Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych

ebook

- 14%

Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych

Adam Błaszko

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-221-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zasad odpowiedzialności za ich wykonanie. Ponadto zawiera gotowe rozwiązania problemów, które faktycznie wystąpiły w bieżącej działalności jednostek sektora finansów publicznych.

Opracowanie łączy wszystkie elementy składające się na zagadnienia charakteru i zakresu odpowiedzialności osób zajmujących się finansami w sektorze publicznym oraz osób za nie odpowiedzialnych. Dodatkowym atutem książki są przykłady nieprawidłowości w działalności podmiotów sektora finansów publicznych będących często przedmiotem postępowania kontrolnego i nadzorczego właściwych organów.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób kierujących jednostkami sektora finansów publicznych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), a także dla skarbników, głównych księgowych i księgowych sektora finansów publicznych oraz pracowników komórek finansowych. Będzie również pomocna dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu prezentowanej tematyki.

Tytuł
Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych
Autor
Adam Błaszko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-221-2
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2016
Liczba stron
352
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19

Rozdział I
Sektor finansów publicznych - analiza prawna | str. 21
1. Sektor finansów publicznych | str. 21
2. Jednostki sektora finansów publicznych | str. 22
3. Procesy zachodzące w sektorze finansów publicznych | str. 23
4. Gromadzenie dochodów i przychodów publicznych | str. 24
5. Środki publiczne | str. 24
5.1. Przychody | str. 24
5.2. Dochody publiczne | str. 25
5.3. Pozostałe dochody | str. 29
5.4. Środki unijne i zagraniczne | str. 29
6. Wydatkowanie środków publicznych | str. 31
6.1. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych | str. 31
6.2. Zadania Ministra Finansów w zakresie zarządzania długiem publicznym | str. 31
6.3. Depozyty Ministra Finansów | str. 32
6.4. Skarbowe papiery wartościowe | str. 34
6.5. Kredyty i pożyczki | str. 34
Co to jest kredyt bankowy? | str. 35
Kredyt w praktyce działania jednostki samorządu terytorialnego | str. 36
Pożyczka | str. 37
6.6. Lokaty i inne operacje finansowe | str. 40
7. Odstępstwa od zasad ogólnych w zakresie pozyskiwania środków publicznych | str. 43
8. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne | str. 45
8.1. Co to są procedury ostrożnościowe i sanacyjne? | str. 45
8.2. Procedury sanacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego - program naprawczy | str. 46
9. Depozyty w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 53
10. Pozostałe zasady zaciągania zobowiązań | str. 56
11. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne | str. 58
11.1. Rola regionalnych izb obrachunkowych w kształtowaniu limitów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego | str. 58
11.2. Działalność nadzorcza | str. 60
12. Zapewnienie finansowania przez Ministra Finansów | str. 62
13. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | str. 63
13.1. Szczegółowe warunki dofinansowania projektu | str. 64
13.2. Postępowanie w przypadku nadużyć przy wykorzystywaniu środków zagranicznych | str. 66
13.3. Okres wykluczenia | str. 67
13.4. Wspólna Polityka Rolna | str. 69
13.5. Rejestr podmiotów wykluczonych | str. 70
14. Deficyt sektora finansów publicznych | str. 70
15. Deficyt a dług sektora finansów publicznych | str. 71
16. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych | str. 72
17. Odrębności organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych | str. 72
17.1. Jednostki budżetowe | str. 72
17.2. Zakład budżetowy | str. 78
18. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych | str. 90
19. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych | str. 91
20. Informacje o środkach europejskich | str. 100
21. Informacje przekazywane kierownikom jednostek | str. 101
22. Weryfikacja projektów planów finansowych | str. 102
23. Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych | str. 103
24. Projekty planów dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | str. 104
25. Sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian | str. 105
25.1. Zakres zmian dokonywanych przez kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych | str. 105
25.2. Zakres zmian dokonywanych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych | str. 106
26. Odprowadzenie środków finansowych do budżetu i zasady pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych | str. 107
27. Ewidencja wydatków | str. 108
28. Zasady dokonywania wydatków | str. 108
29. Nadpłaty i kwoty nienależnie pobrane | str. 109
30. Zwroty wydatków | str. 112
31. Tworzenie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego | str. 114
32. Dotacje dla zakładów budżetowych, ewidencja kosztów i plan finansowy zakładu | str. 115
33. Zmiany planu finansowego | str. 126
34. Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych | str. 137
35. Agencja wykonawcza | str. 139
35.1. Nadwyżka finansowa agencji wykonawczej | str. 141
36. Instytucja gospodarki budżetowej | str. 142
36.1. Plan finansowy instytucji gospodarki budżetowej | str. 143
36.2. Likwidacja instytucji gospodarki budżetowej | str. 144
36.3. Statut, regulamin organizacyjny, dyrektor instytucji gospodarki budżetowej | str. 144
36.4. Gospodarowanie mieniem | str. 145
37. Państwowy fundusz celowy | str. 146
37.1. Roczny plan finansowy państwowego funduszu celowego | str. 146
38. Państwowe i samorządowe osoby prawne | str. 147

