Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

ebook

- 13%

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

Monika Kostera, Beata Glinka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 76.00 zł 66.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 66.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8952-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autorzy podręcznika prezentują w nim wybrane istotne kierunki i tendencje w naukach o organizacji i zarządzaniu, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

Głównymi obszarami tematycznymi publikacji są:


współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem,
różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy,
społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja,
współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka,
badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje.
Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je studia przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii i ułatwiają ich zrozumienie. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć, a zakończony jest pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.

Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) nauk ekonomicznych i zarządzania. Może być wykorzystany jako literatura podstawowa do kompletnego kursu składającego się z wykładu i konwersatorium lub ćwiczeń.

Tytuł
Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania
Autorzy
Monika Kostera, Beata Glinka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8952-5
Seria
Akademicka. Ekonomia
Rok wydania
2016
Liczba stron
672
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 13
Monika Kostera, Beata Glinka

Część I. Współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem | str. 27

1. Organizacja w środowisku międzynarodowym. Zarys teoretyczno-instytucjonalny | str. 29
Martyna Śliwa
Opis przypadku | str. 29
Podstawowe pojęcia | str. 31
Zarys historyczno-teoretyczny | str. 32
Teorie wymiany międzynarodowej | str. 32
Teorie związane z międzynarodową działalnością firm | str. 35
Inwestycje zagraniczne | str. 37
Otoczenie instytucjonalne organizacji | str. 39
Uwagi końcowe | str. 43

2. Ponadnarodowi normodawcy i biznes | str. 46
Przemysław Hensel
Opis przypadku - IATA, EASA i standardy bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej | str. 46
Podstawowe pojęcia | str. 47
Wstęp | str. 48
Geneza nazwy | str. 50
Przyczyny powstawania ponadnarodowych normodawców | str. 50
Mechanizmy oddziaływania na biznes | str. 53
Typy ponadnarodowych regulatorów | str. 56
Problemy związane z istnieniem ponadnarodowych normodawców | str. 59

3. Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna | str. 63
Paweł Krzyworzeka
Opis przypadku | str. 63
Podstawowe pojęcia | str. 64
Kultura - definicje i pojęcia | str. 65
Etnografia | str. 66
Kultura i organizacje - rys historyczny | str. 69
Krytyka postkolonialna | str. 71
Otwarcie kulturowej kapsuły | str. 71

4. Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy - nowa rzeczywistość współczesnych organizacji | str. 79
Magdalena Miedzianowska
Opis przypadku: Księży Młyn - osiedle kreatywne | str. 79
Podstawowe pojęcia | str. 81
Pojęcie klasy kreatywnej. Talent, Tolerancja, Technologia | str. 82
Znaczenie klasy kreatywnej dla firm | str. 86
Co motywuje klasę kreatywną do pracy? | str. 91
Art_Inkubator jako miejsce przyciągające klasę kreatywną | str. 92

5. Społeczna odpowiedzialność organizacji | str. 95
Ewa Filipp
Opis przypadku | str. 95
Podstawowe pojęcia | str. 97
Społeczna odpowiedzialność biznesu - rys historyczny | str. 98
Analiza przypadku firmy, która postrzega odpowiedzialność przede wszystkim jako sposób zarządzania | str. 102

6. Ekologiczny kontekst zarządzania | str. 114
Marcin Żemigała
Opis przypadku - The Body Shop | str. 114
Podstawowe pojęcia | str. 117
Geneza zarządzania środowiskowego | str. 118
Fundament zarządzania środowiskowego | str. 120
Systemy zarządzania środowiskowego | str. 123
Narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe | str. 130
Uwagi końcowe | str. 135

7. Wykorzystanie teorii corporate governance w korporacjach | str. 138
Igor Postuła
Opis przypadku | str. 138
Podstawowe pojęcia | str. 141
Pojęcie corporate governance | str. 142
Główne teorie | str. 144
Rys historyczny | str. 146
Analiza przypadku | str. 147

