Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych

ebook

- 14%

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych

Ewa Galewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9368-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego, który jest obszernym pojęciem i obejmuje różne rodzaje dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono zagadnienie obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych. Ponadto poruszono istotne problemy praktyczne związane z zawieraniem umów o połączeniu sieci przez operatorów, a także zaprezentowano teoretycznoprawną analizę zagadnień związanych z funkcjonowaniem takich umów na styku prawa publicznego (administracyjnego) oraz prawa prywatnego (cywilnego).

Autorka przybliża zagadnienie dobrowolnej realizacji obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych oraz omawia prawne konsekwencje niewykonania tego obowiązku. Ponadto w książce przeprowadzono interesującą analizę obowiązującej regulacji prawnej, zarówno unijnej, jak i krajowej, a także działań podejmowanych na jej podstawie przez organy administracji publicznej, których celem jest stworzenie i rozwój konkurencji w sektorze telekomunikacji.

Tytuł
Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych
Autor
Ewa Galewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9368-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
304
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Rozdział I Charakter prawny umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 21
1. Wyodrębnienie prawa publicznego i prywatnego 21 2. Umowa o połączeniu sieci telekomunikacyjnych jako przedmiot regulacji prawa cywilnego i administracyjnego 23
Rozdział II Obowiązek kontraktowania jako przejaw ograniczenia swobody umów 27
1. Treść zasady swobody umów 28 2. Dopuszczalność ograniczenia swobody umów 30 3. Swoboda umów w sektorze telekomunikacyjnym 35 3.1. Cele regulacyjne w sektorze telekomunikacyjnym jako uzasadnienie ograniczenia swobody umów 38 4. Obowiązek kontraktowania jako ograniczenie swobody zawierania umów 48
Rozdział III Treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 51
1. Przedmiot umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 53 1.1. Definicja dostępu telekomunikacyjnego 53 1.1.1. Rodzaje świadczeń dostępowych 57 1.1.2. Połączenie sieci jako szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego 61 2. Strony umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 68 2.1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jako strona umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 69 2.1.1. Definicja operatora 74 2.1.2. Jednostka samorządu terytorialnego jako strona umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 76 3. Cywilnoprawne aspekty kształtowania treści umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 82 4. Wpływ przepisów ustawowych na treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 88 4.1. Ustawowy katalog postanowień umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 88 4.2. Wpływanie przez Prezesa UKE na kształtowanie treści umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 108 4.2.1. Zawartość oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i jej wpływ na treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 108 4.2.2. Obowiązki dotyczące ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego i ich wpływ na treść umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 119
Rozdział IV Istota obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 126
1. Treść obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 127 2. Obowiązek kontraktowania wynikający z ustawy 129 2.1. Obowiązek negocjowania umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 130 2.2. Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego 135 2.3. Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie połączenia sieci telekomunikacyjnych 137 3. Obowiązek kontraktowania wynikający z decyzji administracyjnej 138 3.1. Obowiązki w zakresie dostępu telekomunikacyjnego nakładane decyzją Prezesa UKE 140 3.1.1. Nakładanie obowiązków regulacyjnych na przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej 141 3.1.2. Obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków o zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego 149 3.1.3. Obowiązki regulacyjne nakładane na przedsiębiorców kontrolujących dostęp do użytkowników końcowych 158 4. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 162
Rozdział V Dobrowolna realizacja obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 165
1. Rozpoczęcie procedury zawierania umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 166 1.1. Oferta - zaproszenie do składania ofert - zaproszenie do negocjacji - zaproszenie do zawarcia umowy 166 1.2. Obowiązki operatorów związane z rozpoczęciem procedury zawierania umów o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 171 1.2.1. Informacje w sprawach zapewniania dostępu telekomunikacyjnego 171 1.2.2. Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym 174 1.2.3. Wniosek o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 191 2. Tryby zawierania umów o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 195 2.1. Ofertowy tryb zawierania umów 196 2.2. Negocjacyjny tryb zawierania umów 198 2.2.1. Obowiązek prowadzenia negocjacji w dobrej wierze 203 2.2.2. Obowiązek zachowania poufności 210
Rozdział VI Konsekwencje prawne niewykonania obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 214
1. Konsekwencje prawne niewykonania obowiązku zawarcia umowy o połączeniu sieci przewidziane w przepisach ustawy - Prawo telekomunikacyjne 215 2. Rozstrzyganie sporów o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 220 2.1. Charakter prawny sprawy spornej o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 222 2.2. Organy uprawnione do rozstrzygania sporów o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 227 2.2.1. Rozstrzyganie sporów o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych przez Prezesa UKE 230 2.2.1.1. Zasady rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi przez Prezesa UKE 232 2.2.1.2. Orzeczenia Prezesa UKE służące rozwiązaniu kwestii spornych 236 2.2.1.2.1. Postanowienie o wyznaczeniu terminu zakończenia negocjacji umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych 238 2.2.1.2.2. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym 242 2.2.1.2.3. Ugoda administracyjna sporządzona przed Prezesem UKE 257 2.2.2. Sądowa kontrola orzeczeń Prezesa UKE wydanych w sprawach spornych 259 2.2.2.1. Skarga na postanowienie o wyznaczeniu terminu zakończenia negocjacji 261 2.2.2.2. Odwołanie od decyzji o dostępie telekomunikacyjnym 263
Podsumowanie 273
Wykaz dokumentów 281
Wykaz literatury 293
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Tom V

-14%

Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Tom V

Praca stanowi zbiór wypowiedzi uczestników trzech dyskusji pa- Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu
nelowych, które przeprowadzono w grudniu 2011 r. w ramach
Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu, zorganizowanej
– zgodnie z ukształtowaną już tradycją – we współpracy z Wydziałem
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Panel pierwszy koncentrował się na niezwykle aktualnym
w świetle przygotowywanej nowelizacji procedury karnej problemie
kontradyktoryjności procesu karnego. Drugi z paneli poświęcony
został statusowi pełnomocnika w postępowaniu cywilnym
i administracyjnym oraz jego wpływowi na bieg toczącego
się procesu. W panelu trzecim dokonano krytycznej prezentacji
wyłaniającego się – zarówno ze zmian już wprowadzonych, jak
i projektowanych – modelu procesu cywilnego oraz roli adwokatury
w jego kształtowaniu. Rolę taką adwokatura powinna pełnić
na różnych poziomach, rozpoczynając od inicjowania pożądanych
zmian ustawowych, poprzez włączanie się w proces legislacyjny
na etapie ich projektowania, a na konsultowaniu i opiniowaniu
– także krytycznym i ostrzegającym przed negatywnymi konsekwencjami
regulacji dysfunkcjonalnych, czy wręcz dla obywateli
szkodliwych – kończąc.

Cena: 51.00 zł 44.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.