Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II

ebook

- 14%

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II

Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Ryszard Pęk, Tomasz Kolanowski, Maciej Jaśniewicz, Ewa Stefańska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 188.00 zł 162.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 162.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-611-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. Poszczególne zagadnienia omówiono z punktu widzenia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego. W książce zawarto ponadto szczegółową analizę, na gruncie prawa prywatnego i daninowego, wszystkich instytucji z zakresu prawa rzeczowego i obligacyjnego dotyczących nieruchomości.

W tomie drugim przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:


nieruchomości w umowach obciążających,
opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnego użytkowania, timeshare, odpłatnej służebności oraz służebności drogi koniecznej,
skutków podatkowych obciążenia nieruchomości w podatkach lokalnych,
umów o korzystanie z nieruchomości - umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,
fakturowania usług najmu, obowiązków ewidencjonowania, kas rejestrujących oraz deklaracji,
bezczynszowego korzystania z gruntu rolnego,
obowiązków ewidencjonowania sprzedaży usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
skutków podatkowych umów o korzystanie z nieruchomości,
refakturowania usług dodatkowych przy umowie leasingu nieruchomości,
czynności dotyczących spadku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym,
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
bezumownego korzystania z nieruchomości.
Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, urzędników, a także zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami."Recenzowana praca jest dziełem oryginalnym i unikatowym na polskim rynku wydawnictw prawniczych. Dotyczy wielce skomplikowanych relacji między szczegółowymi przepisami ustaw podatkowych dotyczącymi opodatkowania nieruchomości a przede wszystkim prawem cywilnym. Autorzy książki objaśniając skomplikowane oraz wielorakie podatkowe aspekty opodatkowania nieruchomości, w szerokim zakresie skorzystali z bogatego i inspirującego orzecznictwa polskich oraz europejskich sądów, a także uwzględnili dotychczasowe poglądy piśmiennictwa polskiego".
Prof. dr hab. Jerzy Małecki


"Wywody naukowe Autorów pracy są na bardzo wysokim poziomie i często charakteryzują się nowatorskim spojrzeniem na rozstrzygane w dziele zagadnienia prawne. W opracowaniu nie brak również krytycznych analiz niektórych istniejących rozwiązań prawnychde lege lata

, zawarto w nim także szereg interesujących postulatówde lege ferenda

. Zachowanie zasady ścisłego powiązania rozwiązań cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych z ich konsekwencjami podatkowymi czyni pracę dziełem kompleksowym, dającym pełen obraz normatywny przedstawianych instytucji i konstrukcji prawnych. Autorom udało się osiągnąć kompatybilność w przedstawianiu poszczególnych instytucji z różnych dziedzin prawa, co skutkuje efektem synergii naukowej całego dzieła. Dzięki wielostopniowej systematyce i logicznemu podziałowi materii praca jest bardzo przejrzysta, pomimo znacznej objętości".
Prof. dr hab. Adam Jedliński

Tytuł
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II
Autorzy
Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Ryszard Pęk, Tomasz Kolanowski, Maciej Jaśniewicz, Ewa Stefańska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Ewa Stefańska
ISBN
978-83-8107-611-1
Seria
ZAGADNIENIA PRAWNE
Rok wydania
2017
Liczba stron
1080
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 27

Wprowadzenie | str. 33

Rozdział V. Nieruchomość w umowach obciążających | str. 35
1. Hipoteka | str. 35
1.1. Rozwój instytucji hipoteki i jej społeczno-gospodarcze przeznaczenie | str. 35
1.2. Istota hipoteki | str. 39
1.3. Powstanie hipoteki | str. 42
1.4. Przedmiot hipoteki | str. 52
1.5. Zabezpieczona wierzytelność | str. 61
1.5.1. Ogólna charakterystyka | str. 61
1.5.2. Wierzytelności przyszłe | str. 63
1.5.3. Wielość wierzytelności | str. 64
1.5.3.1. Mnogość zabezpieczonych wierzytelności tego samego wierzyciela | str. 64
1.5.3.2. Hipoteka na imię administratora | str. 66
1.5.4. Podmiana wierzytelności | str. 73
1.5.5. Zmiana treści zabezpieczonej wierzytelności | str. 74
1.5.6. Zakres zabezpieczenia | str. 75
1.6. Wygaśnięcie hipoteki | str. 76
1.7. Odejście od zasady posuwania się hipotek | str. 78
1.7.1. Założenia ogólne | str. 78
1.7.2. Konstrukcje wstrzymujące awans hipotek | str. 80
1.7.3. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym | str. 82
1.7.3.1. Powstanie | str. 82
1.7.3.2. Treść oraz zakres uprawnienia i jego charakter prawny | str. 83
1.7.3.3. Wygaśnięcie | str. 86
2. Użytkowanie | str. 88
2.1. Pojęcie użytkowania | str. 88
2.2. Użytkowanie w systemie praw rzeczowych | str. 90
2.2.1. Koncepcja uznająca użytkowanie za typ służebności osobistej | str. 90
2.2.1.1. Perspektywa komparatystyczna | str. 90
2.2.1.2. Projekt prawa rzeczowego z 1937 r. | str. 92
2.2.2. Koncepcja użytkowania jako samodzielnego typu prawa | str. 93
2.3. Niezbywalność | str. 93
2.4. Przeniesienie wykonywania | str. 98
2.5. Niedziedziczność | str. 100
2.6. Praktyczne znaczenie użytkowania nieruchomości | str. 101
2.7. Powstanie użytkowania | str. 101
2.7.1. Wprowadzenie | str. 101
2.7.2. Umowa o ustanowienie użytkowania | str. 102
2.7.2.1. Strony umowy | str. 102
2.7.2.2. Wielość podmiotów | str. 102
2.7.2.3. Treść umowy | str. 104
2.7.2.4. Forma | str. 106
2.7.2.5. Charakter prawny umowy o ustanowienie użytkowania | str. 107
2.7.3. Inne zdarzenia prawne | str. 109
2.7.3.1. Problematyka zasiedzenia użytkowania | str. 109
2.7.3.2. Orzeczenie sądowe | str. 109
2.7.3.3. Decyzja administracyjna | str. 110
2.8. Atrybuty użytkowania | str. 110
2.8.1. Uprawnienie do używania | str. 110
2.8.2. Uprawnienie do pobierania pożytków | str. 110
2.8.3. Wyłączenie oznaczonych pożytków | str. 111
2.8.4. Ograniczenie wykonywania użytkowania do części nieruchomości | str. 111
2.9. Obowiązki i uprawnienia względne | str. 113
2.10. Wygaśnięcie użytkowania | str. 120
2.10.1. Konsolidacja | str. 120
2.10.2. Zrzeczenie się prawa | str. 121
2.10.3. Śmierć uprawnionego | str. 123
2.10.4. Niewykonywanie | str. 123
2.10.5. Inne przyczyny | str. 124
3. Służebności gruntowe, osobiste i służebności przyszłe | str. 125
3.1. Służebności gruntowe | str. 125
3.1.1. Funkcja i charakterystyka ogólna służebności gruntowych | str. 125
3.1.2. Treść służebności gruntowych | str. 130
3.1.3. Wykonywanie służebności gruntowych | str. 131
3.1.4. Zmiana treści służebności gruntowych. Podział nieruchomości władnącej lub obciążonej | str. 135
3.1.5. Wygaśnięcie służebności gruntowych | str. 141
3.2. Służebności osobiste | str. 145
3.2.1. Ogólna charakterystyka i sposób powstania służebności osobistych | str. 145
3.2.2. Treść służebności osobistych i jej zmiana. Wygaśnięcie służebności osobistej | str. 147
3.2.3. Służebność mieszkania | str. 148
3.3. Ochrona służebności gruntowych i osobistych | str. 150
3.4. Służebność przesyłu | str. 150
3.4.1. Ogólna charakterystyka | str. 150
3.4.2. Treść służebności przesyłu | str. 156
3.4.3. Wygaśnięcie służebności przesyłu | str. 160
3.4.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych | str. 161

