Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nowa ustawa deweloperska z deweloperskim funduszem gwarancyjnym w praktyce rynku mieszkaniowego. Wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej

ebook

- 13%

Nowa ustawa deweloperska z deweloperskim funduszem gwarancyjnym w praktyce rynku mieszkaniowego. Wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej

Helena Ciepła, Barbara Szczytowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-708-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi pierwsze na rynku prawniczym omówienie przepisów nowej ustawy deweloperskiej, obowiązującej od dnia 1 lipca 2022 r.


Autorki omawiają wprowadzone do systemu najistotniejsze nowe rozwiązania w przedmiocie zapewnienia efektywnej ochrony praw nabywców w relacjach z deweloperami. Wskazują na powiązanie wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, gwarantującego zwrot w 100% środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku powierniczym.


Opracowanie jest przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców: deweloperów, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, pracowników banków i innych osób zajmujących się problematyką obrotu deweloperskiego.

Tytuł
Nowa ustawa deweloperska z deweloperskim funduszem gwarancyjnym w praktyce rynku mieszkaniowego. Wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej
Autorzy
Helena Ciepła, Barbara Szczytowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-708-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
236
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
 
Wprowadzenie | str. 13
 
Rozdział 1
Umowa deweloperska według stanu prawnego obowiązującego do 30 czerwca 2022 r. i od 1 lipca 2022 r.  | str. 17
1.1. Uwagi ogólne | str. 17
1.2. Forma i treść umowy deweloperskiej | str. 18
1.3. Tytuł dewelopera do gruntu | str. 22
 
Rozdział 2
Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowej ustawy deweloperskiej | str. 25
2.1. Uwagi ogólne | str. 25
2.2. Rodzaje umów objęte przedmiotowym zakresem ustawy | str. 26
2.3. Umowy przedwstępne do umów wymienionych w art. 2 ust. 1 i 2 n.u.o.p.n. | str. 31
2.4. Forma umowy przedwstępnej | str. 35
2.5. Skutki braku oznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej | str. 36
2.6. Wyznaczenie odpowiedniego terminu przez uprawnionego | str. 36
2.7. Wyznaczenie różnych terminów przez obu uprawnionych | str. 39
2.8. Forma oświadczenia o wyznaczeniu terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej  | str. 39
2.9. Wygaśnięcie uprawnienia do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej | str. 40
2.10. Umowy z art. 3 i 4 n.u.o.p.n. jako objęte wybranymi przepisami ustawy | str. 44
2.11. Podmiotowy zakres ustawy | str. 46
 
Rozdział 3
Ustawowa regulacja umowy rezerwacyjnej | str. 49
 
Rozdział 4
Środki ochrony wpłat nabywcy oraz zakres kontrolny banków oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | str. 55
4.1. Nowy katalog środków ochrony wpłat nabywcy oraz nowe obowiązki dotyczące funkcjonowania rachunków powierniczych | str. 55
4.2. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego | str. 61
4.3. Zakres kontroli banków wobec deweloperów  | str. 64
4.4. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | str. 67
4.4.1. Uwagi ogólne  | str. 67
4.4.2. Składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | str. 68
4.4.3. Przeznaczenie i wypłata środków z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego | str. 70
4.4.4. Roszczenia regresowe DFG wobec deweloperów lub masy upadłości | str. 75
 
Rozdział 5
Nowy zakres obowiązków dewelopera, procedura odbioru lokali oraz odpowiedzialność karna  | str. 77
5.1. Zakres obowiązków dewelopera wobec nabywców | str. 77
5.2. Nowy zakres prospektu informacyjnego  | str. 85
5.3. Odpowiedzialność karna za niezapewnienie środków ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców, za niesporządzenie prospektu informacyjnego i podanie w nim nieprawdziwych danych oraz za brak zgodna bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu | str. 89
5.4. Nowa procedura odbioru lokali | str. 90
5.4.1. Uprawnienie nabywcy do odmowy odbioru przedmiotu umowy z powodu wady istotnej | str. 92
5.4.2. Uprawnienie nabywcy do usunięcia wady nieistotnej na koszt dewelopera  | str. 95
5.4.3. Uznanie wady istotnej przez dewelopera w protokole odbioru | str. 97
5.4.4. Luka prawna w przedmiocie wad ujawnionych po przeniesieniu własności | str. 98
 
Rozdział 6
Odstąpienie od umowy deweloperskiej  | str. 101
6.1. Uwagi ogólne | str. 101
6.2. Umowne prawo odstąpienia | str. 104
6.3. Przesłanki uprawniające nabywcę do odstąpienia od umowy | str. 107
6.4. Przesłanki uprawniające dewelopera do odstąpienia
od umowy | str. 110
6.5. Forma odstąpienia od umowy i skutki prawne | str. 112
6.6. Skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej oraz innych umów, do których stosujemy przepisy ustawy deweloperskiej | str. 113
6.7. Zakaz stosowania odstępnego oraz obciążania nabywcy kosztami odstąpienia | str. 114
 
Rozdział 7
Wpisy praw i roszczeń wynikających z umów deweloperskich oraz inne umowy zawarte między nabywcą a deweloperem oraz innymi przedsiębiorcami o przeniesieniu własności, jako podstawy wpisu roszczeń do księgi wieczystej | str. 117
7.1. Uwagi ogólne | str. 117
7.2. Umowa deweloperska oraz inne umowy zawarte między nabywcą a deweloperem oraz innymi przedsiębiorcami o przeniesieniu własności jako podstawy wpisu roszczeń do księgi wieczystej  | str. 119
7.3. Wnioski o wpis roszczeń składane przez notariusza w systemie teleinformatycznym  | str. 126
 
Rozdział 8
Odpowiedzialność odszkodowawcza dewelopera | str. 131
8.1. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej | str. 131
8.2. Fakty, których obowiązek udowodnienia obarcza wierzyciela | str. 134
8.3. Podstawa prawna odpowiedzialności dewelopera w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy | str. 134
8.4. Odpowiedzialność deliktowa dewelopera | str. 136
8.5. Realizacja na drodze sądowej roszczenia o przeniesienie prawa własności | str. 138
 
Rozdział 9
Odsetki i kary umowne w ustawie deweloperskiej | str. 141
9.1. Uwagi ogólne | str. 141
9.2. Pojęcie kary umownej  | str. 144
9.2.1. Kara umowna a szkoda | str. 147
9.2.2. Miarkowanie kary umownej | str. 147
9.2.3. Kara umowna a roszczenie o wykonanie zobowiązania | str. 148
9.3. Fakultatywne określenie wysokości odsetek i kar umownych w umowie deweloperskiej | str. 148
 
Rozdział 10
Przepisy przejściowe | str. 153
10.1. Uwagi ogólne | str. 153
10.2. Umowy deweloperskie zawierane w okresie przed 1 lipca 2022 r. oraz w okresie od 1 lipca 2022 r. do 1 lipca 2024 r.  | str. 153
10.3. Umowy przenoszące własność na nabywcę | str. 157
 
Literatura  | str. 161
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177) | str. 163
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.