Rozdział II
Zasady polityki finansowej jednostek sektora finansów publicznych | str. 149
1. Zasady gospodarki środkami publicznymi | str. 149
1.1. Jawność i przejrzystość finansów publicznych | str. 149
1.2. Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych | str. 151
1.3. Klasyfikacja budżetowa środków publicznych | str. 152
2. Zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki sektora finansów publicznych | str. 154
2.1. Plany kont dla jednostek sektora finansów publicznych | str. 155
2.2. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek sektora finansów publicznych | str. 155
2.3. Zasada kasowa | str. 156
2.4. Ustalenie nadwyżki lub deficytu | str. 157
2.5. Wycena środków trwałych | str. 157
2.6. Jednorazowa amortyzacja | str. 158
2.7. Pozostałe zasady rachunkowe | str. 158
2.8. Aktualizacja należności | str. 159
2.9. Szczególne zasady rachunkowości dla placówek | str. 160
3. Plany kont | str. 160
4. Sprawozdawczość finansowa i technika sporządzania sprawozdań finansowych | str. 162
4.1. Rok obrotowy | str. 163
4.2. Łączne sprawozdania finansowe | str. 163
4.3. Bilans skonsolidowany | str. 164
4.4. Terminy i wymogi formalne dla sprawozdania finansowego i bilansu | str. 165
4.5. Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych | str. 166
5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi | str. 168
5.1. Związanie wydatków publicznych z celami określonymi w planach finansowych | str. 169
5.2. Pozostałe zasady działania jednostek sektora finansów publicznych | str. 169
6. Lokowanie wolnych środków | str. 170
7. Legislacja a skutki finansowe aktów prawnych | str. 172
8. Ustawy skutkujące zmianą maksymalnych limitów wydatków jednostek sektora finansów publicznych | str. 173
9. Wytyczne Ministra Finansów | str. 174
10. Charakter prawny planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa | str. 174

Rozdział III
Czynności prawne i odpowiedzialność w sektorze finansów publicznych | str. 176
1. Główny księgowy | str. 177
2. Czynności głównego księgowego | str. 178
3. Prawa głównego księgowego | str. 179
4. Odpowiednie stosowanie przepisów o głównym księgowym | str. 179

Rozdział IV
Należności cywilnoprawne i niepodatkowe należności budżetowe | str. 180
1. Postępowanie w zakresie umarzania należności cywilnoprawnych | str. 180
2. Niepodatkowe należności budżetowe | str. 182
3. Właściwość podmiotów umarzających należności | str. 183
4. Ulgi udzielane na wniosek zobowiązanego | str. 186
5. Odpowiedzialność i egzekucja należności | str. 187

Rozdział V
Ogólne zasady odpowiedzialności za finanse jednostek sektora finansów publicznych i podmioty odpowiedzialne za finanse tych jednostek | str. 188
1. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 188
2. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych | str. 190
3. Międzynarodowe standardy wykorzystywane przy opracowywaniu standardów kontroli zarządczej | str. 191
4. Standardy kontroli zarządczej | str. 192
4.1. Środowisko wewnętrzne | str. 192
4.2. Cele i zarządzanie ryzykiem | str. 193
4.3. Zarządzanie przez cele. Określenie misji działalności jednostki | str. 193
4.4. Identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko | str. 194
4.5. Mechanizmy kontroli | str. 194
4.6. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, pozostałe elementy i cechy systemu | str. 195
4.7. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | str. 195
4.8. Informacja i komunikacja | str. 196

Rozdział VI
Odpowiedzialność za finanse w jednostce sektora finansów publicznych | str. 197
1. Generalna zasada odpowiedzialności za finanse jednostek sektora finansów publicznych | str. 197
2. Odpowiedzialność głównego księgowego | str. 198
3. Wymogi formalne dla pełnienia funkcji głównego księgowego | str. 198
4. Czynności dokonywane przez głównego księgowego | str. 199
5. Polecenie realizacji zakwestionowanej operacji | str. 200
6. Prawa głównego księgowego | str. 200
7. Podstawy przekazania czynności i kompetencji w zakresie spraw finansowych | str. 201
7.1. Kierownik jednostki | str. 201
7.2. Decyzja kierownika jednostki o przeniesieniu odpowiedzialności | str. 201
7.3. Upoważnienie/pełnomocnictwo | str. 202
7.4. Regulamin | str. 205
8. Osoba, której powierzono wykonywanie określonych obowiązków | str. 205

