Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm

ebook

- 13%

O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm

Lesław Hostyński.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 89.00 zł 77.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-22256-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia O przyjemności pomyślana jest nie tylko jako historyczne ujęcie kategorii „przyjemność”, ale także wynika z założenia, że dla zrozumienia pewnych zjawisk trzeba badać ewolucję ich pojęć od źródeł poczynając. Ponadto ma służyć zrozumieniu fenomenu, który rządzi współczesnym zachodnim społeczeństwem konsumpcyjnym, w którym kluczową rolę odgrywa konieczność zaspokojenia potrzeby doznawania przyjemności. Aby to osiągnąć należało przyjrzeć się pojęciu i teoriom przyjemności w dziejach filozofii i kultury europejskiej.
Najistotniejsza i najbardziej pogłębiona dyskusja filozoficzna na temat przyjemności toczyła się na gruncie filozofii starożytnej, w szczególności greckiej. Zawartość problemowa monografii sprowadza się do następujących zagadnień: starożytna hedone; przyjemność w chrześcijańskim średniowieczu; renesans przyjemności?; przyjemność jako przedmiot filozoficznego namysłu w filozofii XVII w.; różnorodność barw przyjemności we francuskim oświeceniu, brytyjska oświeceniowa filozofia moralności.
Każde z wymienionych zagadnień posiada bogatą strukturę wewnętrzną, informującą o bardziej szczegółowych treściach tam przedstawianych i analizowanych. Przesłaniem monografii jest m.in. wskazanie, że bezkrytyczna absolutyzacja przyjemności nie powinna być celem działania i, jak się wydaje, zasadniczo nie była. Wyjątkiem od tej zasady był oświeceniowy libertynizm francuski ze skrajnym w kulturze hedonizmu stanowiskiem Markiza de Sade. Lesław Hostyński jest znany z prac nad wartościami utylitarnymi i wartościami świata konsumpcji; można powiedzieć, że jest aksjologiem współczesnej kultury konsumpcyjnej. Dla zrozumienia przyjemności jako centralnej wartości tej kultury sięga do historycznych korzeni ludzkiego doświadczenia przyjemności i towarzyszącego temu namysłu nad jego naturą i wartością, zawartą w tekstach filozoficznych i literackich. […] Książka Lesława Hostyńskiego jest dziełem oryginalnym, po raz pierwszy w polskojęzycznej literaturze zbierającym w uporządkowaną całość historycznie ukształtowane pojęcia, teorie i oceny przyjemności. Oparta jest na źródłach filozoficznych, etycznych, teologicznych, literackich, opisach obyczajowego traktowania fenomenu przyjemności w ludzkim życiu. Dominuje w niej perspektywa historyczna doprowadzona do epoki oświecenia, w której hedonizm antropologiczny mimo prób ujęcia go w ramy libertynizmu związano z etycznymi wymaganiami utylitaryzmu.
Książka cieszy swoją różnorodnością ujęć, bogactwem opisów radzenia sobie z wyzwaniem płynącym z doświadczenia atrakcyjności przyjemności, z prób jego zrozumienia, nazwania, oddzielenia rodzajowego, a wreszcie z dróg namysłu nad intuicją przyjemności, namysłu nadającego stosunkowi do przyjemności status wartości pośród innych wartości. Wymienione walory książki spełniają w znacznej mierze postulat Władysława Tatarkiewicza, by wielkie idee opisywać od korzeni historycznych, ukazywać ich historyczną ewolucję. Sądzę, że popularność dzieła […] może w jakiejś mierze zrównać się z popularnością traktatu O szczęściu. Książka zainteresuje badaczy fenomenu przyjemności, historyków, psychologów, etyków, teologów, studentów, młodzież licealną i w ogóle czytelników literatury humanistycznej. dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UJD (z recenzji)