Rozdział VI. Skutki podatkowe obciążenia nieruchomości | str. 165
1. Podatek od towarów i usług | str. 165
1.1. Wprowadzenie | str. 165
1.2. Podatek od towarów i usług a ustanowienie hipoteki | str. 166
1.2.1. Ustanowienie hipoteki a podatek od towarów i usług | str. 166
1.2.2. Odpłatność ustanowienia hipoteki jako warunek opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 168
1.2.3. Świadczenie usług w zakresie udzielania kredytów hipotecznych a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług | str. 171
1.2.4. Zwolnienie z opodatkowania usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług (art. 43 ust. 1 pkt 39 u.p.t.u.) | str. 173
1.3. Podatek od towarów i usług a ustanowienie odpłatnego użytkowania | str. 175
1.3.1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnego użytkowania | str. 175
1.3.2. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia timeshare | str. 177
1.3.3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnej służebności | str. 177
1.3.4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia służebności drogi koniecznej | str. 179
1.4. Podsumowanie | str. 180
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 181
2.1. Wprowadzenie | str. 181
2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie hipoteki | str. 181
2.2.1. Opodatkowanie ustanowienia hipoteki | str. 181
2.2.2. Opodatkowanie hipoteki łącznej | str. 183
2.2.3. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia hipoteki | str. 184
2.2.4. Podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązkowi zapłaty podatku | str. 186
2.2.5. Podstawa opodatkowania i stawka podatku | str. 186
2.2.6. Wyłączenia z opodatkowania | str. 189
2.2.7. Zwolnienia z opodatkowania | str. 190
2.2.8. Notariusz jako płatnik podatku od ustanowienia hipoteki. Obowiązek samoobliczenia obciążający podatnika | str. 192
2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie odpłatnego użytkowania | str. 194
2.3.1. Opodatkowanie ustanowienia odpłatnego użytkowania | str. 194
2.3.2. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia odpłatnego użytkowania | str. 195
2.3.3. Podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązkowi zapłaty podatku | str. 196
2.3.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku | str. 197
2.3.5. Wyłączenia i zwolnienia z opodatkowania oraz zwrot podatku | str. 199
2.3.6. Notariusz jako płatnik podatku od ustanowienia odpłatnego użytkowania. Obowiązek samoobliczenia obciążający podatnika | str. 202
2.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie odpłatnej służebności | str. 203
2.4.1. Opodatkowanie ustanowienia odpłatnej służebności | str. 203
2.4.2. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności | str. 203
2.4.3. Podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązkowi zapłaty podatku | str. 204
2.4.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku | str. 205
2.4.5. Wyłączenia i zwolnienia z opodatkowania oraz zwrot podatku | str. 205
2.4.6. Notariusz jako płatnik podatku od ustanowienia odpłatnej służebności. Obowiązek samoobliczenia obciążający podatnika | str. 205
2.4.7. Opodatkowanie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu | str. 206
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych | str. 207
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 207
3.1.1. Wartość nieruchomości obciążonej hipoteką | str. 207
3.1.2. Zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką a podatki dochodowe | str. 211
3.1.3. Zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką a podatek dochodowy od osób fizycznych (źródło - sprzedaż nieruchomości) | str. 213
3.2. Służebność a podatki dochodowe | str. 215
3.2.1. Uwagi wstępne | str. 215
3.2.2. Służebność osobista a podatek dochodowy | str. 215
3.2.3. Przychód ze zrzeczenia się służebności | str. 218
3.2.4. Służebność gruntowa | str. 219
3.2.5. Służebność przesyłu | str. 222
3.2.6. Nabycie służebności | str. 223
3.3. Użytkowanie | str. 224
4. Podatek od spadków i darowizn a hipoteka, użytkowanie i służebność | str. 227
5. Skutki podatkowe obciążenia nieruchomości w podatkach lokalnych | str. 236
6. Amortyzacja podatkowa | str. 237
6.1. Uwagi ogólne | str. 237
6.2. Wartość początkowa nieruchomości obciążonej hipoteką, użytkowaniem lub służebnością | str. 238
6.3. Ustanowienie służebności gruntowej a amortyzacja | str. 242
6.4. Ustanowienie służebności przesyłu a amortyzacja | str. 243

