Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego Eseje na dwusetlecie

ebook

- 14%

Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego Eseje na dwusetlecie

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 24.50 zł 21.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5534-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi próbę przybliżenia polskiemu czytelnikowi mniej znanych aspektów literatury brytyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku. Pretekstem do podjęcia tematu i nowego odczytania dzieł romantyzmu brytyjskiego stały się przypadające w tych latach rocznice śmierci poetów drugiego pokolenia angielskich romantyków – Johna Keatsa (1821), Percy’ego Bysshe Shelleya (1822) i George’a Byrona (1824). Artykuły autorstwa badaczy romantyzmu z wiodących ośrodków naukowych w Polsce traktują o twórczości zarówno pisarzy kanonicznych, jak i rzadziej kojarzonych na gruncie polskim twórców. Autorzy wykorzystują zróżnicowane metodologie (ekokrytycyzm, posthumanizm, teorię afektu, human-animal studies, badania nad recepcją), dowodząc aktualności problematyki romantycznej w XXI wieku.

Zbiór ten ma do zaoferowania polskiemu czytelnikowi znacznie więcej, niż można by oczekiwać od typowej publikacji okolicznościowej: znajdujemy w nim wnikliwe, nowatorskie i przekonujące odczytania utworów znanych w Polsce brytyjskich autorów (np. George Byron, William Wordsworth, John Keats, Percy Bysshe Shelley czy Samuel Taylor Coleridge), a także inspirującą refleksję nad twórczością pisarek i pisarzy prawie zupełnie w naszym kraju nieznanych (np. Joanna Baillie, John Clare czy siostra Williama Wordswortha, Dorothy).
(Z recenzji prof. dr hab. Ilony Dobosiewicz, Uniwersytet Opolski)

Eseje te są świetnie napisane, z myślą o odbiorcach zarówno mniej, jak i bardziej zaznajomionych z tematyką brytyjskiego romantyzmu. Zawierają przystępne wprowadzenia do tematu, przybliżające sylwetki i twórczość analizowanych autorów, oraz analizy pokazujące mniej oczywiste aspekty znanych tekstów […] lub mniej znane teksty znanych autorów, czy też teksty mniej znanych autorów. Warto podkreślić, że dużą zaletą pracy jest usytuowanie jej w kontekście badań anglojęzycznej oraz polskojęzycznej krytyki literackiej. Reasumując, jest to praca niezwykle cenna i potrzebna na polskim rynku wydawniczym, ponieważ w nowoczesny sposób pokazuje wieloaspektowość brytyjskiego romantyzmu.
(Z recenzji dr hab. Joanny Maciulewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

*********

Modern Perspectives on British Romanticism. Bicentenary Essays

The volume is a collection of essays by Polish scholars celebrating the bicentenary of British Romanticism. It explores selected works of both canonical and less often quoted writers of the times. The authors use various critical approaches (ecocriticism, posthumanism, affect theory, human-animal studies, reception studies), which reveal the relevance of Romantic literature in today’s world.

*********

Dr hab., prof. ucz. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys (ORCID 0000-0002-0572-4951) – literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Literatury Brytyjskiej w Instytucie Anglistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują poezję romantyzmu i epoki wiktoriańskiej, związki literatury i sztuki (szczególnie malarstwa), twórczość Williama Blake’a i Prerafaelitów oraz pojmowanie płci w literaturze i kulturze XIX wieku. Autorka 2 monografii: "Soft-Shed Kisses. Re-visioning the Femme Fatale in English Poetry of the 19th Century" (2013) i "The Written and the Visual. Representing Women in English Nineteenth-Century Poetry and Art" (2021), oraz licznych artykułów, które ukazały się w prestiżowych czasopismach zagranicznych: „Blake/An Illustrated Quarterly”, „Studies in Walter Pater and Aestheticism”, „The Journal of Pre-Raphaelite
Studies” i „Nordic Journal of English Studies”.

Dr Monika Coghen (ORCID 0000-0002-0572-2673) – literaturoznawca w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się głównie literaturą brytyjską przełomu XVIII i XIX wieku, a w szczególności poezją i dramatem romantycznym, oraz recepcją literatury brytyjskiej w Polsce i polsko-angielskimi interakcjami literackimi i kulturowymi. Autorka licznych artykułów naukowych, m.in. współredagowanego wraz z Anną Paluchowską-Messing zbioru esejów "Romantic Dialogues and Afterlives".