Tytuł
O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm
Autor
Lesław Hostyński
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-22256-7
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
356
Format
mobi, epub
Spis treści
Wstęp 7 Rozdział 1. Starożytna hedone 9 1.1 Fizjologiczna interpretacja przyjemności 10 1.2 Etyczna interpretacja przyjemności 20 1.2.1 Przyjemność jako dobro 20 Przyjemność sofistyczna 20 Hedonizm Arystypa i cyrenaików 23 Hedonizm Eudoksosa 27 Epikureizm a przyjemność 28 1.2.2 Przyjemność złem 37 Demokryt wobec przyjemności 37 Antyhedonizm Antystenesa 39 Przyjemność jako zło w filozofii Speuzypa 41 Platon a hedonizm 42 1.2.3 Przyjemność – Sokratesa ani dobro, ani zło 45 1.2.4 Przyjemność – subiektywny oddźwięk obiektywnego dobra w ujęciu Arystotelesa 47 Rozdział 2. Przyjemność w chrześcijańskim średniowieczu 51 2.1 Augustiańska droga ku szczęściu 53 2.2 Święty Boecjusz – pomost między starożytnością a średniowieczem 62 2.3 Święty Grzegorz Wielki – wróg przyjemności 64 2.4 Przyjemność w myśli św. Tomasza z Akwinu 65 2.5 Święta Hildegarda z Bingen – przyjemność seksualna 73 2.6 Przyjemność w kręgu kultury muzułmańskiej – Awicenna 79 2.7 Średniowieczne literackie wizje przyjemności 82 2.8 Przyjemność – wróg średniowiecznego Kościoła? 88 Rozdział 3. Renesans przyjemności? 103 3.1 W stronę renesansu – Boska Komedia i Dekameron 104 3.2 Hedonizm w myśli filozoficznej 112 3.2.1 Włoskie odrodzenie 112 3.2.2 Renesans francuski 121 3.3 Chrześcijański epikureizm Erazma z Rotterdamu 128 3.4 Przyjemności Utopian 139 Rozdział 4. Przyjemność jako przedmiot filozoficznego namysłu w filozofii XVII wieku 147 4.1 Francuska rehabilitacja Epikura 147 4.2 Spinoza – przyjemność „w porządku geometrycznym dowiedziona” 152 4.3 Thomasa Hobbesa przewartościowanie w postrzeganiu przyjemności 158 4.4 Nieobecność Kartezjusza 167 Rozdział 5. Różnorodność barw przyjemności we francuskim oświeceniu 169 5.1 Montesquieu – klimatyczne determinanty przyjemności 170 5.2 Światowiec Wolter 175 5.3 Maupertuisa rachunek przyjemności i przykrości 181 5.4 Przyjemność i przykrość – władze posągu Condillaca 188 5.5 La Mettrie – hedonista z „trzody Epikura” 193 5.6 Sensualistyczna koncepcja przyjemności 5.7 Denisa Diderota życie zgodne z naturą – źłem przyjemności 223 5.8 Holbachowska przyjemność jako szczęście przelotne 230 5.9 Sadoniczny libertynizm 234 Rozdział 6. Brytyjska oświeceniowa filozofia moralności 247 6.1 John Locke 247 6.2 David Hume 259 6.3 Adam Smith 281 6.4 Hedonizm Jeremy’ego Benthama 290 6.5 Utylitarystyczna koncepcja przyjemności Johna Stuarta Milla 313 6.5.1 Źródła hedonizmu Milla 313 6.5.2 Źródło etyki utylitarystycznej 313 6.5.3 Zasada użyteczności – podstawa systemu etycznego 314 6.5.4 Szczęście/przyjemność – cel ostateczny człowieka 316 6.5.5 Sędziowie kompetentni 321 6.5.6 Użyteczność i szczęście uzasadnione dyrektywy postępowania 322 6.5.7 Utylitaryzm Milla w oczach krytyków 326 6.5.8 Zasada użyteczności a życie społeczne 329 6.5.9 Szczęście – przedmiot pożądania 331 6.5.10 Krytyka hedonizmu Milla 335 Zakończenie 339 Bibliografia 343 Indeks osobowy 353
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm

Pobierz fragment

Produkty podobne

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

-15%

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych Studium socjologiczne

Książka stanowi socjologiczne studium dotyczące aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych i zawiera analizę wielu aspektów profesji aktorskiej. Ramy czasowe publikacji obejmują okres ostatnich 30 lat (od transformacji ustrojowej w 1989 roku do chwili obecnej). Jednak dla pełnego obrazu autorka nawiązuje do dziejów polskiego teatru, by na ich tle ukazać zmianę społecznego statusu aktorstwa.
Monografia jest kierowana zarówno do socjologów, teatrologów, kulturoznawców, jak i szerokiego grona czytelników zainteresowanych społecznym kontekstem teatru.
*
Publikacja wraz z wcześniejszą książką tej samej autorki (Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych) stanowi łącznie wyjątkowe i unikalne w Polsce przedsięwzięcie wydawnicze. Nikt wcześniej nie przeprowadził bowiem tak wszechstronnej i pogłębionej analizy środowiska aktorów w Polsce.
Z recenzji prof. Przemysława Kisiela

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Antropologia kulturowa, cz. 2 Kultura obyczajowa początku XXI wieku

-32%

Antropologia kulturowa, cz. 2 Kultura obyczajowa początku XXI wieku

Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana: ”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w kontekście przeobrażeń obyczajowych. Punktem wyjścia rozważań jest kategoria ciała i cielesności, które różnie interpretowane tutaj ukazane są w aspekcie uwarunkowań w kulturze obyczajowej.