Rozdział VII. Umowy o korzystanie z nieruchomości | str. 248
1. Najem | str. 248
1.1. Najem według kodeksu cywilnego | str. 248
1.1.1. Obowiązki wynajmującego i najemcy | str. 254
1.1.2. Obowiązki wynajmujących i najemców lokali | str. 266
1.2. Najem według ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 272
1.2.1. Ochrona najemców według ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 274
1.2.1.1. Ochrona trwałości stosunku najmu | str. 276
1.2.1.2. Ochrona przed nieuzasadnionym podwyższaniem czynszu | str. 280
1.2.1.3. Ochrona najemcy przed eksmisją | str. 286
1.2.2. Obowiązki wynajmujących i najemców według ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 288
1.3. Najem lokali z zasobu mieszkaniowego gminy | str. 293
1.3.1. Najem lokali na zasadach ogólnych | str. 293
1.3.2. Najem lokali socjalnych | str. 295
1.3.3. Najem pomieszczeń tymczasowych | str. 298
1.4. Najem okazjonalny | str. 299
2. Dzierżawa | str. 305
2.1. Przedmiot i treść umowy dzierżawy | str. 305
2.2. Obowiązki wydzierżawiającego i dzierżawcy | str. 310
2.3. Żądanie dzierżawcy obniżenia czynszu | str. 318
2.4. Czas trwania dzierżawy | str. 319
2.5. Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości rolnych | str. 324
2.6. Bezczynszowe korzystanie z gruntu rolnego | str. 325
2.7. Dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład zasobów publicznych | str. 326
3. Użyczenie | str. 327
3.1. Przedmiot i treść umowy użyczenia | str. 327
3.2. Obowiązki użyczającego i biorącego | str. 329
3.3. Czas trwania użyczenia | str. 333
4. Umowa leasingu | str. 335
4.1. Uwagi ogólne | str. 335
4.2. Pojęcie i charakter umowy leasingu | str. 338
4.3. Przedmiot umowy | str. 341
4.4. Forma umowy leasingu finansowego | str. 345
4.5. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu finansowego | str. 347
4.6. Inne umowy leasingu (umowy nienazwane) | str. 352
4.7. Leasing operacyjny i finansowy w prawie podatkowym | str. 354