Rozdział VII
Typy odpowiedzialności za politykę finansową jednostek sektora finansów publicznych | str. 207
1. Odpowiedzialność karna osób zajmujących się finansami w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 207
1.1. Ogólne zasady odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy - Kodeks karny | str. 208
1.2. Okoliczności, które powodują, że sprawca może uniknąć odpowiedzialności karnej | str. 211
Znikoma społeczna szkodliwość czynu | str. 211
Brak winy sprawcy | str. 212
Zmiana ustawy na korzyść sprawcy | str. 212
1.3. Czas i miejsce działania sprawcy | str. 213
1.4. Rodzaje przestępstw | str. 215
1.5. Karalność jako element polityki osobowej | str. 216
1.6. Prawomocność wyroku | str. 217
1.7. Skazanie wójta | str. 218
1.8. Skazanie pracownika samorządowego | str. 218
1.9. Nieposzlakowana opinia | str. 219
1.10. Odpowiedzialność karna skarbnika | str. 220
1.11. Umyślność i nieumyślność działania sprawcy | str. 221
1.12. Zamiar sprawcy | str. 221
2. Czyny, za które odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego może ponosić osoba odpowiedzialna za finanse jednostek sektora publicznego | str. 222
2.1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 222
Naruszenie tajemnicy zawodowej, służbowej (art. 266 k.k.) | str. 222
Uzyskanie dostępu do informacji bez uprawnienia (art. 268 k.k.) | str. 222
Naruszenie integralności zapisu informacji, jej kompletności i poprawności (art. 268a k.k.) | str. 223
2.2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 223
Przerobienie lub podrobienie dokumentu (art. 270 k.k.) | str. 223
Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu (art. 271 k.k.) | str. 224
Użycie podrobionego lub przerobionego dokumentu (art. 273 k.k.) | str. 225
2.3. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 226
Nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków (art. 296 k.k.) | str. 226
Posługiwanie się podrobionym, przerobionym, poświadczającym nieprawdę albo nierzetelnym dokumentem lub nierzetelnym pisemnym oświadczeniem (art. 297 k.k.) | str. 227
Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego (art. 305 k.k.) | str. 228

Rozdział VIII
Zasady postępowania karnego mające zastosowanie do osób odpowiedzialnych za finanse w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 230
1. Podstawowe zasady postępowania karnego | str. 230
1.1. Domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasady wyrokowania, prawa stron | str. 230
1.2. Obowiązek sygnalizacji uchybień | str. 231
2. Organy, strony i uczestnicy postępowania | str. 232
2.1. Sąd | str. 232
Właściwość rzeczowa sądu | str. 232
Skład sądu | str. 233
Właściwość miejscowa sądu | str. 233
2.2. Oskarżyciel publiczny | str. 233
2.3. Pokrzywdzony | str. 234
2.4. Oskarżyciel posiłkowy | str. 234
2.5. Oskarżyciel prywatny | str. 235
2.6. Oskarżony/podejrzany v235
3. Prawa oskarżonego | str. 236
4. Obowiązki oskarżonego | str. 236
5. Obowiązek ustanowienia obrońcy | str. 237

Rozdział IX
Czynności procesowe | str. 240
1. Orzeczenie - wyrok, postanowienie | str. 240
1.1. Ogłaszanie orzeczeń | str. 241
1.2. Tryb wydawania orzeczeń | str. 242
2. Postępowanie odwoławcze | str. 243
3. Apelacja | str. 243
4. Interes prawny w zaskarżeniu | str. 243
5. Regulacje szczególne | str. 243
6. Elementy i forma środka zaskarżenia | str. 244
7. Zakres zaskarżenia | str. 244
8. Zakres rozpoznania środka odwoławczego przez sąd drugiej instancji | str. 245
9. Zakaz orzekania na niekorzyść | str. 246

Rozdział X
Postępowanie i prawo karne skarbowe w zakresie odpowiedzialności osób zajmujących się finansami jednostek sektora finansów publicznych | str. 247
1. Czyny, za które odpowiedzialność może ponieść osoba zajmująca się finansami w jednostce sektora finansów publicznych | str. 248
2. Podział na wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe | str. 248
2.1. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 61 § 1-3 k.k.s.) | str. 249
2.2. Narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 § 1-3 k.k.s.) | str. 249
2.3. Niewpłacenie w terminie należnego podatku (art. 77 § 1-5 k.k.s.) | str. 250
Odpowiedzialność podatnika i inkasenta | str. 250
Odpowiedzialność płatnika (art. 78 § 1-3 k.k.s.) | str. 253
Inne przypadki odpowiedzialności płatnika | str. 254
2.4. Niewyznaczenie przez płatnika lub inkasenta osoby odpowiedzialnej (art. 79 § 1-2 k.k.s.) | str. 255
2.5. Nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego (art. 80b k.k.s.) | str. 256
2.6. Nienależna wypłata, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji (art. 82 § 1-2 k.k.s.) | str. 257
2.7. Utrudnianie kontroli (art. 83 § 1-2 k.k.s.) | str. 259
3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 260
3.1. Właściwość organów | str. 260
3.2. Organy prowadzące postępowanie | str. 261
3.3. Podmioty postępowania karnego skarbowego | str. 261
3.4. Prawo do obrony | str. 262
3.5. Etapy postępowania | str. 262
3.6. Postępowanie przygotowawcze | str. 262
3.7. Postępowanie mandatowe | str. 263
3.8. Uchylenie mandatu karnego | str. 265
4. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (DPO) | str. 266
4.1. Przebieg negocjacji | str. 266
4.2. Zezwolenie przez sąd na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 270
5. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 270
6. Pozostałe regulacje | str. 271