Tytuł
Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego
Podtytuł
Eseje na dwusetlecie
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5534-6
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
284
Format
pdf, epub, mobi
Spis treści
Monika Coghen i Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Wstęp. Poza definicją. Romantyzm brytyjski wtedy i dziś 7

Eliza Borkowska, Preludium, czyli pół wieku samotności
Williama Wordswortha 21

Przemysław Uściński, Swobodne wędrówki romantyków angielskich. Wordsworth i Coleridge 45

Monika Coghen, Wędrówki Childe Harolda. Poeta jako pielgrzym na początku XIX w. 77

Marcin Leszczyński, „Wstał z chaosu, wrócił do chaosu”.
Byron i katastrofy geologiczne 111

Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Doświadczając obcego świata – groteska w poezji Johna Keatsa i Percy’ego Bysshe Shelleya 131

Jacek Wiśniewski, Religia pól. John Clare jako poeta ekologiczny 153

Magdalena Ożarska, Dorothy Wordsworth i zwierzęta. O dziennikach z Alfoxden i Grasmere z perspektywy Human-Animal Studies 185

Anna Paluchowska-Messing, Frances Burney – krótka historia powieściopisarki, która spóźniła się na romantyzm 205

Jacek Mydla, Sympatia i groza w dramatach gotyckich Joanny Baillie 227

Mirosława Modrzewska, Robert Burns w kulturze globalnej.
Perspektywa polska 247

Noty o autorach 269
Indeks osób i utworów 273
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego Eseje na dwusetlecie

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Coming out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

-14%

„Coming out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

Kształtujący się od lat 60. XX wieku, a w Polsce od przełomu wieków XX i XXI dyskurs LGBT – emancypacyjny, tożsamościowy, teoretyczny, artystyczny – powinien skłaniać badaczy do jego naukowej eksploracji. I rzeczywiście, stanowi pole zainteresowania wielu dziedzin naukowych. Traktują o nim filozofowie różnych paradygmatów, psychologowie i socjologowie, przyciąga uwagę antropologów, kulturoznawców, filmoznawców, literaturoznawców. Nie jest nieobecny w refleksji i badaniach lingwistycznych.

W Polsce najwięcej dotychczas uwagi poświęcono problematyce nominacji osób LGBT, która jest bardzo wrażliwym obszarem ujęzykowienia postrzegania i kategoryzowania osób o tożsamości psychoseksualnej innej niż powszechnie przyjęta – przez język zwany ogólnym, ale też przez język „branżowy”, czyli będący w użytku w środowisku osób LGBT.

Tok myślenia autorki kieruje się w stronę działania językowego osób nieheteroseksualnych. Wybiera ona gatunek mowy, który mocą swej performatywności stwarza nową rzeczywistość nie tylko językową – i to zarówno w skali jednostkowej, jak i społecznej. To coming out – publiczne (w różnym zakresie) oświadczenie danego człowieka o znaczeniu ‘jestem osobą LGBT’.

Praktyka komunikacyjna znana od dawna, choć jeszcze tak nie nazwana, bo obecne znaczenie wyrażenia datuje się od lat 60. ubiegłego stulecia, w Polsce pojawiła się w przestrzeni dyskursu publicznego w latach 90. XX w. Bardzo szybko została zaadaptowana: i akt komunikacyjny, nazwany coming outem, i nazwa, będącą cytatem z angielszczyzny.

Książka, mająca jako tło teoretyczne lingwistykę kulturową, traktuje o (relatywnie) nowym na polskiej mapie genologicznej gatunku mowy, jego semantyce i pragmatyce oraz o poszukiwaniach nazewniczych dla zetykietowania go (albo mówiąc językiem nowomedialnym: otagowania). Nazwa w tym przypadku ma bowiem wielki walor, ponieważ nie tylko dokumentuje ewolucję znaczenia wyrażania, ale także niesie z sobą duży potencjał emocjonalny wobec nazywanego wydarzenia komunikacyjnego.