Rozdział VIII. Skutki podatkowe umów o korzystanie z nieruchomości | str. 355
1. Wprowadzenie | str. 355
2. Podatek od towarów i usług | str. 355
2.1. Umowa najmu | str. 355
2.2. Umowa najmu jako świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 355
2.3. Status podatnika VAT z tytułu umowy najmu | str. 357
2.3.1. Wynajmujący podatnikiem VAT | str. 357
2.3.2. Miejsce zarządcy sądowego i kuratora spadku jako podatników z tytułu umowy najmu | str. 359
2.3.3. Najem nieruchomości wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej | str. 361
2.3.4. Podstawa opodatkowania w najmie nieruchomości | str. 363
2.3.4.1. Czynsz najmu i inne wzajemne świadczenia stron umowy najmu | str. 363
2.3.4.2. Kaucja gwarancyjna | str. 368
2.3.5. Świadczenia dodatkowe i problematyka usługi złożonej | str. 369
2.3.5.1. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 369
2.3.5.2. Orzecznictwo sądów krajowych | str. 373
2.3.5.3. Poglądy piśmiennictwa i ocena prawna świadczenia kompleksowego przy najmie | str. 375
2.3.6. Warunki refakturowania świadczeń dodatkowych przy umowie najmu | str. 377
2.3.6.1. Wyraźne postanowienia umowy | str. 377
2.3.6.2. Podatki i należności publicznoprawne jako niepodlegające refakturowaniu | str. 377
2.3.6.3. Korzystanie ze świadczeń podmiotów trzecich (dostawców towarów i usługodawców) przez najemcę | str. 378
2.3.6.4. Dokonywanie odsprzedaży (refakturowania) świadczeń po cenie zakupu, bez doliczania jakiejkolwiek marży lub innego wynagrodzenia z tego tytułu | str. 378
2.3.6.5. Dokonywanie odsprzedaży (refakturowania) świadczeń według stawek podatku lub zwolnień stosowanych przez pierwotnego dostawcę lub usługodawcę | str. 378
2.3.7. Chwila powstania obowiązku podatkowego | str. 379
2.3.8. Faktura VAT przy najmie, obowiązki ewidencyjne i kasy rejestrujące, deklaracje | str. 381
2.3.8.1. Fakturowanie usługi najmu | str. 381
2.3.8.2. Obowiązki ewidencyjne przy świadczeniu usługi najmu i ewidencja uproszczona prowadzona przez podatników zwolnionych podmiotowo | str. 382
2.3.9. Pełna ewidencja podatników czynnych VAT | str. 384
2.3.10. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących | str. 385
2.3.10.1. Uwagi wstępne | str. 385
2.3.10.2. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług najmu lokali mieszkalnych przy zastosowaniu kas rejestrujących | str. 387
2.3.10.3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących | str. 388
2.3.11. Deklaracje | str. 389
2.3.12. Stawka podatku i zwolnienia, usługi zakwaterowania | str. 390
2.4. Umowa dzierżawy | str. 392
2.4.1. Podobieństwa pomiędzy świadczeniem usługi najmu i dzierżawy | str. 392
2.4.2. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze | str. 393
2.5. Umowa użyczenia | str. 394
2.5.1. Nieodpłatny charakter użyczenia. Świadczenia dodatkowe | str. 394
2.5.2. Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług użyczenia nieruchomości | str. 395
2.5.3. Stawka podatku przy opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług użyczenia nieruchomości | str. 396
2.6. Umowa leasingu | str. 396
2.6.1. Leasing kapitałowy nieruchomości jako dostawa towarów | str. 396
2.6.2. Leasing operacyjny nieruchomości jako świadczenie usług | str. 398
2.6.3. Refakturowanie usług dodatkowych przy umowie leasingu nieruchomości | str. 399
2.6.4. Stawka podatku i zwolnienia | str. 400
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 401
3.1. Umowa najmu | str. 401
3.1.1. Klasyfikowanie przychodów z tytułu umowy najmu do określonego źródła | str. 401
3.1.1.1. Najem jako odrębne źródło przychodów i jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej | str. 401
3.1.1.2. Trudności w prawidłowym kwalifikowaniu źródła przychodów | str. 405
3.1.2. Zasady i formy opodatkowania dochodów i przychodów z najmu | str. 407
3.1.2.1. Możliwość wyboru formy opodatkowania | str. 407
3.1.2.2. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania | str. 408
3.1.2.3. Przychody z najmu uzyskiwane w ramach współwłasności ułamkowej | str. 409
3.1.2.4. Przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków w ramach współwłasności łącznej | str. 413
3.1.2.5. Wybór małżonka dokonującego rozliczenia podatkowego przychodów z tytułu najmu i wybór formy opodatkowania | str. 414
3.1.2.6. Materialnoprawny charakter terminów co do wyboru formy opodatkowania przez małżonków | str. 416
3.1.2.7. Konsekwencje wyboru opodatkowania ryczałtowego przez małżonków | str. 418
3.1.2.8. Przychody uzyskiwane przez małżonków w ramach współwłasności łącznej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i amortyzacja nieruchomości | str. 418
3.1.3. Rodzaje przychodów z najmu | str. 420
3.1.3.1. Czynsz | str. 420
3.1.3.2. Obowiązki ewidencyjne | str. 421
3.1.3.3. Kaucja i jej waloryzacja | str. 423
3.1.3.4. Rozliczanie mediów dostarczanych do lokalu przez osoby trzecie jako składnik przychodów | str. 424
3.1.3.5. Podatki i opłaty publicznoprawne obciążające nieruchomość a przychód | str. 426
3.1.3.6. Rozliczenie jako przychodu kosztów remontu i adaptacji dokonanej przez najemcę | str. 427
3.1.3.7. Drobne nakłady ponoszone przez najemcę | str. 429
3.1.3.8. Wartość umorzonego czynszu jako przychód najemcy | str. 430
3.1.4. Podatkowe koszty uzyskania przychodu z najmu | str. 430
3.1.4.1. Powiązanie ze źródłem przychodu i warunki uznania wydatku za koszt podatkowy | str. 430
3.1.4.2. Koszty pośrednie i bezpośrednie | str. 431
3.1.4.3. Katalog typowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu | str. 432
3.1.4.4. Cesja wierzytelności z tytułu czynszu na osobę trzecią | str. 433
3.1.4.5. Zwolnienia od podatku dochodów z najmu | str. 434
3.1.4.6. Opodatkowanie przychodów z najmu kartą podatkową | str. 437
3.1.4.7. Opodatkowanie przychodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | str. 438
3.1.4.8. Stawka podatku na zasadach ogólnych | str. 439
3.1.4.9. Opodatkowanie ryczałtem | str. 439
3.1.4.10. Stawka podatku przy opodatkowaniu najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej | str. 440
3.2. Umowa dzierżawy | str. 440
3.2.1. Klasyfikowanie przychodów z tytułu umowy dzierżawy do określonego źródła | str. 440
3.2.2. Określenie znaczenia "celu rolniczego" dzierżawy i związanego z nim zwolnienia | str. 441
3.2.3. Podobieństwa i różnice przychodów z najmu i dzierżawy | str. 441
3.2.4. Moment powstania przychodu | str. 441
3.2.5. Najem i dzierżawa jako jedno źródło przychodów | str. 442
3.2.6. Zapłacone przez dzierżawcę podatki jako przychód wydzierżawiającego | str. 443
3.2.7. Stawka podatku | str. 444
3.2.8. Kwalifikowanie przychodu do określonego źródła z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości | str. 444
3.3. Umowa użyczenia | str. 446
3.3.1. Umowa użyczenia jako źródło przychodów | str. 446
3.3.2. Ustalanie wartości przychodu z tytułu umowy użyczenia | str. 447
3.3.3. Ustalanie wartości przychodu z tytułu umowy użyczenia w przypadku częściowej odpłatności | str. 448
3.3.4. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania i zwolnienie od podatku przychodu z tytułu umowy użyczenia | str. 449
3.3.5. Stawka podatku | str. 451
3.4. Umowa leasingu | str. 451
3.4.1. Umowa leasingu jako źródło przychodów z działalności gospodarczej | str. 451
3.4.2. Stawka podatku | str. 452
4. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 452
4.1. Przychody z tytułu umowy najmu i dzierżawy | str. 452
4.1.1. Otwarty katalog przychodów | str. 452
4.1.2. Niektóre aspekty przychodów wynikających z najmu i dzierżawy | str. 453
4.1.2.1. Czynsz jako przychód wynajmującego i wydzierżawiającego | str. 453
4.1.2.2. Czynsz a różnice kursowe | str. 453
4.1.2.3. Opłaty eksploatacyjne i podatki przekazywane na rzecz wynajmującego i wydzierżawiającego | str. 454
4.1.2.4. Wartość nakładów poczynionych przez najemcę jako przychód wynajmującego | str. 455
4.1.2.5. Data uzyskania przychodu | str. 456
4.1.2.6. Cesja wierzytelności z tytułu czynszu na osobę trzecią | str. 457
4.1.3. Przychody najemcy i dzierżawcy | str. 457
4.1.3.1. Wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu | str. 457
4.1.3.2. "Odstępne" na rzecz najemcy | str. 458
4.1.3.3. Zwolnienie z zapłaty czynszu jako przychód najemcy i dzierżawcy a bonifikata i upust | str. 458
4.1.3.4. Przedawnienie zobowiązania z tytułu zapłaty czynszu jako przychód najemcy i dzierżawcy | str. 460
4.1.4. Przysporzenia niestanowiące przychodu | str. 460
4.1.4.1. Kaucja jako należność z tytułu umowy najmu niestanowiąca przychodu | str. 460
4.1.4.2. Umorzenie wierzytelności z tytułu najmu przez potrącenie | str. 461
4.1.4.3. Umorzenie wierzytelności z tytułu najmu przez odnowienie | str. 462
4.1.4.4. Przychody zarządcy sądowego nieruchomości będącego osobą prawną | str. 463
4.1.5. Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz koszty najemców i dzierżawców | str. 464
4.1.5.1. Katalog typowych kosztów uzyskania | str. 464
4.1.5.2. Koszty w przypadku braku przychodu z nieruchomości | str. 465
4.1.5.3. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich w czasie | str. 465
4.1.5.4. Koszt wynajmującego z tytułu wypłaconego przez niego odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy | str. 468
4.1.5.5. Odstępne i inne należności najemcy i dzierżawcy z tytułu rozwiązania umowy najmu i dzierżawy przed terminem jej zakończenia jako koszt uzyskania przychodów | str. 468
4.1.5.6. Koszty likwidacji przez najemcę i dzierżawcę środka trwałego w postaci nakładów w obcym środku trwałym | str. 470
4.1.5.7. Koszty najemcy z tytułu nakładów na remont i adaptację lokalu rozliczane w czynszu | str. 472
4.1.6. Stawka podatku | str. 473
4.2. Umowa użyczenia i przychody z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń | str. 473
4.2.1. Przychody wynikające z umowy użyczenia | str. 473
4.2.2. Przychody częściowo nieodpłatne wynikające z umów najmu i dzierżawy | str. 475
4.2.3. Stawka podatku | str. 478
4.3. Umowa leasingu w ustawach o podatkach dochodowych | str. 478
4.3.1. Uwagi ogólne | str. 478
4.3.2. Podstawowe pojęcia leasingu podatkowego | str. 479
4.3.2.1. Umowa leasingu podatkowego | str. 479
4.3.2.2. Podstawowy okres umowy leasingu podatkowego | str. 480
4.3.2.3. Normatywny okres amortyzacji środków trwałych | str. 481
4.3.2.4. Rzeczywista wartość netto środków trwałych | str. 481
4.3.2.5. Hipotetyczna wartość netto środków trwałych i wartości prawnych | str. 482
4.3.2.6. Spłata wartości początkowej | str. 483
4.3.2.7. Leasing operacyjny | str. 484
4.3.2.8. Rozliczanie w czasie wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym | str. 485
4.3.2.9. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego w leasingu operacyjnym | str. 487
4.3.2.10. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na osobę trzecią w leasingu operacyjnym | str. 488
4.3.2.11. Dalsze używanie przez korzystającego w leasingu operacyjnym | str. 489
4.3.3. Podatki dochodowe a leasing finansowy | str. 490
4.3.3.1. Leasing finansowy | str. 490
4.3.3.2. Leasing finansowy na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 492
4.3.3.3. Sprzedaż korzystającemu oraz dalsze korzystanie z przedmiotu leasingu po upływie okresu umowy leasingu finansowego | str. 492
4.3.3.4. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na osobę trzecią po upływie okresu umowy leasingu finansowego | str. 494
4.3.3.5. Leasing nieruchomości w postaci gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów | str. 495
4.3.3.6. Leasing zwrotny nieruchomości | str. 496
4.3.4. Stawka podatku przy umowach leasingu nieruchomości | str. 497
4.3.5. Następstwo prawne w trakcie obowiązywania umów leasingu | str. 497
5. Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych a umowa dzierżawy, najmu, użyczenia i leasingu | str. 498
6. Amortyzacja podatkowa środków trwałych oddanych do używania na podstawie umów o korzystanie z nieruchomości | str. 501
6.1. Uwagi ogólne | str. 501
6.2. Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania lub wydzierżawiania budynków i lokali mieszkalnych | str. 503
6.3. Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu przekazania do używania budowli, budynków lub lokali stanowiących odrębną własność na podstawie umów leasingu | str. 506
6.4. Amortyzacja środka trwałego oddanego do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia | str. 508

