Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

ebook

- 14%

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

Edyta Figura-Góralczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-205-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym.

W opracowaniu autorka wskazuje m.in.:

czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji,
jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji, które wywierają skutek na rynku więcej niż jednego państwa, i jak to prawo stosować,
jakie akty normatywne zastosować w takiej sprawie,
czy dochodzi do zbiegu norm kolizyjnych.Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką kolizyjnoprawną nieuczciwej konkurencji.

Tytuł
Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
Autor
Edyta Figura-Góralczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-205-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
432
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 19

Wstęp | str. 21

Rozdział 1
Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w ujęciu historycznym i porównawczym | str. 37
1. Uwagi wprowadzające | str. 37
2. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w obcych systemach prawnych | str. 38
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 38
2.2. Systemy prawne z odrębnym przepisem kolizyjnym dotyczącym nieuczciwej konkurencji | str. 39
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 39
2.2.2. Prawo szwajcarskie | str. 40
2.2.3. Prawo austriackie | str. 48
2.3. Inne obce systemy prawne | str. 53
2.3.1. Prawo francuskie | str. 53
2.3.2. Prawo niemieckie | str. 58
2.3.3. Prawo Wielkiej Brytanii | str. 69
2.3.4. Prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki | str. 80
3. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji w polskim porządku prawnym | str. 92
3.1. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. | str. 92
3.2. Ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. | str. 95
3.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 95
3.2.2. Zakres normy kolizyjnej | str. 97
3.2.3. Łączniki | str. 98
3.2.4. Zakres zastosowania | str. 105
3.3. Ujednolicenie prawa właściwego dla nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej | str. 108
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 108
3.3.2. Stosunek rozp. rzym. II do p.p.m.1965 oraz p.p.m.2011 | str. 109
3.3.3. Stosunek rozp. rzym. II do umów międzynarodowych | str. 115
3.3.4. Zakres terytorialny | str. 121
3.3.5. Zakres przedmiotowy | str. 121
3.3.6. Zakres sytuacyjny | str. 126
3.3.7. Zakres czasowy | str. 128
3.3.8. Zasady wykładni | str. 134

Rozdział 2
Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających interesy konkuerntów lub zbiorowe interesy konsumentów | str. 141
1. Uwagi wprowadzające | str. 141
2. Zakres normy kolizyjnej | str. 144
3. Łącznik | str. 165
4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 1 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych | str. 177
5. Niedopuszczalność wyboru prawa dla nieuczciwej konkurencji | str. 192

Rozdział 3
Wskazanie prawa właściwego dla czynów nieuczciwej konkurencji naruszających wyłącznie interesy oznaczonego konkurenta | str. 195
1. Uwagi wprowadzające | str. 195
2. Zakres normy kolizyjnej | str. 197
3. Łączniki | str. 202
3.1. Zwykły pobyt w tym samym państwie | str. 202
3.2. Łącznik miejsca powstania szkody | str. 214
3.3. Klauzula ściślejszego związku | str. 221
4. Rozgraniczenie zakresu normy kolizyjnej wyrażonej w art. 6 ust. 2 rozp. rzym. II od innych norm kolizyjnych | str. 229
5. Wybór prawa | str. 242
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 242
5.2. Dopuszczalność wyboru prawa | str. 247
5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 247
5.2.2. Rodzaje spraw | str. 248
5.2.3. Sposób dokonania wyboru prawa | str. 255
5.2.4. Strony | str. 256
5.2.5. Przedmiot | str. 258
5.2.6. Czas dokonania wyboru prawa | str. 263
5.3. Dojście wyboru prawa do skutku i jego ważność | str. 265
5.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 265
5.3.2. Dojście wyboru prawa do skutku | str. 266
5.3.3. Ważność wyboru prawa | str. 273
5.4. Skutki dokonania ważnego wyboru prawa | str. 287
5.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 287
5.4.2. Skutki dla stron | str. 288
5.4.3. Skutki dla sądu | str. 291

