Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

ebook

- 14%

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Ewa Habryn

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 73.00 zł 63.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 63.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5165-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stan prawny na 1.11.2009 r. Efektem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dualizm reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za nienależytą jakość sprzedanego towaru. Ustawa bowiem, za dyrektywą 1999/44 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji i Konwencją wiedeńską, wprowadza nowe w polskim systemie prawnym pojęcie "braku zgodności towaru konsumpcyjnego z umową". Celem niniejszej książki jest porównanie poziomu ochrony konsumenta na gruncie nowej ustawy z ochroną gwarantowaną dotychczas przez rękojmię za wady rzeczy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Skoncentrowano się w niej przede wszystkim na porównaniu zakresów dwóch pojęć - braku zgodności z umową z wadą fizyczną i prawną. Przedstawione zostały również uwagi de lege ferenda dotyczące regulacji pojęcia niezgodności towaru z umową.

Tytuł
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej
Autor
Ewa Habryn
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5165-2
Rok wydania
2010
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział 1. Pojęcie konsumenta 15
Rozdział 2. Zgodność towaru konsumpcyjnego z umową 21
1. Uwagi ogólne 21 2. Towar konsumpcyjny 23 3. Sposoby ustalania zgodności towaru konsumpcyjnego z umową 24 4. Konstrukcja przesłanek zgodności towaru z umową 26 5. Artykuł 4 ust. 2 i 3 ustawy o sprzedaży konsumenckiej - definicja, domniemanie czy reguła interpretacyjna? 32 6. Charakter prawny art. 6 u.s.k. 45 7. Domniemanie prawne braku zgodności towaru z umową 46 8. Wnioski 49
Rozdział 3. Przesłanki zgodności towaru konsumpcyjnego z umową 51
1. Przesłanki zgodności towaru z umową w przypadku indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru 51 1.1. Zgodność z opisem, próbką lub wzorem 52 1.2. Przydatność towaru do określonego celu 58 2. Przesłanki zgodności towaru z umową w przypadku braku indywidualnych uzgodnień 65 2.1. Przydatność do zwykłego celu 67 2.2. Właściwości charakterystyczne dla rzeczy danego rodzaju 69 2.3. Spełnienie oczekiwań opartych na publicznych zapewnieniach 73 3. Prawidłowość zamontowania i uruchomienia towaru konsumpcyjnego 96 4. Spełnienie świadczenia innego niż umówione 101 5. Wydanie rzeczy w ilości mniejszej niż umówiona 106 6. Wnioski 109
Rozdział 4. Pojęcie wady rzeczy sprzedanej na gruncie przepisów kodeksu cywilnego regulujących rękojmię 111
1. Uwagi ogólne 111 2. Definicja wady 111 3. Wada a nienależyte wykonanie zobowiązania 112 4. Wada a wadliwość 113 5. Pojęcie wady fizycznej rzeczy sprzedanej 115 5.1. Definicja wady fizycznej 115 5.2. Kryterium wartości i użyteczności rzeczy 115 5.3. Wada fizyczna a spełnienie przez rzecz norm technicznych 119 5.4. Warunki konieczne dla uznania rzeczy za wolną od wad fizycznych 121 5.5. Brak estetyki jako wada fizyczna 123 5.6. Wady fizyczne rzeczy używanej 124 5.7. Brak zapewnionych właściwości 127 5.8. Wydanie rzeczy w stanie niezupełnym 130 5.9. Opakowanie rzeczy 132 5.10. Braki ilościowe 135 5.11. Aliud pro alio 136 6. Rodzaje wad fizycznych 139 6.1. Wady jawne i ukryte 139 6.2. Wady istotne i nieistotne 143 6.3. Wady usuwalne i nieusuwalne 147 7. Pojęcie wady prawnej rzeczy sprzedanej 148 8. Rozróżnienie wad fizycznych i prawnych 151 9. Wnioski 157
Rozdział 5. Brak zgodności z umową a obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej 159
1. Uwagi ogólne 159 2. Hipoteza włączenia do zakresu pojęcia braku zgodności z umową przypadku obciążenia rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej 160 2.1. Literalna wykładnia przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej 160 2.2. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej na tle konwencji wiedeńskiej 161 2.3. Treść umowy jako podstawa ustalenia zakresu pojęcia braku zgodności towaru z umową 164 2.3.1. Obciążenie rzeczy prawem własności osoby trzeciej 165 2.3.2. Obciążenie rzeczy roszczeniem bądź prawem innym niż prawo własności osoby trzeciej 167 2.4. Zakres przedmiotowy przepisów art. 4 ust. 2 i 3 u.s.k. a obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej 168 2.4.1. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej w sytuacji indywidualnego uzgadniania właściwości rzeczy 168 2.4.2. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej w sytuacji nieuzgadniania właściwości rzeczy 169 2.4.3. Wnioski 170 2.5. Funkcjonalna wykładnia braku zgodności z umową 171 3. Porównanie zakresu ochrony konsumenta w ramach ustawy o sprzedaży konsumenckiej z ochroną nabywcy rzeczy na podstawie art. 169 i 170 k.c. 175 3.1. Nabycie własności rzeczy w sytuacji przewidzianej w art. 169 § 1 k.c. 175 3.2. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową w przypadku złej wiary nabywcy 179 3.3. Pojęcie dobrej wiary nabywcy rzeczy 180 3.4. Wzorzec rozsądnego konsumenta 183 3.5. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku stosowania art. 169 § 1 k.c. 187 3.6. Nabycie własności rzeczy w przypadku wskazanym w art. 169 § 2 k.c. 203 3.7. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku stosowania art. 169 § 2 k.c. 207 3.8. Nabycie własności rzeczy obciążonej innym niż własność prawem osób trzecich 211 3.8.1. Nabycie własności rzeczy w warunkach art. 170 k.c. 211 3.8.2. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku stosowania art. 170 k.c. 213 4. Wnioski 217
Rozdział 6. Obciążenie rzeczy prawami i roszczeniami osób trzecich na tle innych niż sprzedaż umów z udziałem konsumentów 218
1. Uwagi ogólne 218 2. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do innych niż sprzedaż umów z udziałem konsumentów 218 2.1. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy sprzedaży komisowej z udziałem konsumentów 219 2.2. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy o dzieło z udziałem konsumentów 220 2.3. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy dostawy z udziałem konsumentów 223 3. Realizacja uprawnień z tytułu braku zgodności rzeczy z umową w ramach innych niż sprzedaż umów z udziałem konsumentów 224 3.1. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach umowy sprzedaży komisowej z udziałem konsumentów 225 3.2. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach konsumenckiej umowy o dzieło 226 3.3. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach konsumenckiej umowy dostawy 232 4. Wnioski 232
Rozdział 7. Wada a brak zgodności z umową 233
1. Uwagi ogólne 233 2. Wada fizyczna a brak zgodności z umową 233 3. Wada prawna a brak zgodności z umową 239 3.1. Prawo osoby trzeciej 239 3.2. Roszczenie osoby trzeciej 242 4. Wnioski 244 5. Uwagi de lege ferenda 246
Podsumowanie 247
Bibliografia 249
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.