Rozdział IX. Czynności prawne i orzeczenia z zakresu prawa spadkowego | str. 510
1. Zapis windykacyjny | str. 510
1.1. Konstrukcja prawna | str. 510
1.2. Własność nieruchomości i użytkowanie wieczyste jako przedmioty zapisu windykacyjnego oraz obciążenie nieruchomości tytułem takiego legatu | str. 512
1.2.1. Nieruchomości a prawo zbywalne | str. 512
1.2.2. Oznaczenie nieruchomości | str. 512
1.2.3. Użytkowanie wieczyste | str. 513
1.2.4. Zapis windykacyjny udziału we współwłasności nieruchomości | str. 514
1.2.5. Zapis windykacyjny części fizycznej nieruchomości gruntowej | str. 514
1.2.6. Zapis windykacyjny własności nieruchomości rolnej | str. 515
1.2.7. Zapis windykacyjny przyszłej nieruchomości lokalowej | str. 517
1.2.8. Zapis windykacyjny a wspólność majątkowa małżeńska | str. 520
1.2.9. Ustanowienie służebności lub użytkowania | str. 523
1.2.10. Problem wielości zapisów | str. 526
1.2.11. Zastrzeżenie kontynuacji służebności mieszkania | str. 527
1.3. Bezskuteczność zapisu windykacyjnego | str. 529
1.4. Forma | str. 530
1.5. Substytucyjny (pospolity) zapis windykacyjny | str. 531
2. Cywilnoprawna regulacja zapisu zwykłego i dalszego zapisu zwykłego | str. 532
2.1. Zapis zwykły i dalszy zapis zwykły | str. 532
2.1.1. Zapis zwykły | str. 532
2.1.1.1. Przedmiot zapisu. Zapisobierca | str. 532
2.1.1.2. Wykonanie (wymagalność) zapisu | str. 534
2.1.1.3. Odpowiednie stosowanie przepisów do zapisu zwykłego | str. 536
2.2. Dalszy zapis zwykły | str. 536
3. Sposoby ustalenia nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 537
3.1. Rys komparatystyczny | str. 537
3.2. Model polski - alternatywność sposobów poświadczenia dziedziczenia | str. 545
3.3. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 546
3.3.1. Krąg wnioskodawców i uczestników | str. 546
3.3.2. Właściwość, tryb postępowania oraz kognicja sądu | str. 547
3.3.3. Treść postanowienia | str. 550
3.4. Akt poświadczenia dziedziczenia lub nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 552
3.4.1. Geneza instytucji notarialnego poświadczenia dziedziczenia | str. 552
3.4.2. Norma kompetencyjna | str. 553
3.4.3. Postępowanie w sprawie wydania aktu poświadczenia dziedziczenia | str. 554
3.4.3.1. Tryb jednoczesny i sekwencyjny | str. 554
3.4.3.2. Status zainteresowanego | str. 556
3.4.3.3. Struktura protokołu dziedziczenia | str. 558
3.4.3.4. Wydanie i treść aktu poświadczenia dziedziczenia | str. 559
3.4.3.5. Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia | str. 567
3.4.4. Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia jako środek ochrony prawa podmiotowego spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjnego oraz bezpieczeństwa obrotu prawnego | str. 568
3.5. Europejskie poświadczanie spadkowe | str. 571
3.5.1. Motywy i koncepcja rozporządzenia spadkowego oraz jego wdrożenie do porządku prawnego krajowego | str. 571
3.5.2. Cel i charakter prawny EPS | str. 574
3.5.3. Postępowanie w sprawie wydania EPS | str. 575
3.5.3.1. Wnioskodawcy | str. 575
3.5.3.2. Treść i forma wniosku | str. 577
3.5.3.3. Jurysdykcja | str. 579
3.5.3.4. Rozpatrzenie wniosku | str. 581
3.5.3.5. Treść EPS | str. 583
3.5.3.6. Skutki | str. 586
3.5.4. Wydanie i moc odpisu EPS | str. 595
3.5.5. Sprostowanie, zmiana lub uchylenie EPS | str. 596
4. Umowy dotyczące spadku | str. 598
4.1. Uwagi ogólne | str. 598
4.2. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia | str. 599
4.2.1. Pojęcie i prawny charakter umowy zrzeczenia się dziedziczenia | str. 599
4.2.2. Forma i skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 602
4.3. Umowa zbycia spadku | str. 605
4.3.1. Uwagi ogólne | str. 605
4.3.2. Strony, przedmiot i forma umowy | str. 607
4.3.3. Skutki umowy zbycia spadku | str. 608

