom społecznym przez rządzących warunkuje działania w różnych dziedzinach (np. podatkowej, finansowej, pomocy społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej itd.) i ma istotny wpływ na zróżnicowanie jakości życia obywateli i szanse życiowe ich potomków. Praca ta jest oryginalnym i nowatorskim opracowaniem naukowym.

Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Uniwersytet Łódzki

Wybór tematu książki jest bardzo aktualny. Jeżeli założymy za Millsem, że celem nauk społecznych jest nie tylko gromadzenie faktów, lecz także próba wyjaśniania prywatnych trosk ludzi językiem problemów społecznych i systemowych, to refleksja nad nierównościami społecznymi w dobie kryzysu finansowego, socjalnego i politycznego jest ze wszech miar uzasadniona i wskazana. Każda kolejna podpowiedź ze strony socjologii – szczególnie potwierdzona solidnie zebranym materiałem empirycznym – wzbogaca debatę publiczną.

Dr hab. prof. UWr. Piotr Żuk
Uniwersytet Wrocławski


Wojciech Woźniak (ur. 1978) – socjolog, pracuje w Katedrze Socjologii Ogólnej na Wydziale Ekonomiczno--Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autor lub współautor ponad 30 artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Wchodził w skład zespołu koordynującego projekt PROFIT, pierwszy w historii projekt badawczy finansowany ze środków programów ramowych w dziedzinie nauk społecznych, koordynowany przez uczelnię z krajów, które przystąpiły do UE w roku 2004.
Jego zainteresowania badawcze i wynikające z nich publikacje dotyczą problematyki nierówności społecznych, edukacji, polityki społecznej, dyskursu publicznego wobec kwestii społecznych (m.in. zjawiska paniki moralnej), fińskiego modelu społeczno-gospodarczego, a także socjologii sportu. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), Brytyjskiego Towarzystwa Socjologicznego (BSA), Europejskiej Sieci Badaczy Polityki Społecznej (ESPAnet) oraz Westermarck Society, czyli Fińskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Niemczech (Wolny Uniwersytet w Berlinie i Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen) oraz w estońskim Tartu i fińskim Tampere.

