Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Nowoczesne nauczanie

ebook

- 14%

Nowoczesne nauczanie

Jarosław Kordziński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 50.00 zł 43.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 43.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-144-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka przedstawia współczesne spojrzenie na proces uczenia się uczniów w kontekście ich potrzeb, motywacji, celów oraz korzyści, z jakimi powinni się spotkać w szkole. Spowodowana pandemią przerwa realnego uczenia w klasie wymusiła potrzebę stosowania nowych rozwiązań w nauczaniu.

Omówione w publikacji nowoczesne nauczanie powinno bazować na relacjach, współpracy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, testowaniu różnych możliwości, pracy w kulturze błędów i korzystaniu z nieustannej informacji zwrotnej udzielanej sobie nawzajem.

Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:
• co decyduje o rozwoju faktycznej chęci uczenia się uczniów;
• jak zorganizować przestrzeń klasy, żeby uczniowie chcieli się uczyć;
• dlaczego brak ocen motywuje uczniów do uczenia się i jak tego dokonać;
• w jaki sposób budować relacje z uczniami, żeby sprzyjały ich zaangażowaniu w proces uczenia się;
• dlaczego pytania uczniów są ważniejsze od ich odpowiedzi.

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, dyrektorów szkół, szkoleniowców, a także studentów kierunków pedagogicznych.

Tytuł
Nowoczesne nauczanie
Autor
Jarosław Kordziński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-144-0
Rok wydania
2022
Liczba stron
392
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP ...................................................................................... 11

1. Kluczowe pytania o istotę funkcjonowania

szkoły i nauczycieli ........................................................... 11

2. Nie ucz tego, ucz, jak ....................................................... 22

I

ORGANIZACJA PROCESU ........................................................... 33

1. Nauczanie czy uczenie się uczniów ................................... 33

2. Tajemnice organizacji procesu .......................................... 39

3. Non scholae, sed vitae discimus ........................................ 51

II

BUDOWANIE RELACJI ................................................................ 55

1. Być jak uczniowie ............................................................. 55

2. Nauczyciel na trudne czasy .............................................. 63

3. Cyfrowy wymiar relacji .................................................... 65

III

TOWARZYSZENIE UCZNIOWI W ROZWOJU ................................ 71

1. Czynniki stymulacji zaangażowania uczniów .................... 71

2. Pozyskiwanie uczniów ...................................................... 82

IV

KORZYSTANIE ZE ŹRÓDEŁ I PRZETWARZANIE INFORMACJI ...... 94

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia

informacji ......................................................................... 94

2. Rozumienie treści a kompetencje XXI wieku ................. 100

3. Promowanie krytycznego myślenia ................................. 117

4. Biblioteka a zarządzanie informacją ................................ 124

V

ROZWIJANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW .................................... 134

1. Podstawy angażowania uczniów i nauczycieli ................. 134

2. Uczenie się uczniów ....................................................... 143

3. Osobiste zaangażowanie ucznia ...................................... 149

VI

PRACA Z PYTANIAMI ............................................................... 156

1. Pytania zadawane przez nauczycieli ................................ 156

2. Znaczenie pytań w procesie uczenia się ......................... 166

VII

UWAŻNOŚĆ, SŁUCHANIE, ROZMOWA ...................................... 174

1. Znaczenie słów ............................................................... 174

2. Szkoła jako społeczność dialogu ..................................... 188

3. Korzystanie z ciszy ......................................................... 192

VIII

DBAŁOŚĆ O WSPÓLNE DZIAŁANIA UCZNIÓW .......................... 195

1. Współpraca w klasie ....................................................... 195

2. Czynniki wspierające zespołowe uczenie się ................... 212

IX

UNIKANIE OCEN ..................................................................... 220

1. Ocenianie jako element ukrytego programu szkoły ........ 220

2. Psychologiczne aspekty oceniania ................................... 229

3. Pożyteczne ocenianie ...................................................... 237

4. Informacja zwrotna ........................................................ 241

X

DBAŁOŚĆ O PRZESTRZEŃ ........................................................ 250

1. Ważny aspekt organizacji pracy szkoły ........................... 250

2. Przestrzeń edukacyjna przyjazna uczeniu się ................... 256

3. Szkoła jako przestrzeń dorastania i rozwoju ................... 263

XI

PRACA Z BŁĘDEM .................................................................... 272

1. Błąd jako sytuacja uczenia się przez doświadczenie ........ 272

2. Kultura błędu ................................................................. 275

3. Odwracanie błędnych koncepcji ..................................... 286

XII

PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO SAMODZIELNEGO

UCZENIA SIĘ ............................................................................ 291

XIII

WSPIERANIE PROCESU UCZENIA SIĘ I ROZWOJU UCZNIÓW ..... 306

1. Podstawy rozwoju autonomii uczniów ........................... 306

2. Nic nie dzieje się samo przez się .................................... 311

3. Metody pracy wspierające rozwój i zaangażowanie

uczniów .......................................................................... 315

4. Organizacja środowiska uczenia się i rozwoju ................ 322

5. Wspieranie rozwoju ucznia ............................................. 332

6. Podstawy rozwoju kompetencji nauczycielskich ............. 337

7. Tworzenie środowiska edukacyjnego .............................. 343

XIV

ROZWIJANIE WARSZTATU ....................................................... 347

1. Warsztat pracy a rozwój kompetencji uczniowskich ....... 347

2. Profesjonalizacja procesu rozwoju .................................. 354

XV

SZKOŁA PEŁNA INNOWACJI ..................................................... 363

1. Kierunki edukacji przyszłości ......................................... 363

2. Szkoła dla innowatora .................................................... 366

3. Samodzielność myślenia ................................................. 370

4. Rozwiązywanie problemów ............................................ 372

5. Zarządzanie sobą ............................................................ 373

6. Współpraca ..................................................................... 376

7. Liderstwo ....................................................................... 378

POSŁOWIE ............................................................................... 381

BIBLIOGRAFIA ......................................................................... 385

SPIS TABEL, SCHEMATÓW I RYSUNKÓW ................................... 391
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.