Rozdział X. Skutki podatkowe umów (orzeczeń) dotyczących spadku | str. 611
1. Uwagi wprowadzające | str. 611
2. Skutki podatkowe umów (orzeczeń) dotyczących spadku w podatku od towarów i usług | str. 611
2.1. Wprowadzenie | str. 611
2.2. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia oraz umowa zbycia spadku a podatek od towarów i usług | str. 614
2.3. Kurator spadku a podatek od towarów i usług | str. 616
3. W podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 618
3.1. Przychody z tytułu nabycia spadku | str. 618
3.2. Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku | str. 619
3.3. Skutki w podatku dochodowym wynikające z zapisu zwykłego | str. 622
3.4. Przychody z tytułu umowy zbycia spadku | str. 625
3.5. Przychody ze zbycia spadku - zasady opodatkowania podatkiem dochodowym | str. 625
3.6. Sposób ustalenia dochodu z tytułu zbycia spadku | str. 627
3.7. Zrzeczenie się dziedziczenia | str. 629
3.8. Zapis windykacyjny | str. 629
3.9. Stwierdzenie nabycia spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia | str. 632
3.10. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 632
4. W podatku dochodowym od osób prawnych | str. 633
4.1. Przychód | str. 633
4.2. Zwolnienia podmiotowe | str. 633
4.3. Zbycie przedmiotu spadku | str. 634
5. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych a czynności dotyczące spadku | str. 634
5.1. Podatek od spadków i darowizn | str. 634
5.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 638
6. Czynności dotyczące spadku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym | str. 639
6.1. Uwagi ogólne | str. 639
6.2. Zapis windykacyjny a obowiązek podatkowy w podatkach lokalnych | str. 639
6.3. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia i ich skutki w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym | str. 642
6.4. Europejskie poświadczenie spadku a jego skutki w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym | str. 642
6.5. Zrzeczenie się dziedziczenia a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym | str. 643
6.6. Umowa zbycia spadku a obowiązek podatkowy | str. 643
7. Amortyzacja podatkowa a umowy i orzeczenia spadkowe | str. 644
7.1. Uwagi ogólne | str. 644
7.2. Nabycie środka trwałego w drodze spadku jako warunek zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów | str. 645
7.3. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w drodze spadku | str. 648
7.4. Ustalenie wartości początkowej w razie nabycia w drodze spadku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 649
7.5. Nabycie nieruchomości jako środka trwałego w drodze zapisu windykacyjnego | str. 651