Autorkę zajmuje polska praktyka wychodzenia z szafy, co nie oznacza, że jako tło i dokumentację materiałową pomija coming outy poza Polską i literaturę piękną, w której znajduje reprezentację problematyki LGBT i ilustracje zjawisk, o których pisze. Uważa coming out za gatunek mowy podnadgraniczny, uwagę koncentruję jednak na jego językowym opisie w polskiej przestrzeni dyskursowej.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Kobiety fenickie” Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne

-13%

„Kobiety fenickie” Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne

Dramat Kobiety fenickie Seneki Filozofa od wieków prowokuje do pytań o swoją kompletność, przynależność gatunkową, a wreszcie o literackie wzorce. W aspekcie kompozycyjnym i tematycznym prezentuje się jednak jako utwór zarówno spójny, jak i zasadniczo odmienny od zachowanych tragediowych ujęć dziejów Labdakidów. Seneka, inaczej niż Eurypides w Fenicjankach, nie wydaje się zainteresowany ukazaniem ironicznego wymiaru ludzkich poczynań po to, żeby zalecić swoim odbiorcom bierną akceptację wyroków losu. Sensacyjna materia fabularna stanowi dla rzymskiego tragika pretekst do wyrażenia wątpliwości co do norm regulujących stosunki między jednostką a rodziną i jednostką a państwem. Kwestie te nie znajdują łatwego rozwiązania: autor Kobiet fenickich konfrontuje stanowiska czterech postaci o silnych osobowościach – Edypa, Antygony, Jokasty i Polynejkesa – wykluczające porozumienie, a co za tym idzie trywializację problemu. Pokazuje, że pojęcia, w oparciu o które tworzymy ponadjednostkowe wizje ładu moralnego, ulegają przewartościowaniu w zależności od kontekstu i od strategii retorycznej zastosowanej w argumentacji. Zniechęca do posługiwania się nimi w sposób naiwny. Problematyce tej autorzy poświęcili miejsce w pierwszej części niniejszej monografii, omawiając ponadto m.in. testimonia i wczesną recepcję tragedii Seneki oraz podejmując obszernie kwestię możliwej interpretacji zachowanych tytułów utworu. Drugą część wypełnia szczegółowe omówienie miejsc Kobiet fenickich w konfrontacji z tradycją wydawniczo-interpretacyjną. Do monografii dołączony został aneks zawierający edycję i przekład sztuki.

Książka jest trzecią wspólną publikacją autorów przygotowaną w ramach kierowanego przez Tomasza Sapotę projektu Tragedie Seneki. Dotychczas ukazały się komentowane przekłady Trojanek (2016) i Edypa (2017). Kolejnymi pozycjami w serii będą monografie poświęcone Thyestesowi, Fedrze i Herkulesowi w szale.

Cena: 44.90 zł 39.00 zł
„Logopedia Silesiana”. T. 1

-14%

„Logopedia Silesiana”. T. 1

„Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków podejmujących problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. W swoich założeniach ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury. W tomie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Autorzy mają nadzieję, że ich rozważania teoretyczno-kazuistyczne przyczynią się do doskonalenia terapeutycznego warsztatu, a nowo powstałe pismo otworzy możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Artykuły ukazują bowiem interdyscyplinarny charakter postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach.

Cena: 31.50 zł 27.00 zł
Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku

-8%

Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku

Praca dotycząca adaptacji terminów obcych w rosyjskim czasopiśmiennictwie ekonomicznym przełomu XX i XXI wieku. W historii angielsko-rosyjskich związków językowych, liczącej ponad cztery i pół wieku, wpływ angielszczyzny nigdy nie był tak intensywny jak aktualnie. Autorka określa ten proces jako pochodną intensyfikacji anglojęzycznych kontaktów językowych w międzynarodowej komunikacji profesjonalnej, spowodowany nową rzeczywistością, jaką jest proces światowej globalizacji. Podkreśla informacyjny, metodologiczny, historyczny i socjokulturowy aspekt badań, a jako główne zadanie pracy postawiła jakościową i ilościową (statystyczną), wieloaspektową, a zarazem kompleksową analizę zgromadzonego materiału empirycznego.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI

-20%

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI

Le Bulletin est l'organe de la Société Polonaise de Linguistique. Il paraît en fascicules libres. Les articles peuvent etre rédigés en polonais, anglais, français, russe ou allemand.

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Communication design, czyli projektowanie komunikacji

-30%

Communication design, czyli projektowanie komunikacji

To już drugie wydanie cieszącego się niesłabnącą popularnością podręcznika profesora Michela Fleischera, w którym autor niezwykle kompleksowo i w szerokich kontekstach przybliża Czytelnikom problematykę designu. W książce omówiono sam proces designu – w perspektywie wewnątrz- i zewnątrzsystemowej, estetykę w kulturze europejskiej i japońskiej, historię designu – jej główne szkoły i nurty. Szczególnie dużo uwagi poświęcono komunikacji w ujęciu konstruktywistycznym i przede wszystkim communication design, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: corporate identity, corporate design, corporate communication, corporate behaviour czy public relations.

Cena: 31.50 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.