Rozdział XI
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 272
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 272
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 273
2.1. Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 274
2.2. Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 278
3. Instytucje finansów publicznych w orzecznictwie dotyczącym naruszenia dyscypliny finansów publicznych | str. 279
3.1. Dotacja | str. 280
3.2. Zobowiązanie w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 280
3.3. Wydatek w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 280
4. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 281
5. Oskarżyciel | str. 282
6. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 282
7. Strony postępowania i ich prawa | str. 282
8. Obwiniony | str. 283
9. Postępowanie w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych | str. 285
10. Wniosek o ukaranie | str. 286
11. Postępowanie przed komisją orzekającą | str. 287
12. Zażalenia i odwołania | str. 288
13. Rozstrzyganie zażaleń na postanowienia wydane przez rzeczników dyscypliny | str. 289
14. Kary przewidziane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 290
14.1. Kara pieniężna | str. 290
14.2. Kara zakazu pełnienia funkcji | str. 291
14.3. Zasady wymiaru kary | str. 292
14.4. Wskazania co do orzekania poszczególnych kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 292
14.5. Przypadki zasługujące na szczególne uwzględnienie i okoliczności łagodzące | str. 293
14.6. Wyjątki od złagodzenia kary | str. 294

Rozdział XII
Dyscyplina finansów publicznych - zagadnienia praktyczne | str. 295

Rozdział XIII
Praktyczne przykłady naruszenia przepisów w zakresie finansów jednostek sektora finansów publicznych | str. 314
1. Uchwały budżetowe | str. 314
1.1. Naruszenie przepisu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w uchwale budżetowej | str. 314
1.2. Naruszenie przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych | str. 315
1.3. Naruszenie przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 316
1.4. Naruszenie przepisu art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 317
1.5. Naruszenie przepisu art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | str. 318
1.6. Naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | str. 319
1.7. Naruszenie przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 320
1.8. Naruszenie przepisu art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | str. 322
1.9. Naruszenie przepisu art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 324
2. Uchwały dotyczące trybu prac nad projektem uchwały budżetowej | str. 325
2.1. Naruszenie przepisów art. 234 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 325
2.2. Naruszenie przepisu art. 236 ust. 3 pkt 1 i art. 234 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 326
3. Uchwały dotyczące informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki za pierwsze półrocze roku budżetowego | str. 326
3.1. Naruszenie przepisu art. 266 ust. 2 w zw. z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 326
3.2. Naruszenie przepisu art. 266 ust. 2 w zw. z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 327
4. Uchwały absolutoryjne | str. 328
4.1. Naruszenie przepisu art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | str. 328
4.2. Naruszenie art. 271 ust. 1 w zw. z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 329
4.3. Naruszenie przepisów art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 330
4.4. Naruszenie przepisów art. 28a ust. 1 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym | str. 331
4.5. Naruszenie art. 28a ust. 1 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 w zw. z art. 270 ust. 4 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | str. 332
5. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) | str. 334
5.1. Naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieujęcie wszystkich kwot zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | str. 334
6. Uchwały dotyczące udzielenia kredytów i pożyczek | str. 335
6.1. Naruszenie art. 91 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez przekroczenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określonych w uchwale budżetowej | str. 335
7. Uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej | str. 337
7.1. Naruszenie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieujęcie kwoty pomocy finansowej w uchwale budżetowej | str. 337
8. Pozostałe nieprawidłowości | str. 338
8.1. Naruszenie przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez zawyżenie kwoty wydatków bieżących w budżecie gminy | str. 338
8.2. Naruszenie art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez wkroczenie w kompetencje organu stanowiącego przez organ wykonawczy w procedurze zmian uchwały budżetowej w trakcie roku | str. 340
8.3. Naruszenie przepisów art. 211 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - finansowanie deficytu budżetowego dochodami z części oświatowej subwencji ogólnej | str. 341

Wykaz aktów prawnych | str. 345

Bibliografia | str. 349
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.