Część II. Różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy | str. 153

8. Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory | str. 155
Monika Kostera
Opis przypadku | str. 155
Podstawowe pojęcia | str. 156
Archetypy a organizacje | str. 157
Opowieść archetypiczna | str. 162
Metafory | str. 165

9. Sektor publiczny - specyfika i metody zarządzania | str. 171
Przemysław Hensel
Opis przypadku - e-Government w Korei Południowej | str. 171
Podstawowe pojęcia | str. 172
Specyfika zarządzania publicznego | str. 173
Hierarchie, rynki i sieci - podejścia do zarządzania publicznego | str. 174
e-Government | str. 183
Podsumowanie | str. 185

10. Metafory organizacji publicznej | str. 189
Roman Batko
Opis przypadku: biurokracja a komunikacja z obywatelem w polskich organizacjach publicznych | str. 189
Podstawowe pojęcia | str. 190
Wstęp | str. 191
Golem | str. 193
Awatar | str. 195
Midas | str. 198
Złoty Cielec | str. 203
Podsumowanie | str. 205

11. Gmina jako organizacja - zarządzanie gminą | str. 211
Jacek Pasieczny
Opis przypadku | str. 211
Podstawowe pojęcia | str. 214
Główne teorie | str. 215
Rys historyczny | str. 221
Analiza przypadku | str. 223

12. Zarządzanie mediami - aspekty teoretyczne i praktyczne | str. 227
Bogusław Nierenberg
Opis przypadków - media komercyjne versus publiczne, czyli o kłopotach z misją | str. 227
Zarządzanie mediami - pojęcia podstawowe | str. 229
Podsumowanie | str. 237

13. Kwestie praktyczne zarządzania w kontekście wielonarodowym. Perspektywa firmy i jej interesariuszy | str. 240
Martyna Śliwa
Opis przypadku | str. 240
Podstawowe pojęcia | str. 242
Badania i rozwój | str. 242
Marketing międzynarodowy | str. 243
Zarządzanie łańcuchem logistycznym | str. 245
Operacje międzynarodowe w sektorze usług | str. 246
Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście firm wielonarodowych | str. 248
Znaczenie różnic kulturowych | str. 250
Aspekty zarządzania finansowego w firmach wielonarodowych | str. 251
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej | str. 253
Uwagi końcowe | str. 254

14. Mikro- i małe przedsiębiorstwa - tworzenie, zarządzanie, rozwój | str. 256
Beata Glinka
Studium przypadku | str. 256
Podstawowe pojęcia i definicje | str. 257
Mikro- i małe przedsiębiorstwa - wprowadzenie | str. 258
Tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw - specyfika wyzwań | str. 261
Wyzwania i dylematy zarządzania małymi przedsiębiorstwami | str. 267
Podsumowanie | str. 272

15. Fenomen przedsiębiorczości społecznej | str. 277
Aneta Milczarczyk
Opis przypadku - walka o godne życie | str. 277
Podstawowe pojęcia | str. 279
Ambiwalentność przedsiębiorczości społecznej | str. 280
Istota przedsiębiorczości społecznej | str. 281
Narodziny przedsiębiorczości społecznej | str. 283
Przedsiębiorczość społeczna w praktyce | str. 285

Część III. Społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja | str. 289

16. Nowe technologie w organizacjach | str. 291
Jerzy Kociatkiewicz
Opis przypadku | str. 291
Podstawowe pojęcia | str. 292
Wstęp | str. 293
Rys historyczny | str. 293
Główne teorie | str. 297
Analiza przypadku | str. 301

17. Struktury i projektowanie organizacji | str. 305
Beata Glinka, Przemysław Hensel
Opis przypadku | str. 305
Podstawowe pojęcia | str. 307
Wprowadzenie- potrzeba tworzenia struktur | str. 308
Ewolucja podejścia do struktur i projektowania | str. 310
Podsumowanie | str. 321

18. Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji | str. 323
Beata Glinka, Monika Kostera, Agnieszka Brzozowska
Opis przypadku | str. 323
Podstawowe pojęcia | str. 326
Wstęp | str. 327
Organizacje wielokulturowe - źródła i przejawy różnorodności kulturowej | str. 327
Źródła różnorodności kulturowej | str. 328
Zarządzanie organizacjami różnorodnymi kulturowo | str. 333
Współczesne podejścia do różnorodności | str. 336
Podsumowanie | str. 339

19. Gender w organizacjach | str. 343
Yga Kostrzewa
Opis przypadków | str. 343
Podstawowe pojęcia | str. 345
Od sufrażystek do gender mainstreamingu | str. 348
Wprowadzanie teorii w praktykę | str. 354

20. Duchowość w organizacji | str. 361
Michał Izak
Opis przypadków | str. 361
Podstawowe pojęcia | str. 363
Wprowadzenie | str. 364
Przejawy duchowości w organizacji | str. 364
Zainteresowanie duchowością | str. 366
Zdefiniować duchowość | str. 366
Źródła i przyczyny | str. 368
Przedstawienie głównych teorii | str. 370
Analiza przypadków | str. 375

21. Kompetencje przedsiębiorcze w tworzeniu i rozwijaniu organizacji | str. 378
Svetlana Gudkova
Opis przypadku | str. 378
Podstawowe pojęcia | str. 379
Model kompetencji przedsiębiorczych | str. 380
Analiza przypadku | str. 390
Podsumowanie | str. 393

Część IV. Współczesne trendy w zarządzaniu: teoria i praktyka | str. 397

22. Zarządzanie na rynku doznań | str. 399
Monika Kostera
Opis przypadku | str. 399
Podstawowe pojęcia | str. 400
Ewolucja zarządzania | str. 401
Konsument na rynku doznań | str. 406
Zarządzanie firmą na rynku doznań | str. 408
Rynek doznań w praktyce | str. 410

23. Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego | str. 414
Aleksandra Wąsowska
Opis przypadku | str. 414
Podstawowe pojęcia | str. 416
Strategia organizacji w perspektywie historycznej | str. 417
Zarządzanie strategiczne - podstawowe wybory | str. 420
Strategiczne odpowiedzi na wyzwania współczesności | str. 424
Podsumowanie | str. 430

24. Planowanie jako walka z niepewnością | str. 433
Tomasz Szczerski
Opis przypadku | str. 433
Podstawowe pojęcia | str. 434
Planowanie | str. 435
Luźne zasoby | str. 437
Intersubiektywne modele mentalne (dominująca logika | str. 439
Oswajanie niepewności | str. 441
Strategiczna odpowiedź na słabe sygnały (weak signals | str. 442
Omówienie przypadku w świetle zaprezentowanych teorii | str. 444

25. Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne | str. 447
Aleksandra Spik, Krzysztof Klincewicz
Opis przypadku | str. 447
Podstawowe pojęcia | str. 449
Wprowadzenie | str. 450
Czym jest zaangażowanie organizacyjne i jak je mierzyć | str. 451
Model zaangażowania organizacyjnego | str. 452
Zaangażowanie organizacyjne - ewolucja koncepcji | str. 454
Źródła zaangażowania organizacyjnego | str. 456
Wpływ zaangażowania organizacyjnego na zachowania w organizacji | str. 462

26. Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem | str. 467
Sylwia Ciuk
Opis przypadku | str. 467
Podstawowe pojęcia | str. 468
Przywództwo a zmiana organizacyjna | str. 469
Rys historyczny | str. 469
Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem | str. 471
Przywództwo a kultura organizacyjna | str. 475

27. Marketing krytyczny | str. 481
Jerzy Kociatkiewicz
Opis przypadku | str. 481
Podstawowe pojęcia | str. 482
Rys historyczny | str. 483
Główne tematy | str. 485
Analiza przypadku | str. 489

28. Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy | str. 493
Aleksander Chrostowski
Opis przypadku | str. 493
Podstawowe pojęcia | str. 495
Co to jest organizacja ucząca się? Cechy, warunki i zasady charakteryzujące uczące się organizacje | str. 495
Projekty doradztwa naukowego jako podstawa uczenia się organizacji | str. 502
Etapy tworzenia prac projektowych w doradztwie naukowym, związanych z uczeniem się | str. 503

29. Budowa i diagnoza organizacji uczących się | str. 509
Adrianna Jaskanis
Opis przypadku - UBuild | str. 509
Podstawowe pojęcia | str. 510
Wprowadzenie | str. 511
Typy i poziomy uczenia się | str. 512
Organizacja ucząca się a organizacyjne uczenie się | str. 514
Rezultaty procesu uczenia się | str. 515
Narzędzia diagnostyczne organizacji uczących się | str. 516
Imperatywy działania organizacji uczącej się | str. 521
Wykorzystanie Kwestionariusza Wymiarów Organizacji Uczącej się we współczesnych organizacjach | str. 523

30. Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie | str. 526
Jan Turyna
Opis przypadku | str. 526
Podstawowe pojęcia | str. 528
Pojęcie i struktura systemu informacyjnego | str. 529
Pojęcie i zakres współczesnej rachunkowości | str. 533
Potrzeby informacyjne menedżerów w zarządzaniu | str. 537
Rachunkowość jako system informacyjny w przedsiębiorstwie | str. 540
Podstawowe podsystemy informacyjne rachunkowości | str. 544

Część V. Badanie współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje | str. 549

31. Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem techniki siatki repertuaru | str. 551
Dorota Joanna Bourne
Opis przypadku | str. 551
Podstawowe pojęcia | str. 554
Wędrówki zarządzania zmianą po świecie | str. 555
Badania wartości i pojęć osobistych w organizacjach | str. 558
Zarządzanie zmianą w General Motors | str. 559

32. Teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory) | str. 564
Agnieszka Postuła
Opis przypadku | str. 564
Podstawowe pojęcia | str. 567
Pojęcia i definicje | str. 568
Główne teorie | str. 570
Krótki rys historyczny | str. 573
Jak zastosować ANT w badaniach organizacji | str. 574

33. Wykorzystanie teorii ugruntowanej do badań przedsiębiorczości | str. 580
Beata Glinka, Svetlana Gudkova
Opis przypadku | str. 580
Podstawowe pojęcia | str. 581
Przedsiębiorczość | str. 582
Różne metody badania przedsiębiorczości | str. 584
Możliwości wykorzystania teorii ugruntowanej w badaniu przedsiębiorczości | str. 588
Podsumowanie | str. 596

34. Pouczające opowiadania o polu zawodowym i karierze | str. 600
Katarzyna Wolanik Boström
Opis przypadku | str. 600
Podstawowe pojęcia | str. 601
Wychowawcze opowiadania | str. 602
Opowieść paradygmatyczna | str. 602
Pole, kapitał i gra dystynkcji | str. 604
Pole naukowe - najlepiej profesor, nieco opozycyjny | str. 605
Potyczki polowe i negatywny kapitał polityczny | str. 608
Gra dystynkcji w polu medycznym | str. 611
Rozwojowy menedżer w polu ekonomicznym | str. 614
Podsumowanie | str. 616

35. Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi | str. 619
Bartosz Sławecki
Opis przypadku | str. 619
Podstawowe pojęcia | str. 620
Podłoże podziału na badania jakościowe i ilościowe | str. 621
Łączenie badań ilościowych i jakościowych | str. 624
Korzyści związane z łączeniem badań ilościowych i jakościowych | str. 627
Łączenie badań jakościowych i ilościowych - analiza przypadku | str. 629

36. Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym | str. 636
Tomasz Ludwicki
Opis przypadku | str. 636
Podstawowe pojęcia | str. 638
Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym | str. 638
Relacja klient-konsultant | str. 639
Podsumowanie | str. 649

Informacje o autorach | str. 653

Indeks | str. 663
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.