Tytuł
Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym
Autor
Wojciech Woźniak
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-601-3
Rok wydania
2012 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP 9
Podziękowania 12
ROZDZIAŁ I
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W IDEOLOGIACH POLITYCZNYCH
I REFLEKSJI SOCJOLOGICZNEJ 15
1. Nierówności społeczne – wprowadzenie 15
1.1. Typy dystrybucji a zasada równości 17
1.2. Równość i sprawiedliwość a moralność 19
1.3. Równość prosta 21
1.4. Przyrodzony charakter nierówności 22
1.5. Merytokracja 24
1.6. Nierówności a prawo i polityka 28
2. Ideologie polityczne a równość społeczna i ekonomiczna 30
2.1. Liberalizm klasyczny 32
2.2. Społeczna nauka Kościoła katolickiego i idee konserwatywne 39
2.3. Lewica 42
2.4. Neokonserwatywny neoliberalizm 47
2.4.1. Triumf 1989 roku 60
2.4.2. Nierówności w neoliberalizmie 62
3. Nierówności społeczne w refleksji socjologicznej 67
3.1. Socjologiczne analizy nierówności – podejście strukturalne 67
3.2. Najnowsza refl eksja o nierównościach 72
3.3. Socjologia jakościowa – krytyczna refleksja o biedzie
i nierównościach jako tematach w dyskursie publicznym
i politycznym 79
ROZDZIAŁ II
RAMA ANALITYCZNA I METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA
PROJEKTU BADAWCZEGO 88
1. Wprowadzenie 88
2. Polityka jako element kultury welfare. Próba konceptualizacji 90
3. Koncepcja społecznej świadomości elit Abrama de Swaana 95
4. Elementy krytycznej analizy dyskursu.
Pytania problemowe i hipotezy badawcze 98
5. Metodologia badania 104
5.1. Założenia metodologiczne. Projekt PROFIT 104
5.2. Wywiad swobodny ukierunkowany z parlamentarzystami 108
5.2.1. Kompozycja próby badawczej i sposób
realizacji badania 109
5.3. Wywiady fokusowe z lokalnymi elitami
i pracownikami lokalnych instytucji 110
5.3.1. Kompozycja próby w badaniach fokusowych.
Problemy metodologiczne 110
5.3.2. Tomaszów Mazowiecki jako teren badania 113
5.4. Programy partyjne jako materiał empiryczny 114
5.5. Audycje radiowe jako materiał empiryczny 115
5.6. Triangulacja danych 116
ROZDZIAŁ III
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
W REFLEKSJI POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW 119
1. Uwagi ogólne 119
2. Grupy zagrożone transmisją nierówności społecznych 121
3. Czynniki stymulujące i przeciwdziałające reprodukcji
nierówności społecznych 122
4. Relatywna odpowiedzialność państwa za przeciwdziałanie
nierównościom społecznym 124
5. Samorządy i trzeci sektor – kluczowe i niewydolne 128
5.1. Negatywna ocena reformy administracyjnej 128
5.2. Kluczowa rola samorządu w programowaniu i realizacji
polityki społecznej 129
5.3. Słabość trzeciego sektora 130
6. Czynniki wpływające na proces polityczny 131
7. Postrzeganie wpływu poszczególnych elementów polityki społecznej
na skalę nierówności społecznych 135
7.1. Polityka edukacyjna 135
7.2. Polityka rynku pracy 137
7.3. Pomoc społeczna 139
ROZDZIAŁ IV
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W PROGRAMACH PARTYJNYCH
I PREZYDENCKICH W LATACH 2001–2005 142
1. Wybory parlamentarne 2001 142
1.1. Sojusz Lewicy Demokratycznej 142
1.2. Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy 143
1.3. Unia Wolności 144
1.4. Prawo i Sprawiedliwość 145
1.5. Polskie Stronnictwo Ludowe 146
1.6. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 147
1.7. Samoobrona i Liga Polskich Rodzin 149
2. Wybory parlamentarne 2005 150
2.1. Sojusz Lewicy Demokratycznej 150
2.2. Socjaldemokracja Polska 151
2.3. Partia Demokratyczna – demokraci.pl 151
2.4. Polskie Stronnictwo Ludowe 152
2.5. Liga Polskich Rodzin 152
2.6. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 153
2.7. Prawo i Sprawiedliwość 153
2.8. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 154
3. Programy wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP 155
3.1. Henryka Bochniarz 155
3.2. Marek Borowski 156
3.3. Włodzimierz Cimoszewicz 156
3.4. Lech Kaczyński 157
3.5. Jarosław Kalinowski 158
3.6. Andrzej Lepper 159
3.7. Donald Tusk 159
3.8. Inni kandydaci 161
ROZDZIAŁ V
MEDIALNA DEBATA PUBLICZNA – PROBLEMY SPOŁECZNE
W DEBATACH RADIOWYCH 162
1. Polityka fi skalna, czyli jak dzielić PKB 163
2. Pomoc społeczna, czyli jak walczyć z biedą 168
3. Dyktatura urzędników, czyli państwo wrogiem obywatela 174
ROZDZIAŁ VI
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE I ICH REPRODUKCJA JAKO SPOŁECZNY
PROBLEM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W PERCEPCJI
LOKALNYCH ELIT 178
1. Uwagi ogólne 178
2. Grupy i osoby zagrożone reprodukcją nierówności 184
3. Skala i głębokość problemu 185
4. Przeciwdziałanie narastaniu nierówności 186
4.1. Aktorzy 186
4.2. Grupy objęte wsparciem 189
4.3. Ocena podejmowanych działań 192
5. Zróżnicowanie poszczególnych sesji fokusowych 194
5.1. Fokus nr 1 – pracownicy „pierwszej linii”: frustracja 194
5.2. Fokus nr 2 – przedstawiciele trzeciego sektora:
mentalność charytatywna 196
5.3. Fokus nr 3 – kierownicy: urzędowy optymizm 196
5.4. Fokus nr 4 – lokalni politycy: obojętność/SEP-izacja 197
ROZDZIAŁ VII
POLSKA POLITYKA A NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE. PODSUMOWANIE 199
1. Wprowadzenie 199
2. Nierówności społeczne w świadomości polityków 207
2.1. Konwergencja ku liberalizmowi 211
2.2. Programy partyjne jak ulotki reklamowe 219
2.3. Elity samorządowe – alienacja lokalna 224
2.4. Chaos ideowy i przymus ekonomiczny 228
ZAKOŃCZENIE 233
BIBLIOGRAFIA 240
O AUTORZE 256
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy

-23%

Agencja towarzyska (nie)zwykłe miejsce pracy

W książce zrekonstruowany został mechanizm budowania tożsamości przez kobiety zatrudnione w agencjach towarzyskich. Autorka opowiedziała się za teorią ugruntowaną i wywiadem pogłębionym. […]„Praca” w agencji towarzyskiej jest ramą, w której badane kobiety realizują siebie. W tej ramie organizują swoje życie i doświadczają rzeczywistości. […] Wysoko oceniam uzyskany przez autorkę materiał badawczy oraz jego analizę.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Flis

