Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

ebook

- 14%

Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika

Agnieszka Zwolińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-331-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Zaprezentowana w książce koncepcja pracowniczego obowiązku pracy uwzględnia specyfikę stosunku pracy, w szczególności trwałość i osobisty charakter zobowiązania pracownika oraz ochronną funkcję prawa pracy.


Głównym celem autorki jest odpowiedź na pytania:
• jakiego rodzaju zachowania pracownika stanowią pracę;
• czy obowiązek pracy zostaje spełniony w danym momencie trwania stosunku pracy przez pozostawianie pracownika w gotowości do wykonywania pracy.


Odpowiedź na te pytania stanowi punkt odniesienia dla przeprowadzonej w książce analizy charakteru prawnego świadczeń wypłacanych pracownikowi za pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy czy za okres przestoju.

Obecna sytuacja motywuje do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji prawnej stanów pośrednich, które nie są faktycznym wykonywaniem pracy, ale również, ze względu na stopień ograniczenia swobody pracownika dysponowania jego osobą, nie są czasem wolnym od pracy. Za punkt wyjścia dla analizy treści obowiązku pracy przyjęto prawną definicję czasu pracy. Pojęcie to zostało poddane szczegółowej analizie przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Omawiane zagadnienia są kluczowe dla formułowania roszczeń procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i w bieżącej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy świadczonej pracodawcom, w tym przedsiębiorcom – publikacja zainteresuje prawników praktyków (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie). Będzie cenną lekturą także dla pracowników naukowych oraz dla pracowników działów kadr i zasobów ludzkich.

Tytuł
Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika
Autor
Agnieszka Zwolińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-331-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
248
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 13
Rozdział I
Pracowniczy obowiązek pracy jako element stosunku pracy  | str. 21

Uwagi wstępne | str. 21
Cechy pojęciowe (właściwe) stosunku pracy | str. 22

2.1. Praca na rzecz pracodawcy | str. 26
2.2. Ciągłość pracy | str. 33
2.3. Rodzaj pracy | str. 36
2.4. Praca pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym – praca podporządkowana | str. 44
2.5. Praca osobista  | str. 54
2.6. Odpłatność pracy  | str. 58

Pracowniczy obowiązek pracy w strukturze zobowiązaniowego stosunku pracy | str. 61

3.1. Struktura stosunku pracy | str. 62
3.2. Miejsce pracowniczego obowiązku pracy w strukturze stosunku pracy | str. 67

Wnioski | str. 70

Rozdział II
Treść pracowniczego obowiązku pracy | str. 73

Uwagi wstępne | str. 73
Pracowniczy obowiązek pracy a obowiązek faktycznego wykonywania pracy | str. 76
Czas pracy a treść pracowniczego obowiązku pracy | str. 90

3.1. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy | str. 95
3.2. Miejsce pozostawania w dyspozycji pracodawcy  | str. 101

Zachowanie pracownika stanowiące treść pracowniczego obowiązku pracy | str. 107

4.1. Gotowość do wykonywania pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p.  | str. 108
4.2. Gotowość do wykonywania pracy w okresie przestoju | str. 116
4.3. Dyżurowanie | str. 125
4.3.1. Treść pracowniczego obowiązku dyżurowania  | str. 125
4.3.2. Czas dyżuru a prawne pojęcie czasu pracy | str. 133
4.4. Pogotowie do pracy | str. 143

Wnioski | str. 146

Rozdział III
Wzajemność pracy i wynagradzania | str. 151

Uwagi wstępne | str. 151
Wzajemność świadczeń w prawie pracy | str. 152

2.1. Wynagrodzenie za faktyczne wykonywanie pracy | str. 164
2.2. Wynagrodzenie za gotowość do wykonywania pracy  | str. 171
2.2.1. Wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 81 § 1 k.p.  | str. 171
2.2.2. Wynagrodzenie przestojowe | str. 178
2.2.3. Wynagrodzenie za dyżurowanie | str. 181
2.2.4. Wynagrodzenie za pozostawanie w pogotowiu do pracy | str. 189

Wnioski | str. 191

Rozdział IV
Realizacja pracowniczego obowiązku pracy i jego zawieszenie | str. 195

Uwagi wstępne | str. 195
Mechanizm realizacji pracowniczego obowiązku pracy | str. 196
Zawieszenie pracowniczego obowiązku pracy | str. 207

3.1. Pojęcie zawieszenia pracowniczego obowiązku pracy – próba definicji | str. 211
3.2. Zawieszenie pracowniczego obowiązku pracy a podporządkowanie pracownika pracodawcy | str. 222
3.3. Zawieszenie pracowniczego obowiązku pracy na podstawie porozumienia stron umowy o pracę  | str. 226

Wnioski | str. 232

Zakończenie | str. 235
Bibliografia  | str. 239
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

-20%

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania:
- jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności,
- kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak udokumentować nieściągalność należności,
- jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

-14%

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.

Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji

Cena: 205.00 zł 177.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.