Rozdział XI. Niektóre inne instytucje prawa cywilnego i administracyjnego dotyczące nieruchomości | str. 653
1. Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo | str. 653
1.1. Gospodarstwo rolne | str. 653
1.2. Przedsiębiorstwo | str. 657
1.3. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa | str. 662
2. Posiadanie nieruchomości | str. 664
2.1. Uwagi ogólne | str. 664
2.2. Pojęcie i prawny charakter posiadania | str. 665
2.3. Istota i przedmiot posiadania nieruchomości | str. 666
2.3.1. Posiadanie prawa użytkowania wieczystego | str. 668
2.3.2. Służebność jako przedmiot posiadania | str. 671
2.4. Podział posiadania na samoistne i zależne | str. 673
2.4.1. Posiadanie samoistne | str. 673
2.4.2. Posiadanie zależne | str. 676
2.4.3. Dzierżenie | str. 678
2.4.4. Zmiana woli władania | str. 680
2.5. Posiadanie w dobrej i złej wierze | str. 681
2.6. Współposiadanie | str. 684
2.6.1. Istota współposiadania | str. 684
2.6.2. Zakres współposiadania i wzajemne relacje pomiędzy współposiadaczami | str. 686
2.6.3. Szczególne przypadki współposiadania | str. 690
2.7. Posiadanie przez Skarb Państwa | str. 690
2.7.1. Posiadanie przez Skarb Państwa w zakresie dominium | str. 691
2.7.2. Władanie przez Skarb Państwa nieruchomościami nabytymi w ramach sprawowania władztwa publicznego i kontrowersje dotyczące okresu zawieszenia biegu terminu zawieszenia | str. 692
2.8. Domniemania związane z posiadaniem | str. 699
2.9. Posiadanie przez małżonków, pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej | str. 702
3. Umowa przedwstępna i zadatek | str. 703
3.1. Umowa przedwstępna | str. 703
3.1.1. Pojęcie umowy przedwstępnej | str. 703
3.1.2. Elementy umowy przedwstępnej | str. 710
3.1.3. Skutki zawarcia umowy przedwstępnej | str. 715
3.2. Pojęcie i funkcja zadatku | str. 723
4. Zasiedzenie | str. 727
4.1. Uwagi ogólne: przemilczenie, zawłaszczenie, zasiedzenie | str. 727
4.2. Przedmiot i przesłanki zasiedzenia rzeczy. Zasiedzenie nieruchomości | str. 728
4.3. Samoistne posiadanie rzeczy | str. 732
4.4. Upływ terminu | str. 735
4.5. Dobra wiara posiadacza | str. 743
4.6. Zasiedzenie służebności | str. 744
4.6.1. Zasada odpowiedniego stosowania przepisów o przeniesieniu własności | str. 744
4.6.2. Przesłanki nabycia służebności przez zasiedzenie | str. 745
4.6.2.1. Przesłanka posiadania służebności | str. 745
4.6.2.2. Przesłanka dobrej wiary | str. 748
4.6.2.3. Upływ terminu | str. 748
4.6.2.4. Trwałe i widoczne urządzenie | str. 748
4.6.3. Nabycie przez zasiedzenie służebności przesyłu | str. 750
4.6.4. Skutki zasiedzenia rzeczy i służebności | str. 754
4.6.4.1. Uwagi ogólne | str. 754
4.6.4.2. Skutki nabycia służebności przez zasiedzenie | str. 754
4.6.5. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy i służebności | str. 755
5. Wkłady niepieniężne (aporty) do spółki kapitałowej | str. 758
5.1. Pojęcie wkładu i udziału | str. 758
5.2. Zdolność aportowa | str. 760
5.3. Rodzaje i postacie wkładów niepieniężnych | str. 762
5.4. Wycena i wnoszenie aportu | str. 764
5.5. Wnoszenie wkładów i ich wycena w spółce akcyjnej | str. 770
5.6. Wkłady niepieniężne w europejskim prawie spółek | str. 771
6. Wywłaszczenie nieruchomości | str. 773
6.1. Pojęcie wywłaszczenia | str. 773
6.2. Postępowanie w sprawie wywłaszczenia | str. 775
6.3. Odszkodowanie | str. 777
6.4. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 779
6.5. Wywłaszczenie na podstawie ustaw szczególnych | str. 784
7. Usługi związane z nieruchomościami | str. 789
7.1. Rzeczoznawcy | str. 789
7.1.1. Uwagi ogólne | str. 789
7.1.2. Rzeczoznawstwo jako działalność zawodowa | str. 790
7.1.3. Zakres działalności, tryb uzyskiwania uprawnień oraz zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy | str. 793
7.1.4. Utrata uprawnień | str. 797
7.1.5. Czynności szacowania wartości nieruchomości dokonywane przez inne podmioty niż rzeczoznawcy majątkowi | str. 801
7.2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 802
7.2.1. Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami | str. 802
7.2.2. Umowa pośrednictwa | str. 803
7.2.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa konsumencka | str. 806
7.2.4. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, obowiązki pośrednika i prawa konsumenta | str. 816
7.3. Zarządzanie nieruchomościami | str. 821
7.3.1. Uwagi ogólne | str. 821
7.3.2. Umowa o zarządzanie nieruchomością | str. 823
8. Bezumowne korzystanie z nieruchomości | str. 826
8.1. Uwagi ogólne | str. 826
8.2. Bezumowne korzystanie z gruntów rolnych Skarbu Państwa | str. 829
8.3. Istota prawnego charakteru bezumownego korzystania z nieruchomości. Zakres regulacji | str. 830
8.4. Legitymacja czynna i bierna | str. 834
8.5. Rodzaje roszczeń właściciela i posiadaczy | str. 839
8.5.1. Roszczenia właściciela wobec posiadacza samoistnego w dobrej wierze | str. 839
8.5.2. Roszczenia właściciela wobec posiadacza samoistnego od chwili, gdy ten dowiedział się o wytoczeniu powództwa | str. 841
8.5.3. Roszczenia właściciela nieruchomości przeciwko samoistnemu posiadaczowi w złej wierze | str. 843
8.6. Charakterystyka roszczeń właściciela | str. 844
8.6.1. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy | str. 844
8.6.2. Charakterystyka roszczenia o zwrot pożytków lub zapłatę ich równowartości | str. 846
8.6.3. Charakterystyka roszczenia właściciela o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty nieruchomości | str. 846
8.7. Charakterystyka roszczeń posiadacza o zwrot nakładów na nieruchomość | str. 847
8.8. Szczególne uprawnienia samoistnego posiadacza | str. 851
8.9. Przedawnienie roszczeń właściciela i posiadacza samoistnego | str. 852
8.10. Odpowiednie stosowanie przepisów do stosunków między właścicielem a posiadaczem zależnym | str. 856
8.11. Roszczenia wynikające z budowy na cudzym gruncie | str. 861
8.11.1. Uwagi ogólne | str. 861
8.11.2. Przesłanki roszczenia samoistnego posiadacza o wykup gruntu | str. 862
8.11.3. Przesłanka wzniesienia budynku lub innego urządzenia o wartości znacznie przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki | str. 869
8.11.4. Realizacja i zakres roszczenia o wykup gruntu przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze | str. 873
8.11.5. Roszczenie właściciela o wykup gruntu przez samoistnego posiadacza | str. 875
8.11.6. Odpowiednie wynagrodzenie | str. 876