Cena: 27.40 zł 21.00 zł
Autobiografie (Po)graniczne

-29%

Autobiografie (Po)graniczne

Autobiografizm jest zjawiskiem pogranicznym, oscylującym między sztuką a życiem, wzniosłością a trywialnością. Choć od kilku dekad podlega systematycznym badaniom oraz cieszy się zainteresowaniem czytelników, twórców i mediów, nie traci „dzikiego” charakteru: przyrasta, zarasta, zmienia się i multiplikuje. Na takim założeniu oparte zostały temat i kompozycja tej monografii, szóstej publikacji w serii Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych. W trzech częściach książki znalazły się artykuły ułożone według klucza pojęciowego, wykrystalizowanego podczas dyskusji, która odbyła się tym razem w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, na wieloznacznym pograniczu. Przebieg debaty podyktował tytuły części: Na pograniczach, Sceny autobiografii, Tożsamość w Polsce. Pierwsza zawiera artykuły opisujące doświadczenie półperyferii i peryferii, prowincji i dawnych kolonii, które układają się w mity reinwencyjne. Druga skupia się na społecznych umiejscowieniach, relacjach międzyludzkich oraz kontekstach autobiografii. Trzecia zaś to opowieść o tożsamości odbitej w opowieściach – celowo lub w pewnej mierze przypadkiem, na marginesie, na zakładce włożonej między spisywane w innym celu narracje.

Cena: 17.00 zł 12.00 zł
Bliżej ludzi. Społeczno - edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

-20%

Bliżej ludzi. Społeczno - edukacyjne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa

W niniejszej książce poruszono problematykę, której hasło przewodnie brzmi „Policja bliżej ludzi”. Na tę kwestię autorzy spoglądają z perspektywy trzech filarów uspołecznienia Policji: przywracania posterunków, współpracy dzielnicowych ze społecznościami lokalnymi oraz z perspektywy oceny funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez jej użytkowników.
Niniejsza książka kierowana jest do funkcjonariuszy Policji, użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do społeczności lokalnych,
prowadzących dialog z Policją oraz do podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, do studentów kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne i narodowe oraz do wszystkich, którzy interesują się problematyką bezpieczeństwa

Cena: 35.00 zł 28.00 zł
Borders and Fields

-22%

Borders and Fields

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. Undertaking an analysis of territoriality, we should not assume that it is a crucial component in the construction of any notion of social differentiation. Without a doubt, however, a denial of territoriality as an organizing principle in social order, and the concept of non-territoriality of cultural differences suggest an important role played by space in constructing the social world. These concepts thus uphold the importance of this category in scholarly discourse. Our discussion of the role of space and territoriality in constructing cultural interpretations of social realities may be divided into two main perspectives as reflected in the volume's two parts. First, space is an element of a social conception of the world. This perspective permits studying its various understandings by contemporaries. [...] Part II addresses the problem of multiple symbolic orders and their superimposition as experienced by territory-bound communities as well as immigrants. Here the concept of social field is suggested as a theoretical tool permitting effective description of the symbolic entanglements resulting from such multiplicity.
Introduction, pp. 8-9

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
Boszniacki nacjonalizm Strategie budowania narodu po 1995 roku

-26%

Boszniacki nacjonalizm Strategie budowania narodu po 1995 roku

Książka poświęcona jest zagadnieniu budowania narodów w Europie Południowo-Wschodniej. Autor na przykładzie nacjonalizmu boszniackiego w Bośni i Hercegowinie pokazuje, że naród powstaje w trakcie nieustannej walki politycznej o treści symboliczne, które stanowią o jego istocie. Na podstawie reinterpretacji historycznego procesu wyłaniania się boszniackiego nacjonalizmu oraz systematycznej analizy współczesnej polityki pamięci odnoszącej się do wojny lat 1992–1995 Tomasz Rawski przedstawia specyfikę procesu budowania narodu – jego złożoną, wielowątkową dynamikę, pełną wewnętrznych napięć, tarć i sprzeczności.

Praca jest bogatym w warstwie empirycznej, oryginalnym teoretycznie wkładem w dyskusję o procesach narodowotwórczych i polityce pamięci na terenie byłej Jugosławii. (...) To dzieło dojrzałe, spójne, wciągające i bardzo potrzebne na polskim rynku wydawniczym.
dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ

Książka Tomasza Rawskiego to nie tylko wąskie studium przypadku przeznaczone dla niewielkiego grona specjalistów; ze względu na teoretyczne zaplecze powinna zainteresować szersze grono czytelników – wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat współczesnej teorii narodu i nacjonalizmu.
dr hab. Krzysztof Jaskułowski, prof. SWPS

Tomasz Rawski – socjolog, bałkanista, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta m.in. University College London, University of Uppsala i University of Sarajevo. Zajmuje się problematyką nacjonalizmu, polityki symbolicznej, polityki pamięci oraz budowania państw i narodów w Europie Wschodniej.

Cena: 27.00 zł 20.00 zł
Chiny. Kultura i tradycje

-19%

Chiny. Kultura i tradycje

Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Opracowanie to zainteresuje niewątpliwie wszystkich, którzy chcieliby uzyskać różnorodne informacje o kulturze Chin.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.