Rozdział 4
Wielomiejscowe czyny nieuczciwej konkurencji | str. 295
1. Uwagi wprowadzające | str. 295
2. Dystrybutywne stosowanie prawa | str. 299
3. Kumulatywne stosowanie prawa | str. 302
4. Stosowanie przez analogię art. 6 ust. 3 lit. b zdanie pierwsze rozp. rzym. II | str. 303
5. Zasada państwa pochodzenia | str. 305
6. Test nakierowania | str. 316
7. Zasady ALI, zasady CLIP, zasady PILA, Transparency Proposal | str. 321
7.1. Zasady ALI | str. 321
7.2. Zasady CLIP | str. 324
7.3. Zasady PILA | str. 326
7.4. Transparency Proposal | str. 328
7.5. Podsumowanie | str. 329
8. Inne rozwiązania | str. 329
9. Podsumowanie | str. 331

Rozdział 5
Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 333
1. Uwagi wprowadzające | str. 333
2. Kwestie podlegające statutowi nieuczciwej konkurencji | str. 338
2.1. Strony | str. 338
2.2. Zdolność deliktowa | str. 343
2.3. Podstawy odpowiedzialności | str. 344
2.4. Ograniczenie oraz wyłączenie odpowiedzialności | str. 347
2.5. Sposoby rekompensaty | str. 349
2.6. Zapobieżenie naruszeniu lub szkodzie | str. 354
2.7. Zbywalność i dziedziczność roszczeń | str. 356
2.8. Przedawnienie i terminy zawite | str. 358
2.9. Wygaśnięcie zobowiązania | str. 360
3. Podsumowanie | str. 364

Rozdział 6
Ograniczenia stosowania prawa właściwego | str. 365
1. Uwagi wprowadzające | str. 365
2. Przepisy koniecznego zastosowania mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji | str. 368
3. Zasady porządku publicznego mające znaczenie w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji | str. 379
4. Podsumowanie | str. 403

Zakończenie | str. 405

Bibliografia | str. 409
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjomaty administracji publicznej

-14%

Aksjomaty administracji publicznej

Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego. Temat ten jest związany z działem życia państwowego i społecznego, dla którego prawo ma wprawdzie oczywiste i duże znaczenie, ale który funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o reguły wyprowadzane z wielu pozaprawnych nauk społecznych oraz z praktyki i doświadczenia.

Książka łączy w sobie wątki nauki prawa administracyjnego z wątkami nauki administracji, czyli tych nauk, których przedmiotem jest administracja publiczna.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów – biorących udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

„To dzieło w pełni autorskie, podsumowujące lata dorobku Jana Zimmermanna, prezentujące spójną, całościową koncepcję, często w dobitnej polemice z innymi najważniejszymi postaciami doktryny prawa administracyjnego. Takiej monograficznej pozycji o istocie administracji publicznej nie było na naszym rynku od prawie 30 lat”.
prof. dr hab. Irena Lipowicz

Cena: 135.00 zł 116.00 zł
Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

-14%

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Książka jest dziełem wieloautorskim poruszającym aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
Głównym obszarem zainteresowania jej autorów są zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie w przepisach normujących postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności w zakresie działań informacyjnych podejmowanych przez wierzyciela wobec zobowiązanego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej, dochodzenia wykonania obowiązku pieniężnego przeciwko innym osobom niż pierwotnie zobowiązany, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji, kosztów postepowania egzekucyjnego oraz ulg w ich zapłacie, obowiązków informacyjnych wierzyciela wobec organu egzekucyjnego, dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego egzekwowanej należności pieniężnej, współpracy uczestników postępowania egzekucyjnego w administracji, egzekucji administracyjnej z ruchomości o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wyboru środka egzekucyjnego w stanie pandemii COVID-19, ulg z Tarczy Antykryzysowej i ich wpływu na administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz zaspokojenia świadczenia pieniężnego z ruchomości po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego na skutek zbiegu.

Cena: 36.00 zł 31.00 zł
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

-14%

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.

Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji

Cena: 205.00 zł 177.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.