Rozdział XII. Obowiązek podatkowy a inne instytucje prawa cywilnego i administracyjnego dotyczące nieruchomości | str. 877
1. Obowiązek podatkowy a gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo - wprowadzenie | str. 877
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 877
1.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 878
1.3. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 881
1.4. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 882
1.5. Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | str. 885
1.6. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | str. 886
1.7. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | str. 887
1.8. Zbycie przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług | str. 889
1.9. Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 890
1.10. Obowiązek podatkowy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 893
1.11. Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia i darowizny przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną | str. 895
1.12. Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia i darowizny przedsiębiorstwa na rzecz osoby prawnej | str. 897
1.13. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 898
1.14. Dostawa gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i wyłączenie spod opodatkowania | str. 901
1.15. Obowiązek podatkowy wynikający z czynności cywilnoprawnych dotyczących gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 903
1.16. Obowiązek podatkowy w przypadku darowizny lub dziedziczenia gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn | str. 906
2. Obowiązek podatkowy związany z posiadaniem nieruchomości | str. 909
2.1. Obowiązek podatkowy z tytułu posiadania samoistnego w podatku od nieruchomości | str. 910
2.2. Obowiązek podatkowy z tytułu posiadania zależnego i samoistnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | str. 911
2.3. Obowiązek składania informacji i deklaracji przez posiadaczy | str. 913
2.4. Posiadanie jako źródło obowiązku podatkowego w podatku rolnym | str. 914
2.5. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym związany z posiadaniem nieruchomości | str. 915
2.6. Obowiązek podatkowy związany z nabyciem prawa własności nieruchomości tytułem zasiedzenia | str. 918
3. Obowiązek podatkowy w przypadku umowy przedwstępnej i zadatku | str. 921
3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 921
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 923
3.3. Podatek od towarów i usług | str. 924
4. Skutki podatkowe nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 927
4.1. Podatek od towarów i usług a nabycie nieruchomości przez zasiedzenie | str. 927
4.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 931
4.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 931
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 935
4.5. Podatek od spadków i darowizn a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 936
4.6. Podatki lokalne a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 942
4.6.1. Podatek od nieruchomości a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 942
4.6.2. Podatek rolny a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 944
4.6.3. Podatek leśny a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia | str. 944
4.7. Nabycie w drodze zasiedzenia a amortyzacja podatkowa | str. 945
5. Obowiązek podatkowy a aport | str. 949
5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 949
5.1.1. Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółek osobowych | str. 949
5.1.2. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych | str. 950
5.1.3. Dochód z tytułu sprzedaży składnika majątku trwałego związanego z działalnością gospodarczą | str. 952
5.1.4. Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) stanowiących część przedsiębiorstwa wniesionego aportem | str. 954
5.1.5. Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółek kapitałowych | str. 954
5.1.6. Koszty uzyskania przychodów | str. 957
5.1.7. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) | str. 958
5.1.8. Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) | str. 958
5.1.9. Podatek z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny | str. 960
5.1.10. Przepisy przejściowe 2016-2017 r. | str. 961
5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 961
5.2.1. Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółek osobowych | str. 961
5.2.2. Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny | str. 962
5.2.3. Koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) spółki w zamian za wkład niepieniężny | str. 964
5.2.4. Przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni | str. 965
5.2.5. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny | str. 965
5.2.6. Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa | str. 966
5.2.7. Podatek z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny | str. 967
5.2.8. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny oraz ich zbycia | str. 967
5.3. Podatek od towarów i usług | str. 969
5.3.1. Uwagi ogólne | str. 969
5.3.2. Przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa jako aport | str. 971
5.3.3. Obowiązki dokumentacyjne | str. 972
5.3.4. Podstawa opodatkowania - wniesienie aportu do spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej | str. 972
5.3.5. Podstawa opodatkowania - wniesienie aportu do spółki osobowej | str. 974
5.3.6. Moment powstania obowiązku podatkowego, stawka podatku, korekty | str. 976
5.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 977
5.4.1. Przedmiot opodatkowania | str. 977
5.4.2. Czynności niepodlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych | str. 978
5.4.3. Wniesienie aportu a ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 981
5.4.4. Podstawa opodatkowania umowy spółki (jej zmiany) kapitałowej | str. 983
5.4.5. Podstawa opodatkowania umowy spółki (jej zmiany) osobowej. Stawka podatku | str. 988
5.4.6. Zwrot podatku | str. 989
5.4.7. Wnioski końcowe | str. 989
5.5. Podatek od spadków i darowizn | str. 990
5.6. Podatki lokalne | str. 991
5.6.1. Regulacje ustawowe | str. 991
5.6.2. Zasady określania wartości początkowej środków trwałych | str. 992
5.6.3. Spory na przykładzie orzecznictwa sądowoadministracyjnego | str. 994
6. Obowiązek podatkowy a wywłaszczenie nieruchomości | str. 997
6.1. Podatek od towarów i usług | str. 997
6.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 999
6.3. Skutki podatkowe zwrotu nieruchomości wywłaszczonej | str. 1002
6.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - sprzedaż zwróconej nieruchomości | str. 1002
6.3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f. | str. 1004
6.3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29a u.p.d.o.f. | str. 1008
6.4. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 1010
6.5. Podatek od spadków i darowizn | str. 1010
6.6. Podatek od nieruchomości | str. 1013
6.7. Podatek rolny | str. 1017
6.8. Podatek leśny | str. 1017
7. Obowiązek podatkowy a usługi związane z nieruchomościami | str. 1017
7.1. Usługi rzeczoznawców majątkowych | str. 1017
7.1.1. Podatki dochodowe | str. 1018
7.1.2. Podatek od towarów i usług | str. 1021
7.2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 1025
7.2.1. Podatki dochodowe | str. 1025
7.2.2. Podatek od towarów i usług | str. 1027
7.3. Skutki podatkowe zarządzania nieruchomością | str. 1029
7.3.1. Podatki dochodowe | str. 1029
7.3.2. Podatek od towarów i usług | str. 1030
8. Obowiązek podatkowy a bezumowne korzystanie z nieruchomości | str. 1031
8.1. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek od towarów i usług | str. 1031
8.2. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 1037
8.3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 1043
8.4. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości | str. 1047
8.5. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek podatkowy w podatku rolnym | str. 1048
8.6. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek podatkowy w podatku leśnym | str. 1050

Podsumowanie | str. 1053

Literatura | str. 1061

Autorzy | str. 1077
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.