     W strukturze treści rozdziałów, co jest nowością, uwidacznia się podział związany z kategoriami kultury (kultura bytu, społeczna, duchowa). Rozdział pierwszy dotyczy głównie współczesnego kultu ciała, młodości, wzorów kobiet i mężczyzn, praktyk związanych z higieną i troską o urodę, dotyczące mody, ubioru i zdobienia ciała. Rozdział drugi dotyczy obyczajowości związanej z zagadnieniami bytowymi, m.in. potrzeba schronienia, bezdomności i emigracji zarobkowej, odżywiania i obyczajowości kształtowanej przez supermarkety. Rozdział trzeci dotyczy obyczajowości związanej z zaspokojeniem wartości witalnych: zdrowia i seksu. Porusza m.in. problem otyłości i anoreksji, różnorodnych zachowań seksualnych, problem trzeciej płci i homoseksualizmu.

     Rozdział czwarty traktuje o reliktach obyczajowych, związanych np. z rekreacją, formami życia społeczno-rodzinnego i towarzyskiego. Jest tu mowa o targach i jarmarkach, turniejach rycerskich, zwyczajach łowieckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także o domowych formach życia towarzyskiego, o reliktach kultury szlacheckiej i żydowskiej. Rozdział piąty traktuje o obyczajowości religijno-świeckiej typu renesansu egzorcyzmów i pielgrzymek oraz nowych zjawisk dotyczących pochówku ludzi i zwierząt oraz zmian występujących w religijności wiernych i w życiu instytucji Kościoła.

     Rozdział szósty dotyczy obyczajowości młodego pokolenia. Są to zarówno zachowania patologiczne jak i godne uznania.

     Rozdział siódmy dotyczy obyczajowości życia artystycznego, naukowego i politycznego. Całość kończą rozważania dotyczące globalnego charakteru ponowoczesnej obyczajowości kreowanej przez media.

Cena: 28.00 zł 19.00 zł
Badania jakościowe t.1 Podejścia i teorie

-14%

Badania jakościowe t.1 Podejścia i teorie

Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy teoria ugruntowana.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Książka Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest syntetycznym opisem globalnego przepływu informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym uczestniczą biblioteki uczelnianych wydziałów medycznych, szpitalne oraz publiczne. Inspiracją do jej napisania było zapoznanie się z funkcjonowaniem bibliotek w Buffalo w stanie Nowy Jork i w Leatherhead w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii, Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej (ZB MED) w Kolonii, a także biblioteki Instytutu Socjologii Medycyny im. Ludwiga Boltzmanna na Uniwersytecie Wiedeńskim w listopadzie i grudniu 2006 roku. Z tego czasu pochodzą też wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w polskich bibliotekach publicznych w czterech miastach: Bytomiu, Chrzanowie, Katowicach i Krakowie, oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Cena: sprawdź
Borders and Fields

-22%

Borders and Fields

The item considered by all of us to be particularly significant in interpreting social realities, but also ourness-otherness, is space and especially its corresponding social concepts of territoriality. Undertaking an analysis of territoriality, we should not assume that it is a crucial component in the construction of any notion of social differentiation. Without a doubt, however, a denial of territoriality as an organizing principle in social order, and the concept of non-territoriality of cultural differences suggest an important role played by space in constructing the social world. These concepts thus uphold the importance of this category in scholarly discourse. Our discussion of the role of space and territoriality in constructing cultural interpretations of social realities may be divided into two main perspectives as reflected in the volume's two parts. First, space is an element of a social conception of the world. This perspective permits studying its various understandings by contemporaries. [...] Part II addresses the problem of multiple symbolic orders and their superimposition as experienced by territory-bound communities as well as immigrants. Here the concept of social field is suggested as a theoretical tool permitting effective description of the symbolic entanglements resulting from such multiplicity.
Introduction, pp. 8-9

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
CyberSeks

-26%

CyberSeks

Przez długi czas twierdzono, że pierwszą prawdziwą rewolucją seksualną od strony technicznej "umożliwiła" tabletka antykoncepcyjna, dająca "wolność" od niechcianej ciąży.
Natomiast niezwykle radykalne i rewolucyjne zmiany w obszarze życia seksualnego współczesnego człowieka dokonują się za przyczyną najnowszych technologii, z wykorzystaniem komputera, internetu, telefonu komórkowego i urządzeń do wejścia w rzeczywistość wirtualną. Technologia zmienia obyczaje, w tym także wizję miłości, albo raczej tego, co się pod tym terminem jeszcze rozumie.

Cena: 27.00 zł 20.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.